.آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي

شرکت ملي گاز ايران در نظر دارد بمنظور تأمین بخشي از نیازمندیهای نیروی انسانی مورد نیاز خود در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در استان بوشهر- عسلويه از ميان دانش آموختگان مرد مقاطع تحصیلی دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي ( مطابق جدول شماره 1) داوطلبان واجد شرایط را پس از ثبت نام در پايگاه اينترنتي به نشاني www.nigc.ir از طريق برگزاري آزمون کتبی (علمي)، آزمون استعداد و روان شناختی ، مصاحبه حضوری فنی و تخصصی ، گزینش و طب صنعتی استخدام نماید.

تذكر: ازداوطلبان استخدام در مقطع دكتري و فارغ التحصيلان ممتاز آزمون كتبي بعمل نخواهد آمد و متقاضيان واجد شرايطي كه در مهلت مقرر ثبت نام نموده باشند ؛ صرفاً به مرحله مصاحبه فني و تخصصي دعوت خواهند شد. لذا لازم است اين گروه از متقاضيان نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك مورد نياز اقدام نمايند.بديهي است در صورت درج مشخصات غيرواقعي طبق ضوابط در هر مرحله از ادامه فرآيند استخدام ممانعت بعمل خواهد آمد.جدول شماره (1)- نيازمندي هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
مقطع رشته گرايش
دكتري مهندسي مكانيك مكانيك/طراحي كاربردي/سيستم هاي انرژي/ساخت و توليد/تبديل انرژي/جامدات/ديناميك و كنترل ارتعاشات/حرارت و سيالات
مهندسي شيمي طراحي فرآيندها/مهندسي شيمي/فرآيندهاي جداسازي/پديده هاي انتقال/مهندسي نفت/طراحي شبيه سازي و كنترل فرآيندها/ترموسينتيك و كاتاليست/ترموديناميك
مهندسي صنايع ايمني صنعتي/برنامه ريزي و تحليل سيستمها/توليد صنعتي/مديريت سيستم و بهره وري/سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي/صنايع
حقوق عمومي/جزا و جرم شناسي/بين الملل/خصوصي
اقتصاد اقتصاد نظري/اقتصاد/علوم اقتصادي/اقتصاد سنجي/اقتصاد پولي
بهداشت حرفه اي -
روانشناسي صنعتي سازماني -
علوم اجتماعي علوم اجتماعي/مددكاري اجتماعي/رفاه اجتماعي
مديريت اجرايي/صنعتي/استراتژيك/توليد و عمليات
مديريت بازاريابي/بازرگاني/بازاريابي بين الملل
مديريت مالي
مديريت منابع انساني/دولتي/رفتار سازماني
مهندسي برق كنترل و ابزار دقيق
مهندسي برق الكترونيك/پردازش سيگنال/ديجيتال/مدار و سيستم
مهندسي برق قدرت/سيستم و الكترونيك قدرت
مهندسي عمران سازه/عمران/زلزله/مكانيك خاك و پي/سازه هاي هيدروليكي/مديريت ساخت
مهندسي عمران محيط زيست
مهندسي كامپيوتر سخت افزار/كامپيوتر
مهندسي كامپيوتر نرم افزار/IT/هوش مصنوعي/هوش مصنوعي و رباتيك
مهندسي مواد خوردگي و حفاظت از زنگ/شناسايي و انتخاب مواد/مهندسي مواد/خواص فيزيكي و مكانيكي مواد/بيومواد/مهندسي مواد و متالوژي
مقطع رشته گرايش
كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك تبديل انرژي/ساخت و توليد/طراحي كاربردي/جامدات/حرارت و سيالات
مهندسي شيمي مهندسي شيمي/پديده هاي انتقال/فرآيندهاي جداسازي/ترموديناميك و سينتيك/مهندسي فرآيند
مهندسي عمران عمران/سازه/مديريت ساخت/مكانيك خاك و پي/زلزله
مهندسي كامپيوتر نرم افزار/هوش مصنوعي/سخت افزار/IT
فيزيك حالت جامد/ذرات بنيادي/فيزيك بنيادي/فيزيك هسته اي
مقطع رشته گرايش
كارشناسي مهندسي مكانيك طراحي جامدات/ساخت و توليد/حرارت و سيالات/تاسيسات حرارتي و برودتي
مهندسي شيمي گاز/پالايش/ پتروشيمي/طراحي فرآيند
مهندسي عمران عمران/راه و ساختمان
مهندسي كامپيوتر سخت افزار/نرم افزار
مهندسي برق كنترل/الكترونيك/ابزار دقيق
مهندسي برق قدرت
مهندسي ايمني و بازرسي -
حسابداري -
شيمي كاربردي/محض/تجزيه
فيزيك كاربردي كاربردي/محض
مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستمها/توليد صنعتي/تكنولوژي صنعتي


