صدور مجوز پذیره نویسی اولیه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

مجوز پذیره‌نویسی اولیه صندوق سرمایه گذاری توسه پست بانک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

 به گزارش ایسنا، سازمان بورس با پذیره‌نویسی اولیه صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک موافقت و این صندوق را موظف کرد تا تمدید احتمالی و نسخه‌ای از تمامی متن آگهی و بروشورهای تبلیغاتی که در رسانه‌های گروهی در نظر است، چاپ یا اعلام گردد را قبل از شروع پذیره نویسی به این سازمان ارسال کند.

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک، در اندازه کوچک و مختلط بوده و حداقل با 20 هزار واحد و حداکثر 200 هزار واحد است. مدیر این صندوق، شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات و متولی آن مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است.

 موسسین این صندوق، پست بانک و کارگزاری بانک توسعه صادرات است و حسابرسی این صندوق نیز بر عهده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین خواهد بود.

 طبق مجوز اعطایی سازمان بورس به این صندوق، اعطای مجوز تأسیس و فعالیت صندوق، منوط به موفقیت در پذیره‌نویسی اولیه و ارسال مدارک مثبته ظرف مدت حداکثر 3 ماه ازتاریخ ابلاغ نامه به مدیران صندوق خواهد بود.


مطالب مشابه :


پست بانک

پست بانک شوبکلا در سال 1389 با پیگیری های مستمر آقای حسین حضرت زاده و. مجوز رسمی بانک مرکزی
قابل توجه تمامی همکاران سراسر کشور

با سلام مطلع شدیم علاوه بر مجوز پست بانک که به یک فرد در روستاهای کردکوی داده شده بود ان دفتر
مجموعه فونت

پست بانک دشتویل در تاریخ16/01/1390 با مجوز رسمی از وزارت اطلاعات و ارتباطات افتتاح شد بنده نیز
پست بانک مجوز ۴۷۶ درصد افزایش سرمایه گرفت

معاملات بورس - پست بانک مجوز ۴۷۶ درصد افزایش سرمایه گرفت - پر بیننده ترین وبلاگ تحلیلی بورس
صدور مجوز پذیره نویسی اولیه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

EPSnews - صدور مجوز پذیره نویسی اولیه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک - اخبار/ گزارش و
گردهمایی جلوی مجلس شورای اسلامی در تهران در روز چهارشنبه مورخه 9/2/1394بامجوزقانونی وزارت کشور

دفاتر پیشخوان روستایی(پست بانک ایران) - گردهمایی جلوی مجلس شورای اسلامی در تهران در روز
برچسب :