انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

انواع مرخصی های کارکنان دولت:

الف-مرخصی زایمان

1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8/86 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، معذوریت زایمان فرزندتا دو قلو 6 ماه و سه قلو و بالاتر بر اساس ماده 26 آیین نامه مرخصی ها یکسال و برای فرزند چهارم دو ماه  می باشد . زمان شیر دهی از زایمان اول تا زایمان سوم روزانه یک ساعت و برای دو قلو و بیشتر دو ساعت تا 24ماهگی ، ضمناً مجوز های مذکور شامل زایمان چهارم نمی باشد.

2. براساس شیوه نامه 21/44478/710 – 29/7/87 اداره کل امور اداری وزارت متبوع، اعطای مرخصی معذوریت به مستخدمین زن که نوزادی را به عنوان فرزند خواندگی قبول می نمایند در آیین نامه مرخصی ها پیش بینی نگردیده است.

3.به استناد ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال1375هیأت وزیران ، مادران مشمول این آئین نامه می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه ، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند.مادران یاد شده می توانند بر حسب نیاز کودک،مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند.مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت می باشد .

4.به استناد ماده 26 آئین نامه مرخصی ها،به بانوانی که نوزاد آنها بعد از زایمان فوت نماید تنها از مرخصی زایمان که مدت آن سه ماه بوده بهره مند خواهند شد .

5.در خصوص مرخصی زایمان بانوان مستخدم حق التدریس بر اساس قوانین و مقررات بیمه تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد .

6. مرخصی قبل از زایمان در صورت تایید شورای پزشکی تحت عنوان مرخصی استعلاجی، مازاد بر مرخصی زایمان بوده و در صورتیکه رای شورای پزشکی مبنی بر استعلاجی نباشد مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر خواهد شد .

ب-مرخصی بدون حقوق

1.       به استناد تبصره ماده 32 آیین نامه مرخصی ها ، اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی  در صورت موافقت اداره مربوطه حداکثرتا 2 ماه متوالی با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود.

2.       به استناد بند 1 دستور العمل وحدت رویه 13974-7/3/63 این اداره کل برای جلوگیری از هر گونه خلل احتمالی در امور آموزشی وپرورشی مدارس ، مدت مرخصی بدون حقوق برای کارکنان کادر آموزشی از اول مهر لغایت پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود و موافقت آن منوط به ارائه دلایل و مستندات کافی می باشد . بدیهی است  مرخصی های تا دو ماه  بدون حقوق خارج از شمول این بند خواهد بود.

3.       به استناد تبصره 4 ماده 49 از فصل سوم آیین نامه مرخصی ها مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا مؤسسه مربوط، مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط، جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می شود.

4.       به استناد ماده 30 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان، تا پایان قانون مذکور(1394)کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند .

5.       به استناد مصوبه شماره 28576/ت 31657 ه – 10/5/84 هیأت وزیران ، اصلاحیه ماده 13 آیین نامه استخدام پیمانی ، مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرار داد استفاده نماید.

6.       به استناد تبصره 3 ماده 49 از فصل سوم آیین نام مرخصی ها ، محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست.

7.      به استناد دستورالعمل 18/710/100-9/2/1375وزارتی ،شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا از وجود افراد به نسبت استفاده از مرخصی بدون حقوق به ازای هر ماه استفاده از مرخصي مذكور، در ایام تعطیلات تابستانی 10 روز  بطور تمام وقت در واحدهای فعال آموزشی وپرورشی ،استفاده خدمتی بعمل آید تا پرداخت حقوق آنان با مشکل مواجه نشود .   

ج-مرخصی استحقاقی

1.       بر اساس شیوه نامه 21/9739/710 – 13/2/84 اداره کل امور اداری وزارت متبوع افرادی که در مجتمع های ورزشی به طور متوالی و مستمر در طول سال با هفته ای 44 ساعت اشتغال داشته باشند ، مرخصی آنان همانند کادر اداری قابل محاسبه خواهد بود.

