دانشگاه علمي کاربردي بشرويه

 • كسب رتبه دوم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بشرویه در بين مراكز علمي كاربردي كشور

  كسب رتبه دوم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بشرویه در بين مراكز علمي كاربردي كشور

  افتخاری دیگر برای منطقه : كسب رتبه دوم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی بشرویه در بين مراكز علمي كاربردي كشور در افتتاحيه نهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در محل دانشگاه جامع علمي کاربردي یزد با حضور مدیران استاني دانشگاه جامع کشور، مراسم تجليل از مراکز نمونه و برتر کشور در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در روز چهارشنبه مورخ 92/6/13 صورت گرفت.  رتبه بندي مراکز بر اساس کارنامه و نمايه فرهنگي انجام گرفته است.این نمایه (نمايه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه) در بخش های دینی و مذهبی، فرهنگی دانشجویی، فرهنگی آموزشی، فرهنگی هنری و علمی تدوین و نمایانگر رتبه هر مرکز در استان و رتبه هر مرکز در بین مراکز هم تراز خودش است که از این پس هر ساله مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی برتر از نظر کار فرهنگی، بر اساس این کارنامه تعیین می شوند. کار کیفی این طرح از دی ماه گذشته آغاز شده و در نهایت مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی برتر از نظر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بر اساس گزارش های ثبت شده در درگاه وزارت علوم شناسایی و در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند.لازم به ذکر است: در مجموع از 12 مرکز برتر در کشور در اين همايش تقدير به عمل آمده است. از بین کلیه مراکز ، رتبه یک به مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی زنجان، رتبه دوم به بشرويه از استان خراسان جنوبي و رتبه سوم به مرکز علمی کاربردی استان البرز در مراکز همتراز اختصاص یافت. در حال حاضر 1000 مرکز آموزش علمی کاربردی در سطح کشور فعال است: بخش فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی براساس بخش فرهنگی طراحی شده در پرتال وزارت علوم طراحی و راه اندازی شده است.فرآیند صدور کارنامه فرهنگی، اولین بار است در دانشگاه جامع اجرا می شود و اساس کار بر پایه اطلاعات خود اظهاری مراکز است که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خود را اعلام و در پرتال فرهنگی به ثبت رسانده اند و بر اساس همان اطلاعات، نمایه فرهنگی هر دانشگاه صادر شده به طوری که ابتدا کلیه برنامه های فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 1390 بازبینی و شناسایی شد و سپس کار استعلام و ارزیابی های نهایی آن انجام گرفته است.این کارنامه فرهنگی دقت نظر و پویایی اطلاعات را به صراحت نشان می دهد و همچنین صدور آن نشانگر کیفیت فرهنگی هر مرکز آموزشی است و می تواند عامل انگیزشی باشد برای مراکز، که هم بار آموزشی و هم بار فرهنگی را بر دوش دارند.در مرکز علمي کاربردي بشرويه تعداد 405 دانشجوي در حال حاضر در دو مقطع کارداني (شش رشته با عناوين: مکانيک خودرو, برق صنعتي, فناوري اطلاعات, ... • اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

  تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌كارداني‌، كارشناسي‌ پيوسته‌ و هم‌چنين‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ سال‌ 1386 اعلام شد سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ در آزمون‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ سال‌ 1386 ثبت‌ نام‌ نموده‌اند، بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌مي‌رساند كه‌ كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌، كارشناسي‌ پيوسته‌ و هم‌چنين‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌سال‌ 1386 در روزهاي‌ چهارشنبه‌ 8 /12/8 6 و پنج‌شنبه‌ 9 /12/8 6 براساس‌ مندرجات‌ بند «ب» اين‌ اطلاعيه‌ در حوزه‌هاي‌ توزيع‌ كارت‌ مندرج‌ در جداول‌شماره‌ 2 و 3 توزيع‌ مي‌گردد.   الف‌ - محل‌ توزيع‌ كارت‌ محل‌توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ برمبناي‌شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ به‌ شرح‌جدول‌ شماره‌ 1 مي‌باشد .   ب‌ - نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ و تاريخهاي‌ توزيع‌ آن‌ كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ (به‌ جز داوطلباني كه براساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي باشد) در حوزه‌هاي‌سراسركشور وبراساس‌ سال‌تولد آنان‌توزيع‌ مي‌گردد.لذا كليه‌داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ، لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ سال‌ تولد خود و در تاريخهاي‌ تعيين‌ شده‌شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ به‌ حوزه‌هاي‌ توزيع‌ كارت‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2) مراجعه‌ نمايند. 1-توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ (به جز داوطلباني كه شهرستان توزيع كارت آنان براساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي باشد) براساس‌ سال‌ تولد آنان‌ به‌ شرح‌ زيرمي‌باشد. 1-1-كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1363 و سالهاي قبل از آن‌ از ساعت‌ 8 لغايت‌ 12 روز چهارشنبه‌ 8 /12/1386 . 2-1-كليه‌ خواهران‌‌و برادران‌ متولد سالهاي‌ 1364، 1365 و 1366 از ساعت‌ 14 لغايت‌ 18 روز چهارشنبه 8 /12/1386 . 3-1-كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1367 و سالهاي بعدازآن از ساعت‌ 8 لغايت‌ 12 روز پنج‌شنبه 9 /12/1386‌ . 2-كليه‌ خواهران‌ و برادراني‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌نام اينترنتي‌، يكي‌ از شهرستانهاي‌ تهران‌ (كد 320) ، شميرانات‌ (كد 336) ، دماوند(كد324) و فيروزكوه(كد323) مي‌باشد، لازم‌ است‌براساس‌ سال‌ تولد و شماره‌ شناسنامه‌ و با توجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 3 براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ ...

 • تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

    بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون دوره هاي كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته در صبح روز جمعه 14/12/1388و آزمون دوره هاي كارداني در بعدازظهر روز جمعه 14/12/88 در 228شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.  ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌  از روز سه شنبه  11/12/1388 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان هر يك از دوره هاي مذكور پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند. الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون    كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 11/12/1388 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون دوره هاي‌ كارداني ،كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1388  ، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمونها براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نيمروز برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون    آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مي‌باشد. ج- داوطلبان دوره هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 ، 13 و 16(شامل نام خانوادگي ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،كد ملي ، وضعيت داوطلب، كداشتغال و كدرشته محلهاي انتخابي بر اساس اولويت علاقه ) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 13/12/88 منحصراًً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش ...

 • مفاخربشرویه

  بشرويه درگذرزمان عوامل موثردرپيدايش شخصيت هاي علمي درهردياروبه ويژه هويت كم نظير استادفروزانفروارتباط دانش دوستي ودانش مداري اين چهره ي علمي باخلق وخوي مردم بشرويه موردبررسي قرارگرفته است. سابقه ي اسلام دربشرويه بنا برروايت "تاريخ اخبارايران"ابن اثيربه سال هاي 29و30هجري برمي گردد.دراين دوره ي نزديك به چهارده قرن شخصيت هاي علمي بزرگي چون:ملاعبدالله توني بشروي،ملا اكبرتوني بشروي،ملااحمدتوني بشروي و...دراين ديارپابه عرصه ي هستي نهاده اندوطبعاهم ازدانش وتقواي مردم اين ديارمتاثرشده وهم تاثيرگذاربوده اند. درشرح وتحليل هاي استاد فروزانفرهم دين باوري وپايبندي به ارزش هاي ديني به چشم مي خورد كه طبيعتا متاثرازفرهنگ شايع زادگاه اوست.   استادبديع الزمان فروزانفر استادبديع الزمان فروزانفريكي ازشخصيت هاي برجسته ي علمي روزگارماست كه منشاخدمات گسترده اي درعرصه ي علم وادب اين سرزمين بوده است.وي دربشرويه ديده به جهان گشودودردامان خانواده اي متين وروحاني پرورش يافت.مقدمات علوم را نزدپدر ومعلملن زادگاهش فراگرفت ودرسن جواني عازم مشهدشد.مدت 4سال ازمحضراديب نيشابوري بهره برد وسپس به تهران عزيمت كردومراحل ترقي رايكي پس ازديگري پيمود.معلمي راازمدرسه ي دارالفنون آغازنمودوباگذراندن مدارج علمي به رتبه ي علمي استادممتازدانشگاه نايل گرديد. اوعلاوه برتدريس مدت زيادي پست معاونت وسپس رياست دانشگاه معقول ومنقول رابرعهده داشت .وي درسال 1346بازنشسته شدودرشانزدهم ارديبشت ماه 1349پس ازيك عمرتلاش وكوشش دارفاني راوداع گفت. فروزانفر همواره ازصفاي مردان وبزرگلن زادگاهش صحبت مي كردوبركت صحبت پيران آن روزگاررامايه ايجادشوروحال واحساس وعاطفه درآثار عرفانيش مي دانست وبه همين جهت علاقه ي زيادي به بشرويه داشت. نقل است كه وقتي دركلاس درس مي نشست سعي مي كردهميشه صندلي اش روبه بشرويه باشد.دريكي ازروزها كه كلاس درس به علت برخي تعميرات تغييركرده بود،استادبه محض ورودبه كلاس به اين طرف وآن طرف نگاه كرد وجاي صندلي خودرا تغييرداد وقتي دانش جويان علت را ازايشان سوال كردندگفت:من هيچ وقت پشت به بشرويه نمي نشينم. سيمين دانشور: دريغاگوي استادبديع الزمان فروزانفر در اين گفتار ازوسعت دانش استاد به ويژه درتاريخ اسلام وعلوم دوره ي اسلامي سخن به ميان آمده است .ازداغي كه باغروب فرانكش درنيمه راه زندگي بردل استادنهاده شدولوح سنگيني كه فلك برسرفرزندنهادداستان شعري كه براي مصدق گفته بود ومواضعه اش با شاه ودفاع منحصربه فردش كه مي گفت:من قهرمان پرستم.موضوع"فارسي عمومي"براي دانشجويان همه رشته ها وآنچه دركلاس درس مطرح مي شد ازشهرنيمايي ...

