تقسیم بندی مطالب - برای ساخت پاورپوینت دانش آموزان هفتم

تقسیم بندی مطالب - برای ساخت پاورپوینت دانش آموزان هفتم - هر نفر یک درس به ترتیب دروس کتاب

اگر دانش آموزان  خودشان درگیر تدریس باشند،حتما  بهتریاد می گیرند.چون خودشان زبان خودشان را بهتر می فهمند. 

 و اگردیگردانش آموزان ،در پایان ،اشکالی داشته باشند، به      

دانش آموز تدریس کننده بر می گردد که با راهنمایی دبیر ،اشکال هایش را رفع می کند.چنان چه تعداد دانش آموزان بیشتر است هر دو نفر با همیاری هم یک پاور پوینت آماده کنند .

 

درس اول : به نام خداهای شعری -  سجع – تشخیص یا جان بخشی -  مثنوی- چهارپاره –

توانایی شمارش تعداد جمله ها در شعر و نثر – ضرب المثل یا سخنان حکیمانه در مورد آرزو و امید .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس دوم : تفاوت تشبیه و تشخیص با ذکر مثالهای  متعدد – انواع جمله ی خبری ،امری ،پرسشی،عاطفی

تو صیف خصوصیات پدیده ها و مکان ها –شعر نو و ویژگی های آن - نمایش تصاویری زیبا از طبیعت با توجه به جمله ی  (همه عالم کتاب حق تعالی است)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس سوم: آشنایی با دوران نوجوانی و رهنمودهای  بزرگان در این باره همراه با تصویر –

خاطراتی زیبا از نوجوانی بزرگان – تصاویر شکفتن گلها وارتباط با دوران نوجوانی – نشانه های نگارشی –

فعل که مهم ترین بخش جمله است – جمله ساده و ادبی و جمله گفتاری و نوشتاری همراه با مثال –

ضرب المثل درس : " به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید "  که می توانید چند تصویر برایش بیابید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس چهارم: هر بیت شعر " با بهاری که می رسد از راه "  را تا پایان ،زیر تصویرمربوط به خود و با اسلاید
مناسب قرار دهند وهمراه با صدا باشد بهتر است- چند حدیث در مورد نوجوانی – مترادف –

معرفی  نشریه ها ،کتاب ها ، سایت ها و وبلاگ هایی برای نوجوانان نهاد – مراعات نظیر یا شبکه معنایی -  

 واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی –

ضرب المثل درس:  "خود را بشناس تا خدا را بشناسی " با تصویر و توضیح  - 

(آیه : وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس پنجم: آرایه تکرار – مفعول – زاویه دید اول شخص و سوم شخص – هم آوا-

شعر فرشته مهر و سخنانی  در مورد مادر

ضرب المثل :" ازهیچ دلی نیست که راهی به خدا نیست ." که می توان با تصویر مربوطه نمایش داد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس ششم: پسوند َک  - متمم  و حروف اضافه – مخفف- کلمات دو املایی مثل جرئت و جرأت –

ضرب المثل: آزموده را آزمودن خطاست.

------------------------------------------------------------------------------------------------

درس هفتم: فرق رباعی و دوبیتی – فعل های اسنادی – سفرنامه نویسی – زبان محاوره ای یا گفتاری –

طنز نویسی -  ضرب المثل : " وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی "

------------------------------------------------------------------------------------------------

درس هشتم:  نکات مهم در نامه نگاری –نامه های دوستانه ،رسمی و اداری- فرق گزاردن و گذاردن –

نشانه های اختصاری مانند " س" ،  "ص"  ، "ع" و... - مسند

ضرب المثل : قیمت هر کس به قدر علم اوست. با تصویر و تعدادی از جملات حکیمانه متناسب با آن.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

درس نهم: قالب شعری قطعه – زمان افعال ( گذشته – حال – آینده) قافیه و ردیف –

رسم الخط رایج زبان مثل خواهش ،بالاخره و...

طرح انشا ( طرح پرسش  درباره موضوع و پاسخ به آنها )

--------------------------------------------------------------------------------------------------

درس دهم: شناخت وتشخیص فعل  ماضی از مضارع – شخص  و شمار ( مفرد و جمع بودن ) –

خاطره نویسی – ثبت رویدادهای روزانه – ضرب المثل درس : " پشیمان نگردد کس از کار نیک"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس یازدهم : ضمیرهای جدا و پیوسته  ، مرجع ضمیر – موضوعات مشترک میان اسلام و ایران –

تفاوت هم خانواده های فارسی ،عربی -رعایت فاصله و حاشیه گذاری در دو طرف متن انشا ، پاراگراف بندی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس دوازدهم : شش ساخت ( صیغه ) فعل های زمان حال (مضارع) – توصیف چهره و رفتار – تلمیح –

ضرب المثل : " از محبت خارها گل می شود "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

درس سیزدهم : شش ساخت زمان گذشته – بن فعل – شناسه- مصدر – نثر ساده و ادبی – کنایه –

 ضرب المثل: "خانه ظالم به اندک فرصتی ویران شود. "

------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس چهاردهم و درس پانزدهم هر دو آزاد که بهتر است در مورد ادبیات بومی محل نگاشته شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس شانزدهم : نمادها –  داستان های نمادین یا رمزی با ذکر چند مثال – شش ساخت زمان آینده –

بن و شناسه های فعل آینده-ترکیب وصفی و ترکیب اضافی – نشانه تنوین در املاها – تبدیل زمان های فعل

 تغییرات تلفظی در گفتار ولی مورد توجه قرار دادن شکل نوشتاری کلمه ها مثل  "اجتماعی  " ،" مجتبی" و...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس هفدهم : انواع ترجمه – واژه های ساده و غیر ساده – آشنایی با فرهنگ لغت برای ترجمه –

نامه ی سرگشاده – متن های نمایشی -


مطالب مشابه :


شعر زیبا در مورد جوانی

و به نور فهم مرا گرامی بدار و در درک و فهمیدن مطالب یاری ام شعر زیبا در مورد
شعری برای نوجوانی همه

سالها پیش تو را در دل خود جا کردم / آه از آن روز چه غمها نه مرا در دل شعری برای نوجوانی
شعری از پروین اعتصامی در باره ی نوجوانی

شعری از پروین اعتصامی در باره ی نوجوانی - شعری از پروین اعتصامی در باره ی
تقسیم بندی مطالب - برای ساخت پاورپوینت دانش آموزان هفتم

ضرب المثل یا سخنان حکیمانه در مورد آرزو و حدیث در مورد نوجوانی شعری قطعه
شعری که از دل طبیعت جوشیده است

شعری که از دل در صنایع لفظی است که کودک ویزگی مجموعه ی مورد نقد، کتاب" با دعای
شعری در مورد بم از آقای حامد عسگری

شعری در مورد بم از از در و پنجره‌ها سلام من رامین نوجوانی بیستو چند ساله اهل شهر وفا
تقسیم بندی مطالب - برای ساخت پاورپوینت دانش آموزان هفتم - هر نفر یک درس به ترتیب دروس کتاب

ضرب المثل یا سخنان حکیمانه در مورد آرزو و حدیث در مورد نوجوانی شعری قطعه
شعری پند آموز از سعدی

مواردی که شما هیچوقت در مورد موبایل نشنیده شعری پند آموز از
برچسب :