نمایشنامه خوشبختی در ساعت 6 بامداد

 

نمایشنامه خوشبختی در ساعت 6 بامداد

           سید صادق فاضلی

می توان از 9 بازیگر برای هر سه قصه بهره جست اما . . .

 

صحنه :

·     آنچه اکنون دیده می شود چند سطح مختلف و متمایز از یکدیگر است و سکویی برای اعدام . . . و هر آنچه در آتیه پیش آید .

اپیزود اول  : این مرد قاتل نیست  .

                       : دو مرد و یک زن در صحنه به دار آویخته شده اند . با ورود تماشاگر طوفانی بر صحنه جاری است و اعدامی ها را طوفان بین زمین و آسمان می رقصاند . کم کم فضای روی صحنه را مه می پوشاند و در تاریکی مه و شب ، شیخ سنگ قبری بر دوش دارد،داخل می شود . سنگ قبر را گوشه ای تکیه می دهد . ما نوشته های روی سنگ را می خوانیم . ( این مرد قاتل نبود (

شیخ          (سیگاری گرفته و حرف می زند ) اگه این سنگو هم براش نمی ساختم کی خلاصم می کرد از یه عمر عذاب وجدان. شبه و آسمون بی ستاره ، این تو ، اونم خاک قاتلت . . . اما نه . . . هنوزم شک دارم حاتم قاتلت باشه . . . خیلیا خیلی چیزا می دونستن ، اما هیچکس حرفی نزد ،  تو یه چیزی بگو بوا . . . یه چیزی بگو پسر...نذار این راز سر به مهر تا ابد بسته بمونه ، لا اقل به من بگو... به بووات (فریاد) یه پدر حق نداره بدونه چطور جگر گوشه اش رو از پا انداختن ؟ ها ؟ باشه،  یه شب که ماه سیاهی رو پوشوند و قاتلتو رو  نشونم داد چی ؟  ها ؟ عشق کور که  میگن همینه دیگه . برا کی مرد ؟ هفته اش نشده جلد عوض کرد و رخت سیاهو دور  ریخت... گفتم دوره عشاق سینه چاک تموم شده بچه... شب اعدام چقدر التماسش کردم ، گفتم حاتم نه گمونم خون سامی مو آلوده به دستای تو باشه . گفت مو کشتم ، گفتم  تو و آدمکشی ؟ فرجام بخواه تا قاتلو کت بسته تحویلشون بدم ؟ امون بخواه شاید حلقه نومزادی نجواته به نامت کردی ، گوش نکرد تا حلق آویز این حلقه ی سیاه شد . . . . سامی بووا . . . کی تونه ازم گرفت ؟ کی خاکنشین ای خاک سیات کرد ؟ یه حرفی بزن بووا ، یه چیزی بگو .

مادر           حتی یه سنگ سیاه هم رو مزارت نکاشتم ، نداشتم که بکارم . نونم تو بودی ، آبم تو بودی ، دار و ندارم تو بودی مادر ، حالا منم و یه مشت خاک سیاه ، منم و تف لعنت مردم ، حتی نمی تونم مثل مادرای دیگه به خاکبوست بیام حاتم  ،  جای تو لعنت آباد نبود ننه ، یه داور اونجا نشسته که خودش همه چیزو می دونه .

شیخ                  نمی دونم ، شایدم سنگ رو مزاری می کارم که او کارد و نشوند تو سینه ات بووا  ؟

مادر              ...دنیا خیلی کوچیکه ...کی فکرشو می کرد  ، تو همون جایی که هر روز می دیدیش خاکت کنن .

شیخ                قبرستون . همینجا دیدمش ، قرار هر روزشون تو قبرستون بود .

مادر                تو گوشش نجوا کردی بمون و نموند ، تو گوشت نجوا کرد بمیر و مردی ! هر روز به بهانه خاک مادرش می اومد اینجا...

شیخ :            یه بار دنبال  قبر کریم دوبه چی می گشتم . اون قبر ، نه اون که قبر خودشه ، اون یکی . . .

مادر             قصه با مرگ کریم شروع شد ، غصه با مرگ تو

شیخ               ( حاتم را می بیند ) ، مرحومو خاک کردن ؟ ( از او می پرسد )  کریمو خاک کردن ؟ خواب موندم به تشییع جنازه نرسیدم .

حاتم            کریم دوبه چی ؟ ها . . . بوی خاکش تا اینجا می یاد ، خاک یزله شونو می بینی ؟ ( شیخ خیره به دور است که نجوا می آید  )...اومد ؟ ...شیخ هانی داره میاد...نباید تو رو...خواهش می کنم...

        . ( شیخ با عجله خارج می شود و  حاتم آمدن نجوا را از دور می بیند )

نجوا                (داخل می شود شاخه گل زردی به حاتم می دهد ) زود باید برم ، سلام ، سه تا کاکام اومدن قبرستون .

حاتم              چه وقته مردنش بود ، تمام برادراته کشونده  قبرستون که چی ؟

نجوا                 پشت سر مرده حرف نزن...بیا بشین تا بهت بگم ،

حاتم                (کنارش روی قبری می نشیند) هم قاهر ؟

نجوا                جریانمونو فهمید . دیشب جلو کاکام زد تو گوشم .

حاتم                غدیر ؟ نزد تو سرش ؟

نجوا                ...

حاتم                پسر عموته که باشه ، چکاره س وقتی کاکات هست ؟

نجوا                 روز اول بهت گفتم بوی خون می ده این رابطه ، ده بار گفتم قید ای عاشقی رو بزنیم .