2.       بر اساس تبصره ماده 17 آیین نامه مرخصی ها مصوبه شماره 63160/ت 30157 ه – 9/12/82 هیأت وزیران، اعطای مرخصی استحقاقی به میزان حداکثر یک ماه ، به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان برای یک بار در طول دوره خدمت فقط به منظور انجام مناسک حج تمتع (حج واجب ) در ایام تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره امکان پذیر خواهد بود و این نوع مرخصی قابل ذخیره نمی باشد. اجرای این قانون از ابتدای سال 1382 می باشد.

3.       با عنایت به دستورالعمل شماره 34/710-21/7/87 وزارتی، بمنظور جلوگیری از ایجاد هر گونه خدشه به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان و وقفه در مسائل آموزشی و پرورشی ادارات، ضرورت دارد روسا / مدیران و معاونین ادارات آموزش و پرورش مناطق/ شهرستان ها و نیز رؤسای ادارات و معاونین شاغل در اداره کل که جهت انجام مناسک حج و سفرهای زیارتی و عتبات عالیات در قالب کاروان های زیارتی با سازمان حج و زیارت همکاری و انجام وظیفه می نمایند دو ماه قبل از عزیمت از سمت خود استعفا نموده تا لطمه ای به امور جاری ادارات و یا واحدهای آموزشی وارد نشود. لازم بذکر است استعفای این افراد پس از بررسی و اظهار نظر توسط مقام ما فوق به واحد های مربوطه ارسال تا در پرونده پرسنلی آنان ثبت و ضبط گردد.  

4.       به استنادبندهای 1و2 شیوه نامه 2/710 – 15/1/77 اداره کل امور اداری وزارت متبوع ، کلیه کارکنان واحد های آموزشی بر اساس ماده 47 قانون استخدام کشوری و ماده 17 آیین نامه مرخصی ها از تعطیلات فصلی (تیر و مرداد ) استفاده خواهند کرد،امکان استفاده از این مرخصی استحقاقی در طول سال تحصیلی یا منظور نمودن مرخصی تحت عنوان ذخیره و یا پرداخت مبلغ ریالی در همان سال یا سالهای بعد،جهت این قبیل همکاران مجوزی ندارد .

5.       مرخصی استحقاقی سالانه  نیرو های قرار دادی  با استفاده از مزد با احتساب 4 روز جمعه یک ماه می باشد سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. ضمناً زمان استفاده از مرخصی مربوط تیر و مرداد همان سال خواهد بود.

6.       به استناد ماده 10 فصل یکم آیین نامه مرخصی ها حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقی مانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام خدمت کرده باشد.

7.       با استناد داد نامه 257 – 20/6/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ دادنامه مستخدمین می توانند در هر سال، سی روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند . بدیهی است قبل از تاریخ دادنامه به استناد ماده 9 آیین نامه مرخصی ها هیچ مستخدمی به دلخواه خود نمی تواند در هر سال بیش از پانزده روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

لازم بذکر است ذخیره مرخصی قبل از 20/6/78  به دو شکل انجام می شود :

الف: در صورتی که مستخدم تقاضای مرخصی به مسئول مافوق خود در ابتدای اسفند همان سال ارائه نموده و مقام مافوقش مخالفت كرده مانده مرخصی فرد تا سی روزبرای آن سال ذخیره خواهد شد.

ب: اگر مستخدم نسبت به ارائه تقاضاي مرخصی خود به مقام ما فوق اقدام نكرده ارائه حداکثر مدت پانزده روز در آن سال برای وی ذخیره خواهد شد . ذخیره مرخصی بعد از تاریخ 20/6/78  لغایت 29/12/1387  نیاز به مخالفت مقام مافوق نداشته و تا سی روز در یک سال برای فرد ذخیره خواهد شد . 

8.       به استناد ماده 84  قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 حداکثر 15 روز مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است .

