واحداندیمشک

 • توسعه شهرنشینی وشهرسازی درایران

  شادابی، طراوت، سلامت، زیبایی و دوام عمر هر شهر بی شک بستگی تام به کار مداوم و دقیق هر کدام از اندام های شهری از جمله شهرداری ها و شورای شهر از یک سو و از سوی دیگر تغذیه شهری درست و سلامت فکری، جسمی، روحی و روانی اصلی ترین عضو جامعه یعنی انسان دارد.در زمان حاضر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مدیریت شهری کشور و سازمان های غیر دولتی (N.G.O) می توانند مؤثر و مفید باشند . شکل گیری شوراها و واگذاری اداره شهرها برای برگزیدگان مردم این فرصت تاریخی را فراهم آورده است تا مردم شهرها با ایجاد تشکل ها وسازمان های مردمی در عرصه ‏های مختلف همراه با شوراها در اداره شهرها باشند. و خود نیز با تبدیل شدن به نهادهای اجتماعی زمینه و بستر شکل گیری واقعی احزاب شوند. در این مسیر می توان گفت : مهمترین بستر و عرصه برای شکل گیری تشکل‏ های مردمی عرصه شهر و شهرداری هاست بر اساس ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه کشور، مهمترین امکان برای شکل گیری تشکل های مردمی عرصه شهر و شهرداری هاست. بر اساس ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه کشور مهم ترین امکان برای شکل گیری و توسعه تشکل های مردمی در عرصه های مختلف مدیریت شهری است که این تشکل ها در گروه های اجتماعی مختلف دانش‏آموزی، دانشجوئی، زنان و غیره می توانند سازمان دهی شوند. زمینه فرهنگی این تشکل ها در آداب و سنن مردم ما وجود دارد. همچنین شکل گیری تشکل ها در در ایجاد بهداشت و نظافت شهری بویژه در جلوگیری از کثیف شدن و آلوده شدن شهر به عنوان ضایعات و زائدات و به عبارتی اصلاح و نظارت مدیریت شهری بسیار مؤثر است. توسعه فیزیکی و رشد جمعیت شهرهای ایران تا چند دهه پیش دارای افزایشی هماهنگ و متعادل بود. با بروز تحولات جدید (از جمله خیابان کشی ها و ...)، شهرها به سرعت دچار دگرگونی گردیده‏اند این دگرگونی ها به شکل افزایش سریع جمعیت و گسترش فیزیکی و شتاب ‏آمیز شهرها و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. اگر‏ چه شهرها دارای گسترش فیزیکی وسیعی بوده‏اند اما در قالب این گسترش فیزیکی وسیع نیز تعادل برقرار نبوده و سطح زیر ساخت شهری بیشتر تحت تسلط ساختمان های مسکونی بوده است. در حقیقت بین کاربری های شهری و اختصاص زمین و سرانه های شهری تناسب معقولی برقرار نبوده است. گسترش خدمات رفاهی و کارخانجات در شهرها و اثرات مخرب اصلاحات ارضی بر اقتصاد روستا و صنعت کشاورزی شهرهای کوچک باعث مهاجرت مردم به طرف شهرهای بزرگ شده است. اصلاحات ارضی دارای تأثیر غیر مستقیم اما شدید بر گسترش شهرها بوده است. مهاجرت روستائیان به شهرها نقش مهمی در ایجاد تراکم و ازدحام بیش از حد شهرها داشته است. بسیاری از مهاجرینی که به شهرها آمده اند در خانه ... • معرفی و بازار کار رشته جغرافیا کلیه گرایشها...

