سبک استاد عبدالفتاح شعشاعی

استاد عبدالفتاح شعشاعی

sha3sha3i-4-8a72a.jpg

 استاد عبدالفتاح شعشاعی ازارکان قرائت و یکی ازبزرگان صاحب سبک دربین قاریان مصری می باشد که بسیاری از قاریان بزرگ مصری مانند استاد شیخ مصطفی اسماعیل ازشیوه ایشان تأثیر بسیارزیادی گرفته اند.

روش استاد ازمقام ها وانتقال بین آن ها بادیگرقاریان تفاوت های اساسی دارد.این مسئله درتلاوت دیگرقاریان نیز که سبک وشیوه خاصی ازلحاظ لحن دارند مانند شیخ رفعت،دیده می شود.روش استفاده ازمقام نیزدرسبک استاد با دیگر سبک ها تفاوت های اساسی دارد.اجرای لیزش های صوتی یا گلیساندو دربیشتر قطعات که ازخصوصیات مهم تلاوت استاد می باشد،دردیگر سبک های قدیمی وهم دوره استاد بسیار کم شنیده می شود.یکی دیگرازخصوصیات سبک استاد درنحوه استفاده ازمقام ها می باشد که دربرخی اجراها،ازفرع مقام ها به عنوان فاصله اساسی برای انتقال به مقام های دیگر استفاده می کند.


مطالب مشابه :


پرسش و پاسخ - روزنامه جام جم 1

مهدی فرنگی - دانشگاه علمی کاربردی نیم ور - سایت نمرات دانشگاه علمی کاربردی نیم ور
جزوه OpenGL مربوط به درس گرافیک استاد مجیدی

کارشناسی نرم افزار - علمی کاربردی نیمور. ورود به سایت دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی نیمور محلات،جهاد علمی- کاربردی
رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه نیم‌ور شهرستان محلات گفت:

رییس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی نیمور و دلیجان جذب دانشگاه جامع علمی
فقط برای شهید همت .....

دانشگاه علمی کاربردی نیم ور ; مراسم تودیع ومعارفع فرمانده بسیح دانشگاه نیمور; کاربردی.
دانلود تلاوت های استاد محمد علی البناء

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
تلاوت تحقیق مجلسی مصطفی اسماعیل

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
چند تلاوت از استاد محمد الیثی

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
دکتر سید محمد حسین طباطبایی حافظ برتر

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; درجه دکترای افتخاری از دانشگاه حجاز گردید، هم اکنون و در
سبک استاد عبدالفتاح شعشاعی

دانشگاه علمی کاربردی نیمور; پایگاه تخصصی تلاوت قرآن خلوت دل (بهزاد تبرته دانشگاه )
برچسب :