گردشگران برج پیزا را سوژه کردند + عکسهای جالب

عکسهای جالب گردشگران با برج پیزا

برج پیزا همان جاذبه گردشگری که به دلیل شیب منحصربه فرد خود هرسال هزاران گردشگر را به آیتالیا می کشاند به عنوان سوژه جالب عکاسی مورد استفاده قرار گرفت.بر اساس گزارشات سالیانه 3 میلیون گردشگر برای دیدن این برج به ایتالیا سفر می کنند که هدف اول اکثر آنها گرفتن عکسهای خنده دار با این برج کج است.

 برج کج پیزا با حدود 56 متر ارتفاع مشهورترین برج کج جهان در ایتالیا است، با این حال این تنها برج کج جهان نیست.پایه های این برج روی خاک سست قرار دارد و حتی در سال 1178 سازندگان می توانستند اشتباه بودن آن را ببینند. بااین حال ساخت و ساز ادامه یافت و سرانجام در سال 1372 تکمیل شد. این برج بین سال های 1990 و 2001 بسته شد و در این مدت خاک از زیر آن برداشته شد و به درجه امن تری از کجی رسید.  در گزارش زیر تصاویری را مشاهده می کنید که گردشگران در کنار برج کج پیزا گرفته اند و آن را سوژه ثبت تصاویری جالب و متفاوت قرار داده اند. 

تصاویر جالب و خنده دار با برج پیزا

برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

سوژه های جالب با برج پیزا در ایتالیا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار برج پیزا

عکس خنده دار گردشگران با برج پیزا 

 

گردشگران برج پیزا را سوژه کردند + عکسهای جالب