جدول شماره (2)- مواد آزمون استخدامي تخصصي
مقطع رشته گرايش مواد آزمون تخصصي
كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك تبديل انرژي/ساخت و توليد/طراحي كاربردي/جامدات/حرارت و سيالات مكانيك سيالات پيشرفته – ترموديناميك پيشرفته- ديناميك پيشرفته- انتقال حرارت پيشرفته- ارتعاشات پيشرفته
مهندسي شيمي مهندسي شيمي/پديده هاي انتقال/فرآيندهاي جداسازي/ترموديناميك و سينتيك/مهندسي فرآيند/مهندسي فرآوري وانتقال گاز/بهداشت، ايمني و محيط زيست انتقال جرم پيشرفته- مكانيك سيالات پيشرفته- ترموديناميك مهندسي شيمي پيشرفته- اصول مهندسي فرآيند- انتقال حرارت پيشرفته
مهندسي عمران عمران/سازه/مديريت ساخت/مكانيك خاك و پي/زلزله تحليل سازه ها- مكانيك خاك- مقاومت مصالح- تكنولوژي بتن- طراحي سازه هاي فولادي - طراحي سازه هاي بتن آرمه
مهندسي كامپيوتر نرم افزار سيستم عامل پيشرفته- پايگاه داده پيشرفته- الگوريتم هاي موازي
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي شبكه هاي عصبي- روش ها و سيستم هاي فازي- شناسايي آماري الگويي
مهندسي كامپيوتر IT مهندسي نرم افزار پيشرفته- معماري سازماني فن آوري اطلاعات- معماري نرم افزار
مهندسي كامپيوتر سخت افزار (معماري) سيسم عامل پيشرفته- شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته- معماري كامپيوتر پيشرفته
فيزيك حالت جامد/ذرات بنيادي/فيزيك بنيادي/فيزيك هسته اي فيزيك جديد- مكانيك تحليلي2و1- ترمو ديناميك و مكانيك آماري-الكترومغناطيسي 2و1
مقطع رشته گرايش مواد آزمون تخصصي
كارشناسي مهندسي مكانيك طراحي جامدات/ساخت و توليد/حرارت و سيالات/تاسيسات حرارتي و برودتي ترموديناميك 2و1- مكانيك سيالات2و1- ارتعاشات- انتقال حرارت 2و1- طراحي اجزاء 2و1
مهندسي شيمي گاز/پالايش/ پتروشيمي/طراحي فرآيند شيمي فيزيك- مكانيك سيالات 2و1- ترموديناميك مهندسي شيمي 2و1- انتقال جرم- انتقال حرارت 2و1
مهندسي عمران عمران/راه و ساختمان استاتيك- مقاومت مصالح2و1- روش هاي اجراي ساختمان- تكنولوژي بتن- سازه هاي فولادي2و1- سازه هاي بتني2و1- مكانيك خاك
مهندسي كامپيوتر سخت افزار سيستم هاي عامل – شبكه هاي كامپيوتر- معماري كامپيوتر-انتقال داده ها- اصول طراحي پايگاه داده ها
مهندسي كامپيوتر نرم افزار سختمان داده ها و الگوريتم- طراحي الگوريتم - سيستم هاي عامل- پايگاه داده ها-مهندسي نرم افزار
مهندسي برق كنترل/الكترونيك/ابزار دقيق مدارهاي منطقي- مدارهاي الكتريكي2و1- الكترونيك3و2و1- سيستم هاي خطي كنترل
مهندسي برق قدرت مدارهاي الكتريكي- ماشين هاي الكتريكي2و1- رله و حفاظت- بررسي سيستم هاي قدرت 2و1
مهندسي ايمني و بازرسي - ايمني در صنايع- تست هاي غير مخرب- خوردگي در صنايع و روش هاي جلوگيري از آن- اصول حفاظت محيط زيست
حسابداري - اصول حسابداري3- حسابداري صنعتي 1- حسابرسي3- مديريت مالي1- اصول و مباني تنظيم بودجه
فيزيك كاربردي/محض فيزيك پايه 3و2و1- الكترومغناطيس2و1- ترموديناميك و مكانيك آماري
شيمي كاربردي/محض/تجزيه شيمي آلي 2و1- جداسازي و شناسايي تركيبات آلي- شيمي تجزيه دستگاه ها- اصول تصفيه آب و پساب هاي صنعتي
مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستمها/توليد صنعتي/تكنولوژي صنعتي مديريت توليد- مديريت كيفيت و بهره وري- مباني سازمان و مديريت- اقتصاد مهندسي- برنامه ريزي،نگهداري و تعميرات


 

مواد آزمون استخدامي دروس عمومي:

• زبان انگليسي- ادبيات فارسي- كامپيوتر مي باشد.

الف: شرايط داوطلبان استخدام

1- شرایط عمومي:

1-1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2-1- ایمان و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و متدین به دین اسلام ویا یکی از ادیان رسمی کشور.
3-1- عدم سوء پیشینه کیفری.
4-1- داشتن تندرستی و توانائی کامل جسمانی به تائید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت.
5-1- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم کامپیوتری .
6-1- عدم تعهد واشتغال به کار به صورت پیمانی ، آزمایشی و رسمی در سازمانها و موسسات دولتی و مراکز وابسته به آن و عدم استخدام پیمانی یا رسمی در شرکتهای تابعه صنعت نفت ( شرکت ملی نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پالایش وپخش وشرکتهای فرعی).

2- شرایط سني داوطلبان استخدام:

حداكثر سن براي فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی 30 سال ( متولدین 1/2/1360 و به بعد ) مقطع کارشناسی ارشد و دكتري 34 سال ( متولدین 1/2/1356 و به بعد) مي باشد.