حاتم          صد بار گفتم بیا قید هرچی کاکا ، پسر عمونه بزنیم و از اینجا بریم ، اینا اگه آدم بشو بودن بعد سه بار                                        خواستگاری میدادنت و با آبروی طایفه شون بازی نمی کردن .

نجوا              این حرفا رو بذار برا بعد ، من برا کار دیگه ای اومدم . (دست در کیفش می کند )

حاتم               ها...خیره .

نجوا         (تعدادی عکس مقابلش میگیرد ) دیگه صلاح نیست عکساتو بذارم پیشم  ، ریز شدن تو رفتارم ، اگه                                      اینا رو پیشم ببینن . . .  دلم هم نیومد بسوزونمشون ، بیا  .

                     ( میخواهد عکسها را به او بدهد  که ، غدیر ؛ لطیف و عماد به همراه  یک زن از سه طرف صحنه داخل شده بالای سر آنها می آیند ، نجوا عکسها را در کیف خود می گذارد . عماد کمربند از کمر باز کرده و به سوی نجوا می رود ، به زن همراه پناه می برد و   عماد او را کتک می زند .  حاتم به رسم همیشه چهره در میان دستها و آن دو نیز او را به باد کتک می گیرند . لحظاتی بعد قاهر  بالای سرشان )

قاهر              تمومش کنید . عشقو با کتک از دل کسی نمی گیرن ، دختر عامو مهرت تو دلم  بود ،...اما عشقو با پول نمی شه خرید ، حاتم هم بچه ی خوبیه ، ( برادرها متعجب به او خیره شده اند ) از کتک خوردنش فهمیدم !  ...غدیر ، نه خون بریزید و نه دل دختر عامو رو بشکنید ، رو همین خاکی که  عاقبت همه مونه ازت می خوام ترتیب عروسی این دو تا دلداده رو بدی ، خودمم هم تو عروسیشون رقص وصلت سر می دم ، بذر کینه دو طایفه رو خشک کنیم ، یه زمانی پدر بزرگای ما دشمنی   داشتند ، تا ابد که نباید به جنگ باشیم ، مهر نجوا تو دلم می مونه اما مهر خواهریش...مبارکه ایشاالله ...(کنار حاتم می رود)ببینم صورتتو ( دستمالی به صورت زخمی ااو می کشد و او را از زمین بلند می کند)...مانع راه  عشق که بره کنار چروک صورت هم تموم می شه ، بخند...به پاس این رفاقت ، جمعه شب همه دور سفره من . . . نمی خوای دست بدی ؟هفت شب حفله به خرج من ، به برکت زراعت امسالمون آشتی دو طایفه رو رقم می زنیم .

غدیر             شب اول حفله بی هوسه ؟ گرمش کنید  ! (چوبیه می رقصند )

لطیف          شب دوم حفله بی  یزله ؟  گرمش کنید !    (چوبیه می رقصند )

عزیز            چی شد این رباب و کاسوره ؟ سه شب رفت ،  می خوای شب عروسی بزنی ؟

حاتم               یه مادر و یه آرزو ، یه پسر و یه شب عروسی ، عزای کی زانوتو برده تو سینه ات ؟

مادر          سرت گرمه و دلت نرم . شاید پی پیشونی نوشتت می بری مادر ، اما هر چی هست آرزوی یه مادرو                                         داری با خودت خاک می کنی...حذر کن...حذر کن...این رقص بوی فراق می ده بیشتر از بوی وصلت !

                        ( نجوا بلند شده از عمق با اشاراتی دلبرانه حاتم را به سوی خویش می خواند ، حاتم نا خواسته از مادر جدا شده و سوی او می رود ، مادر قرآن جیبی کوچک خود را باز کرده و در پس زمینه موسیقی رقص ، قرآن را با صدای بلند می خواند  و نور کم می شود . رقصندگان سلاح به دست رقص نبرد سر می دهند ، سه برادر و حاتم در حال ورق بازی هستند و نجوا به همراه زن مشغول پذیرایی از آنها ، لحظاتی بعد لطیف از مقابل حاتم بر می خیزد و خواهرش نجوا را مقابل او به بازی می نشاند . آنها مشغول بازی می شوند ، لطیف بیرون می رود ، مادر حاتم از گوشه صحنه ایستاده ، مغموم و نگران پسر خود مشغول خواندن قرآن

لطیف          چهار شبه داری موال و عتاب می خونی ، چوبیه ش کن برقصن مردم  .

غدیر             پنج شب حفله بی سور و سات رفت ، دله و قهوه تو حیاط ، منقل و باقیش هم تو اتاق پشتی  !

عزیز            شب حنابندون حنا حنا می خوا د ، بلد نیستی من بخونم ! (، رقصندگان در صحنه رقص فریب سر می دهند. سه برادر ؛ پسر عموو حاتم نیز دست در دست یکدیگر در حال رقص چوبیه هستند  ، زن در عمق صحنه مشغول آرایش و مشاطه گری نجواست .  در پیشانی صحنه اما مادر حاتم در ماتم است . حاتم از رقصندگان جدا شده و کنار مادر می آید ، قاهر هم مشکوکانه خارج می شود )

                        .سر و صدایی از بیرون صحنه می آید و با نزدیک شدن صداها ورق بازی به هم می خورد، ورق ها در هوا می رقصند .  لطیف زیر بغل قاهر را گرفته داخل می شوند ، سر و صورت قاهر خونین است، همه وحشت می کنند و صحنه را همهمه فرا می گیرد )

حاتم                 بو ی خون ؟

مادر                عطر مرگه مادر ، عطر مرگ .

