نوفرست

 • رمضان93 • بهاییان نوفرست

                                                   نخستین بهاییان شگفت نیست که چون دیگر جاها ٬  نخستین بهاییان نوفرست نیز از میان اهل منبر ومسجد برخاستند٬ آخوند ملامحمد حسن فرزند آخوندخراشادی -مکتب دار و آموزش دهنده قرآن به کودکان آن روزِ نوفرست- شاید نخستین کسی  در نوفرست است که به بهاییت گروید٬ گرچه این گرایش هرگز به شکل رسمی آشکار  نشد. پدرش٬ آخوند خراشادی( ملا محمد حسین) از خراشاد به نوفرست کوچ کرد ٬چرا و چگونه؟ بر ما پوشیده است . او در مکانی که امروز خانه شادروان نورالله خالقی است می زیست و مکتب پر رونق او نیز همان جا بود. این تنها مکتب خانه نوفرست در آن زمان بود و شاید اولین آن. بیشتر ِ در گذشتگانی که توانایی خواندن قرآن را داشتند( بچه های دهه اول ودوم ۱۳۰۰ هجری شمسی) در این مکتب آموزش دیده بودند . پس از آن بسیاری از فراگیران خود به آموزش قرآن پرداختند. گرچه برخی  به شکل خانگی و برای چند کودک آموزش قرآن میدادند مانند شادروانان کربلایی حسن و کربلایی لیلا در دره(والدین صبوری ها)٬اما دوره آموزشی رسمی به گفته امروزی ها مکتب آخوند خراشادی بود.از آخوند باغی باقی مانده است که به نام او باغ آخوند خوانده میشود. این باغ  دربالاسراستخر و آسیاب میان  جای گرفته است.آخوند تا آخر عمر به همین شیوه زیست و هیچ گزارشی از گرایش او به بهاییت یا هر اندیشه دیگری در دست نیست.آخوند ملا محمد حسن در محل امروزی منزل حاج حسن بهلگردی سکونت داشته است. آخوندخراشادی  دوفرزند پسر داشت یکی ملا علی اصغر که بزرگتر بود ودیگری ملا محمد حسن ٬ملا علی اصغر یک زندگی معمولی داشت و گرایشی به بهاییت نداشت.این آخوند ملا محمد حسن بود که به بهاییت گروید. گفته اند او را ملا محمد حسن آذری نصر آبادی به این سوی کشانید.نصر آباد ٬پیش از آن که خراشاد جای آن را بگیرد٬  روستایی بسیار آباد و پر رونق بود. همه بازارهای منطقه آنچه نیاز داشتند از نصر آباد تهیه می کردند. روستایی کوچک  در میانه ی  روستاهای دیگر که مردمش  یا به آهنگری و بنایی گرایش داشتند یا به کسب و کار و خرید و فروش ٬ شک نیست که این روستا جایی برای رفت آمد مردم گوناگون با اندیشه های متفاوت  بوده است. چه آنها که از بیرجند و دیگر جاها برای فروش کالا به نصر آباد می آمدند و چه مردم روستاهای همجوار که برای خرید این کالاها به نصر آباد می رفتند . همه رفت و آمدها با الاغ انجام میشد و ناچار هر کس می بایست مدت زیادی در نصر آباد بماند تا هم خودو هم خرش  بیاسایند و هم بارش آماده شود ٬ شاید این چنین بود که مردم با همدیگر در این مرکز تجاری به گپ و گفت می پرداختند و شاید همین گپ ها بود که ملای آذری را ...

