تلاوت تحقیق مجلسی مصطفی اسماعیل

تلاوت تحقیق مجلسی مصطفی اسماعیل     


ردیف سوره و آیات تلاوت شده مدت دریافت
1 بقره 263- 281، نازعات26-41 40':35" downlod.gif
14.1 MB
2 حجرات 13- آخر،قاف ، شرح، اخلاص 49':00 downlod.gif
17.1 MB
3 حج 1- 29(1945 میلادی) 30':10" downlod.gif
10.5 MB
4 قاف31- آخر،ذاریات1-30طارق، شمس 58':35" downlod.gif
20.4 MB
5 آل عمران171- 195 (وسط آیه ) 38':20" downlod.gif
13.4 MB
6 بقره 238- 252، طارق، شرح 32':50" downlod.gif
11.4 MB
7 مریم 12- 36 17':55" downlod.gif
6.26 MB
8 یوسف 4- 34، حاقه 1- 12 50':10" downlod.gif
17.5 MB
9 قصص 5-28،علق، قدر 43':50" downlod.gif
15.3 MB
10 تحریم ، حاقه 1- 14 37':15" downlod.gif
13 MB
11 لقمان 27-8،رحمن1- 23،حاقه،1-9 شرح 56':25" downlod.gif
19.7 MB
12 نجم،قمر،رحمن،حاقه،نازعات،شمس 60':30" downlod.gif
21.1 MB
13 قصص 5-28 ، شمس 33':55" downlod.gif
11.8 MB
14 حجرات 13- آخر،قاف 1-27 51':00 downlod.gif
17.8 MB
15 رعد 1- 29 42':55" downlod.gif
14.9 MB
16 حجرات 13-آخر،قاف1-22،طارق،شرح 36':50" downlod.gif
12.8 MB
17 فرقان58-آخر،حاقه 1-7 26':30" downlod.gif
9.26 MB
18 حجرات ، قاف 13- آخر 49':15" downlod.gif
17.2 MB
19 قصص 3- 25 51':10" downlod.gif
17.8 MB
20 آل عمران 185- آخر 46':55" downlod.gif
16.3 MB
21 هود25- 57،حاقه1-24،شمس 107':00 downlod.gif
37.4 MB
22 احزاب 28-48، حاقه 48':10" downlod.gif
16.8 MB
23 اسراء 1- 15، طارق 25':05" downlod.gif
8.78 MB
24 کهف 19- 34 19':00 downlod.gif
6.64 MB
25 هود 25-50 40':00 downlod.gif
13.9 MB
26 لقمان ، نازعات15-41،علق1-8 51':10" downlod.gif
17.8 MB
27 تحریم،ضحی،شرح،1-4 42':40" downlod.gif
14.8 MB
28 آل عمران 95-117 25':25" downlod.gif
8.89 MB
29 مریم12-36،حاقه،نازعات،شمس،علق1-5 55':25" downlod.gif
19.3 MB
30 قمر54-آخر،رحمن1-11،حاقه 1-12نازعات26-33 17':00 downlod.gif
5.95 MB
31 قاف 31- آخر،ذاریات 1-30- طارق،اخلاص 34':15" downlod.gif
11.9 MB
32 نمل15-44، تین 1-6 40':12" downlod.gif
14 MB
33 ابراهیم 12-41 40':00 downlod.gif
13.9 MB
34 کهف 13-31،ضحی،شرح،تین 38':15" downlod.gif
13.3 MB

 


مطالب مشابه :


پرسش و پاسخ - روزنامه جام جم 1

مهدی فرنگی - دانشگاه علمی کاربردی نیم ور - سایت نمرات دانشگاه علمی کاربردی نیم ور
جزوه OpenGL مربوط به درس گرافیک استاد مجیدی

کارشناسی نرم افزار - علمی کاربردی نیمور. ورود به سایت دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی نیمور محلات،جهاد علمی- کاربردی
رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه نیم‌ور شهرستان محلات گفت:

رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی نیمور و دلیجان جذب دانشگاه جامع علمی
فقط برای شهید همت .....

دانشگاه علمی کاربردی نیم ور ; مراسم تودیع ومعارفع فرمانده بسیح دانشگاه نیمور; کاربردی.
دانلود تلاوت های استاد محمد علی البناء

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
تلاوت تحقیق مجلسی مصطفی اسماعیل

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
چند تلاوت از استاد محمد الیثی

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
دکتر سید محمد حسین طباطبایی حافظ برتر

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; درجه دکترای افتخاری از دانشگاه حجاز گردید، هم اکنون و در
سبک استاد عبدالفتاح شعشاعی

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
برچسب :