واکنش در شرایط اضطراری ( مصدومیت و برق گرفتگی)

سناریو مانور واکنش در شرایط اضطراری

                                                                       بسمه تعالی                                                      

سناریو مانور واکنش در شرایط اضطراری

نوع عملیات :

            امداد و نجات

موقعیت :

           واحد برق

تاریخ جلسه هماهنگی قبل از اجرای مانور با اعضای کمیته بحران کارگاه:

15/09/1391

تاریخ آموزش تئوری همگانی :

            15/09/90 ساعت14 الی 15

تاریخ انجام مانور :

            روز سه شنبه مورخ 15/10/91

اهداف اجرای مانور :

-                 پایش چگونگی انجام هماهنگی بین واحدها در صورت بروز شرایط اضطراری

-                 ارزیابی چگونگی اطلاع رسانی به واحدهای امدادرسان از طریق پرسنل مشغول به کار و کسانیکه در محل در حال تردد هستند

-                 بررسی مسیرها و راههای دسترسی موجودو نحوه نجات مصدوم يا مصدومين

-                ارزیابی و بررسی عملکرد اعضای کمیته بحران

-                شناسایی پتانسیل های بحران و ایجاد کننده شرایط اضطراری

-                بررسی میزان آگاهی و مهارت افراد در واکنش به شرایط اضطراری بوجود آمده

 

برنامه ریزی جهت اجرای مانور :

            با توجه به الزامی بودن اجرای این گونه مانورها مطابق Emergency plan و HSE plan پروژه در سال 91 ، این کارگاه نسبت به برنامه ریزی اینگونه مانورها اقدام نموده تا در صورت بروز حادثه واقعی بتوان اقدام به موقع و لازم را انجام دهد.همچنین در برنامه ریزی انجام چنین مانورهایی می توان نسبت به پیشگیری و جلو گیری از ناهماهنگیها و بروز ارتباطات غیر صحیح و بی مورد اقدام نمود و نیز می توان نقاط ضعف و قوت تیم را قبل از بروز وقایعی مشابه شناسائی کرد و در خصوص اصلاح نقاط ضعف و بهبود  نقاط قوت عملکرد تیم اقدام نمود.

            اعضای تیم

مسئولین اجرایی مانور

تعداد پرسنل شرکت کننده

وسایل و تجهیزات مورد استفاده

تیم ایمنی و بهداشت

2 نفر ( برگزار کنندگان مانور )

وسایل ارتباطی ( بی سیم و تلفن همراه )

واحد اداری

1 نفر ( فیلمبرداری و عکسبرداری )

دوربین

پرسنل و اپراتور محل

پرسنل فعال در بخش و در حال تردد از موقعیت

تلفن همراه-بی سیم

سرپرست کارگاه

1 نفر

تلفن همراه-بی سیم

 

 

 

 

 

 

-

 

برگزاری آموزش تئوری همگانی :

22/10/90 ساعت 14-15 واحد آموزش

 

برگزاری مانور اطفای حریق :

با توجه به وجود برق سه فاز و احتمال پرتاب فرد و برخورد بدن به زمین و آسیب به ستون فقرات و همچنین سوختگی و یا ایست قلبی ، نیاز است پرسنل اطلاع کامل از نحوه عملکرد و چگونگی واکنش در شرایط اضطراری را داشته باشند  .

-                مصدوم فردي است كه توانايي حركت و جابجايي از محل را نداشته و مقتضي است تا پزشك يا بهداشتیار به محل وارد شود .

-                افرادی که در این مانور مورد آزمایش و سنجش قرار میگیرند :

تیم بهداشت و ایمنی کارگاه ، تیم آتش نشانی ، سایر پرسنل واحد برق ، سرپرستان و انتظامات

-                ظرف مدت 24 ساعت پس از برگزاری مانور گزارش هر گروه به مسئول هماهنگی تیم تحویل شده و  در تاریخ 22/10/91 طی جلسه ی با حضور اعضای کمیته بحران ، گزارش مربوطه ارائه میگردد.