9.       با استناد بند 3 شیوه نامه 10/710 – 10/2/1377 وزارتی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و ... همانند شاغلین از مرخصی استحقاقی سالیانه برخوردار خواهند شد و حقوق و مزایای مرخصی های ذخیره شده آنان به هنگام بازنشستگی قابل پرداخت می باشد.

10.   به استناد ماده 2 از فصل یکم آیین نامه مرخصی ها ، مرخصی کمتر از یکروز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهدکرد.

11- به استناد ماده 37 آئین نامه مرخصیها، عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً درج می شود، باشد موجه شناخته خواهد شد:(شامل کارکنان شاغل در پست های اداری نمی شود

الف-بیماری او.

ب-صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدریامادریاهمسریافرزندان او وارد شده باشد.

ج-بیماری شدید پدریامادریاهمسریافرزندان.

د-فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم.

ه-دارا شدن فرزند.

و-ازدواج او و فرزندانش.

ح-احضارمستخدم توسط مراجع قضائی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات .

د-نیمه وقت بانوان

1.        به استناد تبصره 1 بند 3 مصوبه شماره 28576 / ت 31657 ه – 10/5/84 هیأت وزیران خدمت نیمه وقت ، خدمتی است که ساعات کار آن نصف ساعات کار مقرر هفتگی دستگاه مربوطه باشد ، نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین می شود.

2.       به استناد ماده 12 قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب1364استفاده ازخدمت نیمه وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد.

3.       به استناد تبصره ماده 7 قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود.

4.       به استناد ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7 ) قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لازم الرعایه نمی باشد.

5.       به استناد بند 3 مصوبه شماره 28576/ت 31657 ه – 10/5/84 هیأت وزیران ، اصلاح ماده 29 بانوان مستخدم پیمانی در صورت موافقت دستگاه مربوط می توانند از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند.

6.       بر اساس ماده 6 قانون نحوه ی اجرای خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 18 فروردین 1364 استفاده مستخدمین ثابت و رسمی از این قانون، موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی خواهد بود.

7.       با عنایت به ماده 5 قانون نحوه ی اجرای خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یکسال می باشد و در مورد مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور ، تاریخ انقضاء خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود.

8.       به استناد ماده 9 قانون مربوط به نیمه وقت بانوان مصوب 1364 ، مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه وقت مانند کارکنان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود .  

9.       بر اساس ماده 15 قانون مربوط به نیمه وقت بانوان مصوب 1364، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی و فوق العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد . و لغو خدمت نيمه وقت بانوان در طول سال تحصيلي مجاز نمي باشد.

10.   با عنایت به شیوه نامه شماره 53/710-6/8/86 وزارتی، در اجرای سیاست تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در امور جاری، بدین وسیله اتخاذ تصمیم در زمینه موافقت یا عدم موافقت با خدمت نیمه وقت بانوان و اصلاح احکام مربوط با رعایت مقررات،به مدیران/روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی/شهرستان ها و مناطق محل خدمت بانوان متقاضی تفویض می شود. لازم بذکر است که صدور حکم خدمت نیمه وقت معلمان ابتدایی با کسب نظر از مدیر کل امکان پذیر می باشد.

11.   برابر شیوه نامه شماره 7/710-25/1/77 وزارتی در خصوص خدمت نیمه وقت بانوان، ادارات آموزش و پرورش می توانند ساعات کار بانوانی که متقاضی هستند را تا میزان 4/3  ساعات موظف (18 ساعت) کاهش دهند . 

12. مهلت ارائه درخواست استفاده از خدمت نيمه وقت بانوان قبل از آغاز سال تحصيلي مي باشد و در هر صورت خدمت نيمه وقت نمي تواند كمتر از يك سال باشد

 ه-مأموریت ، مرخصی ورزشی

به استناد دستورالعمل شماره 140171/470/601 – 8/10/89 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

الف ) مأموریت جهت انجام برنامه های ورزشی برون سازمانی

1 .  برنامه های خارج از کشور

1 – 1 . مأموریت ورزشی هر یک از کارکنان آموزش و پرورش جهت انجام برنامه های ورزشی یا حضور در کلاس ها ، کنگره ها و سمینارهای خارج از کشور ، منوط به ارسال پیشنهاد از سوی دفتر امور مشترک فدراسیون ها یا سازمان تربیت بدنی به اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و موافقت کتبی اداره کل مذکور پس از هماهنگی با ادارات کل آموزش و پرورش استانها و ادارات کل و دفاتر ستادی ذیربط خواهد بود.

