فصل هفتم (هرس و افات مرکبات)

هرس

در تعریف کلمه هرس معمولاً به دو واژه ی هرس Pruninig  و تربیت Training برخورد می کنیم که اگر چه همگی در تعریف از آن ها از هدف واحدی پیروی می کند اما با توجه به تغییر در شرایط زمانی و مکانی و تنوع در گونه های گیاهی مورد هرس و تفاوت در خاصیت ذاتی و روش تولید میوه آن ها و راه های مختلف در تغییر این خاصیت طبیعی و یا اصطلاح علمی عادت در میوه دهی Fruiting habit هنوز هیچ گونه تعریف جامع و مانعی برای آن پیدا نشده و در تعریف علمی مجبور به تشریح عوامل وابسته هستند . به همین علت جواب چرا هرس ، در بعضی موارد خود سایتی جداگانه خواهد شد و هیچ تعریف علمی در باغبانی به اندازه ی هرس دارای تضاد نیست .

                                 pruning.jpgشاید خنده دار باشد که سنتی ها هرس را مضر می دانسته اند که شاید چندان انتقادی هم اعتقادی به این افکار هم نباشد زیرا هرس کردن شاخه برای میوه بهتر و تنک کردن میوه برای بالا بردن کیفیت و درشت شدن میوه در باغبانی معشیتی و کم درآمد چندان معنی و مفهومی نداشته است . اما با گستره ی آموزشی جدید و بالا رفتن مطالبات تولید کننده و مصرف کننده و موضوعیت یافتن مسئله ای به نام درجه بندی کیفی محصولات ، رعایت هرس و تربیت صحیح درخت در بین باغداران رواج یافته است .

هدف از هرس کردن چیست؟

1- حذف شاخه های ناخواسته ، بدشکل ، نابجا ، خشک و آلوده به بیماری و آفت.

2- پراکنش و توزیع شاخه ها با فاصله ی مناسب در کلیه ی جهت ها به گونه ای که هوا به خوبی در درخت جریان یابد و کلیه ی قسمت های درخت نور خورشید را به طور یکنواخت دریافت کند .

3- ایجاد تعادل بین اندام هوایی Aerial part یا همان شاخه ها و برگ ها و اندام زمینی  Ground part یا ریشه ها به گونه ای که هیچ کدام از این دو قسمت اصلی درخت تقدم و پیشی بر دیگری نداشته باشند .

4- حذف نرک ها Water sprouts ، پاجوش ها ، ریشه جوش ها ، تنه جوش ها ، شاخه های مریض ، خشک ، بدجا و ناخواسته

5- تنک کردن میوه و متعادل کردن بار درخت به گونه ای که درخت به سال آوری یا Alternate bearing دچار نشود .

6- فرم دادن به درخت در سال های اول و پیروی از آن فرم و شکل در سال های اول

7- شکل سازی و فرم دادن به گیاهان زینتی مانند حاشیه ها و شکل دادن به درختان و درختچه های زینتی به اشکال هندسی و غیر هندسی و هنری.

نکته قابل توجه : بدیهی است در سال های اول عمر درخت باید به شکل بندی پرداخته شود . باغدار تا آخر عمر تلخی یا شیرینی فرم دهی غلط یا صحیح سال های اول را زمزمه می کند زیرا همین دوران است که درخت تربیت اولیه خود را می پذیرد و در سال های آتی تلاش باغدار فقط صرف حفظ این تربیت می شود .

هرس و ارتفاع درخت

در باغ های سنتی و قدیمی ، باغدار کسی است که درختان نیرومند و قوی داشته باشد و هنوز هم در بعضی از روستاها این فکر و عادت رواج دارد اما امروزه سهولت حرکت ماشین آلات کاشت ، داشت و برداشت جای تفکر قدیمی را گرفته است ، به گونه ای که از کنار و سطح دیوار هم برای استفاده از کاشت درختان استفاده می شود .

معمولا به درختانی که ارتفاع اولین شاخه 60 – 90 سانتیمتر از خاک باشد درختان پا کوتاه و درختانی که از 90 تا 110 سانتیمتر ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک باشد درختان پا بلند گفته می شود .

