پمفلت هپاتیت ب

 • پمفلت

  • پمفلت التور وبا                                                                    • پمفلت ايدز       • پمفلت هاري                                                                      •  پمفلت هپاتيت ب • پمفلت بوتوليسم                                                                 • پمفلت آنفلوانزاي پرندگان • پمفلت كم كاري مادرزادي تيروئيد                                             • پمفلت معرفي مراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري  • پمفلت سرخك                                                                    • پمفلت سل   • پمفلت روزعيدفطر                                                                • پمفلت آنفلوانزا • پمفلت آنفلوانزا(دانش آموزان)                                                  • پمفلت آنفلوانزاي خوكي(پاسخ به پرسشهاي شايع) تغذیه در بیماران سیروز کبدی                                                                  هپاتیت ب بیماری سلیاک                                                                                     بیماری ویلسون سرطان مری                                                                                         سرطان معده سرطان روده بزرگ  • دانلود پمفلت های پزشکی پرستاری

  Brucellosis----------35Kbتب مالت Hemophilia----------36Kbهموفیلی Hepatitis B----------42Kbهپاتیت ب Hepatitis viral----------33Kbهپاتیت ویروسی Pediculosis----------69Kbشپش Rheumatic fever----------164Kbتب روماتیسمی Typhus----------157Kbتیفوس Uterine Cancer----------57Kbسرطان رحم whooping cough----------47Kbسیاه سرفه Ulcer----------241Kbزخم معده

 • چند پمفلت آموزشی

  پمفلت هاي و جزوات آموزشیاکسیژن و اکسیژن درمانی «دریافت فایل» دارو شناسی بیماری های ریوی «دریافت فایل» تجویز و تهیه دستگاه اکسیژن ساز «دریافت فایل» تجویز و تهیه سیلندر اکسیژن «دریافت فایل» وسواس و روش های مقابله با آن «دریافت فایل» انواع روش های مقابله با استرس «دریافت فایل» روش های مقابله با استرس( آموزش آرامبخشی عضلانی ) «دریافت فایل» پوسیدگی دندان «دریافت فایل» بهداشت خواب «دریافت فایل» اسپری استنشاقی «دریافت فایل» آشنایی با بیماری هپاتیت «دریافت فایل» پوکی استخوان و شکستگی های خودبخودی «دریافت فایل» ایدز و خانواده «دریافت فایل» خشکی چشم «دریافت فایل» بلفاریت «دریافت فایل» کنزیکتیویت «دریافت فایل» واکسن آنفلوانزا «دریافت فایل» واکسن پنوموکک «دریافت فایل» واکسن هپاتیت ب «دریافت فایل» سایت راهنمای برنامه ی واکسیناسیون «دریافت فایل» دود سیگار «دریافت فایل» نیکوتین «دریافت فایل» بیماریها «دریافت فایل» افزایش وزن «دریافت فایل» روش ترک سیگار «دریافت فایل» سايت مرجع : http://www.isaarcwv.ir

