تعبیر خواب کیف - تعبیر خواب - تعبیرخواب کیف

تعبیرخواب کیف

تعبیرخواب کیف

کیف
کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم.

 


,