  هدف:دانستن جغرافیا در مفهوم علمی خود عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است كه مناسبات و روابط فیمابین انسان و محیط را در تبیین پدیده های مكانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه بندی علمی آن، توانایی انسان را در بهبود شرایط محیط تكامل بخشد. هدف از ارائه این رشته پرورش استعدادهایی است كه در جهت شكوفایی و توسعه میهن عزیز اسلامی قدم بردارند.این نیروها با بهره گیری از آموزشهای نوین به عناصری كارآمد و متخصص مبدل می شوند كه قادر به طراحی و اجرای انواع طرحهای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در فضای سرزمین از سطح خرد تا كلان می باشند. وجه كاربردی جغرافیا را باید در توسعه فراگیر خلاصه كرد، پرداختن به موضوعاتی مانند ساماندهی مناطق شهری و روستایی، آماده‌سازی سرزمین، مكان گزینی جغرافیای صنایع، توزیع بهینه جمعیت و هدایت جریانهای جمعیتی و ... از این قبیل می باشد.موضوع جغرافیا  مكان  است و این علم، مكان را تا جایی كه به زندگی انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌كند و در این مطالعه سعی دارد سطح زمین را از نظر تمام ویژگی‌های آن مانند سردی و گرمی، حاصلخیزی، سختی و سستی ، شوری و شیرینی، جنگلی و علفزاری ، خشكی و رطوبت و هزاران ویژگی‌ دیگر بشناسد. به همین دلیل مشاهده مستقیم زمین، روش اصلی مطالعه جغرافیایی است.توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه علاوه بر هندسه و ریاضی دانشجوی این رشته بخصوص دانشجوی جغرافیای انسانی باید به علوم اجتماعی علاقمند بوده و درك خوبی از مسائل اجتماعی داشته باشد تا بتواند مسائل اجتماعی و جمعیتی شهر را بررسی كرده و راه حلهای مناسبی برای مشكلات موجود ارائه بدهد.داوطلبان باید از توان جسمی و روحی لازم برخوردار باشند زیرا بسیاری از درسهای این رشته مستلزم سفرهای علمی، تحقیقات در خارج از محیط دانشگاه محیطهای شهری، روستایی، ادارات و سازمانها است لذا نیازمند فعالیت و تحرك بیشتری نسبت به سایر رشته های علوم انسانی است.اگر فردی به مسائل شهری علاقه دارد برای مثال می خواهد مشكل ترافیك و یا آلودگی شهر حل شود و یا مدرسه و بیمارستان در سطح شهر به گونه ای توزیع گردد كه این مراكز خدماتی در دسترس همه مردم باشد، خوب است كه وارد این رشته شده تا با تلاش و همت بسیار، در راستای حل این نابسامانی‌ها قدم بردارد.معرفی اجمالی گرایش‌های مقطع كارشناسی:گرایشهای جغرافیایی طبیعی ، جغرافیای انسانی ، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، جغرافیای سیاسی - نظامی ، كارتوگرافی از شاخه‌های رشته جغرافیا هستند.جغرافیای انسانی اغلب توسعه‌گران اعتقاد دارند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و ...

 • ویژگی های کلی جغرافیای اندیمشک

                                             بنام خدا              گروه کارشناسی جغرافیای شهری دانشگاه آزاد واحداندیمشک   فهرست منابع:   1-تقصیمات کشوری   2-موقع عمومی شهرستان اندیمشک   3-حدودشهرستان اندیمشک   4-وسعت   5-وضعیت توپوگرافی   6-آب وهوای شهرستان اندیمشک   7-رطوبت   8-رطوبت نسبی   9-بارندگی وریزش جوی   10-درجه حرارت   11-باد   12-یخبندان   13-ژئومورفولوژی دشت خوزستان   14-شیب شهراندیمشک   15-منابع طبیعی   17-زمین شناسی   18-منابع آب-آبهای سطح العرضی وتحت العرضی   19-سابقه ی تاریخی شهر اندیمشک   20-جمعیت شهر اندیمشک   21-بافت شهراندیمشک   22-خصوصیات توپوگرافی واشکال ناهمواری   23-بررسی زلزله   24-منابع وماخذ       1-تقسیمات کشوری:   شهرستان اندیمشک درجنوب غربی ایران ودرشمالی ترین نقطقه خوزستان قراردارد دارای یک شهر به نام اندیمشک به مرکزیت شهر اندیمشک بوده و دارای  دو بخش مرکزی و بخش الوار به شرح زیر می باشد. بخش مرکزی شامل :مرکزیت اندیمشک/کوی لور/کوی شهدا/کوی فرهنگیان/کوی نیرو/رسالت/پشت بازار/بهارستان و... بخش الوار گرمسیری: شامل سه دهستان به نامهای حسینیه ,قیلاب و مازو.   2-موقع عمومی شهر اندیمشک:     شهرستان اندیمشک بین48 درجه ,54 دقیقه تا 48 درجه و 22 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 32 درجه و 29 دقیقه  عرض شمالی از خط استوا در شمال استان خوزستان واقع گردیده است.   3-حدود شهرستان اندیمشک:   شهرستان اندیمشک ازشرق به شهرستان دزفول ,از جنوب و جنوب غربی به شهرستان شوش,از غرب به شهرستان دهلران در استان ایلام و از شمال به شهرستان خرم آباد در استان لرستان محدود می گردد. ۴-وسعت شهر اندیمشک:   مساحت این شهرستان 5/3120کیلومتر مربع است که 9/4 درصدازمساحت استان راشامل می شودوازنظر وسعت یازدهمین شهرستان استان خوزستان است.   5-وضعیت توپوگرافی شهراندیمشک:     قسمت اعظم شهرستان اندیمشک را ارتفاع سلسله جبال زاگرس فرا گرفته که از شمال به جنوب از میزان ارتفاع آن کاسته می شود.مناطق مرتفع اکثر قریب به اتفاق شهرستان را تشکیل می دهد. -رودخانه های شهرستان اندیمشک بطورکلی اندیمشک ناحیه ای است کوهستانی وپرآب که به لحاظ شرایط جغرافیایی ووجود ارتفاعات ازآبهای فصلی وآبهای دایمی رودکرخه وروددزبا سدعظیم آن با ظرفیت3/1 3 میلیاردمتر مکعب برخوردار است. اسامی رودخانه های این شهرستان به شرح است: _رود دز :   که در مشرق شهرستان اندیمشک واقع شده و به همراه دریاچه عظیم سددز مرز طبیعی مشترک بین این شهرستان و شهرستان دزفول می باشد. _رود کرناس :   در شمال شرقی شهرستان اندیمشک جریان دارد وبه دز می پیونددواز کوههای لاوه و کوه سردار در منطقه سر چشمه گرفته ...