عزیز                  کشتن ، پسرعمو رو کشتن  !

زن                   چی شده ؟ کی تو رو به این روز  انداخته ؟  ( نجوا جیغ می کشد و همه دور قاهر را می گیرند )

غدیر        خفه شین...خفه شین....(فریاد می زند) خفه شین ( صحنه آرام می شود ، غدیر با ضرب دف رقصندگان در                                                        سکوت به سمت قاهر می آید ، یقه ی او را می چسبد و به گوشه ای می برد،خون را  از آستین او می بوید) این . . . خون تو نیست پسر عمو. . .

قاهر              (سکوت ، صحنه هم در سکوت )

غدیر              کیو کشتی قاهر ؟ ( فریاد )

قاهر               تقصیر خودش بود غدیر...آب عباره رو می خواست به زور راهی زراعتش کنه . . .

غدیر              کی؟

قاهر              بهش گفتم نوبت تو نیست ، گفتم گندم به آب زنده س و ما به نون گندم . . .

غدیر             برام شعر نگو ،  خون کیو ریختی  قاهر ؟

لطیف            سامی

غدیر              پسر شیخ هانی ؟

قاهر              به خدا تقصیر خودش بود .

غدیر              دروغ نگو ، ا چه آتیشی به جون طایفه زدی؟ از همون سالی که کاکات قاسمو کشتن دنبال انتقام بودی .

عزیز              حالا وقت این حرفا نیست .  ( بیرون را نگاه می کند ) فراریش بدین ، مامورا . . .

قاهر               فرار  ؟  من از خودم دفاع کردم ، قانون معنی دفاعو می دونه .

نجوا              راس می گه کاکا خودشو تسلیم کنه بهتره .

قاهر              . . . خودمو تسلیم کنم ؟ نه دختر عامو . . . خودمونو . . .

لطیف             آره هر چهار نفرمون گردن می گیریم . اون وقت جرم هر کدوممون کم می شه .

قاهر               چهار نفر ؟  نه . . . هر پنج نفرمون ! ( سکوت )

حاتم              چی ؟

نجوا               نه قاهر  . . .

غدیر              تو خفه شو بشین تو خونه ، تو کار بزرگترا ت هم دخالت نکن .

حاتم               اما من...

قاهر              تو چی حاتم ؟ من از دلم گذشتم و به خاطر تو عشقو زیر پا له کردم یادت که هست  ؟ داماد پسر بزرگ خونه س       ، نمی خوای اولین امتحانتو  پس بدی ؟

حاتم               چرا ولی...

عزیز               (دستش را جلو می آورد ) من حاضرم گردن بگیرم .

لطیف             منم حاضرم . ( دست روی دست برادرش می گذارد )

غدیر              خودم طناب دار رو می ندازم گردنم نا مویی از سر برادرام کم نشه ! ( به طرف دار می رود )

قاهر              کاکا وقتی همه گردن بگیریم طناب دار در کار نیست ! ( او را از دار دور کرده دستش را روی دست دیگران می گذارد )

حاتم              (مردد به همه می نگرد ، به مادر که مشغول خواندن آیه امن یجیب است ، سکوت  طولانی و سپس دستش را می گذارد ) یا علی.

رقصندگان       معرفی ( یکی از رقصندگان نور را بر صورت حاتم می گیرد )

حاتم              حاتم عبداللهی فرزند بشیر

رقصندگان        اعتراف

حاتم              من قاتلم

رقصندگان       امضاء  ( حاتم روی برگه مقابلش انگشت می زند )

رقصندگان        معرفی

غدیر              غدیر...فرزند ناصر...من نکشتم! روحمم خبر نداره  !

عزیز              اون روز  من توی مزرعه نبودم !

لطیف             من نمی دونم در مورد چی حرف می زنین !

قاهر               من آزارم به مورچه هم نمی رسه ، چه برسه به اینکه آدم بکشم !

رقصندگان       حاتم عبداللهی فرزند بشیر ، مجرم و معترف به قتل عمد ، محکوم به اعدام !

سرباز              چرا ؟ چرا پسر ؟ چرا این کارو کردی ؟   

حاتم              عشق از سادگی می یاد سرکار...

سرباز             چرا بی خودی گردن گرفتی ؟

حاتم                عشق مثه الماسه سرکار ، لک بر نمی داره .

                      (سه برادر و پسر عمو در بغل هم می روند و حاتم به سکوی اعدام هدایت می شود ، مادر کل می زند ، قاهر خود را به حاتم می رساند )

قاهر           خیلی مردونگی کردی ، قول نمی دم دختر عمومو نگیرم ، از بچگی عقدمونو تو آسمونا بستن ، اما قول می دم                         تا قبل از چهلمت عروسی نکنم ! !

حاتم            ( آب دهان به صورت قاهر می اندازد و به سمت طناب دار می رود  . مادر آیه الکرسی می خواند . سرباز کنار مادر می رود )

سرباز                   چی می خونی مادر ؟

مادر                    آیه الکرسی ننه ، بلا رو دور می کنه   .

سرباز                برا کی می خونی مادر ؟

مادر              پسرم . . . حاتم ، جونش بلاگیر یه عشق سوخته شده سرکار .

