سایت جدید مجوز خروج تاکسی از شهرستان بوکان

قابل توجه تاکسیداران و تاکسیرانان عزیز بوکان

سازمان تاکسیرانی بوکان درجهت رعایت حال تاکسیداران عزیز و جلو گیری از اتلاف وقت و عدم مراجعه حضوری به سازمان و سهولت دسترسی جهت اخذ مرخصی تاکسی

در طول شبانه روز و تمامی ایام سالاقدام به ایجاد سامانه مرخصیآنلاین و اینترنتی نموده فلذا از تاکسیرانان عزیز درخواست می گرد جهت اخذ مرخصی به سایت انترنتی http://www.boukan-taxi.ir/مراجعه و نسبت به ثبت و اخذ مرخصی اقدام فرمایند. بدیهی است برگه مرخصی دستی در سازمان صادر نمی گردد و استفاده ازبرگه مرخصی شرکت تعاونی نیز غیر معتبر و غیر قانونی می باشد و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.لذا تأکید میگردد حتماًو صرفاً از طریق سایت اقدام به اخذ مرخصی فرمائید.

روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی بوکان


مطالب مشابه :


برگه مرخصی رزمندگان در سالهای جنگ

برگه مرخصی رزمندگان در سالهای جنگ . در روزهای به یاد ماندنی دفاع مقدس ملت ایران ، هنگامی که
سایت جدید مجوز خروج تاکسی از شهرستان بوکان

بدیهی است برگه مرخصی دستی در سازمان صادر نمی گردد و استفاده از برگه مرخصی شرکت تعاونی نیز
مانده مرخصی

مانده مرخصی پرسنل تا پایان سال جاری بر اساس برگه های مرخصی تحویلی به کارگزینی تا تاریخ ۳۰/۹
قوانین و مقررات اداری

oپرسنل پس از تکمیل نمون کلیه اطلاعات درون برگه مرخصی اعم از روزانه یا ساعتی آن را به امضاء
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

الف- تاخیر ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی مرخصی موافقت شده در برگه
دژبان

دیروز یک ربع دیر رسیدم به محل خدمتم و دژبان دم در برگه مرخصی من رو نگه داشت تا بعدا بر طبق
برچسب :