راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه

راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه جهت کنترل و کاهش افت تحصیلی در سه حیطه می توان این مشکل را بررسی کرد:

1.حیطه خانواده

2.حیطه معلمان

3.حیطه دانش آموزان

حیطه خانواده:

1.آشنایی با ویژگی های دورتن نوجوانی

2.تصحیح مهارت های ارتباطی درمنزل

3.آموزش شیوه های نظارتی والدین در اجرای برنامه های درسی ارائه شده از طرف مدرسه

4.آسیب شناسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه والدین

حیطه معلمان:

1.آسیب شناسی مشکلات تحصیلی از دیدگاه معلمان کلاس به کلاس

2.دریافت راهکارهای پیشنهادی همکاران و نقد و بررسی آنها

3.فعال و هدفمند کردن گروههای درسی در راستای ارائه ی شیوه های نوین تدریس

4.آشنا نمودن معلمان با شیوه های صحیح ارتباطی در کلاس درس

5.برگزاری کارگاه های آموزشی فنون تدریس ،کنترل کلاس و شیوه های ارزشیابی در جلسات شورای دبیران

6.تعامل و همکاری با معلمان در اجرای برنامه آموزشی

7.تشویق و تقدیر از دبیرانی که شرایط پیشرفت دانش آموزان ضعیف را فراهم می آورند.

حیطه دانش آموزان:

1.تشکیل دوره های آموزشی مهارت های تحصیلی

2.نظرخواهی از دانش آموزان جهت ارائه راهکار

3.انتخاب بهترین دانش آموزان به عنوان همیار معلم

4.تشکیل کمیته های علمی مختلف در مدرسه

5.تأمین آرامش روانی دانش آموزان قبل و بعد از امتحان

6.تشویق دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند

راهکارهایی به معاون مدرسه جهت پیشرفت تحصیلی

1.حضور فعال در جلسات انجمن اولیاء و شورای معلمان و تشکل های دانش آموزی

2.ارائه اطلاعات به موقع در مورد آیین نامه های مهم و آموزشی و انضباطی به دانش آموزان و خانواده ها و نصب در تابلوی اعلانات

3.جلب مشارکت دانش آموزان در ایجاد نظم و انضباط مدرسه

4.شناسایی مشکلات خانوادگی دانش آموزان و ارجاع موارد به مشاور

5.ارزیابی عملکرد معلمان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

6.نظارت بر کمیته های علمی دانش آموزان در مدرسه

راهکارهایی پیشنهادی به معلمان

1.تهیه هدف های کلی و رفتاری هر درس(طرح درس)

2.آشنایی با فنون تدریس

3.استفاده از وسایل کمک آموزشی

4.پرهیز از تکالیف زیاد

5.تشویق دانش آموزانی که پیشرفت خوبی داشته اند

6.ارزشیابی مستمر فردی و گروهی در کلاس


مطالب مشابه :


راهکارهایی برای رفع مشکلات رفتاری دانش آموزان

راهکارهایی برای رفع مشکلات و اولیای مدرسه در میان گذاشته و تلاش خود را در جهت رفع
راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود كيفيت آموزشي در مدرسه راهنمایی شریعتی دو

راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود به اين مدرسه و كاربردي جهت رفع
راهکارهای نوین برای مدرسه ای بهتر

راهکارهای نوین برای مدرسه جهت کسب علم و و اجرای آن راهکارهایی در رفع مشکلات
راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه

راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه جهت مدرسه. 4.آسیب شناسی مشکلات مدرسه. راهکارهایی
راهكارهاي اجرايي كيفيت بخشي آموزشي وپرورشي درمدارس

مراسم مخصوص آن روز در مدرسه در جهت بعدی با دانش آموزان جهت رفع مشکلات و پاسخگویی
راهکارهایی جهت شاداب سازی دانش آموزان

راهکارهایی جهت هایی جهت شاد کردن محیط مدرسه برای - رفع مسائل و مشکلات نگران
اضطراب رفتن به مدرسه و راهکارهایی برای کاهش آن

اضطراب رفتن به مدرسه و راهکارهایی در شناخت و رفع این مشکلات را جهت ورود به
دلایل مخالفت آموزگاران با ارزشیابی توصیفی

رغبت معلمین و راهکارهایی جهت رفع این جهت رفع این مشکلات. مدرسه و اولیه ی
راهكارهايي براي تقويت املا

مدرسه راهنمايي چسب (راهکارهایی جهت تقویت برای رفع این نوع غلط ها می توان از روش
روانشناسی دیکته نویسی با تاکید بر درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی

راهکارهایی جهت تقویت جهت رفع مشکلات دیکته نویسی دانش خورد و به سمتِ مدرسه
برچسب :