سرباز             دیر خوندی مادر ، دیر ، خدا صبرت بده .          

شیخ               ( کنار حاتم می رود )  می دونم قاتل نیستی ، این تقاضای فرجام رو امضا کن تا قاتل نامرد پسرمو به جات بفرستم اون بالا .

حاتم               من کشتم .

شیخ         این عشق کور داره جونتو می گیره بچه ، اگه تو کشتی قسم بخور ( از جیبش قرآنی بیرون آورده ، می بوسد و                                 مقابل حاتم می گیرد ) بگو به ابن کلام الله من کشتم .

حاتم              ( دست می گذارد ) به این کلام الله نکشتم   . . .  به تو می گم .

شیخ               حرف گوش کن ، داری اعدام میشی ، تقاضای فرجام کن .

حاتم               این قانون عشقه ابو سامی ! تو قانون عشق یک به اضافه ی یک می شه دو !  ، من ضلع سوم بودم شیخ !

شیخ               بی چاره قانون . . . ملاک قانون اقراره ، و تو اقرار کردی که آدم کشتی .

حاتم           تو فکر می کنی اگه من زنده بمونم و یکی از اونا اعدام شه، خواهرشونو بهم می دن ؟ من سالهاست که با                              گیسوی بلند نجوا خودمو دار زدم ! بگم قاتل نیستم که نجوا...نجوای من سیاهپوش برادر و پسر عمو بشه ؟                         حلال کن شیخ . دروغمو حلال کن ، و یه وصیت .

شیخ             ( رو به ما ) . . . سفیدی آسمون که باز بشه ، تو  رو هم از دست می دم . ( به حاتم )  بگو پسرم ، وصیت کن ، هرکاری که بعد از مرگ سامی کردم برا تو هم انجام می دم .

حاتم             کسی که با اعدام می میره نفرین مردم هم رو گورشه ، رو سنگ قبرم از مردم بخواه نفرینم نکنن شیخ .

                      (حاتم طناب دار را بر گردن خود می اندازد ، شیخ سنگ را روی قبر می گذارد ، صدای مادر را میشنویم که لالایی محزون عربی سر می دهد و همزمان نجوا و قاهر در محاصره رقصندگان چون عروس و داماد ، خندان و خوشحال در صحنه می چرخند و بعد هر دو روی قبر حاتم می آیند ، نجوا عکسهایی حاتم را روی قبرش رها می کند و بی تفاوت تر از همیشه با قاهر همراه می شود و صحنه را ترک می کنند ، شیخ تفنگی به دست می گیرد و متفکر در گوشه ای از صحنه آوار می شود ، اپیزود دوم آغاز شده و رقصندگان با موسیقی عروسی رقص بختیاری سر می دهند ، شسخ تفنگ را به دست بهمن می دهد و خود صحنه  را ترک می کنند )

(صدای ساعت 6 بار به گوش ما می رسد)

اپیزود دوم این مرد عاقل نیست .

                      ( موسیقی بختیاری صحنه را پر کرده است . همه به رقص و پایکوبی مشغولند ، سهراب پسری با رفتارهای غیر عادی بیشتر به   چشم ما می آید . بهمن در گوشه ای مشغول گفتگو با مردان است و عروس در بالای عمق صحنه کنار زنان . لحظاتی می گذرد و ما مادر را در گوشه چپ صحنه باز به خواندن دعا و آیه الکرسی می بینیم . عروس از عمق غیب می شود ، همهمه ای بوجود می آید . )

مرد 1           عروسو بردن ، عروسو دزدیدن .

مرد 2           شگون نداره ، این عروسی شگون نداره  .

مرد 3           عروس این عروسی غیبش زده .

مرد 1          ساز و ببندین  دهل و بیارین پائین ، تشمال و عروسی بی عروس ؟

                       بهمن با شتاب کنار شیخ می رود شیخ برمی خیزد و تفنگ خود را به او می سپارد و خود خارج می شود ، بهمن  یقه سهراب را گرفته و کشان کشان او را به جلوی صحنه می آورد .

بهمن :         داستان چیه مجنون عروس من ؟! حرف بزن مهمون نا خونده ، کی تو رو به این عروسی دعوت کرده

زنجیری .

سهراب :      چی ؟...داستان مجنون ؟

بهمن :        حرف می زنی یا زبونتو ببرم پشت گردنت ؟ ( لوله تفنگ را در دهان او گذاشته است )

سهراب :       ( می ترسد ) چی بگم ، چی باید بگم ؟

بهمن :          عروسم کجاست ؟ کبوترم کجاست ؟

سهراب :        بانو ؟

بهمن :          بانو نه ، کبوتر ؟

سهراب :       بانو .

بهمن :           خیلی خب بانو کجاست ، کجا بردیش ؟

سهراب :       بخدا من دزد نیستم ، من فقط اومدم عروسیشو ببینم ، خوشحالیشو ببینم ، می خوای بیام کمکت بریم تو                   کوهها  دنبالش بگردیم ؟

بهمن :        لازم نکرده ، خدا نکنه دستت تو این کار باشه ( او را بر زمین رها می کند و کنار مادر می رود ) اینقدر آه و نفرین                  کردی تا بیچاره شدم ، اینقدر گفتی نگیرش تا باد دزدیدش...نمی خوای دست از این نفرینات بکشی ؟

مادر :          هیچ مادری بچه شو از دل نفرین نمی کنه...از اول هم پاش تو حجله ی تو نبود ، این کبوتر، کبوتر هر                     بومیه الا بوم  تو مادر...این از شب اولش ، آخرشم خدا به خیر کنه .

