دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی

آیین نامه نگارش پایان نامه در مقطع كارشناسي

الف) مشخصات ظاهری

-كلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه یا رساله می‌بایست با برنامه Word و قلم Blotusو سایز قلم 14 تایپ و حروفچینی شود.

-ابعاد كاغذ مورد استفاده A4 (21× 29/7)باشد.

- جلد پایان‌نامه از نوع گالینگور انتخاب و مندرجات روی آن بصورت زركوب یا نقره‌كوب چاپ شود.

- رنگ جلد پایان نامه کارشناسی معمولا سورمه اي يا مشکی می باشد.

 

ب) شرح روی جلد

دانشجویان می‌بایست با توجه به مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و همچنین سایر مشخصات [عنوان رساله یا پایان‌نامه، نام استاد یا استادان راهنما ، نام نگارنده (دانشجو) و سال تحصیلی] صفحه روی جلد پایان‌نامه یا رساله خود را تنظیم و بر روی جلد آن طلاكوب یا نقره‌كوب نمایند.

 

آرم دانشگاه به طول4 cm و عرض3 cm در قسمت وسط  بالای جلد قرار گیرد.

تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید كاملاً در وسط قرار گرفته باشد.

 

ج) صفحات فرعی (صفحات ابتدایی)

    تذکر : نحوه شماره‌گذاری صفحات فرعی با حروف الفبای فارسی یا حروف ابجد

 صفحه اول :  اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه) بسم‌الله الرحمن الرحیم باشد و با شماره صفحه فرعی «الف» شماره‌گذاری شود.

 صفحه دوم : كلیه مندرجات روی جلد، با همان ترتیب، فاصله‌ها و فونت ‌های روی جلد در صفحه «ب» قرار گیرد.

 صفحه سوم : صفحه «ج» به سپاسگزاریها اختصاص دارد. متن سپاسگزاری حداكثر در یك صفحه تنظیم شود.

 صفحه چهارم : صفحه «د» مربوط به «تقدیم به» می‌باشد. مطالب این قسمت نباید از یك صفحه تجاوز كند.

       صفحه پنجم : فهرست  ، فهرست شامل:

                                 فصل اول : کلیات تحقیق

                                 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

                                فصل سوم : روش اجرای تحقیق

                                فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

                                فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

                      منابع و مواخذ( ابتدا منابع فارسی و بعد انگلیسی)

                      پیوست ها

 

فهرست جداول :   ( شماره جدول           عنوان         صفحه )

فهرست نمودار ها : (شماره نمودار           عنوان         صفحه)

 

عنوان فصل‌ها و همچنین زیربخش‌ها (در صورت نیاز) و فهرست منابع می‌باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هریك از عناوین فهرست مطالب قید شود.

 

 

د) صفحات اصلی

 

اولین صفحه اصلی كه با شماره صفحه 1 مشخص می‌شود چكیده یا خلاصه فارسی پایان‌نامه است. متن چكیده حداكثر در یک صفحه می‌بایست تنظیم گردد.

 بعد از اتمام چكیده، توالی و ترتیب پیشنهادی برای فصول پایان‌نامه یا رساله به صورت زیر می‌باشد:

 

فصل اول كلیات تحقیق

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.

فصل سوم روش اجرای تحقیق.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری داده ها.

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری

 

   - منابع (ابتدا فارسی و سپس غیر فارسی (

    - پیوست‌ها، نمودارها

 

تذكرات مهم:

 

صفحات اصلی می‌بایست بصورت ساده و بدون استفاده از كادر و یا سرصفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر16 cm و فاصله سطرها از یكدیگر1.15 cm در نظر گرفته شود. متن آن با فونت 14 لوتوس نازك باشد فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ3 cm و از سمت چپ2 cm باشد. فاصله اولین سطر از بالای صفحه3 cm  و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه3 cm باشد. شماره صفحات اصلی بصورت اعداد فارسی تایپ شده فاصله آن تا پایین صفحه1/5 cm و كاملاً‌ در وسط صفحه قرار گیرد.

 

برای شماره‌گذاری موضوع‌ها،‌ شكل‌ها، پیوست‌ها و فرمولها بصورت زیر عمل شود:

هریك از بخش‌های هر فصل با دو شماره كه با خط تیره از یكدیگر جدا شده‌اند مشخص می‌گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش موردنظر است. در صورتیكه هر بخش دارای زیربخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذكور قرار می‌گیرد. مثلاً زیربخش سوم از بخش چهارمِ فصل دوم بصورت 2-4-3 شماره‌گذاری می‌شود.

 

شماره‌گذاری شكل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌ها نیز بصورت فوق می‌باشد. مثلاً دهمین شكل در فصل سوم بصورت (شكل 3-10) نوشته می‌شود.

 

پیوست‌ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می‌شود. و بعنوان مثال سومین جدول در پیوست «ب» بصورت (جدول ب-3) نوشته می‌شود.

 

 برای شماره‌گذاری روابط و فرمولها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه موردنظر است. مثلاً چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت (3-4) نوشته می‌شود.

در مرحله بعد از تایید توسط استاد راهنما تعداد 3 نسخه پایان‌نامه یا رساله مجلد صحافی شده به معاونت پژوهشی و استاد راهنما ارائه شود.


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

با تقدیر و تشکر شایسته از استاد به عنوان استاد راهنما که همواره نمونه متن
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تشکر و سپاس از استاد دانشمند و سپاسگزاری نمود و همواره راهنما و راه گشای
دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی

متن سپاسگزاری هریك از بخش‌های در مرحله بعد از تایید توسط استاد راهنما تعداد 3
نحوه نگارش پایان نامه

متن سپاسگزاری تعيين استاد راهنما، تكميل نسخه تايپ شده از پايان نامه براي استاد
نحوه نگارش پایان نامه در دانشگاه آزاد

صفحه « ج » به سپاسگزاری استفاده از آنها در متن پایان نامه باشد استاد راهنما:
موضوعات پروژه و راهنمای تدوین آن

نوشته و یک نسخه از آن را به استاد راهنما تحویل نماید و سپاسگزاری متن اصل شامل
نحوه دفاع از پایان نامه حقوق (جلسه دفاع)

3- سپاسگزاری از اساتید حاضر در بعد از اتمام سخنرانی نوبت به استاد راهنما می رسد که اگر
شیوة آرایش (پایان نامه ها)،( تحقیق دانشجویی) ،( دانش آموزی )

استاد راهنما. کتاب و سپاسگزاری از کسانیکه او استفاده از منابع در متن نوشتة
روز دفاع از پایان نامه چه کنم؟

پس در انتخاب استاد راهنما، از استادان هر بار هم که متن رساله 3- سپاسگزاری از
برچسب :