دکتر عباس عباس پور

دکتر عباس عباس پور معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش وپرورش      
استاد پایان نامه اینجانب که افتخارشاگردی ایشان را داشته ام وحقیقتا نمونه کامل علم وادب است.

وی که از گزینه های جدی برای وزارت آموزش و پرورش بوده است بعد از انتخاب فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به عنوان معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش منصوب شددکترعباسپور قبل از سمت معاون وزیر مدیر کل دفتر توسعه مدیریت ، فناوری و تحول اداری وزارت آموزش و پرورش بوده است

 وی پیش از این نیز مدیر کل دفتر ارتقای علمی وزارت آموزش و پرورش بوده است . مدیریت گروه رشته مدیریت وزارت آموزش و پرورش از دیگر سوابق دکتر عباس عباسپور است . افتخار چهل درصد جانبازی و نیز انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه کشور در سال 75 تکمیل کننده سوابق اوست

 

برخی مسؤولیتهای علمی و تخصصی

عنوان مسؤولیت

عنوان سازمان / مؤسسه

رئیس کمیته انتخاب و انتصاب مدیران وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

رئیس کمیته طرح طبقه بندی مشاغل وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان

وزارت آموزش و پرورش

عضو کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاور برنامه ریزی راهبردی شهرداری

شهرداری قم

مشاور تحول سازمانی مدیرعامل

شرکت نفت و گاز پارس

ناظر پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل ارائه خدمات

سازمان مالیاتی کشور

رئیس هیئت ممیزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

رئیس ستاد برگزاری دومین اجلاس منطقه ای وزرا و کارشناسان آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

رئیس ستاد نهمین جشنواره شهید رجایی

وزارت آموزش و پرورش

عضو وابسته شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

عضو شورای نویسندگان فصلنامة مدیریت در آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

عضو و دبیر هیأت امنای مراکز تربیت معلم

وزارت آموزش و پرورش

عضو و رئیس شورای مرکزی تربیت معلم

وزارت آموزش و پرورش

عضو کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری

وزارت آموزش و پرورش

دبیر و عضو کمیته مرکزی ارتقای کیفیت و بهره‌وری

وزارت آموزش و پرورش

عضو شورای مرکزی سیاستگذاری تحقیقات وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

دبیر شورای مرکزی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

وزارت آموزش و پرورش

عضو و دبیر شورای بررسی انجمنهای علمی و آموزشی معلمان

وزارت آموزش و پرورش

دبیر شورا و عضو اصلی شورای عالی تحول اداری

وزارت آموزش و پرورش

دبیر گروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت معلم

وزارت آموزش و پرورش

عضو کمیتة راهبری مدیریت آموزشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

عضو و دبیر کمیسیون تخصصی راهبری فناوری اطلاعات

وزارت آموزش و پرورش

عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات

وزارت آموزش و پرورش

عضو شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

وزارت آموزش و پرورش

عضو کمیسیون برنامه‌های توسعه و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

عضو کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی

شورای عالی آموزش و پرورش

 

 سایر موارد:

1. برخورداری از سابقة مسؤولیت‌های ارشد اجرایی در سطح دستگاه‌های اجرایی( معاون وزیر) و دانشگاه (معاون اداری و مالی دانشگاه)

2. مشاورة و اجرای گارگاه‌های تخصصی ویژة بخش صنعت و آموزش در موضوعات مرتبط با مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

3. شرکت در همایش بین المللی  ICT  در آموزش و پرورش در سال 2006 در لندن

4. شرکت در مطالعات ترازیابی سازماندهی و طراحی مجدد ساختار شرکت های نفتی مانند شل و استات اویل هیدرو نروژ

 

سابقة ایثارگری

سابقة حضور در جبهه

بیش از 46 ماه

در لشگر ده حضرت سیدالشهداء (ع) به صورت بسیجی و افتخار حضور در بیش از 12 عملیات

سابقة جانبازی

چهل درصد (40%)

دو نوبت مجروحیت

 

 