 • بهاییان نوفرست بخش سوم

                                    اولین برخوردهازدو خوردهای گاهی خونین٬ همیشه خانوادگی و همراه با دسته  کشی٬ بخشی از تاریخ نوفرست و بسیاری روستا های دیگر ایران و جهان بوده است.با کوچکترین برخوردی بین دونفر٬ افراد و خانواده های وابسته به میدان می آمدند و بدون اینکه بپرسند: دعوا بر سر چیست؟ چه کسی درست می گویدو چه کسی نادرست.. برهم می تاختند٬ سرانجام خونین و مالین یکدیگر را رها می کردند تا روزی دیگر و نزاعی دیگر.. بیچاره مردمی که از پپشتیبانی خانواده بزرگی برخوردار نبودند٬ آدم گردن کلفت و زورگویی بینشان نبود٬همیشه باید خون دل می خوردند وباید به گفته نوفرستی ها : دو بَر سرخود را می گرفتند تا کسی بر سرشان نزند! خانه های گلی نوفرست و درختان کهنسال آن چه بسیار ستم ها بر مردم آفتاب نشین و بی کس و کاررا به یاد دارد. مردانی که برای یافتن لقمه ای نان روزها با سخت ترین دشواری ها دست به گریبان بودند وشبها در کلبه های خالی شان بر ستمی که بر آنان می رفت در خلوت  خود می گریستند. مردانی که  توان آن  را  نداشتند که تجاوز به ناموسشان را نیز دادخواهی کنند. چه بسیار دختران زیبا رویی که فرزند خانواده ای کم در آمد بودند و مجبور به  کارها شدندکه زبان از بیان آن شرم دارد٬ چه بسیار زنانی که به عقد مردی دیگر در آمدند و با زور زورگویان مجبور به جدا شدن از او شدند تا زورگویی کامیاب شود یا به این روش ملکی تصرف شود٬دادخواهی در آن زمان برای بیچارگان برابربا  مرگ خواهی  بودو چه بسیار زمینها و باغها که به زور از کسی گرفتند وخوردند و رفتند... مانند همه اختلافاتی که گفتیم  زدو خورد نخست بین بهاییان و نوفرستی ها  بر سرملکی پیش آمد که بین حاج محمد بشیری و ولی الله قدیری در خرید آن رقابت بود.سال ٬۱۳۲۸ دارو دسته بشیری های آن زمان به دارودسته قدیری ها-که آن زمان چندان زیاد نبودند- حمله کردند ٬ قدیری ها که دست پایین را داشتند کتک سختی خوردند که مانند همه برخوردهای آن دوران با چوب و چماق بود.دعوا سرانجام به خوبی و خوشی خاتمه یافت ٬ همه آشتی کردندو به خانه هایشان برگشتند.اما قدیری ها با پشتوانه و کیلی ها-که دیرتر از ماجرا با خبر شدندبه کاری دست زدند که تا آن زمان سابقه نداشت :                                   به قول امروزی ها آتش بس را شکستند!شب از نیمه گذشته بود٬ داردودسته پیروز به خواب رفته بودند٬ آقای بشیری آن زمان در منزل میر مرتضی-منزل فعلی آقای کوچی- می نشست. ناگهان چندین نفر با چوب و چماق و داد وفریاد از در و دیوار هجوم آوردند و شبیخونی زدند ناجوانمردانه! تمام وسایل خانه را تا توانستند نابود کردندیا بیرون ریختند٬ درو پنجره ...