تبصره 1-2- مدت زمان انجام خدمت سربازی به حداکثر سن داوطلباني كه خدمت نظام وظيفه خود را انجام داده باشند افزوده مي شود.
تبصره 2-2- مدت سابقه كار داوطلباني كه تجربه كاري در واحدهاي صنعت نفت داشته باشند و يا بصورت قرارداد تمام وقت بر اساس ضوابط مصوب در صنعت نفت شاغل باشند، در صورت پرداخت حق بيمه در مدت سابقه كار به حداكثر سن اضافه مي شود. همچنين سابقه كار خارج از صنعت نفت افرادي كه تجربه كاري و مفيد و مرتبط با شغل مورد نظر نياز دارند در صورت ارائه مدرك لازم و گواهي پرداخت حق بيمه بابت سوابق مذكور، تا پنج سال به حداكثر سن اضافه مي گردد كه اين دسته افراد در صورت راهيابي به مرحله مصاحبه فني و تخصصي مي بايست نسبت به ارائه اصل گواهي سابقه كار بهمراه گواهي پرداخت حق بيمه اقدام نمايند.
تبصره 3-2- شرط حداكثر سن در مورد ايثارگران براساس قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 22/2/1371 مجلس شوراي اسلامي با رعايت موارد زير افزايش مي يابد:

الف – داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.
ب – داوطلبان آزاده به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد يا دوران اسارت.
ج – خانواده شهداء (همسر ، فرزندان ، پدر و مادر ، برادر و خواهر) ،جانبازان ، همسر و فرزندان جانبازان از كار افتاده كلي(حالت اشتغال) و همچنين همسر و فرزندان آزادگان حداكثر به ميزان پنج (5)سال.


تبصره 4-2- شرط حداکثر سن برای داوطلبان بومی استان بوشهرتا سه سال قابل افزایش می باشد .

تذكر مهم: در هرحال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان استخدام با مراعات تبصره هاي فوق نبايد براي مقاطع كارشناسي و بالاتر از 40 سال بيشتر باشد.

3- شرط معدل براي داوطلبان استخدام:

حداقل معدل كل داوطلبان استخدام به شرح ذيل مي باشد:
مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري 15.
مقطع تحصيلي كارشناسي 13 .

تبصره 1 : برای داوطلبان مقاطع تحصيلي كارشناسي و بالاتر كه تجربه كاري در واحدهاي تابعه صنعت نفت را داشته باشند و يا بصورت قراردادي تمام وقت بر اساس ضوابط مصوب در صنعت نفت شاغل باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در صنعت نفت 2/0 (دو دهم) نمره و حداكثر يك نمره در شرايط معدل تقليل داده مي شود.
تبصره 2- در مورد داوطلبان بومی استان بوشهر برای مقطع كارشناسي نیم نمره در شرایط معدل فوق تقلیل داده خواهد شد.
تبصره 3- داوطلبان بومی واجد شرايط تبصره هاي (1) و (2) فقط از مزاياي يكي از تبصره هاي مذكور (هر كدام به نفع داوطلب باشد) بهره مند خواهد شد.

تعریف بومی : در این آزمون بومی به داوطلبانی اطلاق می گردد که متولد شهر یا استان بوشهر بوده و یا دیپلم خود را از شهر یا استان بوشهر دریافت کرده باشند .

تذکر : داوطلبان بومی استان بوشهر در صورتی از امتیاز بومی بهره مند خواهند شد که تعهد حداقل 10 سال خدمت در محل تعیین شده را بسپارند.
تبصره 4 - بر اساس قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد- مصوب تاريخ 22/03/1380 مجلس شوراي اسلامي -رعایت حداقل معدل برای فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامی نمی باشد (مدرک تحصیلی آنان می بایست مطابق ضوابط ومقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صادر گردد).

توجه : فرزندان معزز شاهد می توانند بمنظور کسب اطلاع و بهره مندی از تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدامات لازم را بعمل آورند.
تبصره 5- دانش آموختگان رشته هاي فني مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه هاي « تهران، صنعتي شريف، صنعتي امير كبير،صنعتي اصفهان،دانشگاه صنعت نفت،تربيت مدرس،شيراز،علم و صنعت ايران ، خواجه نصير الدين طوسي و فردوسي مشهد» با تقليل يك نمره در شرط معدل مي توانند در آزمون هاي استخدامي شركت نمايند.
تبصره 6- شرط معدل برای جذب فرزندان کارکنان صنعت نفت شامل جانباز (بيست و پنج درصد و به بالا) و آزاده (اعم از كاركنان شاغل، بازنشسته،فوت شده و يا از كار افتاده) كه داوطلب استخدام مي باشند براي مقاطع تحصيلي كارشناسي به حداقل 12 و كارشناسي ارشد به 14 كاهش مي يابد.
تبصره7- در هر حال حداقل معدل با مراعات تبصره هاي فوق،نبايستي براي مقاطع تحصيلي كارشناسي از 12 و كارشناسي ارشد و دكتري از 14 كمتر باشد.

4- شرایط مدرك تحصيلي:

1-4- دارا بودن مدرک تحصیلی و یا اصل گواهی فراغت از تحصیل که درآن مقطع ، رشته وگرایش تحصیلی ، معدل وتاریخ فراغت از تحصیل (روز ، ماه وسال ) ذکر شده باشد ( گواهی تحصیلی صادره بعنوان حوزه نظام وظیفه عمومی ویا سایر سازمانها مورد پذیرش نخواهد بود).
2-4- تائید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه الزامی است . ضمناً در خصوص مدارک تحصیلی که اخیراً از طریق واحدهای دانشگاهی تابعه دانشگاه آزاد اسلامی صادر می گردد لازم است دارای امضا و ممهور به مهر دانشگاه بوده و مهلت اعتبار آن منقضی نشده باشد.
3-4- مدارک دانشگاهی افرادي قابل قبول براي شركت در آزمون هاي استخدامي است كه از طريق آزمون هاي سراسري دانشگاه هاي دولتي يا آزاد اسلامي ، موفق به ورود به مراكز آموزش عالي براي دريافت مدرك رسمي شده باشند و يا از لحاظ ارزش علمي، مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فنآوري/وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي / سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي باشد.
4-4- تائید مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری الزامی است.
5-4- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی می بایست از طریق مدیر خدمات آموزشی امور دانش آموختگان سازمان مرکزی ( تهران ) صادر گردد.
6- 4- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق استان ذیربط یا سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور صادر گردد. ( مدارک تحصیلی فاقد معدل یا ذکر میانگین کل قابل قبول نمی باشد).
تذکر : داوطلبان استخدام بايستي با آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده درآزمون هاي استخدامي شركت نمايند. بديهي است در صورتي كه در هر يك از مراحل استخدام مشخص شود، فرد داراي مدرك تحصيلي بالاتر با تاريخ اخذ قبل از آزمون بوده، ادامه ساير اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفي خواهد شد.

5- جذب و بكار گيري دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ها:

دانش آموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي ( صرفا مشمول بند 12 جدول شرايط ممتازين ) ، كارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي متقاضي استخدام، در يكي از رشته هاي تحصيلي مورد نياز (جدول شماره 1) چنانچه در تاريخ ثبت نام براي استخدام، از تاريخ فارغ التحصيلي آنها بيش از سه سال نگذشته باشد ، با دارا بودن يكي از شرايط جدول ذيل ممتاز شناخته شده و بدون شركت در آزمون علمي وارد بقيه مراحل استخدام مي شوند: به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد مفاد جدول ذيل را به دقت مطالعه و در صورت داشتن شرايط ممتازي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند و در غير اينصورت ملزم به شركت در آزمون كتبي مي باشند. بديهي است مسئوليت ناشي از عدم ارائه مدارك يا نقص مدارك/عدم اعتبار مدارك و يا عدم دقت در ثبت نام و يا تاخير در ارسال مدارك كه شرايط ممتاز بودن داوطلب را اثبات ننمايد و موجب حذف داوطلب در هر يك از مراحل استخدامي گردد راساً بعهده داوطلب خواهد بود.


جدول شرايط ممتازي
رديف شرايط ممتازي
1 دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه دانشگاه هاي دولتي ( به غير از دانشگاه هاي پيام نور، غير انتفاعي و جامع علمي – كاربردي ) با معدل كل حداقل 17 براي رشته هاي فني و حداقل 18 براي ساير رشته ها ودانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي با معدل كل حداقل 5/17 براي رشته هاي فني و حداقل 5/18 براي ساير رشته ها
2 دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي:" تهران، صنعتي شريف، امير كبير، شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان، شيراز، تربيت مدرس، خواجه نصيرالدين طوسي، تبريز، علم و صنعت ايران، صنعت نفت، فردوسي مشهد، علامه طباطبائي و امام صادق(ع) " با معدل كل حداقل 16 براي رشته هاي فني و حداقل 17 براي ساير رشته ها
3 دانش آموختگان حائز رتبه فارغ التحصيلي اول تا سوم مقطع كارشناسي ارشد دوره هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي:" تهران، صنعتي شريف، امير كبير، شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان، شيراز، تربيت مدرس، خواجه نصيرالدين طوسي، تبريز، علم و صنعت ايران، صنعت نفت، فردوسي مشهد، علامه طباطبائي و امام صادق(ع) " با معدل كل حداقل 16 *
4 دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دارنده گواهي از اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي در زمينه اختراعات مرتبط با صنعت نفت ، كه حداقل معدل كل آنان از دانشگاه هاي روزانه دولتي(به غير از دانشگاه هاي پيام نور، غير انتفاعي و جامع علمي – كاربردي ) براي رشته هاي فني حداقل16 وبراي ساير رشته حداقل 17و دانش آموختگان دانشگاههاي آزاد اسلامي براي رشته هاي فني حداقل 17وبراي ساير رشته حداقل 18**
5 دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي:"علوم و تحقيقات تهران،تهران شمال، تهران جنوب، تهران مركز، تهران پزشكي، مشهد، تبريز، كرج، اراك، نجف آباد، خوراسگان و شوشتر" در رشته هاي مورد نياز با معدل كل حداقل 17 براي رشته هاي فني و حداقل 18 براي ساير رشته ها
6 دانش آموختگان حائز رتبه فارغ التحصيلي اول تا سوم كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي :"علوم و تحقيقات تهران،تهران شمال، تهران جنوب، تهران مركز، تهران پزشكي، مشهد، تبريز، كرج، اراك، نجف آباد، خوراسگان و شوشتر" با معدل كل حداقل 16*
7 دانش آموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاههاي دولتي(به غيراز دانشگاه هاي پيام نور، غير انتفاعي و جامع علمي – كاربردي )با حداقل معدل كل16 كه به عنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب گرديده اند( ملاك عمل اخذ تائيديه از دانشگاه مربوطه است)
8 دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي گروه يك(ممتاز) خارج از كشوربا معدل كل حداقل 17 براي رشته هاي فني و حداقل 18 براي ساير رشته ها. دانش آموختگان دانشگاه هاي گروه 2 (خوب) خارج از كشور در شمول جذب ممتازان نمي باشد.( مرجع تاييد معدل ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد)***
9 دانش آموختگان حائز رتبه فارغ التحصيلي اول تا سوم مقطع كارشناسي ارشد دوره هاي روزانه و شبانه در رشته هاي مورد نياز از دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني :" تهران، شهيد بهشتي، مشهد ،شيراز و تبريز " با معدل كل حداقل 16*
10 دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دوره هاي روزانه و شبانه در رشته هاي مورد نياز از دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني :" تهران، شهيد بهشتي، مشهد ،شيراز و تبريز " با معدل كل حداقل 16 براي رشته هاي فني و حداقل 17 براي ساير رشته ها
11 دانش آموختگان مقطع دكتري دوره روزانه و شبانه دانشگاههاي دولتي، آزاد اسلامي و دانشگاه هاي معتبر گروه يك خارج از كشوركه در تاريخ ثبت نام براي استخدام ، از تاريخ فارغ التحصيلي آنها بيش از 3 سال نگذشته باشد و پروژه تحقيقاتي( تز) خود را با درجه عالي تمام كرده باشند در رشته هاي مورد نياز صنعت نفت.
12 دانش آموختگان با حداقل مدرك تحصيلي (كارشناسي ) با معدل كل فارغ التحصيلي حداقل 16 در رشته هاي مورد نياز صنعت نفت كه از سوي بنياد ملي نخبگان كشور شرايط استعداد برتر و يا نخبگي آن بنياد را احراز نمايند، مشروط بر آن كه موضوعيت شرط احراز نخبگي يا استعداد برتر آنها و رشته تحصيلي با نيازهاي صنعت نفت مرتبط باشد.
* براي پذيرش بندهاي 3 و 6 و 9 با يستي به ازاء هر رتبه حداقل 4 نفر( رتبه اول 4 نفر، رتبه دوم 8 نفر و ...) دانش آموخته وجود داشته باشد.
** ملاك عمل تائيد اختراع مرتبط با صنعت نفت ادارات پژوهش و فناوري شركتها و يا اداره كل پژوهش و فناوري وزارت نفت ( حسب مورد) مي باشد.
***براي دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور داراي معدل عددي فارغ التحصيلي برمبناي معدل دانشگاه هاي داخل كشور هم تراز مي شود و در سايرموارد ،فرد دانش آموخته بايستي از بالاترين مقياس يا درجه ازريابي فارغ التحصيلي دانشگاه ذيربط برخوردار باشد.
تذكر مهم: مدت خدمت دوره ضرورت داوطلباني كه خدمت وظيفه عمومي را (بدون خريد يا معافيت) بعد از اخذ مدرك تحصيلي ممتاز ملاك عمل استخدام، انجام داده اند، به حداكثر مدت زمان 3 سال مندرج د ربند 5 اضافه مي شود.