تاریخ انجام مانور

ساعت انجام مانور

محل انجام مانور

تهیه کننده سناریو

کلانتری

وجود مصدومین

 

 

 

بلی                 خیر

وضعیت مصدومین

یک نفر کنار تابلوهای برق بی حرکت بود.

مانور واکنش در شرایط اضطراری

شرح عملیات :

ردیف

عملیات

اقدام کننده

ساعت انجام

مدت زمان

1

اعلام حادثه  به واحد بهداشت و ايمني كارگاه

پرسنل واحد تولید

 

 

2

اعلام وضعيت اضطراري  به مدیریت و انتظامات

HSE

 

1 دقیقه از آغاز

3

قطع برق قسمت

HSE و فرد گزارش دهنده

 

1دقیقه

4

 کنترل علائم حیاتی و در صورت نیاز احیای قلبی و ریوی

بهداشتیار

 

 

15 ثانيه

5

اعلام حادثه و درخواست امداد از نزدیکترین مرکز امدادی

HSE و انتظامات

 

30 ثانيه

6

کنترل عدم ورود پرسنل به منطقه به غیر از نیروهای کمکی

HSE

 

از آغاز تا پایان

7

رسیدن ماشین آمبولانس

-

 

حداکثر 3 دقیقه

8

انتقال مصدوم از موقعیت به نزدیکترین درمانگاه

پرسنل بهداشت و امداد

 

4 دقیقه

9

بررسی ایمنی شرایط محل بروز حادثه جهت ادامه کار سایر پرسنل

 HSE  و واحد برق

 

4 دقیقه

10

برگزاری جلسه ارزیابی

کمیته شرایط اضطراری

 

30-45 دقیقه

 

 

          تهيه كننده : كارشناس HSE كارگاه                              تائيد كننده : سرپرست كارگاه

 

 

 

 

گزارش ارزیابی مانور برگزار شده:

نقاط قوت:

حضور به موقع آمبولانس در محل

اطلاع و اعلام به موقع حادثه از سوی کارگران تولید

حضور بعضی از اعضای کمیته بحران در محل

نقاط ضعف:

فردی جهت راهنمایی پرسنل آمبولانس برای رسیدن به محل وجود نداشت

فیوز برق اتاق مشخص نبود و مجبور به قطع برق کلی کارخانه شدیم که با توجه به ایجاد حادثه در شب روشنایی کافی نبود .

تجمع بی مورد پرسنل غیر مسئول


مطالب مشابه :


واکنش در شرایط اضطراری ( مصدومیت و برق گرفتگی)

تاریخ جلسه هماهنگی قبل از اجرای مانور با اعضای کمیته بحران ارزیابی مانور چک لیست
آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

استفاده از چک لیست توسط تیم ارزیابی و ضعف مانور را بررسی و ارزیابی بحران و داشتن
نحوه آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری و آموزش پرسنل در صنایع

استفاده از چک لیست توسط تیم ارزیابی و ضعف مانور را بررسی و ارزیابی بحران و داشتن
شرایط اضطراری

و تیم های عمل کننده در بحران پس از اجرای مانور از چک لیست توسط تیم ارزیابی بسیار
چک لیست نظارت و ارزشیابی بهداشت حرفه ای بیمارستان ها و واحد های بهداشتی درمانی

چک لیست نظارت و آیا ارزیابی غلظت گازهای آیا به صورت دوره ای مانور اطفاء حریق
چک لیست اجرائی حاکمیت بالینی

چک لیست اجرائی آموزش مدیریت بحران به تیم اجرای حداقل یک مانور در سال جهت هر
روش اجرايي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

معرفی کتاب جدید به متخصصان علم ارزیابی جهت برگزاري هر مانور رئيس واحد چک لیست های ایمنی
برنامه پاسخ در شرایط اضطراری ERP=Emergency Response Plan

وبلاگ تخصصی مدیریت بحران و مانور و تخليه • مي بايست به طور منظم چک شوند و از سالم
برچسب :