 • روزمردم

                                                 تاش کوه، هر کاره نوفرستی ها به ان کوه تک افتاده بلند می گویند تش کوه یا تاج کوه، خراشادیها به آن می گویند : هَر کاره ، به بیان کوچه  بازاری: هلکاره هرکاره به دیزی سنگی می گویند , به بیان روشن تر به قابلمه ای که از سنگ تراشیده شده باشد هر کاره می گویند. تاش کوه از سوی چاچ، نوفرست، مود ،یبجار، علی آباد همه به یک شکل دیده میشود: یک تشت باژگون ، شاید به همین بهانه به آن تشت کوه نیز می توان گفت.گرچه تشت در گذشته واژه ای نبوده است که مردم روستاهای ما آن را بکار برند. تنها خراشادیها این کوه را دیگر گون می بینند! از سوی خراشاد تنها گوشه باختری این کوه دیده می شود که به درستی باید گفت به یک هرکاره یا دیزی سنگی ماند. رنگ تیره سنگهای آن نیز چونان رنگ دیزی های سنگی است . شاید همین است که خراشادیها به آن هرکاره می گویند و نوفرستی ها و دیگر روستاها تاج کوه یا تش کوه .. واژه تاش گویا ترکی‌ است و به معنی آهن است، مانند تاش کند یعنی‌ شهر آهن  تاش را به معنی‌  سنگ هم آورده اند و نیز به معنی‌ ارباب، بزرگ، مانند تیمورتاش ، خواجه تاش  هر کدام باشد به معنی‌نزدیکتر است از تاج کوه ، شاید مغولان ترک زبان که اینجا بوده اند آن را تاش کوه نام نهاده اند, شاید به دلیل رنگش گمان می‌‌برده اند آهن دارد، شاید هم تاش کوه به معنی‌  کوه بزرگ  بوده است ،  اگر به معنی‌ سنگ بگیریم درست تر مینماید چون این کوه تمامش سنگ است .به گمان ما تاش کوه درست تر است از تاج کوه    چه تاش کوه چه هر کاره این کوه پیشینه ای نا روشن ولی بسیار پر اهمیت در این گوشه از دنیا داشته و دارد.چه از آن روکه زیارتگاهی است برای مردم نوفرست و چاچ و چه  ازآنکه  جایگاهی برای فرا هم آمدن همه مردمان در روز چهاردهم  نوروزبوده و هست. تا جایی که به یاد داریم تنها چاچی ها و نوفرستی ها  به زیارتگاه بودن تاش کوه باوردارند. چاچی ها بیشتر از نوفرستی ها به زیارت آن می شتافتند و شاید هنوز هم می شتابند.از خراشاد نه در گذشته نه اکنون کسی به تاش کوه برای زیارت نمی آمده است . از روستاهای دیگر نیز کسی به تاش کوه برای زیارت نمی آمد.  اینکه چرا نوفرستی ها و چاچی ها می پندارند آنجا قدمگاه است و دیگران  نه،  خود داستان شگفتی است. مردم کوچه و بازار گرایش فراوانی به باورها و اوهام دارند،اینکه  جایی در کوهستان است و قدمگاه امامی است نباید تنها برای چاچی ها و نوفرستی ها دلپذیر باشد باید روستاهای دیگر هم آن را باور کنند ولی این چه رازی است که در تاریخ شاید دورو دراز تاش کوه از نوفرست و چاچ فرا تر نرفته است. نوفرستی ها و چاچی ها جاهایی را بر سنگها در مسیر آب نشان ...

 • فعالیت شورا و دهیاری را در مدت سپری شده چگونه ارزیابی می کنید؟

  سلام این پست مطلب با توجه به درخواست یکی از کاربران ایجاد شده است لذا کسانیکه نظر و پیشنهادی دارند ارسال نمایند تا در وبلاگ قرار گیرد ************************************************ دوشنبه 13 مرداد1393 ساعت: 14:11 توسط:حسن [جناب آقا داوود چه خبر از شورا ها یک صفحه هم از شوراها بگذارید تا ما پرسش وپاسخ های مربوط به شورا را آنجا انجام دهیم 

