اولین نشست مبلمان شهری و هویت ایرانی- اسلامی

اولین نشست مبلمان شهری و هویت ایرانی- اسلامی در آمفی تاتر شهید آوینی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و در تاریخ چهارشنبه 29/10/89 برگزار شد . این برنامه به تقاضای سازمان زیباسازی شهرتهران و توسط گروه طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا برنامه ریزی و به اجرا درآمد .  حضوربسیار کم رنگ مدیران زیباسازی مناطق و خود سازمان زیباسازی در این نشست اگرچه عجیب بود و تعجب برانگیز اما تلاش گروه بخصوص دکتر وحید چوپانکاره ، مدیر گروه طراحی صنعتی برای ارائه یک برنامه متفاوت و پربار بسیار جذاب و خاطره انگیز بود . این برنامه قرار است در دو نشست دیگر در ماه های آینده ادامه یابد و امید دارم که همکاران بسیار خوبمان در سازمان زیباسازی شهر تهران و مدیران زیباسازی مناطق ، قدر حضور در علمی ترین دانشگاه ایران را بدانند و حضور در چنین نشستهایی را جدی تر بگیرند . برنامه اولین نشست عبارت بود از :

 


مطالب مشابه :


روز طراحی صنعتی و شهرداری مشهد ( خاطرات ماسیده)

مبلمان و زیباسازی شهری - روز طراحی صنعتی و شهرداری مشهد ( خاطرات ماسیده) - طراحی عناصر مبلمان
مشهد شهری که خاطراتش را از دست می دهد ......

مبلمان و زیباسازی شهری - مشهد شهری که خاطراتش را از دست می دهد سازمان زیبا سازی شهر تهران
اولین نشست مبلمان شهری و هویت ایرانی- اسلامی

حضوربسیار کم رنگ مدیران زیباسازی مناطق و خود سازمان زیباسازی در این نشست آزاد مشهد
توسط سازمان زیباسازی انجام گرفت:نصب 12 تلوزیون شهری جدید در تبریز

تبریز شهر آرزوها - توسط سازمان زیباسازی انجام گرفت:نصب 12 تلوزیون شهری جدید در تبریز -
در حاشیه اولین نشست مبلمان شهری و هویت ایرانی- اسلامی

مبلمان و زیباسازی شهری - در حاشیه اولین نشست مبلمان شهری و هویت ایرانی- اسلامی - طراحی عناصر
دو خبر از سازمان زیباسازی

دو خبر از سازمان زیباسازی نصب آثار اولین سمپوزیوم مجسمه تبریز در جاده ائل گولی
مدیر عامل سازمان زیباسازی تبریز خبر داد : سال 93 سال تحول نورپردازی تبریز خواهد بود

تبریز شهر آرزوها - مدیر عامل سازمان زیباسازی تبریز خبر داد : سال 93 سال تحول نورپردازی تبریز
زیبا سازی شهری

مبلمان و زیباسازی مدیر زیبا سازی شهرداری مشهد سازمان زیبا سازی شهر تهران
مبلمان فلزی در دامنه البرز

مبلمان و زیباسازی و پر مدعی ترین سازمان زیباسازی و متخصصین مشهد (82-79 ) دبیر
گزارش عملکردی سازمان زیباسازی از زبان مدیر عامل سازمان زیباسازی

تبریز شهر آرزوها - گزارش عملکردی سازمان زیباسازی از زبان مدیر عامل سازمان زیباسازی -
برچسب :