به کارگیری کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

توجه به این نکته که کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در سطح استان پراکنده بوده و عمدتا ساکن روستاهها هسند وقابلیت های ویژه ای در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی دارند و از سویی محدودیت جذب در مراکز دولتی ،همچنین سیاست دولت برای واگذاری امور به بخش غیر دولتی بازنگری در اجرای پروژه ها وتغییر نگاه مدیران ومجریان را ایجاب می کند. بخشی از پیشنهادات ارائه شده در ذیل تنها با تغییر نگاه مدیران وباور توان فرزندان این دیار قابل اجراست وبخشی را می توان با توافقات قانونی،الزام آور، دو وچند جانبه به انجام رساند.

-        بادشکن اطراف مزارع:

از جمله پروژه های محوری کنترل فرسایش بادی کشور این پروژه می باشد که در سنوات گذشته با عقد قرارداد مستقیم با صاحبان اراضی صورت می گرفته اما در سالجاری به صورت منطقه ای با قراردادهای متوسط انجام می شود. درصورت ساماندهی کارشناسان نظام مهندسی در قالب گروههای مجری می توان این پروژه را به آنان واگذار کرد. سطح اجرای پروژه در سالجاری تنها در منطقه سیستان 950 کیلومتر است که در قالب 20 قرارداد اجرا خواهد شد. در صورتیکه هر گروه 10 نفر کارشناس را شامل گردد بیش از 200 نفر در همین بخش مشغول به کار خواهند شد. ابتکارات مختلفی در این بخش با همکاری بخش های باغبانی ،زراعت، آب وخاک و... در قالب موافقتنامه ها وتوافقات جدید  مانند ساخت دیوار ، پرچین و... می تواند به کار گرفته شود.

-        نهالکاری:

با توجه به فرسایش پذیر بودن عرصه های رها شده در اکثر مناطق استان، در صورت اعلام آمادگی کارشناسان نظام مهندسی برای اجرای کارمی توان پراکنش نهالکاریها را به گونه ای انجام داد تا مشکل موافقت نامه ای  پیش نیاید ویا کارها را به صورت مرحله ای به افراد ،تعاونیها ویا شرکت های فاقد رتبه واگذار نمود. در سالجاری درمنطقه سیستان 1400 هکتار نهالکاری در5 نقطه حال اجراست که این میزان می توانست در نقاط مختلف منطقه به صورت قراردادهای متوسط(کمتر از 44 میلیون) صورت گیرد.   

-        نهالکاری حاشیه جاده ها:

جاده های منطقه سیستان بویژه جاده های روستایی محل مناسبی برای توسعه فضای سبزند .این موضوع طی توافقنامه ای با اداره راه برای تعیین حریم راهها والزام دستگاههای مرتبط به نهالکاری حاشیه جاده با توجه به توان کارشناسان سازمان می تواند صورت گیرد.

-        نهالکاری اطراف روستاههای بزرگ:

تخریب صورت گرفته در اطراف مراکز جمعیتی ، نیاز به فرهنگ سازی واحیا دارد که از جمله آن می توان با همکاری دهیاریها صورت گیرد. سکونت برخی از اعضای سازمان در روستاهها و شناخت آنان از نیازهای روستا این امر را تسهیل می نماید.

-        نهالکاری اطراف شهرها:

با توجه به اینکه نیاز به توسعه فضای سبز در همه جای سیستان احساس میگردد وشهرهای جدید التاسیس دارای توان مالی محدودی بوده ونیاز به فرهنگ سازی وطراحی و اجرای فضای سبز در آنها احساس می شود می توان در قالب موافقتنامه ها یا پروژه هایی مانند توسعه فضای سبز شهرهای جدید اقدام به بکارگیری کارشناسان نظام مهندسی نمود.

-        نهالکاری یا تثبیت حاشیه انهار:

یکی از عوامل فرسایش بادی منطقه سیستان لایروبی انهار بدون توجه به برنامه تثبیت ومهار آبرفت هاست. در صورتیکه امور آب ملزم به این کار شود ظرفیت جدیدی برای به کارگیری نیروهای نظام مهندسی بوجود خواهد آمد.

-        انجام طرح های پایلوت:

پروژه های تثبیت شنهای روان در سنوات گذشته به صورت سنتی با مواد تثبیت کننده ای مثل مالچ های نفتی صورت می گرفته که در حال حاضی با توجه به قیمت سرسام اور این فرآورده نفتی اجرای پروژه ها را غیر اقتصادی کرده است. تثبیت شنهای روان با مواد جدید (کاه وگل ،زباله، خاک رس و....) می تواند هم بصورت پایلوت تحقیقاتی وهم در سطح گسترده توسط کارشناسان نظام مهندسی انجام شود.

