گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و ...

در این پست تصمیم گرفتم مطلبی را به خواست یک دوست قرار دهم.

این دوستم رشته اش معماری است و برای ساخت احجام هندسی به دنبال گسترده احجام بود که من کتابی را در این زمینه که در رشته خودمان استفاده می کنیم معرفی کردم . ان کتاب را به شما بازدید کنندگان وبلاگم نیز معرفی می کنم. بچه های ساخت و تولید و مخصوصاً نقشه کشی صنعتی این کتاب را می شناسند و می دانند در زمینه احجام هندسی و اصول اولیه نقشه کشی این کتاب یکی از کتاب های پرکاربرد است. کتابی که از ان صحبت کردم به نام نقشه کشی صنعتی 2 است که در دو جلد توسط مهندس محمود مرجانی تالیف شده است و جلداول ان در رابط با نقطه ، خط ، سطح و احجام هندسی ونحوه گسترش انها می باشد و جلد دوم ان در رابطه با رسم قطعات استاندارد و نقشه های مرکب و منحنی های صنعتی و بادامکها و انطباقات ، صافی سطوح و کاربرد ان در نقشه های صنعتی است.جلد ۱به خوبی به نحوه ترسیم و ساخت احجام و برخورد انواع احجام هندسی به هم پرداخته است.

با این حال فکر کردم اگر خودم هم فایل های مربوط به نحوه ترسیم گسترش احجام را در وبلاگ قرار دهم بد نیست که البته این فایل ها چکیده ای از مطالب این کتاب است و شرح کامل در کتاب می باشد.مطالعه این کتاب را نیز به شما پیشنهاد می کنم.

گسترش مخروط قائم کامل


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص

محمد عبادی - Mohammad Ebadi - نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص - طراحی محصول ، Product Design
منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه

آشتی با ریاضی - منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه - گروه ریاضی دلفان - آشتی با ریاضی
توانايي تشخيص وترسيم گونه هاي حجم

تشكيل شده اند مانند مكعب، منشور، مخروط و كره گسترده ندارد و از سه طرف به يك شكل ديده مي شود.
گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و ...

*** دنیای مکانیک - starblog *** - گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و - - *** دنیای مکانیک
برخورد و گسترش(برخورد صفحه منتصب با استوانه)

برخورد صفحه منتصب با مخروط 7.و در انتها با پیستوله نقاط را به هم وصل میکنم و شکل گسترده
برچسب :