بهمن :         چه کنم مادر ؟ حالا چه کنم ؟ نه رویی مونده نه آبرویی ، این آب ریخته رو چطور جمع کنم ؟

مادر :            آبرو ؟ یه پسر و یه مادر ، یه مادر و یه شب عروسی ، فکر می کنی من خوشی این شبو برات

                  نمی خواستم؟ گوش  نکردی مادر ، این کبوتر از اولم جلد خونه تو نبود .

بهمن :           فرصت نصیحت ندارم مادر ، راهم چیه ، چاهم کدومه ؟

مادر :            می یاد مادر ، بر می گرده ، با پای خودش ، اما یه عمر مشکوک اومد و شدش می مونی ...

                                      ( صدای مادر در صدای سهراب که در گوشه راست مشغول خواندن یک آواز سوزناک بختیاری                                                                                  است گم می شود ، نور سهراب را به ما می نمایاند و او در حالی که اشک می ریزد و تکیه بر تفنگ دارد بهمن دارد می خواند)

مادر :               می یاد مادر ، بر می گرده ، با پای خودش ، اما یه عمر مشکوک اومد و شدش می مونی

                       ( ساعت 5 بار می نوازد ، صدای خواندن سهراب هم نمی آید و کبوتر از عمق با لباس سفید عروسی داخل می شود ، بهمن تفنگ را برداشته و به او نزدیک می شود ، سکوتی سنگین )

کبوتر :              می خوای بگی شام عشقت تلخ شد و جشن عروسیت به هم خورد ، می خوای بگی رعشه آخرت رو                        هم جلوی مهمونا زدی ،  می خوای بگی آبروت پیش در و همسایه  رفت ، اما نه گم  شده  بودم و                         نه کسی منو دزدیده بود  .

بهمن :             کجا بودی؟

کبوتر :            همون جایی که تو بودی .

بهمن :            من پیش مادرم بودم ، پی چاره بودم از این بی آبرویی !

کبوتر :            منم پیش مادرم بودم ، سر تربتش .

بهمن :             خاکستون ؟ شب تا صبح ؟

کبوتر :             آرزوش بود شب عروسیمو ببینه ، فقط یه نذر بود سه شب اول عروسی رو تربت مادر ، با آب و گلاب ،                     خوش به  حالت مادر داری بهمن .

بهمن :             چرا دزدونه ؟ که با آبروم بازی کنی ؟ همون شب خواستگاری که حاضر نشدی سینی چای رو جلوم  بگیری  فهمیدم دلت با من نیست ، وقتی بلند شدم که بزنم بیرون پدرت گفت بچه س                                      رسمو نمی دونه ، وقتی تو  سفره عقد قند رو سرت می سائیدن قند دلت آب نمی شد ، وقتی                                با  التماس عاقد بله رو گفتی مادرم گفت این کبوتر رو شاخه دلت نمی شینه ، اما  به  حرفش گوش ندادم . چرا نگفتی نذر داری بری  سر خاک مادرت ؟

کبوتر :            اگه می گفتم می ذاشتی برم ؟ عروسی ِ بی عروس ؟ اونم تو طایفه ی شما ؟ درسته میلی به                               ازدواج با تو نداشتم ،  درسته جوونیمو کسی دیگه پر کرده بود ...اما از وقتی این تور رو سرم کردم                           شوهرم شدی ، ناموست  شدم ، تو باور شما هم سزای خیانت ناموس قتله...اما بهمن...تو این                                شب...شب که نه تو این صبح قشنگ احساس می کنم بیشتر از همیشه دوستت دارم....

بهمن :               یه کاری کن باور کنم .  بچه ها یاسین و این طرفا دیدن ؟

کبوتر :             این طبیعی نیست ؟  شبی که دلداده تو می برن دور حجله ش پرسه نمی زنی ؟ بهش گفته بودم دست از سرم  برداره ، گفتم  یاسین ،  خواسته یا نا خواسته بغچه ی دلمو پهن کردم تو خونه ی بهمن ... هر چی باشه اون گذشته ی منه و تو شوهرم ، یه شوهر باید به گذشته همسرش احترام بذاره ، مگه نه بهمن ؟          

بهمن :                کبوتر...گفتی نذرت سه روزه س ؟

کبوتر :                فردا و پس فردا مونده...قولیه که به روح مادرم دادم...بعد از اون هر شب می شینم پای قصه های دلت .

بهمن :             فردا منم باهات می یام .

کبوتر :                نه . . .  بهمن. . . نمی خوام تو اولین شبای دومادیت اشکامو ببینی . . .

                           ( سکوت –  بهمن با عجله داخل حجله می شود ، مادر غمگین مشغول خواندن قرآن است ، کبوتر بالای سرش می آید)

کبوتر :            وقتی دل نخواد زور چاره ش نمی کنه....تو یه زنی ، اینا رو خوب می فهمی باید حالیش می کردی... از              من نگیر، می خوام مهربونی کنم اما نمی تونم ، دوستش ندارم ، اما ازش بدم هم نمی یاد ، فقط  دلم براش می سوزه ، تنها  پسر تو نیست ، اون یکی رو می بینی ، سهرابو می گم زده به آوارگی ، آخه گناه من چیه ؟ مگه یه دلو چند تیکه می کنن ؟

مادر :           پیش یاسینت بودی نه؟ لا اقل از مادر مرحومت مایه نمی ذاشتی ، این یاسین اگه مرد بود نمی ذاشت                      این عروسی سر بگیره ، امون از چشم و دل مادر ، امون...   ( کبوتر از او دور می شود و کنار سهراب می رود )

کبوتر :             سلام سهراب ، عروسی تموم شده ، چرا نمی ری خونه ؟

سهراب :             سلام بانو ، من که برا عروسی نیومدم ، من اصلا عروسی دوست ندارم...