تذكر مهم1:
كليه دانش آموختگان ممتاز با توجه به ظرفيت نيازهاي استخدامي چنانچه بيش از حد نياز ثبت نام نموده باشند بر اساس مفاد تذكر مهم 2 رتبه بندي شده و براي آندسته از ثبت نام شدگان بخش ممتازين كه امكان حضور در جلسات مصاحبه فني و تخصصي(بدون آزمون) مهيا نباشد در صورت تمايل جهت حضور در آزمون كتبي اطلاع رساني اينترنتي خواهد شد. لذا ضرورت دارد كليه متقاضيان ممتاز شهر/حوزه ي انتخابي محل برگزاري آزمون كتبي خود را طبق جدول شماره 3 بصورت فرضي انتخاب نموده تا بر اين اساس كارت ورود به جلسه آزمون صادر شود.

تذكر مهم2:

داوطلبان ثبت نام شده واجد شرايط و مشخصه هاي دانش آموختگان ممتاز، در زمان استخدام، به تفكيك مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد/دكتري، بر مبناي شاخص هاي ممتازي مندرج در بند (5) ، ارزيابي و بر اساس احراز بيشترين فراواني شاخص ها ( معدل فارغ التحصيلي، رتبه فارغ التحصيلي، بنياد ملي نخبگان، دانشجوي نمونه كشوري) به ترتيب اولويت امتياز و مابقي داوطلبان با توجه به فراواني شاخص هاي احراز شده در اولويت بعدي قرار مي گيرند.در شرايط مساوي بودن فراواني شاخص ها، اولويت انتخاب براي دعوت به مصاحبه ، بر اساس فراغت از تحصيل به ترتيب از دانشگاه هاي روزانه دولتي/شبانه مندرج در رديفهاي 2،3،9و10 جدول ممتازي،ساير دانشگاه هاي روزانه دولتي ودانشگاههاي معتبر خارج از كشور، دانشگاههاي آزاد اسلامي واحدهاي مندرج در رديفهاي 5و6 جدول ممتازي و نهايتاً ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي صورت مي پذيرد. بديهي است كليه دانش آموختگان ممتاز داراي شرايط ممتازي (مطابق جدول ياد شده) بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت از مزاياي فارغ التحصيلان ممتاز بهره مند مي گردند.

توجه:

داوطلبان ممتاز علاوه بر ثبت نام و شركت در جذب شركت مجتمع گاز پارس جنوبي از طريق همين سايت ، در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي معاونت توسعه منابع انساني وزارت نفت به آدرس www.pmhr.ir در ساير محل هاي خدمتي نيز ثبت نام كنند.