سابقة موفقیتهای علمی و ارزشی

1. دانشجوی ممتاز مرکز تربیت معلم در سال 1366

2. بسیجی نمونه لشگر ده حضرت سیدالشهداء (ع) در سال 1368 و افتخار دریافت لوح تقدیر و یک جلد کلام الله مجید از دستان مبارک رهبر معظم انقلاب در زمان ریاست جمهوری

3. دانشجوی ممتاز چهارمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز رزمنده و بسیجی سراسر کشور در سال 1374

4. دانشجوی نمونه کشوری سال 1375 و رتبه اول دانشگاه علامه طباطبایی در دورة فوق لیسانس

5. جانباز نمونه کشوری در سال 1375 و افتخار دریافت هدیه از دستان مبارک رهبر معظم انقلاب

 

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

سردبیر و عضو شورای نویسندگان فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

مدیر مسؤول و سردبیر فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

زمینه های تدریس

دروس دوره دکتری:

  • سیاستگذاری آموزشی
  • روش تحقیق در مدیریت
  • استراتژیهای منابع انسانی 
  • مدیریت منابع انسانی 
  • تئوریهای مدیریت پیشرفته
  • مدیریت توسعه و تحول سازمانی
  • مدیریت رفتار سازمانی 

و دروس مشابه در دوره کارشناسی ارشد

خلاصه تجربیات

مقالات چاپ شده در نشریات:

1 - از سال 1375, بیش از 60 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور,

2 - سال 27، پاییز 91، شماره3, تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت بیمه و ارائه الگوی مناسب, پژوهشنامه بیمه,

3 - شماره69، زمستان91, طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها, فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول,

4 - شماره19، بهار92, الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی, دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پژشکی,

5 - شماره3، پاییز91, طراحی الگوی شایستگی های دانش آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت محوری و تامین نیازهای جامعه, فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی,

6 - سال پنجم، شماره 18، تابستان91, ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مولفه های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران, مجله نامه آموزش عالی,

7 - سال دوم، شماره8، بهار92, ضرورت طراحی مدلی بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی, فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی,

8 - شماره 13، بهار92, تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات, فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی,

9 - شماره 20، تابستان 92, ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پژشکی,

10 - شماره 19، 92, طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس, مجله پژوهشهای مدیریت عمومی,

11 - شماره 19، بهار92, شناسایی عوامل علی اثرگذار بر شکل گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران, فصلنامه توسعه کارآفرینی,

12 - شماره 16، پاییز92, مطالعه ای پیرامون تاثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های خدماتی: مورد مطالعه در شرکت های مهندسین مشاور, فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات,

13 - سال سوم، شماره 10، پاییز 92, واکاوی راه کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه ای, فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی,

14 - شماره 29، پاییز92, الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی برقرآن در دوره ابتدائی آموزش و پرورش, فصلنامه روان شناسی تربیتی,

15 - شماره 22، پاییز92, طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی, فصلنامه علوم اجتماعی,

16 - شماره 30، زمستان 92, شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر تهران, مجله مدیریت فرهنگ سازمانی,

17 - شماره 14، زمستان 92, برآورد پایایی داده های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم پذیری, فصلنامه اندازه گیری تربیتی,

18 - شماره 23، بهار 93، ص.25-31, میزان کاربست مولفه های چابکی سازمانی در دانشگاه ها, دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پژشکی,

19 - شماره 23، بهار93، ص.63-68, طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور در دانشگاه های الکترونیکی؛ مطالعه ترکیبی, دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پژشکی,

20 - دوره 47،شماره1، بهار 92، ص.65-84, بررسی مقایسه ای وضعیت توسعة حرفه ای دانشجویان دکتری رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت آموزشی, تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی,

21 - Winter 2012, Volume 13, Issue 4; 247-252, Military medicine's role in the armed forces and the need to develop specialized education programs in Iran military medicine, Iranian Journal of Military Medicine,

22 - 4 (1):40-45, 2014, Reliability and Validity of the Balanced Scorecard in Iranian Organizations, Journal of Educational and Management Studies,