و اما جرقه ی باغبانی علمی در باغداران سنتی ایران

زمانی که باغدار ایرانی متوجه گردید که بهره دهی گردو به گونه ای است که ما می کاریم تا دیگران بخورند از گردوی پاکوتاه خارجی که 5 ساله به ثمر می رود و یک چهارم گردوی ایرانی ارتفاع هم ندارد و حدود نصف گردو ها به مصرف کلاغ ها نمی رسد ، از باغداری نوین استقبال کرد و شروع کرد به استفاده از درختان پا کوتاه که از مزایای این درختان علاوه بر آسان بودن عملیات باغی مقاومت بیشتر آن ها در برابر بادهای شدید و در امان بودن از تابش شدید خورشید به علت پوشش طبیعی آن هاست .

در مقالات بعدی با موضوعیت هرس ، تمامی مطالب پیرامون هرس به طور کامل شرح داده خواهد شد .

منبع

christopher, priclell, 2002. Pruning and training plants Beazley, London

زمان هرس

کلمه هرس با زمستان مترادف است و با شنیدن آن زمستان به یاد می آید اگرچه این مسئله صادق است اما ظریف کاری هایی هم دارد که باید توجه کرد .

اصولا دو نوع هرس وجود دارد

1) هرس زمستانه

2) هرس سبز

هرس زمستانه

به این نوع هرس معمولا هرس سیاه یا Winter pruning گفته می شود که چنانچه این هرس منجر به قطع تعداد زیادی شاخه ها و خصوصا در جوان کردن درختان پیر به قطع دو سوم از شاخه ها منجر می شود ، به این نوع هرس ، هرس سنگین Hard pruning و در صورتی که فقط به سرزنی و حذف چند شاخه محدود منتهی شود هرس سبک یا Light pruning می گویند .

                    time-pruning.jpgاصولا زمان هرس زمستانه پس از ریزش برگ ها شروع و در اواخر زمستان با شروع جریان یافتن شیره گیاهی و پف کردن شکوفه ها خاتمه می یابد .در این محدوده زمانی بر حسب نوع گیاه با وضع آب و هوای منطقه ، امکانات باغدار ، سرمای بهاره و چند عامل ریز دیگر ، ظریف کاری هایی هم وجود دارد که باید آن ها را رعایت کرد .

به طور خلاصه باید بیان کرد که هر چه هرس در بعضی از درختان در فصل غیر فعال ( پاییز و زمستان ) زودتر صورت گیرد در فصل بهار جوانه ها زودتر شروع به باز شدن می کنند ( البته اگر کلیه شرایط دیگر از نظر تامین احتیاجات سرمایی و ... فراهم باشد ) .

اما گاهی جوانه ها زودتر و در اواخر زمستان شکوفا می شود که اگر سرمای بهاره برسد باید منتظر سرمازدگی شکوفه ها بود که معمولا اگر سرما شدید باشد باید دوباره هرس نمود تا شاخه ها جان دوباره ای بگیرند . به همین جهت معمولا توصیه می شود هرس را تا اواخر زمستان به تاخیر انداخته شود .

پس اگر کسی از شما سوال کرد باید چه زمانی هرس زمستانه را شروع کنم باید 5 سوال اصلی را از او بپرسید

1) چه درختی
2) با چه سنی
3) در کجا
4) برای باغ چه کسی ( کاربرد باغ )
5) به چه منظور

هرس سبز

اگر هرس در فصل رشد بهار یا تابستان صورت گیرد هرس سبز می گویند که هرس سبز در مورد مرکبات کمتر انجام شده و بیشتر بر روی درخت چه های زینتی بعد از اتمام دوره گلدهی مانند به ژاپنی معمول تر است . اما در درختان میوه برای افزایش کربوهیدرات ها در داخل شاخه و تعیین سرنوشت جوانه در اواخر تابستان به نفع تولید جوانه گل هرس تابستانه نیز در برخی از درختان مرکبات انجام می شود .