 • گزارش عملکرد آموزش و پرورش شهرستان

  7- گردهمايي تمام دانش آموزان طرح پراكنده با حضور مسئول آموزش بنياد شهيد استان طي سه مرحله و تجليل از آنان جمعا به تعداد 62 دانش آموز 8- برگزاري كلاسهاي جبراني وتقويت بنيه علمي حهت دانش آموزان تحت 9- بازديد از مدارس تحت پوشش طرح پراكنده با حضور كارشناس امور شاهد استان و مسئول آموزش ومسئول فرهنگي بنياد شهيد استان و اهداء جوايز به دانش آموزان برتر 11- برگزاري آزمون تقويت بنيه علمي در سه مرحله و کنکور آموزشي 12-برگزاري جلسات مشاوره و هدايت تحصيلي در دو مرحله باحضور مسئول آموزش بنياد شهيد استان 13-برگزاري يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز شهرستان با حضور مسئولين استاني در ارديبهشت ماه 89 و سخنراني آقاي رضائي امام جمعه محترم بيرجند 14-پاسخگويي به موقع به نامه ها و موارد ارجاعي و ارسال به موقع فرمهاي نظارتي و كسب رتبه برتر استان 15- جذب دانش آموزان شاهد و ايثارگر بر طبق مقررات و ضوابط وثبت كليه اطلاعات دانش آموزان طرح پراكنده به همراه نتايج امتحانات در سيتم نكفا و ارسال آن به استان به تعداد 62 دانش آموز 16-برگزاري جلسات ستاد شاهد و شوراي مشاوره شاهدجمعا به ميزان 30 جلسه 17-قبولي صد در صد دانش اموزان در كنكور سراسري سال تحصيلي 88-87 و كسب رتبه هاي زير 100 به تعداد 3 نفر از 7 دانش آموز قبولي در دانشگاه ونيز قبولي 100% دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي در كنكور سراسري سال تحصيلي 89-88 در رشته هاي پزشكي ، دندان پزشكي ، دارو سازي ، و حقوق ((اهم اقدامات انجام شده در کارشناسي ارزيابي عملکرد وپاسخگويي به شکايات وامورحقوقي)) 1- برنامه ريزي جهت بازديدهاي دوره اي از مدارس وانجام آن باهمکاري ديگر مسئولين دواير وارائه گزارش به اداره 2- تشکيل ستاد بازگشايي مدارس ونظارت مستمر برحضور همکاران ودانش آموزان درمدارس 3-شرکت فعال درمراسم بويژه روز شکوفه ها وجوانه ها وبازگشايي مدارس و... 4-نظارت بر چگونگي تنظيم کليه دافتر موجود درآموزشگاهها توسط مديران وديگر عوامل 5-تشکيل جلسات شوراي معاونين وابلاغ مصوبات 6-انجام بازديدهاي موردي ازآموزشگاهها جهت رفع نواقص موجود وپاسخگويي به شکايات 7- برگزاري جلسات توجيهي درارتباط با امور اداري وآموزشي جهت مديران وسرپرستان خوابگاه جهت تبادل نظر 8-فعاليت مستمر ستاد پيش گيري از حوادث احتمالي بويژه آتش سوزي درمدارس ونظارت براقدامات انجام شده و برگزاري يک دوره اطفاي حريق با همکاري آتش نشاني جهت آموزش مديران وسرپرستان خوابگاه 9-تشکيل ستاد ثبت نام وبرگزاري جلسات مکرر باحضور مديران وتنظيم محدوده ثبت نام مدارس 10-بازديد ازمدارس غير انتفاعي وآموزشگاههاي علمي آزاد ونظارت بردفاتر وکيفيت امور اداري وآزمونهاي برگزار شده ...