ب - قابل توجه کارمندان شاغل ( پیمانی/رسمی ) صنعت نفت متقاضی تعدیل مدرک تحصیلی:


تذکر 1 : کارمندان پیمانی یا رسمی شاغل صنعت نفت که بمنظور تعدیل مدرک تحصیلی متقاضی شرکت در آزمون می باشند در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز مندرج در جدول شماره 1 می توانند ازطریق پايگاه اینترنتی ثبت نام نمایند . درضمن بایستی مدرک تحصیلی آنان مورد تائید واحدهای ذیربط درشرکتهای تابعه وزارت نفت باشد.
تذکر 2 : کارمندان متقاضی تعدیل مدرک تحصیلی شاغل در صنعت نفت از شرایط سنی ، معدل ، بومی و جنسيت معاف می باشند.
تذکر 3 : کارمندان متقاضی تعدیل مدرک تحصیلی می توانند بر اساس اطلاعیه شماره 15272- 85 مورخ 24/4/1385 معاونت محترم منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت اقدام نمایند.


ج- مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وشرکت در آزمون:


1- یک برگ تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه ( درصورت داشتن توضیح در صفحات بعد ، ارسال تصویر صفحه مربوطه الزامی است).
2-يك برگ تصوير خواناي كارت ملي از دو طرف كارت.
3- یک برگ تصویرخوانای کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم کامپیوتری از دو طرف کارت.
4- یک برگ تصویر خوانای آخرین مدرک تحصیلی که در آن مقطع ، رشته و گرایش تحصیلی ، معدل وتاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. ( رعایت شرایط مندرج در بند 4 قسمت الف الزامی می باشد).
تذکر: تاریخ فراغت از تحصیل و تاریخ پايان خدمت نظام (یا تاریخ صدور کارت معافیت دائم )داوطلبان می بایست حداقل يك روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون باشد.
5- اصل گواهی ومدرک معتبر برای آزادگان ، همسر و فرزندان آنان ( با ذکر مدت اسارت وحضور درجبهه ) / جانبازان ، همسر و فرزندان آنان ( باذکر درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه وطول مدت درمان ) / رزمندگان ، همسر و فرزندان آنان( با ذکر مدت حضور در جبهه )/ فرزندان شهدا و جانبازان از كار افتاده كلي (حالت اشتغال) ( با تائید کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد شهید وامور ایثارگران ) / خانواده شهداء(همسر ، برادر و خواهر ) /فرزندان کارکنان ( شاغل ، بازنشسته ، از کار افتاده كلي دائم يا فوت شده ) صنعت نفت و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت.


تذکر: اصل گواهی فرزندان کارکنان صنعت نفت ، باید از طریق امور اداری شرکت محل خدمت ذیربط و فرزند كارگران صنعت نفت از طريق كانون بازنشستگي مربوطه صادر شده و شماره شناسائی شرکتی نیز در آن درج شده باشد.

6- داوطلبانی که دارای تجربه كاري در واحدهاي تابعه صنعت نفت داشته باشند و يا بصورت قراردادي تمام وقت بر اساس ضوابط مصوب در صنعت نفت شاغل باشند ، لازم است گواهی سابقه کار پس از امضا، مقام ذیصلاح و ممهور نمودن به مهر محل خدمت به همراه سایر مدارک ارسال نمایند ( گواهی سابقه کار همزمان با تحصیل و قبل از فراغت از تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و همچنین در طول دوره خدمت نظام وظیفه قابل قبول نخواهد بود).
7- در خصوص داوطلبانیکه خود را بر مبنای محل اخذ دیپلم ، بومی معرفی نموده اند ارسال یک برگ تصویر مدرک تحصیلی دیپلم و یا اصل گواهی صادره از سوی اداره آموزش وپرورش شهر یا شهرستان محل اخذ دیپلم خود الزامی است ( ارائه تصویر مدرک پیش دانشگاهی قابل قبول نمی باشد ).
8- درخصوص آن دسته از داوطلبانی که در مقطع تحصیلی دكتري و کارشناسی ارشد متقاضی استخدام می باشند ارسال یک برگ تصویر مدرک یا گواهی تحصیلی مقطع پايين تر ذکر رشته و گرایش تحصیلی الزامی می باشد. ( گواهی تحصیلی صادره از سوی دانشگاه بعنوان حوزه نظام وظیفه و يا ساير سازمانها و موسسات مورد قبول نمی باشد ).
9- اصل فیش بانکی به مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 24809900 بانک تجارت شعبه قرني كد 209 بنام شركت ملي گاز ايران
10- داوطلبان استخدام می بایست بلافاصله پس از ثبت نام حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 5/2/1390 مدارک فوق الاشاره را به تهران صندوق پستی  15875-1818  ستاد جذب شرکت ملی گاز ایران با پست پیشتاز ارسال نمایند .

توجه : درج كد رهگيري روي پاكت مدارك ارسالي ضروري مي باشد

11-داوطلبان مي توانند در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد استخدام از ساعت 9 الي 16 با شماره هاي 02188344694و02188344695 تماس حاصل فرمايند.

د-تاريخ ثبت نام،شهر/حوزه ي انتخابي و زمان برگزاري آزمون كتبي:

• ثبت نام از تاريخ 28/01/90 به مدت 10 روز خواهد بود.
• شهرهاي اصفهان- اهواز- بوشهر- تبريز- تهران- شيراز- مشهدبعنوان شهر/حوزه انتخابي محل برگزاري آزمون كتبي مي باشند.
• زمان برگزاري آزمون استخدامي راس ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 06/03/90 صرفاً در شهر/ حوزه هاي انتخابي داوطلب(جدول شماره3) مي باشد [داوطلبان بايد يك ساعت قبل از شروع آزمون كتبي در محل برگزاري آزمون (حوزه انتخابي خود) حضور يابند].

