منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

حسابداری مالی :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1.       استانداردهای حسابداری (انتشارات سازمان حسابرسی)

2.       حسابداری شرکتهای سهامی (انتشارات سازمان حسابرسی)

3.       حسابداری سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار (انتشارات سازمان حسابرسی)

4.       صورت جریانهای نقدی (انتشارات سازمان حسابرسی)

5.       حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات (انتشارات سازمان حسابرسی)

6.       حسابداری پیشرفته 1 (پیام نور) و حسابداری پیشرفته 1 (حسن همتی)

7.       حسابداری پیشرفته 2 (حسن همتی)

8.       حسابداری پیمانکاری (انتشارات سازمان حسابرسی)

9.       حسابداری مالی (جلد 2 سازمان حسابرسی)

 

حسابداری صنعتی:

1.       حسابداری صنعتی 1 (جلد 1 سازمان حسابرسی)

2.       حسابداری صنعتی 2 (انتشارات پیام نور)

 

آمار و ریاضیات:

1.       ریاضیات پایه و مقدمات آمار

2.       ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3.       آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 1 و 2 (دکتر عادل آذر)

حسابرسی:

1.       اصول حسابرسی 1 و 2 (سازمان حسابرسی)

زبان انگلیسی:

1.       زبان عمومی

2.       زبان تخصصی 1 و 2

البته اگر لیست دیگری هم می خواهید به اینجا مراجعه کنید. ولی بدانید که لیست فوق لیست اصلی است.

این هم منابع

این هم منابع ارشد از نگاه حساب و کتاب

 

الف: حسابداري مالي

1- كليه كتب حسابداري مالي سطح مياني سازمان حسابرسي شامل :

 (نشريات شمارههاي 65 و 66 و 67 و 70 و 74 و 76 و    79 و 80 و 84 و 90 و 94 و 97 و 100 و 117 و 126 و 129 و 142 و 145  ).

2- حسابداي پيشرفته جلد اول و دوم – تأليف دكتر رضا شباهنگ – انتشارات سازمان حسابرسي. (نشريات شماره  120 و 144)

3- صورتهاي مالي تلفيقي (از تئوري تا عملي) – تأليف دكتر محسن خوش طينت و .... – انتشارات بازگير.

4 – مباحث کاربردي در حسابداري ترکيب شرکتها تاليف آقاي دکتر محسن خوش طينت و ... انتشارات بازگير – چاپ اول 1383

5- حسابداري پيشرفته جلد اول و دوم – تأليف آقاي حسن همتي.

6- حسابداري ميانه جلد اول – تأليف آقاي يدا.... تاري وردي – انتشارات عابد – چاپ دوم - 1383

7- جزوه حسابداري مالي – تأليف آقاي دكترمهدي مرادزاده فرد – انتشارات موسسه پارسه (پرسپوليس)–  سال 1383

8- مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري ميانه – تأليف آقايان دكتر مدرس و دكتر پارساييان – انتشارات ؟

9- مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري ميانه CPA – مترجمين آقاي دكتر مهدي مرادزاده فرد و .....  انتشارات كيومرث (زيرچاب).

10- مجموعه تستهاي كنكور كارشناسي ارشد حسابداري 1370 تا 1383 – آقاي دكتر احمد مدرس – انتشارات پردازش.

 

ب : حسابداري صنعتي

1- حسابداري صنعتي – جلد اول –  تأليف آقاي عزيز عالي ور – انتشارات سازمان حسابرسي – ( نشريه شماره 158)

2- حسابداري صنعتي – جلد اول و دوم – تأليف آقاي هورن گرن–  ترجمه آقايان دكتر بزرگ اصل و دكتر پارساييان–  انتشارات ترمه

3- حسابداري مديريت – تأليف و ترجمه آقاي دكتر رضا شباهنگ – انتشارات سازمان حسابرسي – (نشريه شماره 131).

4- جزوه حسابداري صنعتي – تأليف آقاي علي مصدر – انتشارات موسسه پارسه (پرسپوليس) سال 1383

5- مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري صنعتي CPA – ترجمه و تأليف آقاي علي مصدر – انتشارات كيومرث چاپ دوم سال 1383

 

 

ج : حسابرسي

1- اصول حسابرسي جلد اول و دوم – ترجمه آقايان ارباب سليماني و محمود نفري – انتشارات سايبان (نشريات شماره 87 و 105)

2- كنترلهاي داخلي (چهارچوب يكپارچه) جلد اول و دوم – مولفين آقايان اميرپوريانسب و دكتر كيهان مهام – انتشارات سازمان حسابرسي  (نشريات شماره 118 و 135).

