آیین نامه تسهیلات ورود بدون کنکور ممتازین ارشد و دکتری

الف- رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده، با معرفی دبیرخانه المپیاد

ب- دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت

پ- رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها

ت- نفر اول مسابقه ها و جشنواره های معتبر علمی بین المللی با معرفی مراجع ذیربط

ث- نفر اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر

ج- دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند

تبصره1: برای دانشجویان دوره های کارشناسی پیام نور طول مدت تحصیل ده نیمسال در نظر گرفته می شود.

تبصره 2: اولویت ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مشمول این ماده، در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجوی است ولی در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده، ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاههای دیگر (اعم از دولتی و غیردولتی) بلامانع است.

تبصره 3: تشخیص اعتبار علمی مسابقه های بین المللی (موضوع بندهای ب 2-1 و ت 2-2 و 2-3) طبق "دستور العمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه علمی بین المللی"، مصوب شورای هدایت به عهده معاونت آموزشی وزارت است؛

تبصره 4: دانشجویان ممتاز در رشته هایی که سرفصل دروس آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای پنج نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای نه نیمسال تدوین و تصویب شده است نیز می توانند از تسهیلات مربوط بهره مند شوند؛

تبصره 5: چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مرخصی تحصیلی ، زایمان و موارد مشابه) بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین نامه شود، در این صورت پس از تایید و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه پذیرنده و معرفی به دبیرخانه شورای هدایت موضوع در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت بررسی و با تایید نهایی معاونت آموزشی وزارت، استفاده از تسهیلات مربوط امکانپذیر می باشد.

تبصره 6: دانشگاهها موظفند حداقل یک نفر و حداکثر ده درصد از ظرفیت پذیرش (تعداد ثبت نام شدگان) هر یک از رشته های دوره بالاتر موجود را به دانشجویان ممتاز دوره پایین تر (موضوع بندهای ث 2-2، ج و چ 2-3) اختصاص دهند؛

تبصره 7: مقدار ده درصد در هر یک از رشته های دوره های پایین تر و بالاتر، بر اساس اولویت علمی و مجموع ظرفیت های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) محاسبه می شود.

تبصره 8: در صورتی که مقدار درصد محاسبه شده در هر یک از دوره های تحصیلی پایین تر یا بالاتر عدد صحیحی نباشد، گرد کرده آن عدد با تقریب اضافی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 9: در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره بالاتر کمتر از 5 نفر باشد دانشگاهها مجازند حداکثر یک نفر از دانشجویان ممتاز دوره پایین تر را با در نظر گرفتن سایر شرایط این آیین نامه پذیرش کنند.

تبصره 10: دانشجویان ممتاز مذکور در این ماده (به غیر از بند ث 2-2، ج و چ 2-3 و برگزیدگان دانش آموزی و دانشجویی مسابقه های آموزشکده های فنی و حرفه ای و جهانی مهارت) در صورتی که موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه محل تحصیل خود نشوند، جایابی آنها بر اساس دستورالعمل مصوب شورای هدایت توسط سازمان سنجش انجام می شود.

تبصره 11: ظرفیت پذیرش افراد مشمول این ماده مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته - محل (مندرج در دفترچه سازمان سنجش) است.

ماده 3: پذیرش دانشجویان ممتاز مذکور در ماده 2 (با رعایت شرایط مندرج در هر بند) در دوره های تحصیلی بالاتر در هر یک از دانشگاههای دولتی به صورت رایگان می باشد و دانشگاهها مجاز به دریافت شهریه از دانشجویان مذکور نیستند.

ماده 4: افراد مشمول ماده 2 این آیین نامه صرفا می توانند برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.

ماده 5: افراد ذیل می توانند در صورت شرکت در آزمون ورودی دوره بالاتر و کسب حد نصاب علمی برابر 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده آزاد در رشته - محل مورد تقاضا پذیرفته شوند.

الف- افراد مشمول ماده 2 این آیین نامه (با رعایت شرایط مندرج در هر بند)

تبصره یک: در مورد دانشجویان بند ج 2-3 ماده 2، منحصرا دانش آموختگان رتبه اول با رعایت شرایط مندرج در آن می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

ب- دارندگان نشان نقره و برنز کشوری المپیاد دانش آموزی با معرفی مراجع ذیربط

پ- رتبه های اول تا سوم مرحله کشوری مسابقه ملی مهارت (در هر یک از رشته های مسابقه) برای ورود به آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و موسسه های آموزشی عالی غیردولتی- غیرانتفاعی با معرفی دبیرخانه این مسابقه ها

ت: دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته که ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال دوره تحصیلی خود را به پایان رسانده و به لحاظ میانگین کل، حائز بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه محل تحصیل خود باشند.

تبصره 2: افراد موضوع این ماده مجازند حداکثر طی مدت دو سال پس از زمان دانش آموختگی و صرفا برای یک بار از تسهیلات این ماده بهره مند شوند.

تبصره 3: تسهیلات مندرج در این ماده برای دانشجویان واجد شرایط دانشگاه آزاد اسلامی از طریق شرکت در آزمون ورودی همان دانشگاه قابل اعمال است.

الف) دارا بودن حداقل میانگین کل 17 و حداقل دو مقاله در مجلات علمی - پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی

ب) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد

تبصره 1: محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه می باشد.

تبصره 2: پذیرش دانشجویان مشمول این ماده مازاد برظرفیت و با رعایت مفاد مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

ماده 7: نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی وزارت است و در شرح و تفسیر مفاد، نظر این معاونت مورد استفاده خواهد بود.
منبع:http://www.nasir.irوخبرگزاری مهر


مطالب مشابه :


آیین نامه تسهیلات ورود بدون کنکور ممتازین ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد حسابداری - آیین نامه تسهیلات ورود بدون کنکور ممتازین ارشد و دکتری - «خدایا
.آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي

پذیرش ممتازین دانشجویان مفاد آگهي استخدام اين شركت دقيقاً مطابق با ضوابط و معيارهاي
حداقل مدرک لازم برای استخدام در نفت فوق دیپلم اعلام شد

افزایش حداقل مدرک استخدام از تا به حال فقط ممتازین دانشگاه های دولتی امکان جذب در
اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کارنامه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 87 نیمسال دوم - ممتازین ب

ممتازین ب - اطلاع رسانی اخبار معماری و شهرسازی - انعکاس کارهای علمی صورت گرفته در استخدام
اعلام نتایج پذیرش ممتازین بدون آزمون ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد

كارشناسي ارشد حسابداری .:. وحيد سليمي.:. - اعلام نتایج پذیرش ممتازین بدون آزمون ارشد سال 1389
استخدام دانشگاه افسری ارتش ،کارمند نیروی دریایی ،کارمند نیروی زمینی ارتش استخدام زن و مرد

پذیرش ممتازین دانشجویان کاردانی آگهي استخدام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران
اعلام روند تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی نفت

شرایط فارغ‌التحصیلان ممتاز هم هستند، می‌توانند در سامانه ممتازین و استخدام شده
استخدام زن در نیروی انتظامی با درجه ستوان سومی براساس کنکور سراسری سال91

پذیرش ممتازین بالاتر حق انتخاب اين رشته ها را ندارند. 7- موفقيت در مراحل گزينش و استخدام
همایش تجلیل از ممتازین استانی مسابقات قرآنی، معارف اسلامی و فرهنگی هنری

عصراوز - همایش تجلیل از ممتازین استانی مسابقات قرآنی، معارف اسلامی و فرهنگی هنری - - عصراوز
برچسب :