اموزش متلب_ماتریس ها

تمامی داده ها در متلب به صورت ماتریس ذخیره میشود.حتی اعداد اسکالر به صورت یک ماتریس 1در1 ذخیره میشوند.ارایه های ماتریس هارا در متلب بین دو لامت [] تعریف میکنند

>> a=[1 2 3]

a =

     1     2     3


>> b=1:1:3

b =

     1     2     3


>> c=linspace(1,3,3)

c =

     1     2     3


نکته:دستور (linspace(a,b,n بازه[a,b] رابه n قسمت مساوی تقسیم میکند


>> d=[1:3]

d =

     1     2     3


>> e=1:3

e =

     1     2     3


تمامی دستورات ماتریسی به یک اندازه تولید کرده اند با اجرای دستور whos میتوانید متغیرهای داخل workspace را بررسی کنید.

>> whos

  Name      Size            Bytes  Class     Attributes

   a         1x3                24  double              

   b         1x3                24  double              

   c         1x3                24  double              

   d         1x3                24  double              

   e         1x3                24  double  

      

>> a=[1 2;3 4;5 6]a =     1     2     3     4     5     6
ماتریس فوق ماتریسی است 2*3 که شامل 4 عنصرمیباشد
>> a=[1 2 3 4]a =     1     2     3     4

این یک ماتریس 4*1 (ملقب به بردار سطری)است که شامل 4 عنصر میباشد
>> a=[1;2;3;4]a =     1     2     3     4
این یک ماتریس 1*4(ملقب به ماتریس ستونی)است که شامل 4 عنصر میباشداز مثالهای فوق متوجه شدیم که با استفاده از ";"(سمیکالن) سطرهارا جدامیکنیم.هر دو دستور زیر یک ماتریس مشابه تولید میکنند:>> a=[1 2;3 4]a =     1     2     3     4

>> a=[1 23 4]a =     1     2     3     4
ماتریسها میتوانند شامل عبارات جبری و انتسابی نیز باشند.
>> b=[a(1,1) 1+6]b =     1     7
>> c=[b a(1,:)]c =     1     7     1     2

برای ترانهاده(ستونی) کردن ماتریسها کافیست در انتهای ماتریس علامت " ' " (کوتیشن) را بگذاریم.هر دو ماتریس ذیل باهم برابرند:>> a=[1 2 3]'a =     1     2     3
>> a=[1;2;3]a =     1     2     3
ماتریسها را در داخل یکدیگر نیز میتوان جای داد و همزمان عملیات جبری انجام داد:
>> f=[1 2 3 4]f =     1     2     3     4
>> g=[f' f']g =     1     1     2     2     3     3     4     4
>> h=[2*f]h =     2     4     6     8
>> h=[2*f']h =     2     4     6     8
 مثال های زیر را با دقت تحلیل کنید:
>> c=rand(4,4)c =    0.6555    0.2769    0.6948    0.4387    0.1712    0.0462    0.3171    0.3816    0.7060    0.0971    0.9502    0.7655    0.0318    0.8235    0.0344    0.7952

>> c([1,2],[2,3])
ans =
    0.2769    0.6948    0.0462    0.3171

>> c([1,2],[1,2])
ans =
    0.6555    0.2769    0.1712    0.0462

>> c([1,3],[1,2])
ans =
    0.6555    0.2769    0.7060    0.0971

>> c([1,2],[1,3])
ans =
    0.6555    0.6948    0.1712    0.3171
>> c([2:4],[1:3])
ans =
    0.1712    0.0462    0.3171    0.7060    0.0971    0.9502    0.0318    0.8235    0.0344
>> c([2,4],[1,3])
ans =
    0.1712    0.3171    0.0318    0.0344
>> c([1,end],[1,end])
ans =
    0.6555    0.4387    0.0318    0.7952
>> c([1:end],[1:end])
ans =
    0.6555    0.2769    0.6948    0.4387    0.1712    0.0462    0.3171    0.3816    0.7060    0.0971    0.9502    0.7655    0.0318    0.8235    0.0344    0.7952
>> c(end,end)
ans =
    0.7952

>> c(1:3,1:2:end)
ans =
    0.6555    0.6948    0.1712    0.3171    0.7060    0.9502
>> c(2:end,:)
ans =
    0.1712    0.0462    0.3171    0.3816    0.7060    0.0971    0.9502    0.7655    0.0318    0.8235    0.0344    0.7952
c(2:4,:)
ans =
    0.1712    0.0462    0.3171    0.3816    0.7060    0.0971    0.9502    0.7655    0.0318    0.8235    0.0344    0.7952
امید وارم با انجام مثالهای فوق تونسته باشم ذهنتون رو برای تحلیله مثالهای سخت اماده کرده باشم.نظیر این مثالهارو خودتون میتونید انجام بدید و ببینید ایا میتونید بدونه استفاده از متلب جواب هارو حدس بزنید...
مارو از وجود نظرات و انتقادات خودتون محروم نکنید.....پس لطفا نظر فراموش نشهMohandesaan.blogfa.com


مطالب مشابه :


ماتریس

زندگی با ریاضیات - ماتریس - آموزش ریاضی ماتریس. ماتریس عبارت است از آرایشی (آرایه‌ای)
جدول ماتریسی (swot)

ماتریس swot. فرصت‌ها o. تهدیدها t. قوت‌ها(s) ـ سند توسعه آموزش و پرورش در برنامه
اموزش متلب_ماتریس ها

مهندسی مکانیک - اموزش متلب_ماتریس ها - امید وارم با انجام مثالهای فوق تونسته باشم ذهنتون
ماتریس (MATRIX)

برنامه نویسی - ماتریس (matrix) - آموزش برنامه نویسی .::از شما برای انتخاب این وبلاگ متشکریم::. از
معکوس ماتریس 3 * 3 و بالاتر ( n * n )

hot technologies - معکوس ماتریس 3 * 3 و بالاتر ( n * n ) - knowledge is power
انواع ماتریسها

ماتریس مربعی. ماتریسی است که تعداد سطرها و ستونهای آن با هم برابر باشد. ماتریس سطری
برچسب :