23 - 3(9)43-54, 2013, Optimizing Talent Management Process; A Case Study in PONE Company, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,

24 - MAY 2013 VOL 5, NO 1, FEASIBILITY STUDY ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES IN EDUCATION ORGANIZATION, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS,

25 - بهار 1391, طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در دانشگاه علوم پژشکی بقیه ا... (عج), مجله طب نظامی,

26 - تابستان1391, مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران, فصلنامه روانشناسی تربیتی,

27 - بهار و تابستان 1390, در جستجوی درک روابط معنادار میان کارکردها و توانمندسازی روان شناختی سازمان مدرسه, فصلنامه روانشناسی تربیتی,

28 - تابستان 1391, مطالعه تطبیقی ویژگی های نظام آموزش کارکنان(مورد مطالعه IRIB و BBC ), فصلنامه مدیریت دولتی,

29 - بهار 1391, رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی, فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی,

30 - بهار 1392, شناسایی و رتبه بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, فصلنامه اندازه گیری تربیتی,

31 - 2012, Examining the Structural Relationships of New Communication and Information Technologies, Organizational Structure and Firm Performance: An Analysis of Consultant Engineers Firms (CEF) in Iran, World Applied Sciences Journal,

32 - بهار 1391, تدوین و استاندارد سازی شاخص های ارزشیابی کیفیت و اعتبار سنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری, فصلنامه روانشناسی تربیتی,

33 - زمستان 1390, تبیین نقش اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی, فصلنامه اخلاق پژشکی,

34 - تابستان 1390, هویت برنامه درسی اخلاق پزشکی، مبتنی بر تجارب اساتید اخلاق پزشکی:مطالعه کیفی, فصلنامه اخلاق پژشکی,

35 - زمستان 1388, بررسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی, علوم تربیتی,

36 - زمستان 1390, در جستجوی الگوی نوین یادگیری زدایی سازمانی, فصلنامه,

37 - زمستان 1386, ویژگی های شغل و توانمند سازی روان شناختی کارکنان, فصلنامه روانشناسی تربیتی,

38 - بهار 1389, بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی, فصلنامه روانشناسی تربیتی,

39 - پاییز 1390, بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس, فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی,

40 - بهار و تابستان 1390, ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی, فصلنامه اندازه گیری تربیتی,

41 - زمستان 1390, طراحی مدل مفهومی یکپارچه ی سازمان یادگیرنده, فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی,

42 - پاییز و زمستان 1389, مدیریت تصویر سازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تأثیر تاکتیک های مدیریت تصویر سازی روبه بالا بر رفتار شهروندی سازمانی, نشریه مدیریت دولتی,

43 - بهار 1392, الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی, فصلنامه راهبردهای آموزش,

44 - پاییز 1390, رابطه بین رفتار اتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس, فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/ سازمانی,

45 - پاییز 1391, بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینه ای, فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی,

46 - 1391, تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط( مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران), مجله پژوهش های مدیریت,

47 - اسفند 1390, جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی, مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی,

48 - اسفند 1390, چالش های آموزش اخلاق پزشکی مرتبط با اساتید: مطالعه کیفی, مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی,

49 - فروردین 1391, چالش های برنامه درسی اخلاق پزشکی مبتنی بر تجارب اساتید اخلاق پزشکی: مطالعه ای کیفی, مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی,

50 - تابستان 1390, نقش آموزش عالی در یادگیری مادام العمر, فصلنامه راهبردهای آموزش,

51 - پاییز1388, مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران, دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی,

52 - تابستان و پاییز 1382, شأن تصمیم گیری در مدیریت: در جستجوی درک مدلها و پارادایمهای تصمیم گیری سازمانی, فصلنامة علمي ـ پژوهشي كمال مديريت ـ دانشكدة مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي,

53 - پاییز 1387, پیش بینی عرضه داخلی نیروی انسانی سازمانها با استفاده از مدل زنجیره مارکوف, فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت,