با شروع فصل رشد جوانه ها باز شده و شاخ و برگ ها را به وجود می آورند . این شاخ و برگ ها در ابتدای رشد از مواد کربوهیدرونه موجود در بافت شاخه ها استفاده کرده تا تبدیل به عضو کربن گیری کننده شوند ، آن زمان است که فعالیت آن ها و مواد غذایی تولید شده مازاد بر مصرف است و به ریشه ها و سایر اندام ها برمیگردانند . به طور کلی تشکیل شاخه های بارده با ذخیره مواد غذایی در درخت رابطه مستقیم دارد . تنک کردن شاخه ها در اوایل فصل رشد خصوصا در اوایل فصل در تشکیل شاخه های بارده اثر مطلوبی دارد . 

 حال اگر قبل از رشد آن ها کامل شوند و عامل تولید محسوب شوند باید آن ها را حذف کرد . این عمل عامل بسیار مهمی در کم کردن تاج درخت می گردند که در حد هرس زمستانه عمل می کنند و به طور کلی هرس سبز به علت ذخیره سازی مواد غذایی و رشد شاخه های جدید ، تشکیل جوانه گل روی شاخه های بارور و بالا رفتن کیفیت میوه تاثیر شدید دارند .

اما این بحث علمی می باشد و در عمل و بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و گونه عمل گردد موجب ضعف عمومی درخت می گردد و به همین جهت کارشناسان به باغداران توصیه نمی کنند .

امایی دیگر : اگر باغدار شاخه نرک ( شاخه ای که میوه نداده و فقط دارای برگ می باشد ) و عوامل مصرفی را از عوامل تولید تشخیص و تمیز دهد می تواند مسیر ریشه خام را به طرف شاخه های مولد و میوه زا منحرف و از مصرف آن در شاخه های بی مصرف جلوگیری کند ، خصوصاً شاخه ها و برگ ها چنان زیاد باشند که با سایه انداختن روی بقیه عامل جلوگیری از فتوسنتز گردند .

هرس سبز در ماه های آخر فصل رشد عامل بسیار مهمی در بالا بردن کیفیت میوه خواهد بود زیرا رشد جدیدی برای به مصرف رسانیدن مواد غذایی وجود ندارد و رسیدن نور به بقیه شاخه ها سبب افزایش محصول خواهد شد .

خلاصه کلام

اگر هرس سبز بدون ظریف کاری ها انجام شود نه تنها نتیجه ی مطلوبی به باغدار نمی رسد بلکه ممکن است در تولید سال های آتی تاثیر منفی داشته باشد و این عمل به مانند انداختن تیر در تاریکی بیشتر شباهت دارد اما اگر عاقلانه و با رعایت نکات ریز و حساس آن انجام شود حتما شیرینی آن چشیده خواهد شد .

منابع

1) خوشخوی،مرتضی.1382.اصول باغبانی.انتشارات دانشگاه شیراز

پرونده ای درباره مینوز مرکبات

نام عمومی حشره : پروانه مینوز مرکبات (Citrus leaf-miner)

نام علمی : phyllocnistis citrella

بیشترین خسارت : روی درختان زیر 5 سال و نهال ها

تاریخچه

سابقه این آفت در دنیا به سال 1914 و به فلوریدای آمریکا بر می گردد که سال بعد در فیلیپین تهدید جدی محسوب شد . در آن زمان این بیماری به معدن پوست میوه معروف شده بود که درحال گسترش و توسعه بود . در سال 1981 تقریبا در اکثر مناطق مرکبات خیز آمریکا این بیماری گزارش شد و به عنوان یک آفت جدی و بالقوه مورد توجه قرار گرفت . این آفت حتی به گیاهان تزئینی هم حمله می کرد و خساراتی به بار می آورد . در سال 1994 این بیماری تمامی فلوریدا را در برگرفت و با نرخ هجوم 90 درصد به سرعت از آفات مهم تلقی شد و از آنجا به آمریکای لاتین گسترش یافت . در سال 2000 این آفت از کالیفرنیا به مکزیک گسترش یافت و بسیاری از باغات مرکبات را درگیر خود کرد .