 • آزمون مرحله دوم بهورزان شهرستان نکا

    « هو العلیم »  آزمون متمرکز بهورزان شهرستان نکا – اول اسفند 1392  نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی: 1- تعریف WHO از تندرستی و سلامت عبارت از : الف- رفاه کامل جسمی روانی                              ب- رفاه روانی ، اجتماعی                 ج- رفاه اجتماعی                          د- رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی،نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی 2- خدمات بهداشتی عبارتند از: الف- فعالیتهایی که باعث افزایش طول عمر می گردد. ب-مجموعه فعالیت های بهم پیوسته ای که به منظور رسیدن به یک هدف مشخص طراحی شده است. ج-فعالیت هایی که در مراکز بهداشتی درمانی ارائه می گردد. د-فعالیت هایی که منجر به تغییر در رفتار افراد گردد. 3- سطوح پیشگیری در خدمات بهداشتی عبارت است از: الف- پیشگیری سطح اول             ب- پیشگیری سطح دوم           ج- پیشگیری سطح سوم        د- همه موارد 4- مراحل شناسایی زیست محیطی روستا عبارتند از : الف- تهیه کروکی روستا – تکمیل فرم اطلاعات روستا – بازدید منزل – درج اطلاعات بهداشت محیط ب- تهیه کروکی روستا – سرشماری بهداشتی – درج اطلاعات سرشماری در پرونده خانوار ج- تهیه کروکی روستا – تکمیل فرم اطلاعات روستا – سرشماری بهداشتی – درج اطلاعات سرشماری در پرونده خانوار د- تهیه کروکی روستا – سرشماری بهداشتی – تکمیل فرم بازدید سالیانه خانوار 5- دفتر پیگیری روزانه بر چه اساسی تکمیل می گردد ؟ الف- دفتر اطفال، واکسیناسیون ،ثبت نام بیماران                        ب- کلیه دفاتر مراقبتی ج- کلیه دفاتر مراقبتی و دفتر ثبت نام بیماران                          د- دفتر اطفال، واکسیناسیون و دفتر بیماریها زیج حیاتی: 6- اطلاعات این فرم به بهورز اجازه می دهد تا نمایی کلی از وضعیت و امکانات موجود در روستا داشته باشد؟ الف- فرم اطلاعات روستا                               ب- فرم راهنمای نقشه   ج- فرم کروکی روستا                                     د- فرم سرشماری و بازدید منازل 7- فرم های مورد استفاده در سرشماری بهداشتی عبارتند از : الف – فرم راهنما ،فرم بازدید سالیانه ،فرم بهداشت روان ،فرم سوخت جامد،فرم استخراج جمعیت ب- فرم راهنما ،فرم بازدید سالیانه ج- فرم بهداشت روان ،فرم سوخت جامد د- فرم بازدید سالیانه ،فرم بهداشت روان ،فرم سوخت جامد 8- میزان باروری کلی به ازای یک زن یعنی: الف- نشان دهنده متوسط تعداد کودکان یک زن است به شرط آنکه آن زن بامیزانهای کنونی هریک ازگروههای سنی زنان درسراسر سن باروری خود به زاییدن کودک ادامه دهد ب- تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران باروری خود (10 تا 49 سالگی) می تواند به دنیا آورد. ...

 • جدول واکسیناسیون کودکان

  بیماریها و علائم اختصاصی واکسنهای برنامه گسترش ایمن سازی نام بیماری واکسن مربوط علائم اختصاصی سل ب.ث.ژ BCG دیفتری،کزاز،سیاه سرفه سه گانه(ثلاث) DTP   دیفتری،کزاز دوگانه خردسالان DT دوگانه بزرگسالان Td   فلج اطفال پولیو خوراکی OPV پولیو تزریقی IPV سرخک- سرخجه-اوریون سرخک،سرخجه،اوریون MMR کزاز توکسوئید کزاز TT هپاتیت ب هپاتیت ب Hep.B   برنامه ایمن سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور سن نوع واکسن توضیحات بدو تولد ب.ث.ژ- فلج اطفال ٭ هپاتیت ب٭٭ در کودکان زیر یک سال ، مقدار واکسن "ب.ث.ژ" 05/0 ) میلی لیتر معادل نصف دوز بالغین است 2 ماهگی سه گانه-فلج اطفال-هپاتیت ب   4 ماهگی سه گانه-فلج اطفال   6 ماهگی سه گانه-فلج اطفال-هپاتیت ب   12 ماهگی MMR این واکسن شامل واکسنهای سرخک، سرخجه و اوریون می‌باشد. 18 ماهگی سه گانه-فلج اطفال-MMR   6 سالگی سه گانه-فلج اطفال-  

