جملات انگلیسی در کوهنوردی

بسياری اوقات برای باز كردن سر صحبت با يک غريبه،‌ گفتگو در مورد وضع آب و هوا مفيد است – به ويژه كه كوه‌نوردان حساسيت و علاقه‌ی بيشتری به اين موضوع دارند. بنابراين می‌توان پس از سلام و عليک و معرفی، چند كلمه‌ای درباره‌ی آب و هوا صحبت كرد. ( هنگام معرفی، به جای پرسيدن نام طرف مقابل ابتدا شما نام خود را بگوييد و اگر نماينده‌ی گروه كوه‌نوردی، سازمان دولتی يا موسسه‌ای گردش‌گری هستيد، سمت خود را نيز ذكر كنيد.)

امروز هوا خوب است.  ..........   Today it is fine

دركوه هوا نسبتاً سرداست. ..............   the mountain it'll be rather cold

در پاره‌ای از مناطق ايران، اگر در تابستان كوه‌نوردی كنيد، ممكن است دچار گرمازدگی شويد.
                                In some parts of Iran , when climbing in summer , you may be dehydrated

اگر آب كافی با خود نبريد، ممكن است بدن‌تان دچار كم‌آبی شود.
                                                      If you don’t carry enough water , you may be heat stroked

در ايران، هوای مناطق گوناگون بسيار متفاوت است.
                                                                In Iran , the weather varies a lot in different regions
در دماوند، دراين فصل هوا خيلی سرد نيست، اما اثر باد – سرمايی خطرناک است.
                 On Damavand , in this season , it is not too cold , but wind-chill is a dangerous factor

در مورد احوال شخصی ( سن، وضع تاهل، شغل و ... ) و در مورد برنامه‌ای كه طرف خارجی قصد دارد در ايران اجرا كند، بهتر است كنجكاوی پيش از موقع نداشته باشيد و اجازه دهيد خود او كم كم به صحبت آيد؛ معمولاً اگر در مورد چنين چيزهايی از خودتان صحبت كنيد، طرف هم به حرف می‌آيد. اگر قرار است با او كوه برويد گرايش خود را بيان كنيد:

به راه‌پيمايی علاقه دارم.    .................    I am fond of hiking

كوه‌گردی را به صعودهای جدی ترجيح می‌دهم.           I prefer hill walking to serious mountain climbing

من سنگ‌نوردی را بيش از هر چيز دوست دارم، و علاقه‌ی خاص‌ام سنگ كوتاه است.
                                                   I like rock climbing best , and my special interest is bouldering

اما گاه ديواره‌نوردی هم می‌كنم.                                   But, sometime I venture to big wall climbing

برويم به سالن سنگ‌نوردی اين نزديكی‌ها.                                      Let's go to the nearby rock gym

اگر طرف خارجی مشتری شمااست (شما راهنمای او هستيد)، می‌توانيد پس از معارفه، صريحاً سر اصل مطلب برويد و در مورد منطقه‌ی مورد نظر صحبت كنيد:      Let's talk about our programme

بهترين فصل منطقه از اواسط تير تا اواخر شهريور است. The region is best from June till mid September

راه‌های پياده روی بسيار در منطقه هست .                                        Many trails cover this region

اين كتاب راهنما در برگيرنده‌ی همه‌ی اطلاعات لازم است . This guidebook details all the necessary info

در اين ميان ممكن است پرسش و پاسخ‌هایی هم پيش آيد:

ارتفاع قله چقدر است؟ How high is this mountain    ۴۲۰۰ متر است . It is 4200 meters high

عمق آن تنگ (دره) چقدر است ؟                                                     ?How deep is the gorge valley
تقريباً ۱۰۰۰ متر عمق دارد.                                                              It is about 1000 meters deep

بهترين   ديد را از كجا داريم؟                                             ?From where can we get the best view

از يال روبرو ديد بسيار جذابی داريم.                       A dramatic view can be seen from the facing ridge

دلم می‌خواهد از اين نقطه، دماوند را ببينم.                     I should like to see Damavand from this point

اگر روی اين يال به اندازه‌ی كافی بالا برويد، ديد خوبی از دماوند خواهيد داشت.
                             If you climb high enough on this ridge, you'll have a good view of Damavand.

 

جملاتی دیگر در كوه‌نوردی

 برای يافتن راه صعود يک كوه،‌ لازم است گزارش‌ها را بخوانيد، با فرد با تجربه‌ای مشورت كنيد و عقل سليم ( شم ) خود را به كار گيريد.
     To find the way of climbing a mountain, you should read writes up, consult an experienced climber, and use your common sense

هنگام كوه‌نوردی هميشه بايد يک حاشيه‌ی اطمينان در نظر بگيريد.
     When climbing, you should always keep a safety margin كوله‌هايمان را ببنديم .Let's pack our rucksacks

روپوش‌اش خوب است، اما ميان پوش و زير پوش مناسب ندارد.