1.jpgتوزیع گسترده این بیماری در آسیا به سال 1920 می باشد که از عربستان به هند و اندونزی و در سال های بعد به کشور های تایوان ، ژاپن و ایران راه یافته است . حتی قبل از این که این بیماری به آسیا برسد گزارش های غیر رسمی از وجود این آفت در آفریقا وجود دارد که در کشور های شرق آفریقا شیوع آن مورد بحث میان مرکبات داران بوده است .

پروانه مینوز مرکبات برای اولین بار در سال 1340 توسط فرحبخش در نواحی مرکبات خیز استان خوزستان و فارس گزارش شد ولی در شمال کشور هیچ گونه گزارشی در دست نبود تا اینکه در سال 1373 به عنوان یک آفت جدید در باغ های استان های شمالی کشور ظاهر شد و در مدت کمتر از یک سال به تمامی نواحی مرکبات خیز سواحل دریای خزر انتشار پیدا کرد .

درباره مینوز مرکبات

این حشره در مناطق گرمسیردر تمام فصول سال فعال است .  هر کجا که سرمای زمستانه وجود داشته باشد زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر برگهای خشک و پناهگاه های دیگر به سر می برد یعنی در مناطق جنوبی کشور در تمام سال فعال اما در سواحل دریای خزر در زمانی که هوا گرم می شود ( معمولا از اوایل خرداد تا اواخر آبان ) فعال می باشد . حشرات کامل معمولاً تخم های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می دهند . دوره جنینی تخم 2 تا 10 روز به طول می انجامد . لارو ها پس از خروج زیر کوتیکول برگ دالان های کج و معکوج ایجاد می کنند . دوره لاروی بین 4.5 تا 20 روز و شفیرگی 6 تا 20 روز به طول می انجامد . طول دوره رشدی حشره متناسب با درجه حرارت و از 2 تا 8  هفته متغیر می باشد و می تواند سالیانه 8 تا 11 نسل در سال داشته باشد اما در شمال ایران بین 6 تا 8 نسل دارد .

2.jpg

نمونه یک حشره بالغ که آماده تخم گذاری است

 
پروانه بالغ مینوز مرکبات به رنگ سفید بوده و فاصله بین دو بال آن 4 تا 8 میلیمتر می باشد . نوع خاکستری رنگ آن هم دیده شده که با چند نقطه سیاه و قهوه ای مایل به زرد بر روی بدن و دارای دو نوار باریک خاکستری تیره که از نوع سفید آن متمایز است .

10.jpg

حشره بالغ در حال تخم ریزی

لارو این پروانه 3 میلیمتر طول داشته و زرد شفاف مایع به سبز و یا شفاف و بی رنگ می باشد و این لارو ها بر روی برگ ها و جوانه تابستانه که حدود 3 میلیمتر رشد کرده اند ، گذاشته می شود . لارو سن آخر ، عمدتاً خود را به حاشیه برگ رسانده و لبه برگ را تا حدودی تا زده و محفظه شفیرگی درست نموده و در آن تبدیل به شفیره می گردد . پس از چند روز حشره کامل از محفظه شفیرگی خارج می شود . طول دوره زندگی یک نسل آفت بسیار کوتاه و در شرایط مساعد هر 30-12 روز یک نسل می تواند ایجاد نماید . 

3.jpg

لارو مینوز در حال پیشروی و استفاده از مواد غذایی برگ


لارو این آفت از زیر اپیدرم برگ و از پارانشیم سبز رنگ برگ و سرشاخه های جوان چوبی نشده تغذیه می نماید . مسیر حرکت لارو عمدتاً مارپیچ بوده و در وسط مسیر حرکت لارو فضولات سیاه رنگ لارو قرار دارد . در اثر تغذیه لارو ، برگ ها پیچیدگی پیدا کرده و سطح سبزینه برگی کاهش می یابد و نتیجه آن رنگ پریدگی برگ های درخت می باشد . این بیماری شانس ایجاد بیماری شانکر باکتریایی مرکبات را افزایش داده و در مواردی دیده شده که پس از ایجاد دالان در داخل برگ و چروکیده شده برگ ها ، شانکر باکتریایی حمله کرده و درخت را مورد هجوم خود قرار می دهد .

