سرعت-قدرت-انعطاف پذیری-چابکی-توان عضلانی -هماهنگی-تعادل -ترکیب بدن

سرعت-قدرت-انعطاف پذیری-چابکی-توان عضلانی -هماهنگی-تعادل -ترکیب بدن 

سرعت

سرعت در رشته های دو سرعت و پرش ها در دو میدانی عامل تعیین کننده ی پیشرفت ورزشکار به شمار می رود ، به علاوه شرط مهمی برای اغلب ورزشها می باشد. این فاکتور به انعطاف پذیری ، قدرت توانایی استراحت عضلات و کیفیت تکنبک ورزشی بستگی دارد. مثلا در فوتبال و والیبال هر چه پا و دست به عقب تر برود به هنگام نواختن ضربه به توپ سرعت بیشتری خواهد گرفت.

 دو شرط اساس و مهم برا ی بهبود سرعت وجود دارد :

اول تعداد بیشتر تارهای عضلانی سفید یا تند انقباض

دوم قابلیت و کیفیت سیستم اعصاب و سرعت عمل آنها در زمینه ی دریافت و جواب دادن به تحریکات .

به طور کلی سرعت شامل دو بخش سرعت عکس العمل و سرعت حرکت می شود.

سرعت عکس العمل عبارت است از حداقل فاصله ی زمانی بین محرک و پاسخ حرکتی به آن حداقل زمان برای افراد معمولی از طریق تحریکات بینایی 15/0 تا 2/0 ثانیه ، برای تحریکات شنوایی 12/0 تا 27/0 ثانیه و برای تحریکات لمسی 09/0 تا 18/0 ثانیه می باشد. سرعت حرکت یعنی کوتاهترین فاصله زمانی که شخص بتواند بدن یا قسمتی از آن را یک یا چند بار به حرکت درآورد و یا به عبارت دیگر سرعت حرکت قابلیتی است که به وسیله ای آن ورزشکار قادر می گردد حرکت را سریعتر و با هماهنگی بیشتر انجام دهد. مانند کنترل توپ فوتبال با سینه و شوت کردن آن بدون اینکه توپ با زمین تماس پیدا کند.

قدرت

قدرت را می توان به عنوان نیرو یا تنش یک عضله یا به عبارت صحیح تر گروهی از عضلات که با حداکثر فشار در برابر مقاومت معینی اعمال می شود، تعریف نمود.

انواع انقباضات عضلانی

الف) انقباض هم طول یا ایزومتریک

ب) انقباض هم تنش یا ایزوتونیک

ج) انقباض هم جنبش یا ایزوکینتیک

د) انقباض برون گرا

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری عبارت است از قابلیت کشیده شدن عضلات و ناندونها به منظور تامین وسعت دامنه ی حرکتی بیشتر برای مفاصل مربوطه عوامل موثر در استحکام مفصل که ممکن است اثر بازدارنده در انعطاف پذیری مفصل داشته باشند عبارتند از :

لیگا منتها ، عضلات ، غضروف ها ، تاندونها ، بافت پیوندی پوست و بالاخره

شرایط آب و هوایی

عوامل دیگری مانند چربی ، جنس نوع ساختمان بدن مزومورف « اکتومورف » آندومورف توارث اشتغال ، عادات شخصی تمرین سن نیز در دامنه حرکت مفصل موثر می باشند. با توجه به نتیجه حاصل از تحقیقات کپسول مفصلی و بافت های مربوط به اضافه ، عضله بیشترین محدودیت را ایجاد می کند.

انعطاف پذیری نقش مهمی در بروز صدمات ورزشی ( خصوصا صدمات مفصلی ) دارد بالا و پایین بودن میزان انعطاف بدنی ، مفاصل را مستعد صدمه پذیری می کند چون این عامل باعث آزادی حرکت مفصل در جهات مختلف می باشد .با این حال علاوه بر موارد فوق ورزشکارانی که انعطاف پذیری ، مطلوبی دارند حرکات ورزشی را با ظرافت و صرف انرژی کمتر اجرا می کنند.

چابکی

توانایی بدن برای تغییر وضعیت ، تغییر مسیر حرکت و یا هر دوی آنها که در حداقل زمان و با مهارت و دقت انجام شود را چابکی می گویند.

چابکی ، عمومی است ( چابکی تمام بدن ) یا عضوی ( چابکی یکی از اندام ها مثل دست و پا ) فاکتور چابکی در بسیاری از فعالیت های ورزشی به عنوان عامل تعیین کننده ی موفقیت است .