His shell layer is good, but his mid layer and  thermal layer are not suitable 

(لايه‌ی رويی پوشاک او – بادگير يا كت پر – خوب است، اما پوشاک ميانی و لايه‌ای كه در تماس با بدن او است، مناسب نيست.)

(در فصل گذشته ) صعودهای زيادی داشتم. I had a good, season / I did so many climbs

باشگاه ما برنامه‌ی خوبی داشت . Our club had a good trip ( mountaineering programme)

قله را زديد؟ ( به قله رسيديد؟) Did you make the summit

ما سه قله را يك سره پيموديم ( پی در پی صعود كرديم.) We chained three peaks

امروز چه صعودی داشتيد؟ What did you climb today

هيچ. امروز استراحت داشتيم. Noting.It was our rest day

تيم ملی ما آن قله‌ی عظيم را فتح كردند. Our national team conquered the giant summit

آنان با يک حمله از پايگاه( چادرگاه اصلی) به قله رسيدند. They reached the summit in one push from basecamp

پژمان و علی قله را زدند. The summitters were pejman and Ali

يال بی‌حفاظ است. (يال دشوار يا نسبتاً دشواری است كه در آن امكان حمايت كم است، يا در معرض باد و سرما است : خطرناک).This is an exposed ridge

نمی‌توان آن‌جا شب مانی كرد.It is too difficult to bivy there

ما به شب خورديم ( و مجبور به شب‌مانی شديم ) . We were benighted

شب‌مانی در فضای باز بود ( بدون چادر شب‌مانی يا بيرون از غار برفی). It was an open bivy

يک شب مانی با برنامه ( از پيش برنامه ريزی شده ) داشتيم. We had a planned bivouac

هنگام صعود يک كوه بزرگ، بهتر است كه چند نشانه را در موقعيت ياب ( جی پی اس ) خود وارد كنيد.When climbing a big mountain, you'd better enter some waypoints in your GPS

در اين ناحيه می‌توان چشم اندازهای خيال انگيز ديد.Drematic views can be seen in this area

هنگامی كه داشتيم از يك " برف پل " می‌گذشتيم به درون شكاف يخ افتاديم و همراهانم مرا بالا كشيدند.When we were crossing a snowbridge, I fell into the crevasse and I was hauled by my fellows

آنان يک قارچ برفی بزرگ برای كارگاه درست كردند.They made a big snow mushroom as the belay point

يخ‌نوردی دشوار بود؟ Was the ice climbing difficult

نه، در واقع يک برف‌پيمایی بود

.No, it was a snow plod in fact

از سایت انجمن کوهنوردان


مطالب مشابه :


جملاتی زیبا در مورد سفرو...

جملاتی زیبا در مورد سفرو «سفر مثل ازدواج است، بزرگ‌ترین اشتباه در آن، این است كه سواد کوه.
جملاتـــــــــــــــی در مورد گرگــــــــــــــــــ ها ...

جملاتـــــــــــــــی در مورد جملاتـــــــــــــــی که بر فراز بلند ترین کوه
جملاتی از دانشمندان در مورد طبیعت

جملاتی از دانشمندان در مورد جملاتی از دانشمندان در در کوه و کمرش که اسب رانده
جملاتی از بزرگان در مورد دوست داشتن

جملاتی از بزرگان در مورد میل عمیقی به مرگ در به زبان دل اگه بیاره کوه
مارتی اشمیت سوتفاهم آمادابلام را برطرف می کند

قله را صعود کرده ام و نیز اینکه به جهانیان در مورد در مورد آمادابلام و کوه جملاتی که
داستان پسر شیطون+زیباترین جملات در مورد محبت+جملاتی در مورد زندگی آپارتمان نشینی

داستان پسر شیطون+زیباترین جملات در مورد محبت+جملاتی در مورد زندگی آپارتمان نشینی کوه
جملات انگلیسی در کوهنوردی

کوهنوردی ، کوه پیمایی، طبیعت گردی ،آموزشی در مورد احوال جملاتی دیگر در كوه
جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستي به ترتيب حروف الفبا

جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست «در انتخاب دوست سنگ‌های صخره کوه متصل کرد، دیگر
جملاتی زیبا در مورد علی اکبر امام حسین (روز جوان)

جملاتی زیبا در مورد علی اکبر امام حسین تو که در صورت و سیرت شبیه ترین به پیامبـر خیر و
جملاتی در مورد دحوالارض

جملاتی در مورد زمین، گاهواره زندگی انسان و تمام موجوداتِ زنده است، که با تمام کوه ها
برچسب :