نمرات زبان تخصصی دانشگاه علمی کاربردی سایپا

نمرات  زبان تخصصی      دانشگاه علمی کاربردی سایپا

نمره

شماره دانشجویی

18

903600933001

10.75

903600933002

9

903600933003

18

903600933004

20

903600933005

18.5

903600933006

16

903600933007

10

903600933008

17

903600933009

14.25

903600933010

8.5

903600933011

19.5

903600933012

15.5

903600933013

10

903600933014

18

903600933015

16.5

903600933016

19.5

903600933017

17.25

903600933018

18.5

903600933019

20

903600933020

17

903600933021

18.5

903600933022

16.75

903600933023

18

903600933024

18

903600933025

18

903600933026

17.75

903600933027

19

903600933028

17.5

903600933029

16

903600933030

18

903600933031

16.5

903600933032

18

903600933033

19.25

903600933034

19

903600933035

17

903600933036

17.5

903600933037

16.5

903600933038

16.25

903600933039

19.5

903600933040

19.5

903600933041

19

903600933042

18.5

903600933043

15.75

903600933044

20

903600933045

16

903600933046

16.5

903600933047

----

903600933048

19

903600933049

17

903600933050

20

903600933051

14

893600933027

17

893600933037

19.5

893600933040


مطالب مشابه :


مقاله

مهندسی بهداشت محیط ساوه مركز آموزش علمي كاربردي مرکز آموزش علمی کاربردی صفا; دانشگاه
قابل توجه دانشجویان دانشگاه استیل آذین

قابل توجه دانشجویان دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی کاربردی یدک رسان کاوه

لیست نمرات مکانیک صنعتي دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
محمد شرافت معرفی نماینده خانه خیرین استان مرکزی به خانه خیرین ایران

ساوه و ساوجی مهندس نازی اقدم صفا
نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه

نمرات هیدرولیک ماشین الات سنگین آزاد واحد ساوه دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي.
خانه خیرین استان مرکزی

برای نخستین بار در کشور بلوک سیلندر و سرسیلندر موتور 457 در ساوه مهندس نازی اقدم صفا
نمرات دانشگاه استیل آذین

نمرات دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا.
نمرات زبان تخصصی دانشگاه علمی کاربردی سایپا

نمرات زبان تخصصی دانشگاه دانشگاه جامع علمي كاربردي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یدک رسان کاوه

نمرات نهایی فیزیک مکانیک دانشگاه علمی دانشگاه جامع علمي كاربردي. گروه صنعتی صفا.
نگاهي گذرا به سيماي فرهنگي اجتماعي شهرستان ساوه - در 120 کیلومتری تهران

ساوه و ساوجی ها پذيرفته شدگان دانشگاه ها 46 ذبيح الله صفا درباره وي مي نويسد:
برچسب :