آمار و كاربرد آن در مديريت عادل آذر pdf

 • منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  حسابداری مالی :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 1.       استانداردهای حسابداری (انتشارات سازمان حسابرسی) 2.       حسابداری شرکتهای سهامی (انتشارات سازمان حسابرسی) 3.       حسابداری سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار (انتشارات سازمان حسابرسی) 4.       صورت جریانهای نقدی (انتشارات سازمان حسابرسی) 5.       حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات (انتشارات سازمان حسابرسی) 6.       حسابداری پیشرفته 1 (پیام نور) و حسابداری پیشرفته 1 (حسن همتی) 7.       حسابداری پیشرفته 2 (حسن همتی) 8.       حسابداری پیمانکاری (انتشارات سازمان حسابرسی) 9.       حسابداری مالی (جلد 2 سازمان حسابرسی)   حسابداری صنعتی: 1.       حسابداری صنعتی 1 (جلد 1 سازمان حسابرسی) 2.       حسابداری صنعتی 2 (انتشارات پیام نور)   آمار و ریاضیات: 1.       ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2.       ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3.       آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 1 و 2 (دکتر عادل آذر) حسابرسی: 1.       اصول حسابرسی 1 و 2 (سازمان حسابرسی) زبان انگلیسی: 1.       زبان عمومی 2.       زبان تخصصی 1 و 2 البته اگر لیست دیگری هم می خواهید به اینجا مراجعه کنید. ولی بدانید که لیست فوق لیست اصلی است. این هم منابع این هم منابع ارشد از نگاه حساب و کتاب   الف: حسابداري مالي 1- كليه كتب حسابداري مالي سطح مياني سازمان حسابرسي شامل :  (نشريات شمارههاي 65 و 66 و 67 و 70 و 74 و 76 و    79 و 80 و 84 و 90 و 94 و 97 و 100 و 117 و 126 و 129 و 142 و 145  ). 2- حسابداي پيشرفته جلد اول و دوم – تأليف دكتر رضا شباهنگ – انتشارات سازمان حسابرسي. (نشريات شماره  120 و 144) 3- صورتهاي مالي تلفيقي (از تئوري تا عملي) – تأليف دكتر محسن خوش طينت و .... – انتشارات بازگير. 4 – مباحث کاربردي در حسابداري ترکيب شرکتها تاليف آقاي دکتر محسن خوش طينت و ... انتشارات بازگير – چاپ اول 1383 5- حسابداري پيشرفته جلد اول و دوم – تأليف آقاي حسن همتي. 6- حسابداري ميانه جلد اول – تأليف آقاي يدا.... تاري وردي – انتشارات عابد – چاپ دوم - 1383 7- جزوه حسابداري مالي – تأليف آقاي دكترمهدي مرادزاده فرد – انتشارات موسسه پارسه (پرسپوليس)–  سال 1383 8- مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري ميانه – تأليف آقايان دكتر مدرس و دكتر پارساييان – انتشارات ؟ 9- مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري ميانه CPA – مترجمين آقاي دكتر مهدي مرادزاده فرد و .....  انتشارات كيومرث (زيرچاب). 10- مجموعه تستهاي كنكور كارشناسي ارشد حسابداري 1370 تا 1383 – آقاي دكتر احمد مدرس – انتشارات پردازش.   ب : حسابداري صنعتي 1- حسابداري صنعتي – جلد اول –  تأليف آقاي عزيز عالي ور – انتشارات سازمان حسابرسي ... • منابع کنکور کارشناسی ارشد