2-1 .  پیشنهاد مأموریت ورزشی افراد مشمول بند 1-1 می بایست حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام به اداره کل تربیت بدنی واصل گردد و در صورت تأیید اداره کل مذکور و اداره کل آموزش و پرورش مربوط به صدور حکم از طریق اداره متبوع مستخدم به سازمان تربیت بدنی انجام و هر گونه اقدام مربوط به اعزام آنان به خارج از کشور به عهده ی آن سازمان خواهد بود.

2 .  شرکت در کلاسها ، کنگره ها ، اردوها و مسابقات سازمانی داخل کشور :

مأموریت ورزشی کارکنان جهت شرکت در کلاس ها ، کنگره ها ، اردو ها و مسابقات کشوری منوط به وصول پیشنهاد سازمان تربیت بدنی یا دفتر امور مشترک فدراسیون ها به اداره کل آموزش و پرورش استان حداقل 15 روز قبل از تاریخ برگزاری و موافقت این  اداره کل خواهد بود.

3 .  برنامه های ورزشی برون سازمانی داخل استان :

مأموریت ورزشی کارکنان برای انجام برنامه های ورزشی داخل استان منوط به وصول پیشنهاد ارگان مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استان حداقل 10 روز قبل از اعزام و موافقت اداره کل محل خدمتی خواهد بود و در طول سال تحصیلی فقط برای یک بار مجاز می باشد .

تبصره 1 : صدور حکم مرخصی ورزشی برای اجرای برنامه های سایر سازمان ها وارگان ها منوط به فراهم بودن امکان تأمین جانشین و عدم ایجاد اختلال در انجام وظایف محوله می باشد به نحوی که در خصوص کارکنان اداری حتی الامکان مدت مورد نظر جزء مرخصی استحقاقی آنان منظور و در صورت نداشتن مرخصی ذخیره حکم مرخصی ورزشی صادر گردد و در مورد کارکنان کادر آموزشی چنانچه در خلال سال تحصیلی باشد ، در صورت تأمین جانشین و جلوگیری از به وجود آمدن اختلال درامور آموزشی حکم مرخصی ورزشی صادر گردد.

تبصره2 : درکلیه موارد فوق احکام مأموریت ورزشی می بایستی بدون استفاده از فوق العاده مأموریت روزانه صادر گردد و پرداخت فوق العاده مأموریت یا هر نوع وجهی به عهده سازمان یا ارگان مربوطه (پیشنهاد دهنده ) خواهد بود.

تبصره 3 : صدور احکام مأموریت ورزشی با رعایت موارد فوق فقط برای مدرسین ، کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی ، داوران و مربیان رشته های مختلف ورزشی و ورزشکاران دارای رتبه قهرمانی مجاز می باشد.

ب ) مأموریت جهت انجام برنامه های ورزشی درون سازمانی

1 .  شرکت و حضور کارکنان درکلیه برنامه های ورزشی کشوری درون سازمانی، طبق برنامه ای که از سوی اداره کل تربیت بدنی اعلام می گردد، صورت خواهد گرفت و حضور کارکنان در برنامه هایی که به صورت استانی مطابق ضوابط مربوط برگزار می گردد، با نظر اداره کل آموزش و پرورش استان انجام خواهد شد.

2 .  ادارات موظفند تقویم اجرایی برنامه های ورزشی را به گونه ای تنظیم نمایند، تا از ایجاد هر گونه اختلال در امور آموزشی،پرورشی و اداری جلوگیری به عمل آید .