3 – حسابرسي – رويکرد يکپارچه جلد اول – تاليف آقايان آرن و لاييک – ترجمه دکتر پارساييان – انتشارات ترمه – چاپ اول - 1382

4- مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابرسي CPA – ترجمه آقايان كورش اماني و احمد فاضلي – انتشارات كيومرث – چاپ سوم – سال 1381.

5- پرسشهاي چهارگزينه اي حسابرسي – تأليف دكتر كيهام مهام – انتشارات جامعه حسابداران رسمي ايران – چاپ اول – سال 1383.

 

د : زبان تخصصي

1- زبان تخصصي حسابداري تأليف آقاي عبدالرضا تالانه – انتشارات كيومرث – چاپ اول –  سال 1382.

2- زبان تخصصي – تأليف آقاي داود اقوامي – انتشارات ؟.

3- مجموعه سئوالات طبقه بندي شده زبان تخصصي حسابداري ( اقتباس شده از آزمونهاي CPA و CMA) – ترجمه آقاي سعيد باقرزاده – انتشارات نگاه دانش – چاپ اول – 1382.

 

ها:  رياضيات

1- آمادگي براي آزمونهاي كارشناسي ارشد – تأليف آقاي هادي رنجبران – انتشارات نشر كتاب دانشگاهي – چاپ اول – 1383.

2- رياضيات عمومي و كاربردهاي آن - جلد اول و دوم – تأليف آقاي محمدحسين پوركاظمي – نشر ني – چاپ ششم – سال 1380.

3- رياضيات و كاربرد آن در مديريت – جلد اول و دوم – تأليف آقاين دكتر صدقياني و دكتر ابراهيم – انتشارات هواي تازه – چاپ چهارم – سال 1381.

4- جزوه رياضيات –  تأليف آقاي محمدصادق معتقدي – انتشارات موسسه پارسه (پرسپوليس) – سال 1383.

 

و : آمار

1- آمار و كاربرد آن در مديريت – جلد اول و دوم – دكتر عادل آذر و دكتر منصور مومني – انتشارات سمت – چاپ ششم – سال 1381.

2- آمار و احتمال مقدماتي – تأليف دكتر جواد يهوديان – انتشارات آستان قدس – چاپ چهاردهم – سال 1380.

3- جزوه آمار علوم انساني – تأليف مهندس محسن طوراني –  انتشارت موسسه پارسه (پرسپوليس) – سال 1383.

4- آمادگي براي آزمون كارشناسي ارشد - آمار- تأليف آقاي هادي رنجبران – انتشارات کتاب دانشگاهي – چاپ دوم - 1383

5- مسائل آمار و حل آنها – تأليف آقاي عبدالرضا اميرتاش  و سركار خانم آتوسا حسين خاني – انتشارات موسسه رسا – چاپ اول – سال 1376.

 

تهيه شده : با همكاري آقاي ابراهيم نوروزبيگي.

 

دوستان بزودی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در سال ۸۵ را برایتان عرضه خواهم کرد.


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

3- رياضيات و كاربرد آن در مديريت آمار. 1- آمار و كاربرد آن در مديريت دكتر عادل آذر و دكتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد

آمار و كاربرد ان در مدیریت1و2 (دكتر عادل آذر و مومنی آمار و كاربرد ان در مدیریت1و2
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

الف- آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر-مومني (2 جلدي) ب- آمار و كاربرد آن در مديريت
بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد رشته مديريت

۸-آمار و كاربرد آن در مديريت 1و2: عادل آذر- مومني. ۹-آمار و ي مديريت در گرايش‌ها و
ارشد حسابداری

آن در مديريت، دكتر عادل آذر و مومني، انتشارات سمت، دو جلد. 2- آمار و كاربرد آن در صورت pdf
دانلود خلاصه ی ازکتاب ریاضی و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

دانلود خلاصه ی ازکتاب ریاضی و کاربرد ان در مدیریت،حسابداری و اقتصاد pdf . حجم فایل:887
تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي 1

پاور پوینت آمار و روش تحقیق در علوم آذر، عادل. و مومني، سفور. 1380. آمار و كاربرد آن در مديريت
منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری:

نمونه سوالات آزمون ارشد و دکتری و منابع دکترا, (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تئوري مديريت عادل آذر * آمار و کاربرد آن و كاربرد حسابداري دولتي در سازمانهاي
برچسب :