بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد رشته مديريت

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد
 مجموعه مدیریت

توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید .

مبحث

تعداد تقریبی سوال

درصد

دروس عمومی کلیه گرایشهای مدیریت

زبان تخصصی

1

Grammar & Vocabulary

8

27%

2

Close Test

4

13%

3

Coprehension

18

60%

تئوری های مديريت

1

رهبری

6

15%

2

منابع انسانی

8

20%

3

سازماندهی

5

13%

4

تجزیه و تحلیل

5

13%

5

رفتار سازمانی (بجز مباحث سایر سرفصلها)

4

10%

6

برنامه ریزی

3

7%

7

گروه و تیم

2

5%

8

خلاقیت و نوآوری

1

3%

9

فرهنگ

1

3%

10

مدیریت استراتژیک

1

2%

11

تئوری سازمان

1

2%

12

سایر مباحث

3

7%

اقتصاد کلان

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-1

0%-3%

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

5

16%

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2

7%

4

بازار پول و سیاستهای پولی

3

10%

5

تعادل در بازارهای پول

2

7%

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

2

7%

7

نظریه های تورم و بیکاری

1

3%

اقتصاد خرد

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

1

3%

2

کشش

3

10%

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

3

10%

4

نظریه های رفتار تولید کننده

2

7%

5

هزینه

2

6%

6

بازار رقابت کامل

3

10%

7

بازار انحصار فروش

1

3%

رياضيات

1

مجموعه ها

0-1

0%-2%

2

تابع

4

10%

3

ماتریس

1

2%

4

وابستگی خطی

1

2%

5

بسط دو جمله ای

0_1

0%-2%

6

حد و پیوستگی

3

7%

7

مشتق و دیفرانسیل

5

13%

8

انگرال

3-4

7-10%

9

توابع دو یا سه متغیره

5

13%

10

غیره

1

2%

آمار

1

آمار توصیفی

1

2%

2

شاخصهای مرکزی ، پراکندگی ، چولگی و کشیدگی

6

15%

3

نظریه احتمال

4

10%

4

متغیر تصادفی ، تابع احتمال و تابع توزیع

2

5%

5

توزیعهای گسسته و پیوسته

1

2%

6

برآمد نقطه ای و فاصله ای

1

2%

7

فرضیه های آماری

0-1

0%-2%

8

رگرسیون

1

2%

 

دروس تخصصی کليه گرايش های مديريت :

1 _ مديريت دولتی :

الف _ ماليه و بودجه :

ماليه عمومی :

1

اصول مالیات

2

2

انواع مالیات

3

3

سیاست پولی و مالی

2

4

هزینه و قروض

2

5

طریقه اصول مالیات

3

6

سایر مباحث

2

بودجه :

1

مراحل تهیه بودجه

4

2

انواع بودجه

7

3

بخش عمومی و خصوصی

2

4

سیاست کسری بودجه

1

5

سایر مباحث

2

ب - حسابداری دولتی

1

انواع حسابداری مستقل

4

2

کلیات حسابداری دولتی

9

3

مساله

7

4

GSP

4

5

درآمد هزینه

5

6

سایر مباحث

1

2 - مدیریت بازرگانی ، صنعتی و فناوری اطلاعات

الف _ مديريت مالی : ( فقط برای مديريت بازرگانی )

1

کلیات

1

_

2

کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

_

3

برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها

4

_

4

برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی

1

_

5

سیاست سرمایه در گردش

1

_

6

بودجه بندی سرمایه

6

_

7

بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

5

_

8

ارزش شرکت

5

_

9

هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

3

_

10

تقسیم سود

1

_

ب - مدیریت بازاریابی - برای رشته های بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات

1

پیش بینی فروش

1

3%

2

استراتژیهای بازاریابی

5

17%

3

تحقیقات بازار

1

3%

4

رفتار مصرف کننده

5

17%

5

قیمتگذاری

3

10%

6

ترفیع

2

7%

7

کانال توزیع

2

7%

8

مدیریت محصولات

5

16%

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

2

7%

10

خدمات

1

3%

11

تقسیم بندی بازار

3

10%

ج _ پژوهش عملیاتی : مشترک گرایشهای صنعتی ، بازرگانی و فناوری اطلاعات

1

مفاهیم کلی

1

3%

2

مدلسازی

1

3%

3

حل ترسیمی

2

7%

4

حل از روش سیمپلکس

4

13%

5

مساله ثانویه

3

10%

6

تحلیل حساسیت

5

17%

7

برنامه ریزی پارامتری

2

7%

8

حمل و نقل

3

10%

9

شبکه

2

7%

10

عدد صحیح

3

10%

11

برنامه ریزی پویا

1

3%

12

برنامه ریزی غیرخطی

1-2

3-7%

13

سایر مباحث

1-2

3-7%

د _ مدیریت تولید : برای گرایشهای صنعتی و فناوری اطلاعات

1

مفاهیم مدیریت تولید

2

6%

2

تجزیه و تحلیل هزینه ها

1-2

3-7%

3

طراحی محصولات و خدمات

3

10%

4

پیش بینی تقاضا

2

7%

5

برنامه ریزی ظرفیت

1

3%

6

طراحی کارخانه

4

13%

7

کارسنجی و زمان سنجی

3

10%

8

برنامه ریزی جامع

2

7%

9

کنترل موجودی

2

7%

10

برنامه ریزی مواد

3

10%

11

مدیریت پروژه

1

3%

12

کنترل کیفیت

2

7%

13

نگهداری و تعمیرات

2

7%

13

سایر مباحث

1-2

3-7%

3 - مدیریت کارآفرینی

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

1

ویندوز

7

24%

2

اکسل

8

27%

3

اینترنت ، وب و مرورگرها

5

16%

4

آشنایی با تاریخچه و مفاهیم اولیه کامپیوتر

2

6%

5

Word

3

10%

6

Access

1

3%

7

پاور پوینت

2

7%

8

سایر مباحث

2

7%

 

کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مجموعه مديريت:

رشته مديريت از رشته هاي گروه علوم انسانس است که در دانشگاه سراسري داراي 7 گرايش ( جدول شماره (1) ) و در دانشگاه آزاد داراي 5 گرايش ( جدول شماره 2 ) مي باشد.

طول دوره کارشناسي ارشد مديريت حداقل 4 ترم است و داراي 32 واحد که 24 واحد درسي و 8 واحد پايان نامه و يک واحد سمينا ر است .

2. ضرايب و دروس هر گرايش در دانشگاه سراسري:

جدول شماره (1) : ضرايب و دروس هر گرايش در دانشگاه سراسري

دروس

 

 


مطالب مشابه :


دانلودرایگان كتاب "فناوري اطلاعات در مديريت" افرايم توربان

كتاب "فناوري اطلاعات در مديريت" افرايم توربان دانلود رایگان کتاب, پست الكترونيك :
جزوات و كتاب هاي مباني مديريت سازمان، رفتار سازماني و ساير دروس مديريت

جزوات و كتاب هاي مباني مديريت سازمان دانلود کتاب در مديريت" افرايم توربان.
دانلود كتاب مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك

صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك گلچین دانلود كتاب مباني مهندسي مالي دانلود کتاب
متن کامل جزوات درسی مدیریت

صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك گلچین مباني جامعه دانلود کتاب مدیریت
مقاله: نگرش هاي جديد در مديريت

صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك گلچین 3- مباني سازمان و مديريت، طاهره دانلود کتاب
بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کارشناسی ارشد رشته مديريت

صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك گلچین 2- مباني سازمان و مديريت: دانلود کتاب مدیریت
ليست منابع و کتب درسی رشته كامپيوتر

کتاب دوره سخت­افزار-فنی و حرفه تجارت الکترونیک (مدار الكتريكي، vlsi، الكترونيك ديجيتال و
معرفی سایتهای مدیریتی

اخبار از مديريت صنعتي، فروشگاه کتاب، آموزش اصول و مباني ي تجارت و دانلود نسخه
نمونه پروپوزال مقدماتي

صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك گلچین مباني نظري تحقيق: دانلود کتاب مدیریت
مقاله: تحليل زبانزدي (روشي براي فهم ويژگيهاي عقلانيت ايراني)

را ناشي از تعارض در مباني تمدن ايراني و تجربه دانلود کتاب مديريت" افرايم توربان.
برچسب :