-        اجرای بادشکن غیر زنده:

شناسایی عرصه های مورد نیاز و میزان مورد نیاز اجرای این پروژه با توجه بهع نرم بالای هزینه اجرا میتواند توسط کارشناسات یا شرکت های وابسته به سازمان در قالب قراردادهای متوسط به انجام برسد.

-        مدیریت چرا:

این پروژه در سنوات گذشته توسط کارشناسان سازمان انجام شده ومی تواند با انعقاد قراردادی با خود سازمان تعهدات طی یک برنامه زمانبندی 5 ساله مورد توافق قرار گیرد.

-        حفاظت وقرق:

در سنوات اخیر با توجه به عدم به کارگیری قرقبان حفاظت قرق عرصه های ملی ومحل اجرای پروژه ها در قالب انعقاد قرار داد با بسیج انجام می گردد که بسیج نیز با به کار گیری مردم محلی ونیروهای بومی ،اعضای شوراها ومتنفذین هر منطقه اقدام به حفاظت وقرق می کند .این موضوع با توجه به توسعه روش های کنترل عرصه ها(جی پی اس و...) و وسایل ارتباطی جدید می تواند توسط متخصصین (کارشناسان نظام مهندسی) صورت گیرد.

-        نظارت بر اجرای پروژه ها:

در حال حاضر بیش از 15 نفر از کارشناسان عضو سازمان در منطقه سیستان به عنوان کارشناس ناظر پروژه ها مشغول به کارند . مشابه این افراد می توان در سایر شهرستانهای استان وهمه پروژه ها به کار گیری کرد.

-        نقشه برداری :

نقشه برداری از جمله کارهای حاکمیتی منابع طبیعی است که تعطیل بردار نیست .ممیزی اراضی ، واگذاری ها،نظارت بر واگذاری ، کنترل مستثنیات ، رسیدگی به شکایات واجرای مقررات همه وهمه می تواند توسط کارشناسان نظام مهندسی به انجام برسد. بویژه اینکه انجام چنین پروژه هایی تنها نیاز به کار با دوربین می باشد که از عهده همه کارشناسان کشاورزی بر می آید.کارهای تکمیلی مانند کاداستر می تواند مورد آموزش قرار گیرد.

-        آموزش وترویج:

سالانه یک درصد از اعتبارات منابع طبیعی صرف آموزش وترویج می گردد. این اعتبارات با توجه به رقم بیش از 15 میلیارد تومانی مبلغ گزافی را شامل می شود. این اعتبارات می تواند صرف برگزاری دوره های تخصصی توسط منابع طبیعی با شرکت اعضای سازمان یا توسط خود سازمان شود..دوره هایی مثل (GPS)،(GIS)، نقشه برداری ، نقشه کشی و...می تواند با عقد قراردادهایی مابین منابع طبیعی و سازمان ویا درج در موافقت نامه ها والزام به برگزاری آن  توسط سازمان انجام شود.

-        ایجاد شرکتهای مشاوره :

 ایجاد شرکتهای مشاوره برای امور مربوط به برگزاری مناقصات و مطالعات از دیگر جنبه های ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان است.

-        ایجاد سازمانهای غیر دولتی(NGO):

 مشکل واگذاری امور به بخش غیر دولتی که اینک ا ریسک هایی همراه است در قالب فعالیت سمن ها(سازمانهای مردم نهاد) قابل تخفیف است. دانش آموختگان کشاورزی برای این مظور شایسته ترین ها هستند که ضمن درک مشکلات می توانند ایده هایشان را به مردم انتقال دهند.


مطالب مشابه :


جزوات آزمون آبیاری تحت فشار نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات آزمون آبیاری تحت فشار نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی آب 89 گرگان .
نحوه و شرايط جذب كارورز در بخش كشاورزي

اقتصاد کشاورزی گرگان 90. سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی
سرپرست واحد....

مطالب علمی و پژوهشی ،کارشناسی ارشد,مقاله و پروژه,نظام مهندسی مهندسی کشاورزی گرگان که
سازمان نظام مهندسی کشاورزی نباید پروانه بهره‌برداری دامداران را صادر کند

سازمان نظام مهندسی کشاورزی نباید به گزارش خبرنگار اعزامی فارس به گرگان،سعید
زهکشی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی همزمان با آن زهکشی اراضی آبخور سد وشمگیر در گرگان آغاز
به کارگیری کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

به کارگیری کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و (دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان)
کاربرد GIS در علوم آب

سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع مهندسی آب 89 گرگان . انجمن علمی علوم باغبانی دانشگاه
قنات‌

"آب آیینه عشق گذران است" با سلام به همه دوستداران کشاورزی_آب و دانشجویان گروه آب دانشگاه زنجان
کمباین چغندر قند

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 87
آب زیرزمینی

این تارنگار در راستای پیشبرد دانش کشاورزی گام بر می دارد
برچسب :