  ریاضیات : ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت ( دكتر ناصحی فر ) ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت (دكترجمشید صالحی صدقیانی ) ریاضیات در مدیریت, اقتصاد و حسابداری ( دكتر مسعود نیكوكار ) ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان ) تستهای ریاضی كارشناسی ارشد ( هادی رنجبران) جزوه كلاس كنكور جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران از دكتر ناصحي فر آمار :ش آمار و كاربرد ان در مدیریت ( دكتر ناصحی فر ) آمار و كاربرد ان در مدیریت1و2 ( دكتر عادل آذر و مومنی - انتشارات سمت ) آمار و كاربرد ان در مدیریت1و2 ( دكتر جمشید صدقیانی ) تستهای آمار و كاربرد ان در مدیریت كارشناسی ارشد ( هادی رنجبران ) تستهای آمار و كاربرد ان در مدیریت كارشناسی ارشد ( انتشارات سنجش تكمیلی )  زبان عمومی و تخصصی ( ضریب 2 -30 سوال ) :    زبان عمومی :                 گرامر: Grammar for toefl- مسعود آریا نیا - عباس فرزام )         لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl ) گرامر دبيرستان   زبان تخصصی :   حسابداری میانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH) حسابداری صنعتی  -  Cost Accounting ( HORNGREN & ALL…) حسابداری پیشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )        تستهای كارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری ( دكتر باقر زاده ) كتاب - Common mistakes in English  زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) - ( عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث ) زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت )      ------------------  دفترچه دوم : حسابداری مالی (ضریب 3 - 30 سوال  ) : استانداردهای حسابداری ایران (نشریه 160 ) صورتهای مالی اساسی ( فصل اول نشریه 76 ) حسابداری موجودی كالا (نشریه 80 ) حسابداری دارائیهای ثابت/ اموال, ماشین آلات و تجهیزات (نشریه 67 ) حسابداری استهلاك (نشریه 90 ) حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (نشریه 117 ) حسابداری شركتهای سهامی (نشریه 94 ) حسابداری پیمانكاری (نشریه 51 ) شركتهای تضامنی ( پیشرفته 1 - حسن همتی) مشاركت مخصوص /شركتهای عملی (پیشرفته 1 -  حسن همتی ) كالای امانی /حق العمل كاری (پیشرفته 1 - حسن همتی ) فروش اقساطی (پیشرفته 1- حسن همتی ) اجاره ها (مباحث جاری در حسابداری - حسن همتی ) حسابداری شعب (پیشرفته 1 - حسن همتی ) حسابداری تغییر قیمتها / تورمی (پیشرفته 1 - حسن همتی ) صورتهای مالی تلفیقی (نشریه 120 - دكتر شباهنگ ) صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل ( دكتر محسن خوش طینت ) صورتهای مالی تلفیقی كاربردی ( دكتر محسن خوش طینت) گزارشگری بخشها(پیشرفته 1- حسن همتی ) حسابداری مالی - جلد اول ( یدالله تاری وردی ) حسابداری مالی جلد ۱ و ۲ (ایرج نوروش و کرمی و ... ) حسابداری میانه ۱ - ( چستین و فلاهرتی و ... * ترجمه : نوروش و کرمی  و ... ) حسابداری میانه جلد ۱ ( دکتر موسی بزرگ اصل - انتشارات سازمان ...

 • آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

  ضرورتتوسعه رشته مديريت فناوري اطلاعات خيلي جدي بايد گفت که مديريت فناوري اطلاعات براي کشور يک ضرورت ملي به حساب مي آيد. سيستم سنتي مديريت کشور، ضعف و ناکارآمدي ساختار مديريتي کشور در عرصه برنامه ريزي و اجرا، وجود سرمايه هاي عظيم مادي،  تركيب جوان جمعيتي كشور و نيروي تحصيل كرده و در حال تحصيل، پتاسيل بالاي فناوري اطلاعات در ايجاد اشتغال، ماهيت دانشي فناوري اطلاعات و در نهايت نياز واقعي کشور بر فناوري اطلاعات محور کردن برنامه هاي کلان و جزيي توسعه اي خود همه و همه مي طلبد تا براي هدايت صحيح سرمايه هاي ملي در جهت بهره گيري مناسب از فناوري اطلاعات با دقت و وسواس زيادي به موضوع مديريت فناوري اطلاعات در کشور توجه شود. چرا فقط کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات؟ نو بودن اين دانش براي جامعه دانشگاهي ما، سطح بالاي تخصص ها و دانش هاي مطرح شده در اين رشته، کمبود متخصص براي آموزش و همچنين کمبود امکانات و محتواي آموزشي مناسب در سال هاي ابتدايي ايجاد اين رشته باعث شده است که دانشگاهها مجبور شوند اين رشته را فقط در رشته کارشناسي ارشد به اجرا درآورند اما با توجه به پيشرفت روزافزون علوم فناوري اطلاعات و مديريت و توسعه آموزش هاي پايه اي در اين زمينه براي عموم دانشجويان مقاطع پايين تر اميد آن مي رود که بتوان در آينده نه چندان دور اين رشته را براي مقاطع ليسانس و حتي فوق ديپلم نيز ايجاد کرد. کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعاتچيست؟رشته مديريت فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد ابتدا در سال 1380 و در دانشگاههاي علامه طباطبايي و دانشگاه تهران راه اندازي گرديد و براي آن اقدام به پذيرش دانشجو شد.  اما هم اکنون در دانشگاه الزهرا و سازمان مديريت صنعتي نيز براي اين رشته دانشجو پذيرفته مي شود.هدف از تشكيل اين دوره در نظامنامه آموزشي آن به صورت زير عنوان شده است: " هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي است.متخصصيني كه در زمينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و مديريت بنوانند در جهت تامين نيازهاي امروز و فرداي مديريت در جامعه فعاليت كنند. " به عبارت ديگر هدف از اين دوره آموزشي  توانمندسازي و تجهيز مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي، مديران مرتبط با واحدهاي فناوري اطلاعات در سازمانها، مشاورين ارشد مديريت و مسوولان طرحهاي تحول سازماني به دانش هاي مرتبط با زمينه هاي مديريتي فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مسايل گوناگون سازمان و مديريت، به شمار مي آيد. انتظار طراحان اين دوره هاي آموزشي اين است که دانشجو پس از ورود به بازار کار قادر به درك تحولات نوين ...

 • بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد رشته مديريت

  بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید . مبحث تعداد تقریبی سوال درصد دروس عمومی کلیه گرایشهای مدیریت زبان تخصصی 1 Grammar & Vocabulary 8 27% 2 Close Test 4 13% 3 Coprehension 18 60% تئوری های مديريت 1 رهبری 6 15% 2 منابع انسانی 8 20% 3 سازماندهی 5 13% 4 تجزیه و تحلیل 5 13% 5 رفتار سازمانی (بجز مباحث سایر سرفصلها) 4 10% 6 برنامه ریزی 3 7% 7 گروه و تیم 2 5% 8 خلاقیت و نوآوری 1 3% 9 فرهنگ 1 3% 10 مدیریت استراتژیک 1 2% 11 تئوری سازمان 1 2% 12 سایر مباحث 3 7% اقتصاد کلان 1 شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی 0-1 0%-3% 2 حسابداری ملی و شاخص قیمتها 5 16% 3 مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی 2 7% 4 بازار پول و سیاستهای پولی 3 10% 5 تعادل در بازارهای پول 2 7% 6 نظریه های مصرف و سرمایه گذاری 2 7% 7 نظریه های تورم و بیکاری 1 3% اقتصاد خرد 1 عرضه ، تقاضا و تعادل 1 3% 2 کشش 3 10% 3 نظریه های رفتار مصرف کننده 3 10% 4 نظریه های رفتار تولید کننده 2 7% 5 هزینه 2 6% 6 بازار رقابت کامل 3 10% 7 بازار انحصار فروش 1 3% رياضيات 1 مجموعه ها 0-1 0%-2% 2 تابع 4 10% 3 ماتریس 1 2% 4 وابستگی خطی 1 2% 5 بسط دو جمله ای 0_1 0%-2% 6 حد و پیوستگی 3 7% 7 مشتق و دیفرانسیل 5 13% 8 انگرال 3-4 7-10% 9 توابع دو یا سه متغیره 5 13% 10 غیره 1 2% آمار 1 آمار توصیفی 1 2% 2 شاخصهای مرکزی ، پراکندگی ، چولگی و کشیدگی 6 15% 3 نظریه احتمال 4 10% 4 متغیر تصادفی ، تابع احتمال و تابع توزیع 2 5% 5 توزیعهای گسسته و پیوسته 1 2% 6 برآمد نقطه ای و فاصله ای 1 2% 7 فرضیه های آماری 0-1 0%-2% 8 رگرسیون 1 2%  دروس تخصصی کليه گرايش های مديريت : 1 _ مديريت دولتی : الف _ ماليه و بودجه : ماليه عمومی : 1 اصول مالیات 2 2 انواع مالیات 3 3 سیاست پولی و مالی 2 4 هزینه و قروض 2 5 طریقه اصول مالیات 3 6 سایر مباحث 2 بودجه : 1 مراحل تهیه بودجه 4 2 انواع بودجه 7 3 بخش عمومی و خصوصی 2 4 سیاست کسری بودجه 1 5 سایر مباحث 2 ب - حسابداری دولتی 1 انواع حسابداری مستقل 4 2 کلیات حسابداری دولتی 9 3 مساله 7 4 GSP 4 5 درآمد هزینه 5 6 سایر مباحث 1 2 - مدیریت بازرگانی ، صنعتی و فناوری اطلاعات الف _ مديريت مالی : ( فقط برای مديريت بازرگانی ) 1 کلیات 1 _ 2 کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 3 _ 3 برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها 4 _ 4 برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی 1 _ 5 سیاست سرمایه در گردش 1 _ 6 بودجه بندی سرمایه 6 _ 7 بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری 5 _ 8 ارزش شرکت 5 _ 9 هزینه ...

 • ارشد حسابداری

  حسابداري (كد: 122) مقدمه حسابداري يكي از علومي‌است كه همه روزه اكثر افراد با آن سروكار دارند و برخي به صورت تخصصي و برخي به صورت تجربي از آن استفاده مي‌كنند. حسابداري اين امكان را به ما مي‌دهد كه ميزان سوددهي و هزينه‌ها را به صورت علمي‌و دلخواه تغيير دهيم. اطلاعات مربوط به‌اين رشته، مورد استفادة عموم مردم از مديران صنايع، سرمايه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌كنندگان محصولات و خدمات مي‌باشد و باعث مي‌شود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گيج‌كننده به صورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتيجه‌گيري در دسترس قرار گيرد. فراگيري اين فن به صورت تخصصي، نه تنها به صورت يك حرفه مطرح بلكه در زندگي خصوصي و شخصي نيز كارساز مي‌باشد. به طور مثال نحوة صحيح بودجه‌بندي، تقسيم هزينه، تعيين قيمت تمام شده، روش‌‌هاي پيمانكاري، معاملات اوراق بهادار، تعيين استهلاك دارائي‌‌ها، انواع سرمايه‌گذاري، حسابداري با توجه به تورم و … از بحث‌‌هاي ارائه شده در اين گروه مي‌باشد. در پايان شايد بتوان حسابداري را به عنوان پايه اصلي صنعت، توليد و ارائه خدمات معرفي كرد. چرا كه بدون وجود حسابداري و ثبت دقيق و نتيجه‌گيري صحيح از اطلاعات، پايه اصلي شركت كه همان سرمايه و نقدينگي است به لرزه درآمده و چه بسا كه شركت را به انحلال بكشاند. دارندگان مدرك كارشناسي كليه رشته‌ها، بدون توجه به نوع مدرك تحصيلي مي‌توانند در اين رشته ثبت‌نام و در مقطع كارشناسي ارشد ادامه تحصيل دهند. ضرايب رشته به ترتيب زير است: جدول ضرايب رشته حسابداري   رديف ضرايب دروس     گرايش زبان (عمومي و تخصصي) حسابداري مالي حسابداري صنعتي رياضيات و آمار حسابرسي 1 حسابداري 2 3 2 3 2 