 • دانلود پمفلت هاي و جزوات آموزشی

    اکسیژن و اکسیژن درمانی «دریافت فایل» دارو شناسی بیماری های ریوی «دریافت فایل» تجویز و تهیه دستگاه اکسیژن ساز «دریافت فایل» تجویز و تهیه سیلندر اکسیژن «دریافت فایل» وسواس و روش های مقابله با آن «دریافت فایل» انواع روش های مقابله با استرس «دریافت فایل» روش های مقابله با استرس( آموزش آرامبخشی عضلانی ) «دریافت فایل» پوسیدگی دندان «دریافت فایل» بهداشت خواب «دریافت فایل» اسپری استنشاقی «دریافت فایل» آشنایی با بیماری هپاتیت «دریافت فایل» پوکی استخوان و شکستگی های خودبخودی «دریافت فایل» ایدز و خانواده «دریافت فایل» خشکی چشم «دریافت فایل» بلفاریت «دریافت فایل» کنزیکتیویت «دریافت فایل» واکسن آنفلوانزا «دریافت فایل» واکسن پنوموکک «دریافت فایل» واکسن هپاتیت ب «دریافت فایل» سایت راهنمای برنامه ی واکسیناسیون «دریافت فایل» دود سیگار «دریافت فایل» نیکوتین «دریافت فایل» بیماریها «دریافت فایل» افزایش وزن «دریافت فایل» روش ترک سیگار «دریافت فایل» سايت مرجع : http://www.isaarcwv.ir

 • کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه: نکات یادگیری

  نکات یادگیری: مریم حاج محمدی 1.    چگونگی تشخیص کم خونی ناشی از فقرآهن یا کمبود آهن در دوران بارداری که این تشخیص با استفاده از :الف:آزمایش خون :اگر هموگلوبین مادر کمتر از 10 گرم در دسی لیتر باشد.ب:علائم ظاهری:بی اشتهایی ، رنگ پریدگی، سردرد، خستگی، بی حسی، تنگی نفس، از بین رفتن بافت پوششی زبان همراه با سوزش و درد، التهاب و زخم گوشه ی دهان ، قاشقی شدن ناخن ها ، خوردن موادی همچون یخ، خاک و نشاسته و ......................2.    رژیم غذایی در مادران بارداری که مبتلا به کم خونی فقرآهن هستند و این بیماری تهدیدی برای سلامت مادران خواهد بود.توصیه به مادران باردار که حتما باید در رژیم غذایی خود گوشت قرمز، مرغ، ماهی،اسفناج،کاهو و..... موادی که دارای آهن هستند گنجانده شود.3.    روش های تنظیم خانواده و استفاده از هر روش با توجه به نیاز زوجین و اطلاع از این مورد که همه ی روش ها برای همه ی اشخاص مناسب نمی باشد و استفاده از روش تنظیم خانواده با توجه به نیاز زوجین صورت می گیرد.4.    زمان مراجعه ی مادر باردار به ترتیب زیر می باشد:اولین مراجعه:10-6 هفتگیدومین مراجعه:20-16 هفتگیسومین مراجعه:30-26 هفتگیچهارمین مراجعه:34-31 هفتگیپنجمین مراجعه:37-35 هفتگی5.    آزمایش GCT که مربوط به دیابت دوران بارداری است در نوبت اول فقط برای مادرانی انجام می شود که:سابقه ی مرده زایی داشته،حداقل 2 بار سقط خود به خودی داشته ،سابقه ی دیابت در بارداری داشته باشد.6.    آزمایشات نوبت دوم بارداری شامل:CBC، GCT، کومبس غیرمستقیم و کامل ادرار است.7.    عملیات انجام شده در مادر باردار در اولین مراجعه اندازه گیری فشارخون،وزن،قد و BMI در مادر باردار است.8.    باید با توجه به جدول BMI برای مادران میزان اضافه وزنی را که می توانند داشت را درآورده و به آنان گفت که در هر یک از سه ماهه های اول، دوم و سوم چقدر باید اضافه وزن داشته باشند.9.    آموزش این نکته به مادران که بعد از تزریق واکسن 18-6-4-2 ماهگی و 6 سالگی ، 2 برابر وزن تولد استامینوفن داده شود. در صورت ادامه دار بودن تب و یا درد موضع تزریق هر 6-4 ساعت استامینوفن تکرار شود.10.    آموزش این نکته که بعد از تزریق واکسن موضع تزریق 24 ساعت اول با آب سرد (داخل کیسه ی فریزری پیچیده شده در پارچه) ، در 24 ساعت دوم با حوله ی گرم و مرطوب کمپرس شود.11.    یادآوری این نکته به مادران که در صورت تشنج ، تب بالای 40 درجه و بی قراری بیش از 3 ساعت (تا 72 ساعت بعد از تزریق) حتما به بیمارستان مراجعه کند.12.    یادگیری این موضوع که واکسن هپاتیت ب در کودکان نارس با وزن کمتر از 2000 گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشد در 4 نوبت (بدوتولد، یک ماهگی،دو ماهگی و 6 ماهگی) انجام می شود.13.    ...

