20 فعالیت مکمل قرآن وهدیه های آسمانی

قرآن

حفظ آيات وسوره هاي كوتاه كتاب درسي

حفظ پيام هاي قرآني واحاديث كوتاه ازائمه معصومين

برگزاري مسابقات قرآن واذان وترغيب دانش آموزان به شركت دراين نوع مسابقات

مطالعه كتب درباره ي داستان هاي قرآن وارائه خلاصه اي ازآن ها دركلاس

تهيه نشريه وروزنامه ديواري درباره ي موضوعات قرآني

اجراي برنامه هاي قرآني درمراسم عمومي وصبحگاه

مصاحبه باامام جماعت مسجدمحل درباره ي آداب خواندن قرآن وتهيه گزارش مربوط به آن

تمرين قرائت صحيح ذكرهاي نمازدراذان واقامه

دعوت ازيكي ازقاريان سرشناس محلي وانجام مصاحبه وتهيه گزارش مختصري اززندگي او

اجراي نمايش وتئاتر راجع به پيام هاي قرآني

خاطره نويسي وداستان نويسي درباره ي موضوعات مطرح شده دركتاب

و....

      هديه هاي آسمان

برگزاري مسابقات احكام ونمازوترغيب دانش آموزان به شركت دراين مسابقات

تهيه ي مقاله،نشريه وروزنامه ديواري پيرامون موضوعات كتاب هديه هاي آسمان

شركت فعال درمراسم وبرنامه هاي مذهبي ،اعيادوسوگواري هاومناسبت هاي اسلامي

مطالعه وخلاصه نويسي كتاب هايي راجع به زندگي پيامبران ،ائمه معصومين وبزرگان تاريخ

تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور ديني

تحقيق وپ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ژوهش پيرامون موضوعات كتاب درسي

اجراي نمايش وتئاتروياپانتوميم مربوط به موضوعات كتاب درسي

مصاحبه باامام جماعت محل درباره ي مسائل ديني وتهيه ي گزارش مربوط به آن

خاطره نويسي وداستان نويسي درباره ي موضوعات مطرح شده دركتاب

 و...


مطالب مشابه :


دانلود شعر و سرود مدرسه برای کودکان و نو جوانان ابتدایی وراهنمایی ( سرود های آوای مدرسه)

دانلود شعر و سرود مدرسه برای کودکان و نو جوانان ابتدایی آواي مدرسه سرود همگاني 2 دوره
دانلود ترانه های آوای مدرسه برای ابتدادبستانی ها

برای دانلود ترانه باغ ترانه سومی مربوط به ( آواي مدرسه سرود همگاني 1 دوره ابتدايي )
20 فعالیت مکمل قرآن وهدیه های آسمانی

دانلود سوالات تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور
فعالیت های مکمل دربرنامه درسی ابتدایی

v تمرين واجراي سرودهاي همگاني دركلاس درباره امامان وياامور دانلود کتاب های فارسی
دهه فجر

3-پخش سرود همگاني خميني اي امام در روز 12 13- پخش سرودهاي انقلابي در زنگهاي دانلود آنتی
سخنان حکیمانه پند های بزرگان سخنان مشاهیر پند حکیمانه نصایح بزرگان 18

6- رشد سرودهاي حماسي و 4- سردي همگاني نسبت به رخدادهاي دانلود کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ با
سخنان حکیمانه 10

دانلود کتاب 6- رشد سرودهاي حماسي و 11- دلگرمي همگاني نسبت به گذشتن از چالش هاي پيش روي
ادبیات در رنسانس 1

سرودن شعر در آن ايام سرگرمي همگاني بود سرودهاي قرون وسطايي، سلسله رمان ها دانلود کتاب
برچسب :