54 - بهار 1390, بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمان (بر اساس مدل اچیو) در واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال 1388, فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت,

55 - بهار 1390, بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن, فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی,

56 - پاییز 1381, مقایسه ی کارکردهای منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی, دانش مدیریت,

57 - بهار، تابستان، پاييز و زمستان 1383, توسعة مدیریت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای درک چالشها و پارادایمهای نوین آموزش و پرورش, فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش,

58 - تابستان 1375, نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان رفتار سازمانی, فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش,

59 - پاييز 1375, تهیه و تنظیم بودجه برای سازمان آموزشی, فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش,

60 - زمستان 1379, تفکر نظام‌مند در برنامه‌ریزی منابع انسانی, فصلنامة علمي ـ پژوهشی تعليم و تربيت,

61 - پاييز 1381, مقایسة کارکردهای منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی, فصلنامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة مديريت دانشگاه تهران,

62 - بهار و تابستان 1382, واکاوی مفهوم ساختار و نقش و اهمیت آن در حل مسائل آموزش و پرورش, فصلنامة مديريت در آموزش و پرورش,

63 - بهار 1381, رویکردهای نوین در کارکردهای مدیریت منابع انسانی, فصلنامة علمي ـ پژوهشي كمال مديريت ـ دانشكدة مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي,

64 - زمستان 1380, از کنترل بیرونی تا خودکنترلی: بازاندیشی در مفهوم کنترل سازمانی, فصلنامة علمي ـ پژوهشي پيام مديريت ـ دانشكدة مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي,

کتب:

- عباس عباس‌پور, 1392- چاپ هفتم, مدیریت منابع انسانی پیشرفته, سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت), تالیف

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - از سال 1373, مشاور و ناظر دهها پروژه تحقیقاتی در حوزه های مدیریت تحول سازمانی، مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، مدیریت استراتژیک و مدیریت آموزشی,

2 - 1387-1390, مجری پروژه‌های ماژول بازنگری ساختار و طراحی مجدد سازمان شرکت ملی نفت ایران در طرح نصر شامل: 1. پروژة طراحی و تدوین اهداف و راهبردهای کلان سازماندهی در راستای چشم انداز/ مأموریت نوین شرکت ملی نفت ایران 2. پروژة طراحی متدولوژی بازنگری ساختار و طراحی مجدد سازمان شرکت ملی نفت ایران 3. پروژة طراحی مجدد روابط شرکت ملی نفت ایران 4. پروژة ارتقاء و بهبود نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل شرکت ملی نفت ایران 5. پروژة بستر سازی و توانمند سازی استراتژیک شرکت‌ها و مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران 6. پروژة ارزیابی عملکرد طراحی ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران,

3 - 1390, نظام ارزیابی متوازن مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس,

4 - 1386, طرح ارزیابی درونی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی,

5 - 1381, شناخت ساختار،محتوی وکارکرد مرکز جهانی علوم اسلامی وطراحی ساختار سازمانی بهینه,

6 - 1380, بررسی ومطالعه ساختار سازمانی در سازمان مدارس خارج از کشور,

7 - 1381, طراحی وتدوین برنامه ریزی استراتژیک دفتر تبلیغات اسلامی,

8 - 1381, بررسی سیستم مدیریت منابع انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی,

9 - 1386, طرح تدوین ساختار مجتمع تولیدی- تحقیقاتی بتن,

10 - 1380, طراحی و تدوین برنامة استراتژیک آموزش و بهسازی سازمان تأمین اجتماعی,

11 - 1380, طراحی و تدوین مدل انطباقی برای تحول استراتژیک در بانک صادرات ایران,

12 - 1373, طرح بررسی نیازهای فرهنگی نسل جوان (پروژه ملی),

پایان نامه های دفاع شده

1 - از سال 1383 تا کنون, مشاوره و راهنمایی بیش از 170 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری,

2 - عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، علی دلاور و حمید رحیمیان (استاد مشاور)، فاطمه خالوندی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/10/30, طراحی مدل راهبردی مدیریت استعداد در شرکت نفت و گاز پارس بر اساس تجارب بین المللی برتر,

