چند تلاوت از استاد محمد الیثی

چند تلاوت از استاد محمد الیثی
 

أسم السورة

الاستماع تحميل
يوسف

الاستماع تنزيل
آل عمران

الاستماع تنزيل
النحل والإسراء

الاستماع تنزيل
يونس

الاستماع تنزيل
الأعراف والأنفال

الاستماع تنزيل
الحجر والنحل

الاستماع تنزيل
هود

الاستماع تنزيل
الحشر والانفطار

الاستماع تنزيل
النبأ والتكوير والمطففين

الاستماع تنزيل
الإسراء والضحى

الاستماع تنزيل
المائدة

الاستماع تنزيل
الإسراء

الاستماع تنزيل
النمل

الاستماع تنزيل
آل عمران

الاستماع تنزيل
التوبة والفاتحة والبقرة

الاستماع تنزيل
الزمر وغافر

الاستماع تنزيل
القيامة والطارق والأعلى

الاستماع تنزيل
الأنبياء والحج

الاستماع تنزيل
الأحزاب

الاستماع تنزيل


مطالب مشابه :


پرسش و پاسخ - روزنامه جام جم 1

مهدی فرنگی - دانشگاه علمی کاربردی نیم ور - سایت نمرات دانشگاه علمی کاربردی نیم ور
جزوه OpenGL مربوط به درس گرافیک استاد مجیدی

کارشناسی نرم افزار - علمی کاربردی نیمور. ورود به سایت دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی نیمور محلات،جهاد علمی- کاربردی
رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه نیم‌ور شهرستان محلات گفت:

رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی نیمور و دلیجان جذب دانشگاه جامع علمی
فقط برای شهید همت .....

دانشگاه علمی کاربردی نیم ور ; مراسم تودیع ومعارفع فرمانده بسیح دانشگاه نیمور; کاربردی.
دانلود تلاوت های استاد محمد علی البناء

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
تلاوت تحقیق مجلسی مصطفی اسماعیل

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
چند تلاوت از استاد محمد الیثی

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
دکتر سید محمد حسین طباطبایی حافظ برتر

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; درجه دکترای افتخاری از دانشگاه حجاز گردید، هم اکنون و در
سبک استاد عبدالفتاح شعشاعی

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
برچسب :