5.jpg

لارو مینوز در حال پیشروی و استفاده از مواد غذایی برگ

خسارت :

اساسی ترین خسارت این آفت و بیماری به درختان جوان و نهال ها می باشد . این آفت با حمله به برگ های جوان نهال ها و درختان کم سن و سال ، آن ها را از بین برده و در نتیجه فرآیند غذاسازی و فتوسنتز در درخت مختل و گیاه ضعیف شده و در نتیجه رو به زوال و خشکیدگی می رود و در صورتی که جلوی بیماری گرفته نشود تعداد درختان مبتلا به طرز چشمگیری افزایش یافته و در نهایت تمامی باغ به این بیماری مبتلا می شوند . اما درختان مسن و بزرگ به علت قوی بودن و قدرت فتوسنتز بالا از این بیماری آسیب نمی بینند و می توانند در مقابل این بیماری مقاومت کنند ولی در صورت عدم مبارزه ، آفت ها بر روی این درختان تخم ریزی کرده و عاملی برای آسیب رساندن به نهال ها و درختان جوان می شوند . 

4.jpg

در حال پیشرفت بیماری

6.jpg

افزایش پیشرفت و در حال نابودی برگ های تازه روییده شده 

7.jpg

آسیب مینوز بر روی میوه درخت

 
 این بیماری در جیرفت و کهنوج نیز یکی از آفات مهم محسوب می شود . در این مناطق ، آفت به طور میانگین از اواخر مهرماه در منطقه ظاهر شده و تا اواخر بهمن و قبل از رسیدن سرمای زمستان ، فعال می باشند و در بهار و اواخر فروردین دوباره جمعیت افزایش یافته و در اردیبهشت به اوج خود می رسد .

در سواحل شمالی هم برای درختان جوان تهدید جدی محسوب می شود به طوری که در بازدیدی از یکی از باغات شهرستان ساری به عمل آمد مشخص شد زمین وسیعی که تازه نهال کاری شده بود به علت بی توجهی باغدار به بیماری مینوز 94 درصد درختان بر اثر آفت مینوز ، دچار خسارت شدید شدند و بعد از 2 سال رسیدگی پیاپی و مبارزه جدی با بیماری 90 درصد درختان آسیب دیده توانستند به حالت عادی برگردند و بقیه درختان یا خشک شده و یا به حدی ضعیف شدند که دیگر قادر به احیای خود نیستند و در آینده دچار خشکیدگی و مرگ می شوند .

مبارزه :

1- طبق تحقیقات انجام شده و توصیه هایی که معاونان وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشگران مرکبات انجام داده اند استفاده از سموم انتخابی و موثر نظیر کونفیدور ( ایمیداکلوپرید و ورتمیک ( آبامکتین ) به میزان 0.5 لیتر در 1000 لیتر آب به طور تناوبی ( هر 10 یا 15 روز و معمولا در زمانی که خسارت در حال گسترش است ) در حال حاضر یکی از موثرترین روش های مقابله با این آفت است و استفاده از سموم دیگر تاکنون به طور عموم توصیه نشده است . علت آن هم این است که در صورت استفاده از محلول ها و سموم دیگر ممکن است اختلال بیولوژیکی در آفات مفیدی که علیه بیماری عمل می کنند ایجاد شود و در صورت تکرار استفاده بی رویه از سموم غیرمجاز ، ممکن است تعادل بیولوژیکی منطقه از بین برود و بیماری فرصت بیشتری برای انهدام نهال ها و برگ های تازه نفس داشته باشد . 

8.jpg


 
نکته قابل توجه در سمپاشی این است که برخلاف روغن های مرکبات باید سمپاشی تنها بر روی جوانه ها و برگ های آلوده انجام شود و از سمپاشی تمام درخت جدا خودداری شود .

نکته : باز هم تاکید می شود سمپاشی بر روی درختان بالای 5 سال توصیه نمی شود مگر اینکه خسارت فوق العلاده شدید باشد .