 • بهائیان نوفرست بخش شانزدهم

                                                  فرارِ آخوندروزهای پیروزی نزدیک می شد٬ شاه از کشور رفته بود٬ هر روز خبر تازه ای می رسید از تشکیل شورای انقلاب و انحلال شورای سلطنت گرفته  تا ورود امام همین امروز و فردا و تهدیدهای تو خالی بختیار.. امام دوازدهم بهمن به ایران آمد٬ در نوفرست آن سالها تنها یک تلویزیون سیاه و سفید دوازده اینچی وجود داشت که آقای محمد حسین بشیری زاده خریده و با استفاده ازموتور برق کوچکی از آن گاهی استفاده میکرد.امواج بسیار کم توان بودند و ایشان آنتن تلویزیون را بر سر چوب بسیار دورودرازی بسته بود  چوب را با هزار سختی پشت بام منزل شادروان بشیری بزرگ استوار نگه  داشته بود که با هر وزش بادی تکان میخورد و امواج هم از تلویزیون می گریختند! تازه همان کوتاه زمانی نیز که هوا آرام بود جز نمایشی از برفک با پس زمینه ای از آدمهاچیز بیشتری به چشم نمی آمد ! اما همین نیز در آن روزگاران پیشرفتی باور نکردنی بود: در نوفرست هم تلویزیون می گیرد!تلویزیون در سال ۱۳۵۲ تازه وارد بیرجند شده بود. روز دوازدهم بهمن شنیده شد که بناست تلویزیون مراسم ورود امام را پخش کند خیلی ها آن روز آفتابی و دلپذیر به منزل آقای بشیری رفتند تا برای اولین بار سیمای مردی را ببینند که چند ماهی بود از او بسیار شنیده بودند. مراسم آغاز شد٬ هواپیمای ایرفرانس به باند نزدیک شد دوباره بالارفت  وسپس برگشت و فرود آمد و نشست و امام به همراهی خلبان فرانسوی پیاده شد اما تصویر رفت! و همه کوشش ها برای  برگرداندن امواج گریخته از آن جعبه جادو بی ثمر بود و مردم نیز پراکنده شدند . امام که آمد همه چیز آرام شد٬ درگیری ها ها کم شد شاهی ها( همان طرفداران شاه) چندان توانی برای به سامان آوردن روزگارشان نداشتند و انقلابی ها هم  منتظرو بلا تکلیف  بودند .پیشتر ها روز هفدهم دیماه- روز کشف حجاب- یک راهپیمایی سراسری برگزار شد به نام طرفداران قانون اساسی که در اصل همان طرفداران رژیم سلطنتی بودند٬ رژیم خیلی کوشش کرد تا دارو دسته اش را به خیابان ها بیاورد٬ خودی نشان دهد  شاید  دست بالا را در مقابله با انقلابیون پیدا کند اما این راهپیمایی با همه کوششی که برای برگزاری باشکوه آن شد نه تنها چیزی بر رژیم نیفزود بلکه تو خالی بودن بیشترآن را نشان داد.در بیرجند هم این راهپیمایی از محل امروزی میدان طالقانی  شروع شد و در میدان امام امروز( ششم بهمن آن زمان) پایان یافت گرچه دسته هایی از راهپیمایان به آشوب پرداختند و با مردم در اطراف مصلی زدو خورد نیز کردند. بیشتر راهپیمایان خانواده های ارتشی ها و ژاندارمها بودند پیشاپیش هم چند نفر از مودی ها پرچم و تصاویری از ...

 • بهائیان نوفرست بخش دهم

                                                                                     خروسِ طلا   فرمانده پاسگاه که با آن همه خشم رفت روشن بود که کارها در پیش دارد٬ خوبی  کار  این بود که داستان را خود باید به انجام میرسانید. آن روزها رژیم شاهنشاهی  دشواری های بسیار در شهرها  داشت ٬ کسی به روستای کوچکی چون نوفرست نمیتوانست بپردازد جز سرکار استواراین که کی و کجا بنا شد به خانه محمد وکیلی حمله شود به گمان ما زمان ٬همان روز حمله بود و مکان هم اندیشی! هم همان کارگاه انقلابمحمد وکیلی ٬بزرگ بهائیان نوفرست هم از نطر سنی و هم از نظر مالی بود. او مردی آرام٬ خوش برخورد و همیشه شیک پوش بود٬با کت و شلواری که در تابستانهای گرم نیز برتن داشت و آن دو بندانکی که همیشه می پوشید تا به نگهداشت شلوارش کمک کند.محمد وکیلی گویا چیزهایی از درمان میدانست٬ چقدر و چگونه ما بی خبریم.هم آن زمان و هم امروز هستند کسانی دربین مردم که بی آنکه دانشی در این زمینه آموخته باشند به دیگران سفارشهای درمانی و دارویی می کنند مانند اینکه خوردن فلان سبزی برای فلان بیماری خوب است وفلان میوه برای بهمان بیماری بد. مردمی   که چندان از دانش نوین آگاه نیستند به شنیدن چنین چیزها خرسند می شوند.محمد وکیلی نیز تنها پیوندش با برخی از مردم نوفرست بویژه زنها و پیرزنها همین بود. او که چندان درنوفرست به سر نمی بردو فرزندانش نیز رفت  و آمد زیادی به ده نداشتندگاهی تابستانها پیاده از جاده قدیم به ده می آمد ساعتها سر آب می نشست و به یکی دو زن که برای او از دردپا و سر و گردن ومعده و...شکایت می کردند گوش میداد و به فراخور برای هرکس سفارشی می کرد که چنین بخور و چنان نخور ما بیش از این چیزی از او به یاد نمی آوریم.آنچه نقش او را در رویدادهای سال ۵۷ برجسته  کرد خبری بود که سال پیش از آن در نوفرست دهان به دهان گشت: منزل محمد وکیلی  در اختیار هیئت امری بالاترین نهاد بهائیان قرار گرفته و بناست به دلیل سکونت  نبیل قاینی در آن باز سازی  و به زیارتگاهی برای بهائیان سراسر ایران تبدیل شود. به همین خاطر نیز  منزل محمد وکیلی تنها ملکی از بهائیان نوفرست بود که توسط دولت انقلاب مصادره شد و دراختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار گرفت. سالها گذشت تا توسط آقای رضا بشیری از بنیاد خریداری شد و اینک به چند قطعه تقسیم شده و چند نفر در آن خانه ساخته اند.این خانه  دیگرملک شخصی محمد وکیلی نبود.ما آن شب برابر برنامه همیشگی مان پیش از آغاز روضه از تاریکی شب سود بردیم و در دسته های سه چهارنفری به سمت منزل محمد وکیلی حرکت کردیم. آن خانه دیوارهای کوتاهی داشت و گذشتن از در چوبی فرسوده آن ...