توجه : ادارات نواحی ،  مناطق و شهرستان ها، الزاماً پس از تأیید اداره کل آموزش و پرورش نسبت به صدور مرخصی یا مأموریت ورزشی اقدام نمایند .

و- قرار داد کار معین

 1.  بر اساس شیوه نامه وزارتی 22/61448/710 – 19/11/88 هیچگونه مزایایی از قبیل حق سنوات ، ذخیره مرخصی و ... کارکنان قراردادی کارمعین قابل ذخیره و یا انتقال به سال بعد نمی باشد، لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد در پایان هر سال یا پایان مدت قرار داد نسبت به محاسبه و پرداخت مزایای اشاره شده اقدام لازم بعمل آید .

2 . به استناد شیوه نامه 6/710-1/3/87 وزارتی کارکنان قرارداد کار معین در ایام مرخصی زایمان و استعلاجی،حقوق فرد شاغل از لیست آموزش و پرورش قطع و جهت برقراری به شعب تأمین اجتماعی اعلام می گردد .

ز-مرخصی استعلاجی

1 .  به استناد ماده 31 آیین نامه مرخصی ها ، به جز مستخدمان موضوع ماده 26 این آیین نامه ( مرخصی زایمان ) حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند بیش  از چهار ماه الزامی نیست .

2 . به استناد ماده 48 از فصل پنجم آیین نامه مرخصی ها، مستخدمین رسمی در صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد .

تبصره : جز در بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

3. به استناد ماده 27 آئین نامه مرخصی ها ، در صورت ابتلاء مستخدم به بیماری صعب العلاج و استفاده از مرخصی استعلاجی،حقوق و مزایای وی تا حداکثر یک سال به صورت كامل قابل پرداخت خواهد بود.

4. با عنایت به دستورالعمل شماره 99486-23/9/81 این اداره کل ، ادارات تابعه فقط گواهیها و مدارک پزشکی همکارانی که مدت استراحت پزشکی آنان در فاصله زمانی شروع مرخصی استعلاجی تا مدت یک سال ، مازاد بر بیست و یک روز تا سقف یکصد و بیست روز باشد بایستی جهت بررسی و طرح در شورای پزشکی به مرکز درمانی فرهنگیان شماره 2 مشهد طبق فرمهای مربوط در مهلت مقرر ارسال نمایند بدیهی است ادارات از معرفی و ارسال گواهی پزشکی همکاران تا سقف 3روز به مراکز درمانی فرهنگیان جداً خود داری نمایند. لازم بذکر است تشخیص صحت و سقم جهات ادعائی مستخدم به عهده رئیس اداره می باشد .


مطالب مشابه :


فرم درخواست مرخصی روزانه

شرکت حسابداران ارقام نجومی Accountants - فرم درخواست مرخصی روزانه - Accountants astronomical figures شرکت
انواع مرخصی های کارکنان دولت و آموزش وپرورش

انواع مرخصی های کارکنان دولت: الف-مرخصی زایمان. 1 . مرخصی زایمان بر اساس شیوه نامه 21/50248/710 – 6/8
اداره پست

7- شرکت درتهیه وتدوین دستورالعمل ها وضوابط ، فرم ها و نحوه 8- ارسال فرم مرخصی
تکلیف مهر دفترخانه در مدت مرخصی سردفتر اصیل

با درخواست مرخصی شما از تاریخ 1/12/89 الی 5/12/89 به مدت 4 روز مرخصی استحقاقی دریافت فرم
آئين نامه مرخصي ها

فرم‌ ع‌ ـ 33 (88ـ52) 1ـ حداقل‌ مدت‌ براي‌ استفاده‌ از مرخصي‌ كمتر از يك‌ روز، يك‌ مرخصی
فرم ها و...

فرم ثبت درخواست همکاران جهت دریافت فرم مرخصی بدون حقوق اینجا کلیک
برخی از نمونه فرمهای مورد نیاز دانشجویان و اساتید

فرم خلاصه وضعیت دانشجو فرم تصفیه حساب از دانشگاه. فرم تقاضای مرخصی تحصیلی. فرم تقاضای
برچسب :