 • مبلان شهری چیست:

  نيمكت‌هاي مراكز عمومي شهر نيز مي‌تواند براي آسايش و راحتي شهروندان در كنار مراكز ويژه مانند ايستگاه‌ها، كيوسك‌ها، باجه‌هاي تلفن، ظروف زباله و شيرهاي آب قرار بگيرند. مهمترين محل قرار گرفتن نيمكت‌ها در سطح شهر، مراكزي است كه رفت و آمد مردم در آن جا زياد است. به ويژه مكان‌هايي كه براي استراحت و تفريح مردم است. فضاي باز زيبا و مناسب عمومي به شهروندان اين امكان را مي‌دهد تا در كنار يكديگر از طبيعت اطراف لذت ببرند. با داشتن مكان مناسبي براي نشستن احساس رضايت آنها چندين برابر شود. افراد مختلف انواع متفاوتي از نيمكت‌هاي پارك يا فضاهاي سبز را مي‌پسندند كه اين سلايق متفاوت چگونگي طراحي نيمكت‌هاي پارك را تعيين مي‌كند و به آن تغييراتي مي‌دهد.براي نمونه جوانان بيشتر روي بالاي نيمكت يعني تكيه‌گاه آن مي‌نشينند تا روي خود نيمكت و اين مورد بايد در طراحي نيمكت‌هاي پارك يا فضاهاي باز شهري مورد توجه قرار گيرد. همچنين نيمكت‌هايي را كه به اين مراكز اختصاص مي‌دهند، بايد از استحكام بيشتري در ناحيه پايه‌ها برخوردار باشد. يا به عنوان نمونه براي افراد مسن نيمكت‌هايي كه داراي پشتي يا تكيه‌گاه است، راحت‌تر از نوع بدون پشت آن است.در حالي كه براي ساير افراد صندلي‌هاي بدون پشت به آنها اين امكان را مي‌دهد تا در دو طرف نيمكت بنشينند.در پارك يا فضاهاي سبز شهري كه امكان استفاده اقشار مختلف وجود دارد بايد تمام امكانات رفاهي در نظر گرفته شود. صندلي‌ها و نيمكت‌ها بايد به گونه‌اي براي اين مكان‌ها ساخته شوند كه مورد استفاده بيشتري براي همگان دارند.در همين راستا و براي پيشگيري از تخريب مبلمان عمومي شهر بايد به اين نكته توجه داشت كه تخريب بيشتر شامل چه چيزهايي مي‌شود، چه زماني اين خرابكاري‌ها شكل مي‌گيرد و توسط چه كساني، سپس برنامه‌هاي پيشگيري را به كار بست.در زمينه ايستگاه‌هاي اتوبوس نيز، داشتن يك ايستگاه اتوبوس مناسب براي تمام سيستم‌هاي حمل و نقل درون شهري امري واجب و ضروري است. اما مناسب‌ بودن اين ايستگاه‌ها بسته به نظرات شهرونداني كه از آن استفاده مي‌كنند، دارد. از ديد مديران شهري كه مسئوليت رسيدگي به اين موارد را بر عهده دارند يك ايستگاه مناسب، ايستگاهي است كه به مراقبت و نگهداري كمتري احتياج دارد. از ديد شهروندان يك ايستگاه خوب، داراي محيط ديد بالا و امكان سوار شدن راحت به اتوبوس را دارد. هر دوي اين نظرات خوب و به جا است، زيرا ساختن ايستگاه‌هايي كه مورد استفاده كمتري دارند، تنها هدر دادن سرمايه و ايجاد مشكل براي مسئولان است. طراحي و ساخت مناسب آن مي‌تواند مدت زمان انتظار براي اتوبوس را لذت بخش ...