 • آدرس دهی:

    طول 128 بیت   اولین تغییر ازIP V.4 به IP V.6 ، طول آدرس شبکه است. همانگونه که توسط RFC4291 تعریف شده است ، طول آدرس در IP V.6 ،128 بیت است در حالي که آدرسهای IP V.4 ،32 بیت است.بنابراین فضای آدرسی IP V.4 به سختی شامل 4 بیلیون آدرس است ،ولی در مورد IP V.6 این فضای آدرسی برای آدرس دهی به 1038×4/3 کفایت می کند.     آدرسهای IP V.6 عموماً شامل دو بخش منطقی است :   یک پیشوند 64 بیتی شبکه یا پیش شبکه  و یک بخش 64 بیتی هاست که یا بصورت خودکار از آدرس MAC رابط و یا بصورت متوالی تخصیص داده می شود. با توجه به آدرسهای منحصر بفردی که MAC در سطح جهانی دارد و از اين طريق وسیله کاربر و خود کاربردر حین تغییر آدرسهای IP V.6 و زمان دسترسی، قابل جستجو هستند ، RFC3041 برای کاهش جستجوی کاربر توسط یک آدرس IP V.6 توسعه پیدا کرد،بنابراین ترمیم برخی از بی نامي هاي احتمالی در IP V.4 فعلی وجود دارد. RFC3041 مکانیسمی برای سری اتفاقی متغیر با زمان معرفی میکند که بعنوان مشخص کننده مدار رابط ، جابجایی بدون تغییر و آدرسهای MAC قابل جستجو مورد استفاده قرار می گیرد .     نکته:   آدرسهای IP V.6 معمولاً به صورت گروههای هشت تایی برای اعداد چهار رقمی در مبنای شانزده نوشته می شود. برای مثال آدرس 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 یک آدرس معتبر در IP      V.6 می باشد. اگر یک گروه چهار رقمی به صورت 0000 باشد ، صفرها می توانند حذف شده و به جای آنها از دو دونقطه (::) استفاده کرد. برای مثال آدرس 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab را می توان به صورت خلاصه شده 2001:0db8::1428:57ab نوشت. بر اساس این قاعده هر عدد از 0000های متوالی را می توان با استفاده از دو دونقطه جایگزین کرد تا جالی که در هر آدرس فقط از یک دو کولون (دو نقطه) در آدرس استفاده می شود. صفرهای ابتدایی در یک گروه را می توان نادیده گرفت . بنابراین ،تمامی آدرسهای زیر با هم مشابه و معتبر هستند: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 2001:0db8:0000:0000:0000::1428:57ab 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab 2001:0db8:0:0::1428:57ab 2001:0db8::1428:57ab 2001:db8::1428:57ab داشتن بیش از دو دونقطه در یک آدرس غیر مجاز است زیرا باعث  مبهم شدن آن می شود. یک زنجیره 4 بیتی در انتهای یک آدرس IP V.6 نیز می تواند به صورت دسیمال نوشته شود ،که با استفاده از نقطه از هم جدا شده اند .از این نکته نیز اغلب برای سازگاریهای آدرسی استفاده می کنند(مطالب زیر را ببینید). بنابراین ::ffff:1.2.3.4 معادل آدرس ::ffff:0102:0304 است و ::ffff:15.16.18.31 نیز مشابه آدرس ::ffff:0f10:121f می باشد. اطلاعات بیشتر را در این رابطه می توانید در RFC4291 – ساختار آدرس دهی اینترنت پروتکل نسخه 6 – پیدا کنید.   آدرسهای واقعی IP V.6 در URLها :   در یک URL ،آدرسهای IP V.6 درون کروشه قرار می گیرد. برای مثال:   http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]/ این نکته این اجازه را می دهد تا یک URL را ...