توجه مهم: لازم به ياد آوري مي باشد داوطلباني كه كارت ورود به جلسه آزمون كتبي ايشان داراي نقص/اشكال مي باشد (حسب مورد) جهت اصلاح/تغيير آن روز پنجشنبه مورخ 05/03/90 به نشاني محل برگزاري آزمون (صرفاً حوزه انتخابي خود ) با ارائه مدارك معتبر مراجعه نمايند.


جدول شماره (3)-شهر/حوزه ي انتخابي برگزاري آزمون كتبي
رديف شهر/حوزه ي انتخابي داوطلب نشاني شهر/حوزه /دانشگاه محل برگزاري آزمون كتبي و رفع نقص/ اشكال
1 اصفهان متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد
2 اهواز متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد
3 بوشهر متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد
4 تبريز متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد
5 تهران متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد
6 شيراز متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد
7 مشهد متعاقباً در روز دريافت پرينت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق پايگاه اينترنتي اطلاع رساني خواهد شد

نكات قابل توجه:

1- نظر به اينكه برگزاري آزمون كتبي داوطلبان صرفاً در شهر/حوزه ي انتخابي داوطلب صورت مي پذيرد ، لذا از داوطلبان گرامي تقلضا مي شود ضمن دقت در انتخاب شهر/حوزه برگزاري آزمون كتبي فقط به نشاني شهر/حوزه/دانشگاه محل انتخابي خود ( جدول شماره3) مراجعه نمايند.
2- با توجه به اينكه آزمون كتبي در موعد مقرر (6/3/90) در همان شهر / حوزه ي انتخابي داوطلب برگزار خواهد شد ، لذا داوطلبان به هيچ عنوان مجاز به مراجعه به ساير حوزه ها جهت برگزاري آزمون كتبي نخواهند بود و در صورت مراجعه ترتيب اثر داده نخواهد شد.


تذکرات بسیار مهم:


1- كليه پذيرفته شدگان نهايي بايستي تعهد نمايند حداقل مدت 7 سال در منطقه عسلويه خدمت نمايند. بديهي است تعهد نامه مذكور به صورت مكتوب و محضري قبل از شروع به كار اخذ خواهد شد.
2- 50% مجوز استخدامی در منطقه پارس جنوبی ( عسلویه ) به افراد بومی استان بوشهر اختصاص خواهد یافت.
3- محل خدمت كليه افرادي كه استخدام خواهند شد، صرفاً منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع در استان بوشهر- بندر عسلويه (شركت مجتمع گاز پارس جنوبي) بوده و بصورت دائم در منازل سازماني پيش بيني شده در شهرستان جم سكونت خواهند يافت. ضمناً تا آماده شدن منازل مذكور و يا عدم واگذاري منازل سازماني ، برنامه كاري آنان به صورت طرح اقماري 2 به 1 ( دو هفته كار و يك هفته استراحت) خواهد بود.
4- داوطلبانی که قبلاً در شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل بوده و به موجب آراء صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکتهای مربوطه اخراج شده اند مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نخواهند بود .
5- مدت سابقه کار همزمان با تحصیل و قبل از فراغت از تحصیل در مقاطع تحصیلی كارشناسي همچنین در طول دوره خدمت نظام وظیفه قابل قبول نخواهد بود.
6- داوطلبانی که در شرکتهای تابعه وزارت نفت مشغول بکار بوده وشماره شناسائی شرکتی به آنان تعلق گرفته ( به غیر از متقاضیان تعدیل مدرک تحصیلی و كاركنان قرارداد موقت/مدت معين) مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نمی باشند .
7- چنانچه داوطلب استخدام با درج مشخصات غیر واقعی یا مغایر با شرایط آگهی استخدام ثبت نام نماید ؛ طبق ضوابط از ادامه مراحل بعدی استخدام وي ( در هر مرحله حتی در صورت پذیرش و اشتغال ) ممانعت بعمل خواهد آمد.
8- در خصوص آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت که دارای تعهد خدمتی به شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشند در صورت قبولي در آزمون ، ارائه موافقتهای شركت مربوطه براي انتقال تعهد طرح خدمتي الزامي است.
9- مدارک واصله و وجوه واریز شده به هيجوجه مسترد نخواهد شد.


جدول شماره (4)-جدول اولويت ها/امتيازات ويژه
عنوان
فرزندان شهدا
جانبازان از كار افتاده كلي( حالت اشتغال)
خانواده شهداء(همسر،برادر و خواهر) (برادر و خواهر دو شهيد)
آزادگان،همسر و فرزندان آنان
جانبازان،همسر و فرزندان آنان
رزمندگان،همسر و فرزندان آنان
فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت
فرزندان كاركنان(شاغل،بازنشسته،ازكار افتاده كلي دائم يا فوت شده) صنعت نفت

برخي از سوالات رايج در رابطه با آزمون استخدامي

شركت ملي گاز ايران


1- تاريخ برگزاري آزمون چه زماني است؟

پاسخ: تاريخ برگزاري آزمون 30/02/90 مي باشد.


2- مواد آزمون استخدامي را اعلام نمائيد؟

پاسخ: مواد تمام رشته هاي آزمون استخدامي در تاريخ 27/01/90 و از طريق سايت www.nigc.ir به اطلاع داوطلبان گرامي خواهد رسيد.