کبوتر :                پس چی دوست داری سهراب .

سهراب :             آسمونو دوست ندارم ، پر شده تاریکی ، ستاره ها تو تاریکی گم شدن ، زمینو دوس ندارم ، پر شده از تنهایی ،   مردا تو بیابونا گم شدن...دیگه مردی نمونده تا از تو مواظبت کنه ، من همینجا می شینم تا عروس                            بشی ، خوشکل بشی مواظبت باشم...

                         ( کبوتر یاسین را می بیند ، اشاره ای دلبرانه به او می کند و با شتاب داخل حجله می شود )

یاسین :            دیگه منتظر چی هستی ، تموم شد ، مثه ختم همه ی عشقای دنیا...

سهراب :           عشقا تموم نشدن...آدما تموم شدن ، فرشته ها تموم شدن ، بانووا ...

یاسین :           برا کسی بمیر که برات تب کنه ، تمومش کن ، این دیوونه بازی ها مال قصه هاس...ختم تموم عاشقا همین                                                           حجله س که می بینی ، چه قدیمش چه حالاش چه فرداش ، هرکی می گه عاشقم می خواد بره                       اون تو ،  می فهمی دیوونه ؟! می فهمی ؟ ( یقه او را می گیرد )

سهراب :           بخدا اونجا رو دوست ندارم ، کبوتر و دوس دارم ، می خوام دونش بدم ، آبش بدم ، پروازش بدم بخنده ، بعد                     من دوباره عاشق بشم به خنده هاش ، اون روز که خیلی خندید ، منم خیلی خوشمزم شد !

یاسین :           خوشمزت شد ؟ می خوایش ؟

سهراب :          بند تا بند دلم ، مگه تو خواستنت نیس ؟

یاسین :           من...تو دلم می ریزم ، اما تو به همه میگی می خوایش . تو گذاشتیش تو قفس ، قفسو رو این کالسکه ی مرگ دار زدی و می گردونی ، می گردونی و به همه نشون می دی ،  تو دوسش نداری لعنتی ، من می خوام خلاصش کنم اما تو  ،  فقط می خوای بال بالشو تو قفس ببینی و بخندی (ضربه ای به قفس می زند ، کبوترها در قفس بال بال می زنند ) ببین ، بخند ،  ببین چطور به در و دیوار قفس می زنه تا بیاد بیرون ؟ بال بالشو تماشا کن ؟ تو دوسش نداری  آَشغال ، دوسش نداری .

سهراب :         من دوس داشتنو دوس دارم ، اما از بس محلم نمی ذاره مردنم می یاد . وقتی هم مردنم می گیره فقط زورم به خدا می رسه ، باش دعوا می کنم ، اما فحش نمی دم مثه کبوتر...یه دفعه به خدا گفتم ،  بابایی...یه نفر این ته نشسته دلش کفتر می خواد ... خدا گفت کفتر خوب نیست ، کفتر نخواه...کفتر  شومه...کفتر می پره...کفتر هوا می ره ... بی هوا می ره ، بی صدا می ره . . . می ره خونه همسایه...گفتم   کفتر بانو می خوام...می دونی چی گفت ؟

یاسین :                 چی گفت ؟ ( صدای کل دوری از پشت حجله می آید )

سهراب :              گفت کفتر بانو هم مال همسایه س ، صدای عروسی می یاد ، از وقتی خدا اینو گفت تا حالا مردنم گرفته آقا یاسین ، همسایه چقدر نامرده که کفتر می دزده .

یاسین :                 شایدم خود کفتر نامرده که می ره خونه همسایه !

سهراب :                کفتر که نامرد نمی شه...آدما مرد و نامرد دارن...چقدر مردنم ( باز صدای کل و شادی می آید ) چقدر                              مردنم   زیاد می شه با این صدا ها ...

یاسین :                تا حالا باهاش تنها شدی ؟ کبوتر رو می گم .

سهراب :              یه دفعه تو باغ آقاش اینا...

یاسین :                خب ؟

سهراب :             گفتم برات قصه بگم ، گفت بگو ، منم گفتم .

یاسین :              (با بی میلی ) چی بود قصه ات ؟

سهراب :       یه مردی بود اسمش قلمبه ، عاشقونش افتاده بود رو سلنبه ، سلنبه یه برادر گنده نره غول داشت به اسم                           تلنبه ...تلنبه اومد قلنبه رو گرفت و بست .

یاسین :              بقیه ش ؟

سهراب :        نگفتم ، آخه کبوتر بانو خندید و گفت مردم از بس پیر شدم تو این حرفای قلمبه سلنبه ! منم دیگه                       نگفتم .

یاسین :               می خوای بری پیشش بقیه ی داستانو براش بگی ؟

سهراب :             از خدامه ،  اما دیگه آقا بهمن شوهرشه ، اجازه نمی ده ، تازه یه تفنگ با خودش برده تو ...