 • اپيدميولو‍‍ژي و كنترل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن - هپاتیت

  اپيدميولو‍‍ژي و كنترل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسنهپاتیت هاي ویروسی (Viral Hepatitis )چند نوع عفونت مشخص ویروسی تحت نام هپاتیت هاي ویروسی طبقه بندی شده اند، این عفونت ها بیشتر در کبد جایگزین شده و نشانه های بالینی مشابهی دارند ولی از نظر عامل بیماری زا و بعضی مشخصات اپیدمیولوژیکی و بالینی مختلف می باشند. روشهای پیشگیری و کنترل این عفونتها با هم تفاوت داشته و به این دلیل هر یک بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرند. 1 – هپاتیت ویروسی A  ( هپاتیت عفونی، هپاتیت همه گیر، یرقان همه گیر، یرقان نزله اي)(Infectious hepatitis, Epidemic hepatitis, Epidemic jaundice, Catarrhal jaundice)(Type A Hepatitis)تعریف: یک بیماری عفونی حاد است که با تب، لرز، سردرد، خستگی، ضعف عمومی و دردهای بدن شروع    می شود و سپس بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، ادرار تیره و زردی عارض می شود مشخصه این بیماری موارد مخفی و تحت بالینی زیاد است. بیماری خوش خیم است و ظرف چند هفته بهبود می یابد. میزان مرگ و میر آن کمتر از 1/0 درصد می باشد. شدت بیماری با افزایش سن افزایش می یابد. تشخیص بیماری با شناسایی پادتن های IgM در سرم بیماران مبتلا به شکل حاد بیماری و یا افرادی که به تازگی مبتلا شده اند صورت    می گیرد. عامل عفونت: از آنترو ویروسها و از خانواده پیکورناویروس است.وقوع بیماری: در اکثر کشورهای رو به توسعه یک بیماری آندمیک است و تخمین بروز دقیق آن به علت موارد بی علامت زیاد آن، مشکل است. اکثر کودکان جهان سوم تا سن 10 سالگی به این بیماری مبتلا شده اند. مطالعات سرواپیدمیولوژی در ایران نشان می دهد که بیش از 90 درصد ایرانیان بالاتر از 25 سال در سرم خون خود پادتن ضد HAV ( ویروس هپاتیت A) دارند مخزن بیماری: انسان مخزن اصلی بیماری و به ندرت شامپانزه و با نسبت کمتری گونه های خاصی از میمونها مخزن بیماری هستند. روش انتقال: از طريق دستگاه گوارش منتقل می شود. ویروس به مدت 2 تا 4 هفته از طریق مدفوع دفع می گردد. در همه گیریهایی با منبع مشترک بیماری از طریق آب آلوده و غذاهای آلوده که بوسیله تهیه کنندگان غذا آلوده شده اند منتقل می شود و بیشتر غذاهایی که نیازی به پختن ندارند و یا بعد از پختن دستکاری می شوند. در بعضی از همه گیری ها علت آن مصرف مواد مخدر تزریقی بوده است و مواردی از بیماری نیز در اثر انتقال خون و فراورده های خونی که در آن اهداکنندگان در دوره کمون بیماری بوده اند منتقل شده است ولی این نوع انتقال کمتر اتفاق می افتد.نکته 1: انتقال از طریق خون به ندرت صورت می گیرد و تا بحال موردی از انتقال مادر به جنین گزارش نشده است.نکته 2: از طریق جنسی بخصوص در همجنس بازان نیز منتقل می شود. دوره کمون: بین 15 تا 50 روز ( بطور متوسط 28 تا 30 ...