 • ۱۵ کتابخانه جالب و عجیب و البته زیبای دنیا را بشناسید

  ۱۵ کتابخانه جالب و عجیب و البته زیبای دنیا را بشناسید

  {این} پایه های آموزش عالی گاهی محل خارق العاده ترین بنا های معماری جهان نیز به شمار می روند. در زیر مجموعه ی کوچکی از خیره کننده ترین کتابخانه ها ی جهان وجود دارد. چه تاریخی و چه مدرن، این مراکز علم و یادگیری، تاریخ و فرهنگ دوره های مربوطه ی خود را هم حفظ کرده اند. کتابخانه ی کانون دانشگاه – شهر نیویورک، آمریکا کتابخانه ی مجلس کانادا – اتاوا ، کانادا کتابخانه ی دست نوشته ها و کتاب های نادر((Beinecke دانشگاه ییل – نیو هیون، کنکتیکت کتابخانه ی حقوق مرکزی ایالت آیوا – آمریکا کتابخانه ی سزالو((Suzzalo در دانشگاه واشنگتن – سیاتل، آمریکا کتابخانه ی ادمونت ابی ((Admont Abbey– اتریش کتابخانهی ایالتی – ویکتوریا، استرالیا کتابخانه ی El Real Monasterio de El Escorial– مادرید، اسپانیا کتابخانه ی خوزه وسکنسلوس (José Vasconcelos ) – مکزیکو سیتی، مکزیک Real GabinetePortuguês de Leitura– ریو دژانیرو، برزیل کتابخانه ی ملی فنلاند – هلسینکی، فنلاند کتابخانه ی میچل ((Mitchell– سیدنی، استرالیا کتابخانه ی کتابهای نادر توماس فیشر(Thomas Fisher) دانشگاه تورنتو – تورنتو، کانادا کتابخانهیجرج پیبادی ((George Peabody– بالتیمور، مری لند تالار الهیات استراحفStrahov) ) – پراگ، جمهوری چک و در پایان کتابخانه ملی ایران

 • برگزاری جشنوازه سبزه آرایی در کتابخانه عمومی ملا عبدالله بشرویه

    همزمان فرارسیدن سال جدید جشنواره سبزه آرایی از تاریخ 20/12/90در محل کتابخانه عمومی بشرویه برگزار گردید در این جشنواره  انواع سبزه های ابتکاری  کودکان نوجوانان و همچنین ابتکارات تخم مرغهای رنگی سفره هفت سین از  دانش آموزان راهنمایی دخترانه حضرت نرجس  در معرض دید علاقه مندان قرارگرفت این جشنواره با  هدف جذب بیشتر کودکان ونوجوانان به کتاب و آشنایی آنها با محیط و فضای کتابخانه است در حاشیه این جشنواره از طرف کانون ادبی اداره کتابخانه های عمومی طرح بهترین دلنوشته در خصوص جشنواره سبزه ها و سفره های هفت سین نیز اجرا  شد و در پایان نیز به 10 نفر از برگزیدگان  و دل نوشته های  شرکت گنندگان جوایزنفیسی اهدا گردید.

 • آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي پیوسته و ناپیوسته ترمی علمي كاربردي

  مشاور عالي سازمان سنجش از آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته دوره‌هاي ترمي سال 1391 دانشگاه جامع علمي كاربردي از روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه خبر داد. حسين توكلي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به آغاز ثبت نام آزمون كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته دوره‌هاي ترمي دانشگاه جامع علمي كاربردي از روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني sanjesh.org گفت: ثبت نام داوطلبان تا روز يكشنبه 17 ارديبهشت ماه ادامه دارد. وي با اشاره به شرايط شركت در آزمون كارشناسي دوره ترمي دانشگاه علمي كاربردي گفت: دارندگان گواهينامه پيش دانشگاهي، ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و همچنين دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي كه حداكثر تا قبل از ثبت نام در مركز آموزش عالي محل قبولي موفق به اخذ گواهينامه پيش دانشگاهي شوند مي‌توانند در اين آزمون ثبت نام كنند. وي افزود: همچنين دارندگان مدرك كارداني و دارندگان مدرك كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي باشند و مدرك كارداني آنان جايگزين مدرك پيش دانشگاهي مي‌توانند در آزمون كارشناسي پيوسته علمي كاربردي ثبت نام كنند. توكلي در خصوص شرايط ثبت نام در آزمون كارشناسي ناپيوسته دوره‌هاي ترمي دانشگاه جامع علمي كاربردي اظهار كرد: دارندگان مدرك كارداني و همچنين دارندگان مدرك كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي حق ثبت نام در اين آزمون را دارند. وي با بيان اينكه اين دسته از داوطلبان بدون در نظر گرفتن مدرك فوق ديپلم و بر اساس علاقه مندي در اين آزمون ثبت نام مي‌كنند، تصريح كرد: دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه حداكثر تا قبل از زمان ثبت نام از محل مركز آموزش عالي محل قبولي موفق به اخذ مدرك خود باشند مي‌توانند در آزمون كارشناسي ناپيوسته ترمي علمي كاربردي ثبت نام كنند. مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به نحوه دريافت كارت اعتباري به دو شيوه اينترنتي و مراجعه به مراكز پستي، گفت: وجه ثبت نام براي شركت در آزمون 11 هزار و 500 تومان است. وي از برگزاري آزمون كليه گروه‌هاي دوره كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته ترمي علمي كاربردي در 30 تيرماه خبر داد و افزود: نحوه گزينش در اين دوره از آزمون بر اساس نمره كل آزمون و صلاحيت داوطلبان مي‌باشد. منبع: خبرگزاری ایسنا   ************************************** سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌ وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ متقاضيان شركت در آزمون مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دوره‌هاي ترمي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مقاطع مذكور از ...

 • «بصائر الدرجات في علوم آل‌محمد (ص)»

  اثري كه به توصيه رهبرانقلاب ترجمه وعرضه شد كتاب «بصائر الدرجات في علوم آل‌محمد (ص)» با توجه به توصيه مقام معظم رهبري به طلاب حوزه، ترجمه و روانه بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب شد. كتاب ارزشمند «بصائر الدرجات في علوم آل‌محمد (ص)» از مهمترين و معروف‌ترين منابع كهن حديثي شيعه در باب علوم اهل بيت (ع) است كه از جمله آثار فقيه جامع و محدث بزرگ شيعه «محمدبن‌حسن صفار قمي» به شمار مي‌رود، وي يكي از اصحاب امام حسن عسگري (ع) و نيز استاد بسياري از محدثين بزرگ است. كتاب «بصائر الدرجات في علوم آل‌محمد (ص)» براي نخستين بار و بنا به بيانات مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله ‌العظمي خامنه‌اي در جمع طلاب حوزه علميه قم در مورخ (۸۹.۰۷.۲۹) توسط عليرضا زكي‌زاده زماني ترجمه، تصحيح و تعليق و از سوي انتشارات وثوق روانه بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب، شده است. ترجمه اين كتاب براي نخستين بار داراي امتيازاتي از جمله «اعراب‌گذاري كامل متن عربي و جداسازي سند حديث از متن حديث جهت سهولت تشخيص»، «ترجمه روان فارسي و استفاده از كلمات و معادل‌هاي شيوا» و «تصحيح كتاب با استفاده از ۶ نسخه معتبر خطي و مقابله با كتب معتبر شيعه» است. اين كتاب كه در دو جلد و ۲۰۰۰هزار صفحه منتشر شده است با قيمت ۲۷۵۰۰تومان به علاقه‌‌‌مندان كتب حديثي ارائه مي‌شود.