 • مفاهیم شبکه

  TCP/IP: يک پروتکل جامع در اينترنت بوده و تمام کامپيوترهايی که با اينترنت کار می کنند از آن تبعيت می کنند. IP Address: در اينترنت هر کامپيوتر دارای يک آدرس IP است. هر IP متشکل از 4 عدد بوده که با يک نقطه ازهم جدا می شوند. ( مثل 217.219.175.11 ) هر کدام از اين اعداد حداکثر می توانند 254 باشند. هر IP دارای يک Mask می باشد که از روی آن می توان تعداد IP های يک شبکه محلی را تشخيص داد. Valid IP: به IP هايی گفته می شود که در اينترنت معتبر بوده و قابل شناسايی باشند. Invalid IP: به IP هايی گفته می شود که در اينترنت فاقد هويت و غير قابل شناسايي می باشند. از اين IP ها معمولا در شبکه های Lan در صورت نداشتن Valid IP به ميزان کافی و يا جهت امنيت شبکه استفاده می شود. از Invalid IP بدليل نداشتن هويت در اينترنت نمی توان برای اتصال به اينترنت استفاده کرد. بلکه بايد از تکنيکهايی مثل NAT يا Proxy استفاده کرد. Proxy: در مفهوم عاميانه به سانسور کردن سايتها تعبير مي شود. اما از نظر فنی راه حلي است براي اينکه ما بتوانيم از Invalid IP ها برای اتصال به اينترنت استفاده کنيم. در اين روش بايد يک Proxy Server در شبکه نصب شود. در کل اين روش مطلوب نبوده و داراي نقاط ضعف عمده زير است: 1- نياز است که کاربران تنظيمات خاصی را در کامپيوتر خود انجام دهند. 2- در اين روش بسياری از پروتکلها پشتيباني نشده و قابل استفاده نيستند. با اين حال برخی از مراکز اينترنتی نظير دانشگاهها، مؤسسات دولتی و امنيتی و ... برای کنترل بيشتر کاربران خود و گزارشگيري از سايتهای مرور شده توسط هر کاربر از Proxy استفاده می کنند. از جمله نرم افزارهای Proxy Server می توان به Squid، ISA، CacheXpress و . . . اشاره کرد. NAT: يک تکنيک خوب برای بکارگيری Invalid IP است. در اين روش تقريبا تمام پروتکل ها پشتيبانی می شوند و مهمتر اينکه نياز به تنظيم خاصی بر روی کامپيوتر کاربران نيست. از جمله نرم افزارهايی که کار NAT را انجام می دهند می توان به ISA و Winroute اشاره کرد. DNS: پروتکل تبديل اسم Domain به IP می باشد. در شبکه به دستگاهی که اين کار را انجام می دهد DNS Server گفته می شود. (62.217.156.205 = www.yahoo.com ) Routing: اگر کامپيوتري بخواهد با يک کامپيوتر ديگر در اينترنت ارتباط برقرار کند، Packet هايش الزاما از چندين Node (کامپيوتر يا Router ) عبور می کند تا به مقصد برسد. به عملی که يک Node بر روی Packet ها و ارسال آنها به Node ديگر برای رسيدن به مقصد انجام می دهد Routing گفته می شود. Mail Server: در شبکه به سروری گفته می شود که کار دريافت، ارسال و نگهداری Email را انجام ميدهد. از جمله نرم افزارهايی که براي Mail Server مورد استفاده قرار می گيرند می توان به MDaemon و Exchange اشاره کرد. Web Server: به سروری گفته می شود که صفحات Web بر روی آن قرار گرفته و Page های آن از طريق ...