 • کاربرد انواع سرم

  کاربرد انواع سرم

  کاربرد انواع سرم : سرمها بر اساس ماده ی تشکیل دهنده به انواع زیر تقسیم می گردند 1-سرم نمکی :که شامل سرمهای زیر می باشد الف ) نرمال سالین یا نمکی ساده (N.S ) : 09/0% صورتی رنگ، 45/0% یاسی رنگ هاف سالین – سدیم کلراید 2 - رینگر زرد رنگ 3 - رینگر لاکتات 4 - سرم قندی یا دکستروز : شامل انواع 5%آبی رنگ -10% قهوه ای رنگ- 20% -50% می باشد 5 - سرم قندی – نمکی  : این سرم به دو نوع زیر تقسیم می شود الف ) 3/2 – 3/1 که شامل 3/1 نمک و 3/2 قند می باشد ( دکستروز 33،3 % و سدیم کلراید9%) قرمز رنگ ب )دکستروز سالین که نوع غلیظ تر سرمهای قندی – نمکی می باشد ( دکستروز 5% - سدیم کلراید  9%) سبز رنگ 6 - محلولهای جایگزین پلاسما : که به انواع زیر تقسیم می شود الف ) دکستران        ب ) دکستران 70         ج ) هماکسل        د ) مانیتول کاربرد سرمها : 1 – سرم نمکی : این سرم به دو شکل قابل تزریق و غیر قابل تزریق تقسیم می شود الف ) قابل تزریق : # جبران کمبود مایعات بدن مانند اسهال – استفراغ – خونریزی ها # بالا بردن فشار خون در افرادی که سابقه فشار خون ندارند و بنا به دلیلی مثل گرسنگی یا شنیدن خبری ناگوار دچار افت فشار خون شده اند # انما یا تنقیه ( تخلیه محتویات داخل روده بیمار قبل از اعمال جراحی ) # شستشوی زخم ها در زمان تعویض پانسمان ب ) غیر قابل تزریق : شستن ماشین دیالیز  _ شستن ماشین ساکشن 2 – سرم رینگر : رینگر همان سرم نمکی است که به آن یکسری املاح اضافه شده است املاح موجود در این سرم : سدیم ، کلر، پتاسیم و کلسیم می باشد در جبران کاهش مایعات – درمان کاهش پتاسیم بدن مثل زمانی که فرد داروی ادرار آور مثل لازیکس را طولانی مدت مصرف می کند نیز کاربرد دارد 3 سرم رینگر لاکتات : از نظر شیمیایی مانند پلاسمای خون می ماند . وقتی بدن با کاهش مایعات مواجه می شود این سرم بر تمامی سرمها ارجحیت دارد در سوختگی ها ، جراحی های بزرگ کاربرد دارد 4 – سرم قندی 5% : الف) تامین انرژی بیماران ناشتا                         ب) کمک به تسکین درد پس از اعمال جرا حی    ج) کمک به کاهش تب                                     د) ایجاد ادرار و کمک به دفع سموم بویژه در مسمومین 5 – سرم قندی 10% : الف) کمک به کاهش تب های بسیار بالا    ب) درمان افت قند خون شدید  ج) ایجاد ادرار و کمک به دفع سموم  د)کمک به ایجاد ادرار بخصوص در بیماران کلیوی      هـ ) کمک به ترمیم زخم مثل سوختگی ها 6 – سرم قندی- نمکی : جبران کمبود مایعات ، املاح و انرژی بدن 7- سرم هماکسل : از استخوان گاو نر در ساخت آن استفاده می گردد باید در یخچال نگهداری شود در درمان شوکهای ناشی از سوختگی ، خونریزی ، اسهال و استفراغ های شدید مورد مصرف می باشد 8- سرم ...