استارتهای سریع ، توقفهای ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر حرکت به عنوان پایه و اساس نمایش خوب به ویژه در بازی هایی از قبیل بسکتبال تندیس ف بدمینتون ، والیبال ، فوتبال و ... به سمار می رود.

توان عضلانی

توان را معمولا مترادف با کلمه قدرت جسمانی به کار می برند در حالی که به تعاریف توان مقدار نیرویی است که عضلات در واحد زمان تولید می کنند ، البته لازم به تذکر است که قدرت بدنی در ارتباط مستقیم با توان است. توان از نظر فیزیکی کار انجام شده در واحد زمان یا P=w/t  که در آن p توان ، w کار انجام شده و t زمان است .

همچنین توان را قدرت انفجاری یا حداکثر نیروی عضلات در کوتاهترین مدت زمانی نیز تعریف کرده اند. توانایی انجام پرش ، پرتاب وزنه ، نیزه ، دیسک با شروعهای سریع در دو میدانی نمونه هایی از تبدیل انرژی یه توان هستند.

هماهنگی

همکاری سیستم عصبی مرکز ی با عضلات و ارگانهای حسی ( چشم ، گوش و...) در جریان یک حرکت به خصوص را هماهنگی می گویند. با رشد جسمی و افزایش سن در کودکان به تدریج هماهنگی ایجاد می گردد. کودک نوپایی که حرکات ابتدایی راه رفتن را نشان می دهد در مراحل اولیه ی تعادل چندانی ندارد اما با گذشت زمان و افزایش سن این ضعف برطرف مس گردد و این مهارت پایه را به درستی انجام می دهد. در ورزش به قابلیتی که ورزشکار بتواند فعالیتهای ورزشی را به صورت نرم و روان و متعادل اجرا کند هماهنگی گفته می شود. یا به تعبیر دیگر هر گاه ترتیب زمان و اجرای هر حرکت صحیح باشد و مقدار مناسبی نیرو صرف انجام آن شود ، نتیجه ی آن یک عمل هماهنگ است. تمرین مستمر حرکتی کیفیت هماهنگی در عملکرد آن را بالا می برد و منجر به کاهش نیاز به اکسیژن برای انجام آن حرکت می گردد.« لیسن و هالمن » برای بررسی میزان هماهنگی در اثر تمرین تحقیقی  انجام دادند و در نتیجه دریافتند که کار قلب برای انجام یک کار فیزیکی معین توسط عضله اسکلتی کاهش یافت، در نتیجه برداشت اکسیژن به دلیل افزایش هماهنگی ضمن دویدن بر روی دستگاه ترمومیل کاهش یافت.

هماهنگی در بسیاری از حرکات قابل مشاهده است به خصوص شیرجه و ژیمناستیک که انجام حرکات چرخشی ، پشتکها و پرشها نهایت هماهنگی را به معرض نمایش گذاشته می شود. البته هیچ یک از ورزشها بدون هماهنگی زیبا نیستند.

تعادل

هرگاه برآیند نیروهای وارده بر یک جسم صفر باشد، آن جسم در حال تعادل خواهد بود. در واقع هنگامی که بین نیروهای موافق و مخالف توازن وجود داشته باشد جسم از تعادل برخوردار خواهد بود حال چنانچه عامل یکی از نیروها را کم و یا زیاد نماید تعادل به هم می خورد. به طور کلی تعادل یک جسم به عوامل زیر بستگی دارد:

الف) وضعیت و طرز قرار گرفتن خط مرکز ثقل نسبت به محدوده سطح اتکا

ب) وزن جسم

ج) ارتفاع مرکز ثقل در رابطه با سطح اتکای آن ( برای تعدل باید مرکز ثقل بر سطح اتکا منطبق شود).

برای مرکز ثقل تعریف های متعددی ارائه شده که عبارت اند از :

-         به نقطه ی معینی از بدن که بدن بتواند آزادانه حول آن نقطه در مسیر دلخواه دوران نماید.

-         نقطه مشترک برخورد سطوح مختلف بدن ( صفحات فرضی که از بدن می گذرند).

-         نقطه ای از بدن که وزن به طور مساوی حول آن نقطه در جهات مختلف تقسیم شده باشد.