یاسین :               حالا اگه یه روزی یا یه شبی خود کبوتر دعوتت کنه چی ؟ آقا بهمن هم خونه نباشه...

سهراب :              به شرطی که آقا بهمن اجازه بده .

                   کبوتر :                  ( می آید ) اون اجازه داده ، بیا بریم ! من دلم قصه می خواد .

سهراب :               چرا خودش نمی یاد دعوت کنه .

کبوتر :                 بهمن ؟...(قهر می کند ) پس بمون تا بیاد دعوتت کنه ( می رود )

سهراب :             کبوتر بانو...(کبوتر می ماند) می یام ،ده تا قصه هم برات می گم، اما اگه آقا بهمن اومد چی بهش می گی ؟

کبوتر :                می گم...مهمون حبیبه  . 

سهراب :                 نه نگو حبیبه ، بگو مهمون سهرابه ، بگو ز بون آقا سهرابو با تفنگت نبری پشت گردنش...بگو... (

                                  ( کبوتر و او   هر دو می خندند و داخل می شوند ، یاسین اطراف را نگاه می کند . رقصندگان هر کدام با کاردی رقص                                      مرگ سر می دهند و کاردها را یکی یکی به دست یاسین می دهند ، یاسین با انبوهی کارد داخل می شود ،  رقصندگان بر   دف ها می   کوبند و در پایان کوبش دف ها تمام رقصندگان جیغ بلندی سر می دهند . یاسین با  کاردی    خونین   خارج می  شود ، بهمن از بیرون می آید و خروج یاسین را می بیند . )

بهمن :          (  تفنگ را به طرف او می گیرد ) گفته بودم مرادتو جای دیگه پیدا کن ، گفته بودم این کبوتر صیاد داره ، پی                            صید دیگه ای باش ، گفته بودم این خونه جای غریبه ها نیست...تو خونه من چی می خواستی ؟  

یاسین :           صیدی که طعمه نیرنگ بشه گوشتش حرومه ، ماهی وقتی ارزش داره که با دل و جون به طعمه ت  نوک بزنه

                     ( با هم گلاویز می شوند ) پیغوم داده بودم صاحب داره ای پرنده اما گوش ندادی ، گفته بودم دل تنگی   می گنه تو قفسی که براش ساختی . ( بهمن ، یاسین را زمین می زند )   

بهمن :          چشمامو بستم و بهش گفتم گذشته مال خودت اما از امروز پا تو دنیای من می ذاری ، اونم تن داد و گفت                                                       دیگه دلش آشنای هیچ قصه ای  نیست ، خر فهم شد ؟ یاسین به گوش خر خونده بودم آدم شده بود یاسین .

یاسین :         ( با چرخشی بهمن را بر زمین می خواباند و بر سینه اش می نشیند ) نذار دیر بشه ، داری بی راهه می ری                               بهمن ، با یه نگاه تازه می تونم بندازمش به جونت و گل بگیرم این قفس تنگی رو که براش ساختی ، چشممو رو هم می ذاشتم و یه کارد کاری می دادم دستش شب اول عروسیتو با شب اول قبرت عوض می کرد ،  اما نامردی  تو کار ما نیست ، همون شب عروسی از قصه ات زدم بیرون و بی خیال شدم ، اما شک تلخت کرده مرد ... ذات کبوتر پروازه بهمن ، حبسش نکن ، پروازش بده تا خال آسمون ، اگه وفایی تو کتش باشه بر می گرده و می شینه رو شونه ات ، اما اگه ننشست رهاش کن بره رو بوم صاحبش ، کبوتر سفید هیچوقت به آدم دروغ نمی گه شادوماد ، بجنب ، تکونی به خودت بده ، از اینجا رد می شدم که دیدم یه غریبه سرید تو  خونه ات ، رفتم که نذارم پر پرواز کبوترتو قیچی کنن ، هر چی باشه زمانی یه رفاقتی بوده بین ما  .

بهمن :                غریبه تر از تو کی بوده که بی هوا سریده تو خونه ام ؟

یاسین :              اگه هنوزم غیرتت می شه برو تو ببین چه خبره... (بهمن می خواهد با تفنگ برو د ، یاسین تفنگ را از دستش                       می گیرد و چاقو را به دست او می دهد ) جنون آنی که می گن همینه دیگه...تفنگ جار و جنجال  می کنه  و  چاقو  بی صدا نفس می گیره ، از بیرون هواتو دارم .... ( بهمن به راه می افتد ، یاسین صدایش می کند ) آقا بهمن...کبوتر زخمی نشه ، اون بی گناهه و عاشق...عاشق تو...(بهمن داخل شده است ، لحظاتی بعد   بهمن و کبوتر در میان رقصندگان بیرون می آیند، چاقو در دست بهمن است )                    

کبوتر :               یاسین نکشته بهمن ، وقتی اون دیوونه اومد تو یاسین هم پشت سرش اومد اما در رو به روش باز نکردم ،                                                         وقتی سهراب پا پیچم شد چاقو رو برداشتم ، بهش گفتم ، گفتم جلو نیا می زنم ، حمله ور شد و نا خواسته چاقو رفت تو  شکمش .      

بهمن :                  می گیم هر دومون کشتیم ، می گیم نکشتیم ، در برابر تعرض دفاع کردیم .

کبوتر:                  ممنونم بهمن ، جرم هر دومون کم می شه ، بهمن ... با ختم ِ این پرونده از این شهر می ریم ، می خوام                          جوونیمو به پات بریزم و به جز تو هیچکس رو تو خلوتم راه ندم .