2-  تنظیم دوره های آبیاری درختان در تابستان ، استفاده از کودهای میکرو و ماکرو به منظور تسریع در رشد سرشاخه های جدید و نورسته با هماهنگی و نظر کارشناسان ذیربط و حذف سریع پاجوش ها ، تنه جوش ها و نرک ها که یکی از عامل های اصلی بیماری هستند  ، در کاهش جمعیت آفت تاثیر به سزایی دارد .

این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که در زمان اوج فعالیت آفت ( که معمولا در شمال ایران تیر ، مرداد و شهریور است ) از دادن کودهای ازته اضافی و آبیاری های بی مورد که سبب تحریک و افزایش جوانه زنی و نهایتا خسارت حداکثری می گردد بایستی جلوگیری شود .

3- همچنین توصیه هایی وجود دارد که در ایران به ندرت رعایت می شود که عبارتند از :

استفاده از کلاه ، ماسک ، دستکش و لباس مخصوص سمپاشی ، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضاء آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون .

4- برنامه ریزی برای انجام مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور پارازیت از خانواده Eulophidae به نام Pediobius sp که از روی شفیره های این حشره جداسازی و شناسایی شده است .

9.jpg

زنبور نر و ماده Eulophidae

5- استفاده از ارقام مقاوم هم یکی از راه های دیگر می باشد . طبق بررسی که در مازندران انجام شد معلوم شد رقم تامسون سالوستیانا روی پایه شل محله بیشترین آلودگی و رقم خونی مورو روی پایه نارنج کمترین آلودگی را از آن خود کردند .

6- هرس شاخه های آلوده برای از بین بردن تراکم و تخم های آفت می تواند در کنترل آفت موثر باشد .

5- مورد دیگری که اخیرا مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از تله های فرمونی است . این روش به عنوان روش بیولوژیک ، روش مناسبی است و میتوان زمان و میزان حمله آفت را تا حد دقیقی بدست آورد . این فرمون ، فرمون جنسی می باشد که برای پیش اگاهی استفاده می شود و هر هفته تعداد حشره روی تله شمارش می گردد .

زمان تعویض :  هر6 هفته لور ها تعویض می شود ، تله ها بلافاصله بعد از نصب فعال و شروع به جذب می کنند در ابتدا جذب بیشتر انجام می گیرد ولی به مرور از قدرت جذب کاسته می شود .

نوع تله  پیشنهادی :  Delta trap , wing trap  . در وینگ تراپ  لور در  صفحه پائین تله در داخل قسمت چسب زده نصب گردد . در Delta trap  لور در بخش داخلی تله و در قسمت محل اتصال به درخت نصب شود . محل نصب تله باید در نیمه بالایی در محل تاج گیاه باشد .

 تعداد تله مورد نیاز : برای ردیابی  1 تله در هر هکتار پیشنهاد می شود ، چنانچه متجاوز از 2 حشره توسط تله در شب شکار شود حتما جهت کنترل اقدام شود .

نحوه نگهداری : سعی شود مور در جای خشک در سایه و درشرایط مناسب میتوان بین 3- 36 ماه لور را نگهداری کرد .

احتیاط لازم :  از آنجاییکه لور ها سمی نیستند می توانید بعد از استفاده خارج از محل مصرف در کیسه زباله  ریخته و از بین ببرید .

اما در نحوه استفاده و زمان کاربرد آن باید دقت های زیر مورد توجه قرار بگیرد :

1- لور ( کیسه آلمینیومی حاوی فرمون وکیوم شده  ) تا زمان استفاده همچنان در پوشش آلمنیومی و در داخل یخچال و یا در جای خنک  نگهداری شود .

2- چنانچه در یک منطقه برای دو حشره تله گذاری می کنید از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید و در هر بار جابجائی لور دستکش را عوض نمائید .

3- در زمان نصب تله ها در هر منطقه برای پیش آگاهی حداقل تله ها 100 متر از هم فاصله داشته باشند . چنانچه در یک منطقه برای دو گونه حشره تله گذاری می شود تله ها نباید پهلوی هم نصب شوند و حد اقل فاصله 10 متر رعایت گردد ، موقع تله گذاری 50 متر از حاشیه باغ فاصله بگیرید .