مرکز ثقل در انسان در حدود معادل 55 درصد قامت از کف پاها قرار گرفته استو این نقطه از فردی به فرد دیگر متفاوت است .برای مثال در زنان کمی پایین تر از مردان قرار گرفته است . بنابراین می توان گفت که زنان از تعادل بیشتر و بهتری برخوردارند. اما در ورزشهای مثل پرش ارتفاع که عبور دادن مرکز ثقل از مانع تعیین کننده است مردان وضعیت بهتری دارند. در شرایط یکسان هر چه مرکز ثقل بالاتر باشد . پایداری و تعادل کمتر است . در صورتی که هر چه وزن بیشتر باشد جسم دارای تعادل بیشتری است. و چنان چه مرکز ثقل در جهتی از محدوده ی سطح اتکا خارج شود تعادل در همان جهت به هم خواهد خورد. در ورزش چگونگی وضعیت بدن در کیفیت تعادل موثر است برای مثال وقتی یک کشتی گیر در حال گارد ، پاهایش را به هم نزدیک کند، نیروی کمتری لازم است تا تعادل او را به هم بزند. پس برای داشتن تعادل بیشتر فاصله پاها از یکدیگز مقداری زیادتر شود. اثر موفقیت مرکز ثقل در موفقیت رشته های مختلف ورزشی متفاوت است. مرکز ثقل در ورزش کشتی اثر منفی دارد. انسان در حالت ایستاده دارای یک تعادل دینامیکی است نه یک تعادل استاتیکی یا ساکن. چون انسان تعادل خود را بر روی پاهایش مثل پایه های ثابت و ساکن یک میز حفظ نمی کند، بلکه در تمام مدت ایستادن یا ساکن . چون انسان تعادل خود را بر روی پاهایش مثل پایه های ثابت و ساکن یک میز حفظ نمی کند، بلکه در تمام مدت ایستادن مرتبا اندکی به جلو و عقب تاب می خورد . هنگامی که شخص تمایل دارد به جلو سقوط کند عضلات پشت ساق پا کشیده می شوند، دوکهای عضلانی منقبض می گردند و رفلکس کششی موجب انقباض این عضلات می شود. بنابراین شخص متمایل به عقب می گردد. این عمل جلوی پا را تحت کشش قرار داده و دوکهای عضلانی موجود در این عضلات کشیده می شوند و رفلکس کششی شخص را دوباره به طرف جلو می کشد و به این ترتیب تعادل شخص توسط انقباض وشل شدن متناوب عضلات خم و راست کننده ی پا حفظ می شود در همان زمان حرکت مشابهی به دو پهلو نیز وجود دارد.

ترکیب بدن

بدن انسان از ترکیباتی تشکیل شده که در بحث تربیت بدنی آمادگی جسمانی به طور عمده میزان چربی ، عضله و استخوان مورد بحث و نظر است .

با توجه به مطالعات انجام شده کلیه ی افراد جامعه از نظر پیکر ، ظاهر بدن ویا قامت به سه نوع مزومورف ، آندومورف واکتومورف تقسیم می شوند.

الف) مزومورف یا عضلانی پیکری : این افراد دارای بدنی چهار شانه و عضلانی سفت نیرومند و برآمده هستند. در این افراد استخوانها درشت و ضخیم قفسه سینه بزرگ وکمر باریک است.

ب) آندومورف یا فربه پیکری : مشخصه این افراد داشتن بدن گرد ونرم است .قطر بدن از جلو به عقب با قطر آن از یک پهلو به پهلوی دیگر در نواحی سر ، گردن ، تنه و دست و پا متمایل به برابری می باشند. از دیگر ویژگی های این نوع ساخت بدن پیشامدگی شکم نسبت به سینه ، شانه های مربعی شکل بالا آمده و گردن کوتاه را می توان نام برد.

ج) اکتومورف یا لاغر پیکری : صفات بارز این افراد نحیفی ، ضعف و ظرافت بدنی است . این افراد معمولا دارای چربی وعضله کمتر می باشند. شانه هایی پایین افتاده ، دست و پا نسبتا دراز وتنه نسبتا کوتاه است هیچ نوع برجستگی عضلانی در هیچ نقطه ای از بدن به چشم نمی خورد .

لازم به توضیح است که دریک جامعه نمی توان به یک نوع کاملا خاص دست یافت بلکه هر فردی ترکیبی از سه جزء فوق می باشد که معمولا با اعداد نمایش می دهند.

چربی موجود در بدن نقش های بسیار ی ایفا می کند از جمله مقابله با هوای سرد به عنوان عایق بدن ، تهیه انرژی لازم در تمرینات طولانی و در شرایط غذایی کمک به فعالیت غدد مترشحه و نیز متابولیسم و ...