 • استاد :شاهي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

  بسم الله  الرحمن الرحيم استاد: شاهي                   سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران         محمدپور زمستان 88‏شنبه‏، 1431‏/01‏/10 1- سياست خارجي: خط مشي وجهتگيري اتخاذ شده. هردولت ،درنظام بين الملل، جهت دست يابي به اهداف ومنافع ملي خود.   2- عوامل موثر در تاثيرپذيري دولت ها در نظام بين الملل: 1)- قدرت ديپلماتيك دولتها               2)- موقعيت هر بازيگر سياسي درجامعه بين الملل.   3- نگرش متفاوت در سياست خارجي كشورها : 1)- نگرش هنجاري،ايدئولوژي:دراين نوع نگرش مبناي ثابتي وجود نداشته .لذا احتمال تغييردرخط ومشي ها وجود دارد. 2)- نگرش عوامل متعدد: مانند سنت هاي تاريخي ،موقعيتهاي جغرافيايي (منافع ،هدفهاونيازهاي امنيتي) دولتها تاكيد ميشود. 3)- نگرش سوم :تلفيقي از نگرش اول ودوم.   4- اهداف ملي :مجموعه نيازه ها و خواسته هاي كه يك دولت در نظام بين الملل به دنبال آن است. 5- انواع اهداف ملي: امنيتي – استراتژيكي- اقتصادي- فرهنگي- سياسي – نظامي 6- ترتيب الويت اهداف ملي:  1)-ساختارنظام سياسي 2)- موقعيت ژئو پولتيك .   7- سلسله مراتب الويت بندي اهداف ملي: 1)- امنيت ملي       2)- مسائل استراتژيكي       3)- توسعه اقتصادي ورفاهي       4)- مسائل ايدئولوژيك   8- مهمترين عوامل ،تغيير الويتها در سلسله مراتب اهداف ملي: 1)- كشمكش هاي داخلي ميان نخبگان سياسي ودولت. 2)- سياست افزايش قدرت مانوردولتها در عرصه بين الملل. 3)- رفع نيازهاي داخلي. 4)- تغيير رفتارديگربازيگران سياسي.   9- بحران در تعيين اهداف ملي: يكي از مهمترين بحرانها و چالشهاي پيش رو يك نظام سياسي ميباشد.اين بحران بين نخبگان خارج از قدرت (دولت) مانند دانشگاهيان و روشنفكران و دولت روي ميدهد.   10- تعيين سياست : هرواحد سياسي در بدو امر بايد در دو حوزه، داخلي و خارجي تعيين سياست نمايد. سياست داخلي: نحوه وچگونگي اداره امورعمومي(خواستهاي عمومي)درون مرزهاي سياسي درابعاد سياست،اقتصاد وفرهنگ سياست خارجي: اعلام استراتژي ،خواستهاي عمومي ونيازهاي داخلي يك كشور.           ‏شنبه‏، 1431‏/01‏/10   11- استراتژي اتخاذ شده در روابط بين الملل:  اصولادرزمينه سياست بين الملل، چهار استراتژي وجود دارد. 1)-استراتژي انزوا گرايي يا موازنه گريزي منفعلانه . (مانندكره شمالي) 2)-استراتژي عدم تعهديا ايجاد موازنه منفي فعالانه .( دولت دكتر مصدق). 3)- استراتژي ايجاد ائتلاف و اتحاد. (دولت قوي و دولت ضعيف). 4)- استراتژي موازنه مثبت .( موازنه مثبت منفعلانه و فعالانه ).   12- علل اتخاذچهاراستراتژي رايج توسط دولتها در نظام بين الملل:  {مهم} 1)- ساختار نظام بين الملل  . 2)- استراتژي كلي نظام سياسي(ارزشها ،ايستارهاي حاكمان و شهروندان، نيازهاي ...

 • مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده)

                  حقوق خانواده                                             حقوق خانواده   حقوق خانواده با وقوع عقدزن وشوهر مکلف به حسن معاشرت می شوندمردوظیفه داردنفقه زن را پرداخت کند.وهر دو برای استحکام  بنای خانواده گام بردارند. مثلا در تربیت اولاد همکاری نمایند. وخلاصه تمام قوانین ومقرراتی که در قانون راجب حقوق زنان ومردان هست اجراء نمایند.   شرط صحت نکاح (ازدواج) واقع میشود با ایجاب وقبولی و با لفظی که صریحا دلالت داردبر قصد ازدواج ولازم به تشریفات خاصی نیست. ایجاب وقبول ممکن است از طرف خود مرد وزن صادر شود. یا از طرف اشخاصی که قانونا حق دارند. تعیین زن وشوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر ایجاد شبهه نکند از شرایط صحت عقد است یعنی اشتباه در هویت اشخاص وجود نداشته باشد. اما در طلاق بایستی یک سری تشریفات صورت گیردتا زن وشوهر متارکه کنند.مثلا گواهی عدم سازش با داشتن داورین که به دفترخانها مراجعه میکنند.تا صیغه طلاق جاری شود.   رضای زوجین: شرایط صحت عقد است واگر هر گاه اکراه شده باشد (رودروایسی) – بعد از زوال اکراه عقد نافذ میشود.مگر اینکه اگراه به درجه ای است که فاقد قصد باشد. ودر زمانی که نکاح به وکالت صورت گرفته باشد وکیل نمیتواند زن را برای خود تزویج کند مگر اینکه اذن به او صریحا داده شده باشد . نکاح منقطع : وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شود.در نکاح منقطع مهریه بایستی ذکر گردد.ولی نفقه در کار نیست مگر اینکه نفقه را شرط کرده باشند.وهمچنین مدت نکاح را بایستی کاملا معین کرده باشند.   مهریه: هر چیزی که مالکیت داشته باشد وقابل تملک باشد میتواند به عنوان مهریه قرار داد.تعیین مهریه منوط به رضایت طرفین است.نباید در تعیین مهریه زیادروی شود واز میزان مهر وسنه نباید کمتر باشد. که معمولاتعیین مهریه بر اساس عرف صورت میگیرد.به مجرد عقد زن صاحب مهریه میشود ومیتواند هر گونه تصرفی درآن بنماید.زن میتواند تازمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف که در مقابل شوهر داردامتناع نماید.   فسخ عقد ازدواج: به فسخ،طلاق ویا به بذل مدت منحل میشود.همچنین جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه دا ئمی باشد یاادواری برای طرف مقابل موجب فسخ میشود. عیوب زیر موجب حق فسخ برای زن است: 1- عنن به شرطی که ولو یک بار عمل زنا شوئی انجام نشده باشد.2- خصا مرد اخته (بدون نطفه ) باشد 3- مقتول الت مردانه قطع شده باشد.   عیوب زیر موجب حق فسخ برای مرد است:1- زمین گیر بودن 2- نابینائی از هر دو چشم     