 • دانلود خلاصه ی ازکتاب ریاضی و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

  دانلود خلاصه ی ازکتاب ریاضی و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصادتالیف دکتر وحید ناصحی فر فرمت فایل:pdf حجم فایل:887 کیلوبایت تعداد صفحات:36 دانلودخلاصه کتاب ریاضیات کاربردی(ناصحی فر)

 • تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي 1

  تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي                                         1 مقدمه                                                                                                                             3 بيان مساله                                                                                                                       4 اهميت موضوع                                                                                                                5 سوالات تحقيق                                                                                                               6 اهداف تحقيق                                                                                                                 7 فرضيه هاي تحقيق                                                                                                           8 روشها و ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات                                                                      9 روش تجزيه و تحليل داد ها و اطلاعات                                                                              11 تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات                                                                                     14  پيشنهادات بر مبناي نتايج تحقيق                                                                                       18 مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي                                               21سلامت سازماني                                                                                                              25 مفهوم سلامت                                                                                                                 26سلامت سازماني                                                                                                              27پوياييهاي سازماني                                                                                                           27 ويژگيهاي سازمان سالم   28مولفه هاي سلامت سازماني          31كاركردهاي سيستم         34سلامت سازماني و اثربخشي         34مروري بر تحقيقات ...

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری:

  منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری:

  منابع مطالعاتی : حسابداري مالي- استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري GAAP. نشريه شماره 89- استانداردهاي حسابداري نشريه شماره 160صورت‌‌هاي مالي اساسي (فصل اول، نشريه 76 سازمان حسابرسي) حسابداري ميانه (يدالله تاري وردي).حسابداري ميانه (1) (حسن همتي)حسابداري ميانه(2) (حسن همتي)حسابداري شركت‌‌هاي سهامي (نشريه 94 سازمان حسابرسي)حسابداري پيشرفته (1) (حسن همتي).مباحث جاري در حسابداري (حسن همتي).صورتهاي مالي تلفيقي (از تئوري‌تا عمل) دكتر محسن خوش طينتمباحث كاربردي در حسابداري تركيب شركتها (شامل تست و مسأله با راه حل ) دكتر محسن خوش طينتحسابداري صنعتيآموزش حسابداري صنعتي - رضا درگاهي (انتشارات كانون فرهنگي آموزش).مباحثي در حسابداري صنعتي (نكته و تست) دكتر احمد ظريف فردمجموعه پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي حسابداري صنعتي CPA-2002 (علي مصدر).- حسابداري صنعتي دكتر حسين اعتمادي (انتشارات سنجش تكميلي)منابع فرعي.- حسابداري صنعتي 1 و 2 و 3 انتشارات سازمان حسابرسي.- حسابداري صنعتي 1 و 2- سورن آبنوس.حسابداري صنعتي 1 و 2 و 3 - (به همراه حل تمارين – دكتر سيدحسن صالح‌نژاد، انتشارات پيام نور).حسابرسياصول حسابرسي جلد اول و دوم سازمان حسابرسي.پرسشهاي چهار گزينه‌اي CPA كورش اماني و فاضلي- سازمان حسابرسياستانداردهاي حسابرسي – نشريه 124رياضي:1- رياضيات و كاربرد آن در مديريت (رياضيات پايه)- مؤلفان: دكتر جمشيد صالحي صدقياني و مهندس ابراهيمي.2- رياضي، آزمون كارشناسي ارشد، مؤلف: ناصر محمدي راد.3- رياضيات آزمون كارشناسي ارشد، مؤلف:‌هادي رنجبران.4- رياضيات در مديريت، اقتصاد و حسابداري «تاليف دكتر مسعود نيكوكار».آمار:1- آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر و مومني، انتشارات سمت، دو جلد.2- آمار و كاربرد آن در مديريت، تاليف: دكتر جمشيد ‌ صدقياني و مهندس ابراهيمي، دو جلد.3- آمار و كاربرد آن، تاليف:‌هادي رنجبران.4- آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت تأليف: محمد آقايي، انتشارات كانون فرهنگي آموزشزبان عمومي: 1- گرامر زبان عمومي كليه رشته‌هاي كارشناسي ارشد، تأليف وحيد عسگري، انتشارات: كانون فرهنگي آموزش. 2- لغت: 504 absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درك مطلب : TOFEL flash (Reading)زبان تخصصي: 1- انگليسي براي دانشجويان حسابداري (دكتر داوود اقوامي). 2- زبان تخصصي براي داوطلبان حسابداري، آقاي تالانه شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و بسته آموزشی دکتری تخصصی ازاد و سراسری:۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲     تماس تلفنی۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸     تماس تلفنی | ارسال اس ام اس۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶     تماس تلفنی۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       PhdAzmoon[at]gmail.com در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست ...

 • منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  تئوري مديريت     عمومی، تأليف دکتر الوانی     * مبانی سازمان و مدیریت، تأليف دکتر رضائیان     رفتار سازمانی، تأليف دکتر رضائیان     * مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تأليف دکتر افجه ای    منابع انسانی، تأليف دکتر سعادت     * رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان     * رفتار سازمانی، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند     * تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد     منابع انسانی، تأليف دکتر سید جوادین   منابع انسانی، تأليف دکتر میرسپاسی     * تئوری سازمان، تأليف دفت ترجمة پارسائیان، اعرابی     * تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان     زبان عمومي و تخصصيالف. زبان تخصصی     * زبان تخصصی(مقدماتی و پیشرفته)، تأليف دکتر داور ونوس     * 1000 تست زبان تخصصی مدیریت، تأليف دکتر داور ونوس     * تخصصی مدیریت، تأليف مهندس آرمان اشراقی     * کتاب اصولKoontz     * کتاب متون تخصصی عمومی به زبان انگلیسی (خلاصه کتاب Stoner)، گردآوری دکتر اسماعیل پور و مهندس اشراقیب. زبان عمومی     * زبان عمومی ارشد، تأليف مهندس آرمان اشراقی     * کتاب 504 واژة انگلیسی مطلقاً ضروری     * کتاب واژگان ضروری برای تافل Barronsرياضي     * ریاضیات و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی     * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تأليف دکتر نیکوکار     * ریاضیات، تأليف دکتر ناصحی فر     * کتاب تست ریاضی، تأليف دکتر هادی رنجبران     * کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات مدیریت، تأليف دکتر عالم تبریز     * كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديانآمار     * آمار و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف دکتر عادل آذر     * آمار و کاربرد آن (2 جلد)، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی     * کتاب تست و خلاصة درس آمار، تأليف مهندس ابراهیمی     * کتاب تست های طبقه بندی شدة آمار، تأليف هادی رنجبران     * آمار و کاربرد آن در1 و 2، تأليف دکتر محمد آقاییاقتصاد خرد     * اقتصاد خرد، تأليف دومینیک سالواتوره     * درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری     * 2000 تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظریاقتصاد كلان     * تئوری اقتصاد کلان (1)، تأليف محمد روزبهان     * درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری     * 2000 تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری    ماليه و بودجه :ماليه عمومي     * ماليه عمومی :دكتر تقوي وابوطالب     * ماليه عمومی :دكتر خورشيدی     * ماليه عمومي و بودجه :دكتر عزيزيبودجه     * بودجه وبودجه ريزی( بهمراه مجموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد) داود کيا کجوری(     * بودجه: دکتر مرتضی موسی خانی و مسعود منشی زاده     ...