4-  هیچوقت بیش از یک لور در یک تله نصب نگردد .

5- چنانچه دو نوع تله برای دو گونه حشره استفاده می کنید حتما تله ها را علامت گذاری نمائید .

6- سعی شود لور با صفحه چسبی تله در تماس نباشد و همواره لور بطور آزاد در وسط تله نصب گردد .

7- هیچوقت از فرمون  پیش آگاهی برای کنترل آفت استفاده ننمائید ، مگر در دستور کار دلیلی علمی برای اینکار قید کرده باشد . 

8-  چنانچه صفحه چسبی تله شما پر از گرد و غبار  یا حشره شد و یا به هر دلیلی پاره گردید فقط صفحه چسبی را تغییر داده و فرمون  قبلی را همچنان استفاده کنید .

9-  معمولا هر فرمون تا زمان خاصی کارائی دارد که روی بر چسب لور نوشته شده اگر زمان روی بسته مشخص نشده می توانید از آن تا 6 هفته استفاده کنید . ولی بطور یقین برای حشرات چند نسلی تمام طول فصل نمی تواند کارائی داشته باشد و باید سعی شود لور حاوی فرمون در هر نسل عوض گردد .

10-  سعی گردد حتما 1- 2  هفته قبل از شروع پرواز حشره تله ها نصب گردد .

11-  چنانچه از تله فرمونی برای رد یابی یا تعیین پیک پرواز استفاده میکنید سعی گردد هر هفته تله ها بازدید گردد و حشرات جذب شده روی تله ها شمارش و یاداشت گردد و با نظر کارشناس از پیک پرواز برای سم پاشی استفاده گردد .

قبل از این که از این تله ها استفاده کنید باید به سوالات زیر جواب بدهید :

1-  آیا حشره مورد نظر در منطقه وجود دارد .

2- دقیقا حشره مورد نظر در کجا  فعالیت می نماید .

3- انبوهی جمعیت حشره مورد نظر در منطقه تا چه حد است .

4- حد اکثر انبوهی حشره مورد نظر در چه زمانی  است .

5- با گذاشتن تله طی چند سال میتوان ارزیابی از  روش کنترل قبلی حشره در سالهای قبل را بدست آورد .

در ادامه با عکس های بیشتری این بیماری را به شما نشان می دهیم . اما قبل از آن دو فایل زیر را که درباره مینوز مرکبات است و اطلاعات تکمیلی خوبی می دهد را می توانید دانلود کنید .

درباره مینوز

 download1.gif

روش های مقابله با مینوز

 download1.gif

11.jpg

پروانه بالغ

12.jpg

پروانه بالغ

13.jpg

پروانه بالغ

14.jpg

پروانه های بالغ

15.jpg

لارو مینوز

16.jpg

در حال تبدیل لارو به پروانه

17.jpg

مراحل آخر تبدیل به پروانه

18.jpg

از لارو تا پروانه

19.jpg

آسیب مینوز بر روی برگ مرکبات

20.jpg

در حال پیشروی لارو و آسیب رساندن به برگ

21.jpg

لارو مینوز

22.jpg

پس از سمپاشی و آسیب رساندن به برگ

23.jpg

پس از سمپاشی و آسیب رساندن به برگ

24.jpg 

شدت زیاد بیماری به گونه ای که تمام برگ در حال نابودی است

25.jpg

نابودی برگ و خشکیده شدن آن

26.jpg

پس از سمپاشی

27.jpg

پس از سمپاشی

28.jpg

پس از سمپاشی

29.jpg

کج و مهوج شدن برگ های مینوززده

30.jpg

مینوز و منبعی برای گسترش شانکر مرکبات در درخت

31.jpg

نابودی برگ و چروکیده شدن آن

منابع : 

• وزارت جهاد کشاورزی مازندران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مرکز تحقیقات مرکبات کشور

•  آندو ، T. ، KY تاگوچی ، M. Uchiyama ، T. Ujiye ، H. Kuroko.  1985 (7Z - 11Z) -7،11 - hexadecadienal : جلب جنس مرکبات leafminer بید ، Phyllocnistis citrella Stainton (پولکبالان ، Phyllocnistidae).  کشاورزی.  Biol.  شیمی  توکیو 49:3633-3653.