 • دکتر عابدی: اندیشه های سیاسی غرب - الف- قسمت دوم

                                                                                                        فلسفه ارسطو   1- اساس فلسفه سياسي ارسطو: (صيرورت) اساس فلسفه سياسي ارسطو {صيرورت} است .كه پيشتر توسط {هراكليت } به آن پرداخته شده بود . ارسطو توانست آنرا جلوتر ببرد.منظور ارسطو از صيرورت از {بالقوه به فعليت }رسيدن است.كه شامل تمام هستي و چيزها است. پس اولين درون مايه ارسطو طبيعت است و صيرورت يعني حركت از طبيعت به غايت . كه به اين وضعيت {صيرورت}گفته ميشود. زمان ومسيري كه يك دانه گندم طي ميكندتاخوشه گندم شود. تا از نيست به هست خود برسد صيرورت گفته ميشود.درحقيقت به غايت رسيدن هر چيز از قوه به فعل صيرورت نام دارد.   در اين صورت ارسطو عالم علم طبيعت و فلسفه است .از نگاه ارسطو هر چيز موجود اعم از{انسان .حيوان .درخت}طبيعتي دارد كه حاصل فعليت، يامثل غايت آن است. پس غايت هر چيز با طبيعت آن يكي است. كه اين غايت ونهايت در اين جهان مادي قراردارد نه در جاي دگر. اما اين غايت ها با هم برابر نيستند.وبراي شناخت برتري هرغايت بايد صورت ماده را شناخت. صيرورت ارسطو هستي را دردگروگوني وبالقوه گي ميداند.   2- شيوه نگرش به كائنات تاثير گذار، بر بينش سياسي ارسطو: 1)- ذوق به استقرار است. لذا به گردآوري وفهرست كردن مطالب زندگي سياسي مي پردازد. 2)-احترام به سنت و پيشينه ، رسمها و سازمانهاي سياسي كهن را به دليل اينكه، نهادهاي كهن هستند .مي پسندد. وتغيير درآن را ناپسند،مي دانست. 3)- تساهل نسبي درتوصيف سازمانها،پديده ها و ساختارهاي سياسي صرف نظر ازخوبي وبدي مي پردازد.   3- نگرش ارسطودرسياست : الف)- ارسطو پشتيبان دمكراسي نيست باآن هم مخالف نيست.(مالكيت اشتراكي رارد ميكند .اما مصرف اشتراكي را ميپذيرد. ب)- از پندار بافي در سياست خودداري مي كند. پ)- انتقاد به روش افلاطون كه بايد فيلسوفان پادشاه شوند.(ارسطو تنها حكمت نظري را براي پادشاه بودن كافي ندانسته بلكه معتقد است كه بايد حكمت عملي هم بهمراه داشته باشد).   4- وجوه اشتراك عقايد ارسطو و افلاطون : 1 )- سرشت جامعه سياسي : ( هردو فيلسوف در اين امر كه جامعه سياسي پديده اي طبيعي است.وانسان به حكم طبيعت حيوان مدني است اتفاق نظردارند).و همچنين اعتقاد به اينكه تربيت وظيفه دولت است . 2)- دفاع از بندگي: وجه ديگر عقايد ارسطو وافلاطون در توجيه بندگي است.افلاطون بندگان را فاقد عقل و شعوردانسته.كه بايد صلاح خود را به انسانهاي شايسته بسپارند.ارسطو دو گروه شكست خوردگان در جنگ و غير يونانيان را بنده وفاقد عقل و شعور مي داند. 3)- هردو معتقدند كه حقوق سياسي ومدني هركس بايد برابر اندازه هوش ، دانش و شايستگي ...