3 - عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، اسماعیل زارعی زوارکی، فرهاد سراجی (استاد مشاور)، عیسی برقی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/02/20, طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌ی درسی مساله محور در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران,

4 - اسماعیل زارعی زوارکی (استاد راهنما)، عباس عباس‌پور و محمدرضا نیلی (استاد مشاور)، ایرج اعتماد‌فر (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/01/25, تاثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی در بهسازی مدیران سطح میانی شرکت ایران خودرو دیزل به منظور ارائه مدلی مفهومی,

5 - سید صدرالدین شریعتی (استاد راهنما)، عباس عباس‌پور (استاد مشاور)، مهدی حسنلوئی ایمانی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/08/11, طراحی و تدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تاکید بر علوم اسلامی,

6 - عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، مصطفی نیکنامی (استاد مشاور)، بیژن رضایی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/07/20, ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه,

7 - عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، حمید رحیمیان، محمدرضا مهرگان (استاد مشاور)، امین باقری کراچی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/04/08, بررسی میزان کاربست مولفه های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان فارس و ارائه الگوی مناسب,

8 - عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، مهدی الوانی، محمدرضا مهرگان (استاد مشاور)، محمد شرفی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1392/02/07, طراحی و تدوین مدل مناسب سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی ایران,

9 - حمید رحیمیان (استاد راهنما)، عباس عباس‌پور، محمود احمد‌پور (استاد مشاور)، فرنوش اعلامی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1391/12/06, طراحی الگوی پرورش کارآفرینان اجتماعی در ایران,

10 - حمید رحیمیان (استاد راهنما)، عباس عباس‌پور (استاد مشاور)، بختیار محمود‌پور (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1391/07/18, طراحی مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی با تاکید بر حوزه مدیریت آموزشی و با رویکرد صنعت مشاوره مدیریت,

11 - عباس عباس‌پور و حسین اسکندری(استاد راهنما)، علی دلاور و احمد برجعلی (استاد مشاور)، زهره رافضی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1390/04/19, طراحی مدل پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی و اتلاف اجتماعی بر مبنای عوامل شخصیتی، انگیزشی و موقعیتی,

12 - حسن ملکی (استاد راهنما)، مهرنوش پازارگادی، عباس عباس‌پور (استاد مشاور)، شهلاعلیاری شوره دلی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1390/01/15, طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت و اعتبار سنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور,

13 - حسن ملکی (استاد راهنما)، علیرضا خوشدل، عباس عباس‌پور (استاد مشاور)، مژگان محمدی مهر (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1390/11/16, طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر,

14 - اسماعیل زارعی زوارکی، عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، حسن ملکی، شعبان مهرورز (استاد مشاور)، رمضان رحمانی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1390/11/10, طراحی برنامه درسی دکتری تخصصی طب نظامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج),

15 - حسن ملکی (استاد راهنما)، محمود عباسی و عباس عباس‌پور (استاد مشاور)، مرتضی خاقانی زاده (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1390/09/20, طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی,

16 - حسن ملکی (استاد راهنما)، صغری ابراهیمی قوام و عباس عباس‌پور (استاد مشاور)، عباس رضوی (پدیدآورنده-مقطع دکتری), 1389/11/02, طراحی الگوی مطلوب برنامه‌ریزی درسی در خصوص تربیت سیاسی در دوره ابتدایی,

17 - عباس عباس‌پور (استاد راهنما)، علی دلاور، نور علی فرخی (استاد مشاور)، کریم سواری (پدید آورنده - مقطع دکتری), 1388/03/17, بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمالکاری تحصیلی,

 


مطالب مشابه :


تئوری حسابداری 1 - حسابداری علمی با پارادایمهای گوناگون

پردیس بین المللی ارس دانشگاه حسابداری علمی با پارادایمهای سایت WiseGeek کتاب و
دکتر عباس عباس پور

آی کتاب پیام نور دانش در بین کارشناسان پردیس فنی مدلها و پارادایمهای تصمیم
برچسب :