سوال این است که چه مقدار چربی باید در بدن هر فرد موجود باشد تا ضمن ایفای نقش های فوق و سایر وظایف عامل محدود کننده و مزاحمی برای بدن نباشد؟

در پاسخ به این پرسش متخصصین معتقدند که میزان مطلوب چربی درمردان بالغ بین 15 تا 17 درصد و برای زنان کمی بیشتر از این مقدار یعنی در حدود 25 در صد کل وزن بدن آنها باید باشد . مقدار چربی در ورزشکاران به ویژه قهرمانان استقامتی کمتر از حد مذکور است .

چربی اضافی یا چاقی علاوه بر این که به عنوان وزن مرده تلقی می شود یک عامل تهدید کننده ی قوی برای سلامتی نیز به شمار می رود . پس داشتن چربی اضافی یکی از نشانه های عدم آمادگی جسمانی مناسب و مطلوب است .

دستور العمل ارزشیابی مردان

نمره ی نهایی زیر براساس امتحانی که مطابق دستورالعمل زیر شرح داده می شود به دست می آید.

  1. تست کوپر ( دوی استقامت در مدت 12 دقیقه است که هر فردی مسافتی را طی می کند)

  2. تست ترکیبی

  3. آزمون کتبی

  4. مشارکت در فعالیتهای کلاس

-         تست کوپر بهتر است حتی الامکان در پیست استاندارد دو میدانی ( 400 متر ) انجام شود.

-         تست ترکیبی : این آزمون در برگیرنده ی عواملی چون قدرت و استقامت کمر بند شانه ای ، سرعت ، استقامت عضلانی ، چابکی و غیره است ، مواد تشکیل دهنده ی تست به ترتیب زیر و بدون وقفه انجام می شود.

1.     کشش بار فیکس

2.     دوسریع 25 متر

3.     دراز ونشست 30 بار

4.     دوی سریع 25 متر

5.     پرش جفت از روی موانع ( ارتفاع مانع ها 90 سانتی متر ، تعداد 5 عدد و فاصله آنها از یکدیگر 150 سانتی متر است .)

6.     دوی سریع 25 متر

7.     حمل وزنه 20 کیلوگرمی به صورت دو دمبل که هر یک از آنها 10 کیلوگرم وزن دارد، مسافت حمل وزنه ها 9 متر است و 4 بار به صورت افت و برگشت انجام می شود.

8.     دوی سریع 25 متر

9.     پرش جفت از پهلو به صورت زیگزاگ از روی یک خط به عرض 10 سانتی متر 50 بار ( هر رفت و برگشت 2 شماره محاسبه می شود.

خطاها

  1. درکشش بارفیکس هر داوطلب فقط باید یک بار این است تست را انجام دهد و در اجرای حرکت بدن نباید تاب بخورد ، زانوها نباید بالا بیاید و ضربه های پاها مجاز نیست .

  2. دراز و نشست زانوها باید خمیده بوده و کف پاها بر روی زمین باشد و دست راست روی شانه چپ و دست چپ روی شانه ی راست قرار دارد بین حرکات دراز نشست زمان استراحت وجود ندارد در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق حرکت شمارش نخواهد شد.

  3. در پرش جفت از روی مانع ، در صورت سقوط هر یک از موانع آزمون شونده موظف است مانع را بلافاصله در جای خود و به حالت قبلی قرار دهد.

  4. در حمل وزنه ، دمبل ها باید کاملا پشت خس مشخص شده قرار داده شوند.


مطالب مشابه :


فوتسال آسیا ویژن

فوتسال آسیا هایی که می توانندبرای یک دروازه بان ترجمه فارسی دروازه بانی.
سرعت-قدرت-انعطاف پذیری-چابکی-توان عضلانی -هماهنگی-تعادل -ترکیب بدن

تست کوپر ( دوی استقامت در مدت 12 دقیقه است که هر تمرین تکنیک های اساسی دروازه بانی فوتسال ;
بازی جوانان

تست فوتبال ذوب آهن تهران اصتلاحات انگلیسی ترجمه فارسی دروازه بانی تیم فوتسال الغدیر
هفته ششم دسته اول جوانان تهران

تست فوتبال ذوب آهن تهران اصتلاحات انگلیسی ترجمه فارسی دروازه بانی تیم فوتسال الغدیر
تست فوتبال نیم فصل مسابقات

تیم های فوتسال. (تست رایگان) اصتلاحات انگلیسی ترجمه فارسی دروازه بانی.
تست نیم فصل جوانان

تیم های فوتسال. شماره تلفن جهت تست : اصتلاحات انگلیسی ترجمه فارسی دروازه بانی
برچسب :