•  Badawy ، A. 1967. مورفولوژی و بیولوژی Phyllocnistis citrella Staint ، مرکبات برگ ، معدنچی در سودان است .  بول.  SOC.  گوش و حلق و بینی.  Egypte 51:95-103.

•  Beattie ، GAC 1989. معدنچی برگ مرکبات.  NSW کشاورزی.  و شیلات ، Agfact ، H2.  AE.4 :1 - 4.

•  Chiu ، SC 1985. کنترل بیولوژیکی آفات مرکبات در تایوان.  تایوان کشاورزی.  آلودگی هوا ،  نهاد ، تنظیمات.  عطف 19:1-8.

•  کلوزن ، CP سال 1927 از حشرات مرکبات از ژاپن.  USDA ، واشنگتن ، دی سی TECH.  بول.  15:1-15.

•  _______. 1931 دو مرکبات معدنچیان برگ از خاور دور.  USDA ، واشنگتن ، دی سی TECH.  بول.  252:1-13.

•  _______ 1933. حشرات مرکبات استوایی آسیا.  USDA ، واشنگتن ، دی سی CIR.  266:1-35.

•  مشترک المنافع کشاورزی Bureaux (CAB) ، موسسه مشترک المنافع حشره شناسی.  1970 Phyllocnistis citrella Stnt در : نقشه های توزیع از آفات.  سرین.  نقشه ، شماره 274  Ltd می باشد مطبوعات شرقی ، لندن.

•  فلچر ، TB 1920. تاریخ زندگی حشرات هند.  Microlepidoptera.  MEM.  گروه کشاورزی.  هند 6:1-217 ، 68 PL.

•  Heppner ، JB 1993 مرکبات leafminer ، Phyllocnistis citrella ، در فلوریدا (پولکبالان : Gracillariidae : Phyllocnistinae).  Trop.  Lepid.  4:49-64.

•  هیل ، GF 1918. تاریخچه شانکر مرکبات در منطقه شمالی (همراه با یادداشت های وقوع آن در جاهای دیگر).  N. Terr.  Austr.  بول.  18:1-8.

•  Kalshoven ، LGE 1981 می باشد. آفات محصولات کشاورزی در اندونزی .  جاکارتا : Ichtiar Baru.  [چاپ مجدد]مطالب مشابه :


آفات وبیماریهای مرکبات و روش های مبارزه با آن

رعایت فاصله کشت، هرس شاخه حساس يا نيمه مقاوم و نارنگي، پرتقال و نارنج مقاوم مي
فصل هفتم (هرس و افات مرکبات)

زمان هرس. کلمه هرس با روی پایه شل محله بیشترین آلودگی و رقم خونی مورو روی پایه نارنج
مرکبات

حدود 20عدد هسته وجود دارد .پرورش دهندگان هسته ي نارنج يا زمان كاشت تا و هرس گاهی
مدیرت باغ مرکبات

- مدت و زمان يخ زدگي 3- نارنج. 3-6 شناسايي اصول نحوة هرس باغ
توليد نهالهاي پيوندي ليموترش

اجرای کاشت ,هرس , علف تراشی , (نارنج * ليمو ليسبون) و نارنج مورد بررسي قرار گرفت.
آموزش پرورش مرکبات و کلیاتی درباره پرتقال

عموماً میوه نارنج در اوائل دی به همین دلیل زمان کشت بذر در شمال سالم پس از هرس
پرتقال

ارقام مختلف پرتقال را با پیوند شکمی روی پایه های نارنج که از بذر شود بایستی در زمان رسیدن
پایه­ های مهم مرکبات

نارنج سه برگ دارای ای و پیشرفته هرس اعلام نمایید تا در سریعترین زمان درخواست شما
برچسب :