 • استاد نویدی نیا -- مسئولیت بین المللی

  بسم الله الرحمن الرحيم حقوق بين الملل عمومي (ب) استاد: نويدي نيا                     مسئوليت بين المللي                                                                     محمدپور زمستان 88  1- مسئوليت بين المللي : مسئوليت بين المللي يكي از مهمترين واساسي ترين، نهادهاي حقوق بين المللي است. زيراهرگونه تعهد حقوقي بين المللي، كه از سوي تابعان حقوق بين الملل ناديده گرفته شود. مسئوليت بين المللي آنها بدنبال خواهد داشت.   2- اهميت وجايگاه مسئوليت بين المللي: اهميت و جايگاه مسئوليت بين المللي به مراتب بيشتر از جامعه داخلي است. جامعه بين المللي محيطي است .كه كشورها بر اساس حاكميت خود، آزادانه تصميم ميگيرند .درنتيجه با آزادي ديگر كشورها برخورد پيدا مي كند. لذا مسئوليت بين المللي،يك سازوكار ،قانونمند،اساسي وضروري در روابط بين المللي كشورها است.   3-موضوع مسئوليت بين المللي : حقوق مسئوليت بين المللي يكي از شاخه هاي اصلي و اساسي حقوق بين الملل است.كه با تمامي شاخه هاي حقوق بين الملل در ارتباط نزديك است.و عبارت است، از مجموعه مقررات بين المللي مربوط به مسئوليت كشورها و سازمانهاي بين المللي، اين حقوق بر اساس عرف شكل گرفته اند.   4- پيشينه تاريخي موضوع مسئوليت بين المللي: اولين باردرسال1930 دركنفرانس لاهه جهت تدوين اين موضوع اقدام گرديد.كه با شكست روبروگرديد.در سال 1969 مجددا جهت پرداختن به اين موضوع اقدام شد .و سرانجام در سال 2001 طرح به تصويب رسيد .هرچند كه هنوز، طرح به صورت يك معاهده بين المللي در نيامده.   5- وضعيت حقوقي مسئوليت بين المللي: امروزه حقوق مسئوليت بين المللي براساس قواعد عرفي و همچنين رويه قضايي بين المللي قرار گرفته . دراينحال به نقش دكترين نيز توجه دارد.   6- رابطه مسئوليت بين المللي با صلاحيت بين المللي: كشورها براساس حاكميت وصلاحيت خود ،و حقوق بين الملل در امور مربوطه ،با آزادي تصميم گرفته،  وسياست خاصي را اتخاذ مي كنند . درقبال اين تصميم واعمال صلاحيت مستقل خود، دربرابر ديگر كشورها مسئوليت بين المللي دارند.اين مسئوليت ، ضامن اجراي حقوق بين الملل است .چراكه قدرت بدون مسئوليت معنا ندارد.   7- مسئوليت سازمانهاي بين المللي: هرچند موضوع مسئوليت بين المللي ناظر بر رابطه كشورها است . اما باورود سازمانهاي بين المللي با شخصيت حقوقي به عرصه بين الملل وآثار عملكرد اين سازمانها ،در قبال كشورها وديگر سازمانها ،بايد اين سازمانها تابع حقوق مسئوليت بين المللي قرار گيرند تا اعمال متخلفانه آنها موجب مسئوليت بين المللي شود.    

 • مبانی علم حقوق (تعاریف 2)

  مبانی علم حقوق                                         بخش تعاریف حقوق ۲                                            منظور از مبانی چیست= مبانی یعنی ریشه واساس یک مطلب یا یک موضوع مانند پی یک ساختمان که قابل رویت وقابل لمس نیست.   مبانی درعلم حقوق را تعریف کنید=شامل آن دسته از اعتقادات وارزشها وتفکرات است که از طرف افراد یک جامعه پذیرفته شده اند . وهمگی ملزم به رعایت آنها میباشند.  مثلا توهین به معصومین ناشی از اعتقادات ما است،که برای غیر مسلمانان ممکن است بی اهمیت باشد  اما هر شخصی به معصومین توهین کند قابل مجازات است. واین مجازات از اندیشه های اسلامی است.   تعریف منابع در علم حقوق=منابع قابل رویت قابل لمس هستند. همانند سقف ودیوار یک ساختمان. در علم حقوق منظور از منابع سلسله قوانین ،آئین نامه ها،تعهدات بین المللی که لازم اجرا هستند.وبر اساس قوانین مربوط به خود دارای منابع مختلفی میباشند                                      علم حقوق به چند دسته تقسیم می شود: دو دسته 1- عمومی  2-  خصوصی  علم حقوق از نظر عمومی= حقوق عمومی دارای شاخه های است مانند. آئین دادرسی مدنی،حقوق اساسی،مالیه عمومی،حقوق اداری ،حقوق جزا. 5 - علم حقوق از نظر خصوصی:دارای زیر شاخه های حقوق مدنی- حقوق تجارت – حقوق هوائی ودریائی میباشد. نکته: از دید گاه دیگر، حقوق به دو قسمت حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین المللی تقسیم می شود.   حقوق بین الملل به چند شاخه تقسیم می شود= دو شاخه بین الملل عمومی یا حقوق بشر و حقوق بین الملل خصوصی . تعاریف زیر شاخه های حقوق عمومی:= آئین دادرسی مدنی – حقوق اساسی   آئین دادرسی مدنی:= یعنی طرق وروشهای رسیدگی به شکایات،داخواستها ومشکلات حقوقی که در دادگاهای حقوقی مطرح می شود.و قاضی حقوقی با علم وآگاهی به سازو کارها میتواند به یک دعوای حقوقی رسیدگی کند.  حقوق اساسی - حقوق اساسی شامل آن دسته از اندیشه ها وتفکراتی است که دانشمندان حقوق معمولادر اوایل انقلابها در قانون اساسی لحاظ می کنند. که در این قوانین حقوق ملت - آزادیها -  قوای سه گانه - رهبری- وغیره بحث می شود . تعریف حقوق مالیه: دراین شاخه از حقوق به اظهارنامه های مالیاتی ،طریق رسیدگی به مالیاتها ودارایها  ومفاصه حسابها پرداخته میشود. تعریف حقوق اداری: منظور حقوق بین افراد با ادارات است وهمچنین سازکار ادارات جهت رسیدگی به مشکلات ارباب ورجوع و شرح وظایف کارمندان پرداخته میشود.   تعریف حقوق جزا :در این رشته از حقوق پیرامون قوانین جزائی،مجازاتها، دعواهای کیفری،وآئین رسیدگی به این دعواها بحث میکند. ودر قالب احکام کیفری مطرح میشود.مجازاتها دارای ...

 • استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب

  بسم الله الرحمن الرحيم   استاد :جناب آقاي  نويدي نيا                     حقوق بين الملل عمومي (ب)                            پائيز 1388          محمود محمدپور   اهميت درياها   درياها ازديربازبه مثابه،يك راه مواصلاتي محسوب شده.كه دولتها در زمينه هاي ،نظامي ،كشتيراني ماهيگيري،وغيره از آن استفاده ميكنند. با توجه به گسترش روز افزون تكنولوژي و اهميت يافتن خطوط هوايي به نظرميرسد، از اهميت درياها كاسته شده است. اما با توجه به منابع غني دريايي، اهميت مسائل زيست محيطي، و نياز دولتها به اين منابع ، درياها همچنان اهميت خود را حفظ كرده. لذا لازم است . در مناطق دريايي حقوق و قواعدي حاكم باشد. براين اساس، دولتها اقدام به وضع قوانين وقواعدي ، در اين زمينه كرده اند .   تعريف حقوق دريا ها : حقوق دريايي، يكي از شعبات حقوق بين الملل نوين است. و شامل مجموعه قوانين و قواعد، حاكم ميان تابعان حقوق بين الملل در قلمرو دريايي است..{ آبهاي داخلي. درياي سرزميني. منطقه مجاور يا نظارت. منطقه انحصاري ، اقتصادي. درياي آزاد. اعماق دريا و آبراهاي بزرگ بين المللي }   تدوين ونگارش حقوق دريا ها : اولين كنفرانس: تدوين حقوق درياها درسال( لاهه- 1930) با نظارت جامعه بين الملل به وقوع پيوست. اما به دليل اختلاف نظر ميان دولتها نتيجه اي حاصل نگرديد. پس ازتاسيس سازمان ملل، و تشكيل نهادي به نام حقوق بين الملل درسال (ژنو-1958  )كنفرانسي درزمينه حقوق بين الملل دريايي با حضور80 كشور تشكيل.و با انعقاد 4  عهد نامه به كار خود پايان داد. 1)- عهد نامه درياي آزاد   2)- عهد نامه مربوط به فلات قاره.  3)- عهد نامه مربوط صيدماهي وحفاظت ،منابع جاندار دريايي  4)- عهدنامه مربوط به درياي سرزميني.  دومين كنفرانس: درسال( ژنو- 1960) دررابطه با مسائل حقوقي تشكيل گرديد. اما نتيجه اي به همراه نداشت.بعد از آن درسالهاي(1973)و (1970 )كنفرانسهايي بدون نتيجه، منعقدگرديد.ونهايتا در سال( مونتگويي جامائيكا– 1982) كنفرانسي درخصوص، وضع قوانين وقواعد ،دريا و آبها ، تشكيل گرديد.   نحوه تقسم بندي درياها : با توجه به اينكه، هرچه از خشكي به سمت آبها پيش رفته .حاكميت دولتها بر آب كمتر شده . لذا تقسيم بندي سطح درياها،به چگونگي اعمال حاكميت دولتها بستگي دارد. تقسيم بندي مناطق مختلف  دريايي : {آبهاي داخلي. آبهاي سرزميني. منطقه مجاوريا نظارتي. منطقه انحصاري،اقتصادي.درياي آزاد}       آبهاي داخلي مبناي خط مبدا درياي : پائين ترين حد جذرآب ،به عنوان خط مبدا درياي سرزميني، درنظرگرفته شده. آبها بين خط مبدا و قلمرو خشكي جزء آبهاي داخلي محسوب ميگردد. {در جمهوري اسلامي ايران}وهمچنين جزايري كه فاصله آنها كمتر از ...