3- تعديل مدرك تحصيلي به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ: متقاضيان تعديل مدرك تحصيلي نيز مي توانند در رشته هاي مورد نياز (مطابق با جدول شماره 1) در آزمون استخدامي شركت نمايند. بديهي است از شرايط بومي، جنسيت، شرط سني و معدل معاف مي باشند. ضمناً جهت اطلاع رساني بيشتر مراتب به روساي محترم تامين نيروي انساني شركت هاي تابعه نيز ابلاغ شده است. 


4- چه مقاطع تحصيلي مي توانند در اين آزمون شركت نمايند؟

پاسخ: مقطع تحصيلي مورد نياز بر اساس ساختار جديد سازماني كه بر مبناي دانش محور توسط مديريت محترم منابع انساني و مديريت وزارت نفت تاييد و ابلاغ شده صورت گرفته است.


5- چه گرايش هاي تحصيلي مي توانند در اين آزمون شركت نمايند؟

پاسخ: گرايش هاي تحصيلي مورد نياز در تاريخ 27/01/90 و از طريق سايت www.nigc.ir به اطلاع داوطلبان گرامي خواهد رسيد.


6- چرا استخدام فقط براي عسلويه مي باشد؟

پاسخ: بر اساس دستور مديريت محترم منابع انساني و مديريت وزارت نفت در اين مرحله صرفاً جهت شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مجوز انتشار آگهي استخدام صادر گرديده است.

ميدان گازي پارس جنوبي، يكي از بزرگترين منابع گازي جهان است كه بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در عمق حدود 3000 متري زير كف خليج فارس و حدود 105 كيلومتري سواحل ايران قرار دارد و يكي از اصلي‌ترين منابع انرژي كشور به شمار مي‌رود. مساحت اين ميدان 9700 كيلومتر مربع است كه سهم متعلق به ايران 3700 كيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره گاز اين بخش از ميدان 14 تريليون متر مكعب گاز به همراه 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي است كه حدود 8 درصد از كل گاز دنيا و نزديك به نيمي از ذخائر گاز كشور را شامل مي‌شود. لذا با عنايت به موارد فوق اهداف توسعه اي پارس جنوبي موارد زير را شامل مي شود:

- پاسخگويي به نياز روزافزون مصرف گاز كشور

- جايگزين نمودن گاز طبيعي به جاي نفت و فرآورده هاي آن و افزايش سهم گاز در سبد انرژي مصرف داخلي به منظور صرفه جوئي انرژي

- صادرات گاز، ميعانات گازي و گاز مايع (LPG)

- ارائه ميعانات گازي بعنوان خوراك و منبعي پايدار و ارزان به صنايع پتروشيمي

- تحويل اتان موجود در گاز منطقه كه حدود 5/5 درصد بر آورد شده است به پتروشيمي براي توليد اتيلن و مشتقات آن


7- چرا شرط معدل از شرايط استخدام در نفت مانند ساير سازمان ها حذف نمي شود؟

پاسخ: مفاد آگهي استخدام اين شركت دقيقاً مطابق با ضوابط و معيارهاي انتخاب و استخدام نيروي انساني شايسته و اصلح در صنعت نفت كه اخيراً ابلاغ شده است صورت گرفته است. 


8- شرط معدل بومي بايد چقدر باشد؟

پاسخ: داوطلبان بومي استان بوشهر در مقطع كارشناسي مشمول تقليل معدل به ميزان نيم نمره خواهند شد.


9- آيا فارغ التحصيلان دانشگاه علمي كاربردي مي توانند در آزمون شركت نمايند؟

پاسخ: مدرك داوطلباني قابل قبول جهت شركت در آزمون استخدامي خواهد بود كه از لحاظ ارزش علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فنآوري باشد.


10- مگر قرار نبود ديپلم هم استخدام بشود؟

پاسخ: حداقل مدرك مورد نياز جهت داوطلبان استخدام در صنعت نفت فوق ديپلم شده است كه در اين آزمون صرفاً مقطع كارشناسي و بالاتر مجاز به شركت در آزمون خواهند بود.مطالب مشابه :


آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي استخدام شركت ملي گاز داوطلبان گرامي مي توانند از تاريخ 27/01/90 جهت ثبت نام و
آگهی استخدام مهندسین صنایع در میدان گاز پارس جنوبی

آگهي استخدام شركت ملي گاز واجد شرايط را پس از ثبت نام در پايگاه اينترنتي به
آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران

آگهي استخدام شركت ملي گاز مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون مي باشند.
آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران بهمن 1391

کافی نت سهنديه تبريز 04134431814 - آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران بهمن 1391 ثبت دامين و هاست
.آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي

داوطلبان ثبت نام شده واجد شرايط و مشخصه هاي تجارت شعبه قرني كد 209 بنام شركت ملي گاز
اگهی استخدام شرکت گاز

شرکت ملي گاز ايران در را پس از ثبت نام در عسلويه شركت مجتمع گاز پارس
ثبت نام آزمون استخدامي شركت ملي نفت ايران

ثبت نام آزمون استخدامي شركت ملي نفت ايران . شركت ملي نفت ايران به شرکت ملی گاز
عکس آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز شركت مجتمع گاز پارس جنوبي شرکت

عکس آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين شرایط را پس از ثبت نام در پایگاه
استانداردهاي شركت ملي گاز ايران

استانداردهاي شركت ملي گاز ايران چهارشنبه ۱۱ مرداد۱۳۸۵ 16:44. ثبت نام در سایت مرجع متخصصین
برچسب :