                            ( مادر آیه امن یجیب می خواند ، سرباز کنار مادر می رود )

سرباز :               چی می خونی مادر ؟

مادر :                 امن یجیب می خونم سرکار ؟ دل اون بالایی رو به رحم می یاره .

سرباز :               برا کی می خونی مادر ؟

مادر :                برا پسرم ،   بهمن ، فریب یه عشق سوخته رو خورده مادر .

سرباز :         دیر شده مادر ، دیر شده ، خدا صبرت بده ( و دیوار نرده ای زندان را به مرکز صحنه می برد ، بهمن ، یاسین                                                         و  کبوتر در محاصره ی رقصندگان به پشت نرده ها می آیند  ، یکی از رقصندگان نور خفیفی بر  چهره یاسین می گیرد )              

یاسین :            بله ، من می خواستمش ، اما قبل از عروسی با آقا بهمن ، روز حادثه دیدم سهراب بیچاره رفت تو خونه ، بعد                       بهمن یه چاقو به این هوا برداشت و رفت دنبالش بعد از نیم ساعت با چاقو ی خونی اومد بیرون !

                     ( رقصنده نور را بر چهره ی بهمن می گیرد )

بهمن :          تا اینجاش درست بود ، داخل که شدم دیدم پسره مزاحم همسرم شده ، اقرار نامه رو بیارید امضا کنم . (                       کاغذی  مقابلش می گیرند و او امضا می کند ، رقصنده نور را بر چهره ی کبوتر می گیرد )

کبوتر :           ( دروغین می گرید ) بله من شاهد قتل بودم ، بیچاره گناهی نداشت ، می گفت اومدم برات قصه بگم ، که این                          مرد چاقوی آشپزخونه رو برداشت و با چند ضربه ی کاری کارشو تموم کرد ! هر چی فریاد زدم بهمن                               بی گناهه... عقل درستی نداره ، بذار بره ، اما آقای رئیس ، جنون تموم وجود شوهرم رو پر کرده بود ،  راستش   اگه فرار نکرده بودم منم زنده نمی موندم .           

رقصندگان :          آخرین دفاع .

بهمن :               دنیایی به این پستی ، التماس موندن نداره ، جرم رو می پذیرم .

رقصندگان :          آخرین وصیت .

بهمن :               به مادرم بگید سر خاکم نیاد ، من اولاد لایقی نبودم .

 

                 ( بهمن را به سوی چوبه دار روانه می کنند ، مادر لالایی محزون  سر می دهد و سرباز سنگ قبری کنار قبر حاتم می کارد و در سکوت مرگبار مردم ، کنار مادر می رود )

سرباز :        چی می خونی مادر ؟

مادر :        فاتحه می خونم سرکار ، صواب داره .

سرباز :       برای کی می خونی مادر ؟

مادر :        برای عشق مادر ، برای عشق !

سرباز :       بخون مادر ، بخون که وقتشه . . .

        ( سرباز و همه ی بازیگران گرد قبرها خیمه می زنند و فاتحه عشق سر می دهند و همزمان دف نوازان و رقصندگان می خوانند )

رقصندگان :                  چرا دائم به خوابی ای دل ، ای دل                ز غم در اضطرابی ای دل،ای دل

                                 برو کنجی نسشین شکر خدا کن                  که شاید کام یابی ای دل ، ای دل

                         نور می رود و ساعت 6 بار می نواز د .

                                            پایان

                                                                                

* سید صادق فاضلی

اجرای این نمایشنامه با مجوز نویسنده آزاد است .

                                                                      


مطالب مشابه :


نمایشنامه غدیر به روایت ابلیس

نمایشنامه غدیر به تندی آنها را مورد از اتفاقاتی که در غدیر رخ داده تا
عید غدیر مبارک

عید غدیر مبارک سه این زمان چون دُرِّ نابی در نمایشنامه
گزارش عملكرد انجمن هنرهاي نمايشي لاهيجان در سال 90

(همزمان با عید قربان تا غدیر ) در بخش این نمایشنامه در مورد پسر دانشجویی است که به قتل
نمایشنامه خوشبختی در ساعت 6 بامداد

نمایشنامه خوشبختی در (سکوت ، صحنه هم در سکوت ) غدیر لطیف من نمی دونم در مورد چی حرف می
نمايشنامه «برای آن كس كه غدير برای اوست» نوشته شد

امروزی اين مسئله را نيز مورد بررسی قرار غدیر خم |, محمود متنی ادبی در نمایشنامه
جشنواره سراسری دانشجویی غدیر

فرهنگ والای غدیر، در سطح مراکز کوتاه و نمایشنامه‌نویسی و ره در مورد
فراخوان بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر رضوی

فراخوان بخش نمایشنامه نویسی برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره غدیر از بیان
ایام نهم ربیع الاول --- کمک از شما

در آستان غدیر نمایشنامه لطفا هر مطلب قشنگی دارید در مورد این ایام در قسمت نظرات
مهدی موعود در خطیه غدیر

در آستان غدیر نمایشنامه صوتی شبهای در دو مورد از خطبة غدير، كلمة "القائم المهدي" بكار
گلچین اشعار زیبا در باره امام حسین (ع)

شوم فدای شهیدی که در کنار (ع) به مناسبت عید سعید غدیر امیرالمومنین علی (ع) در نگاه
برچسب :