مباحث مهم آزمون 21 آذر قلم چی

مباحثی که برای آزمون 21 آذر قلم چی حتما باید بخونید ...

اولویت با مباحثی است که گذاشته شده است و بخش های غیر مهم حذف شده است تا بتوانید برای نیم سال اول آماده شوید و کمی از عقب ماندگی ها را جبران کنید و با این مباحث می توان تا تراز 7000 را آورد.

مباحث اولیه هر کتاب پیش معمولا اول سال خوب خوانده شده است و بهتر است با این آزمون بیشتر روی دیگر بخش ها توجه کنید در ضمن با این کار در آزمون های دی ماه می توانید کل پیش 1 را جمع بندی کنید

عمومی :

ادبیات 2: صفحه 100 تا 122

زبان فارسی: نگارش ( آشنایی با نوشته های ادبی)

عربی 2: صفحه 53 تا 108

دینی 2: صفحه 76 تا 109

ادبیات پیش : ادبیات حماسی

دینی پیش : حقیقت بندگی + در مسیز اخلاص و قدرت پرواز

زبان پیش : صفحه 1 تا 32

اختصاصی تجربی:

زمین شناسی: زمین لرزه

ریاضی عمومی : توابع + معادلات

ریاضی پایه : فصل 4 هندسه ( اگر سخت است می توان احتمال را خواند و از فصل چهار فقط اصل کاوالیری را بخواندید)

زیست پیش : پیدایش و گسترش زندگی + تغییر و تحول گونه ها + ژنتیک و جمعیت

زیست پایه : ژنتیک و خواستگاه

فیزیک پیش : دینامیک + حرکت نوسانی تا صفحه 60

فیزیک 2 : کار و انرژی

شیمی پیش : تعادل شیمیایی

شیمی 2: ترکیب های کووالانسی

اختصاصی ریاضی:

دیفرانسیل :حد و پیوستگی

ریاضی پایه : توابع و انواع آن ، نامعادله و تعیین علامت

هندسه تحلیلی : مقاطع مخروطی دایره

گسسته : گراف یا نظریه اعداد ( هر کدام که راحت تر است)

فیزیک پیش : دینامیک و حرکت نوسانی تا صفحه تا صفحه 77

شیمی پیش : تعادل شیمیایی

هندسه 1 : هندسه فضایی

فیزیک 2: کار و انرژی

شیمی 2: ترکیب کووالانسی

 یک برگه جهت نوشتن برنامه ریزی آزمون در زیر گذاشته ام که دانلود کنید.

جهت دانلود کلیک کنید

جهت برنامه ریزی روزانه می توانید به شماره زیر پیغام دهید.

09356487825 مجتبی لشینی

 


مطالب مشابه :


اصل کاوالیری

بوتاون تورا کاوالیری (1564-1642) اهل میلان، از همان سال های نخستین به ریاضیات علاقه مند بود،و به
هندسه ی کاوالیری

دانستنيهاي رياضي - هندسه ی کاوالیری - بوتاون تورا کاوالیری (۱۵۶۴-۱۶۴۲) اهل میلان، از همان
/تجربی ها و تهدید!!!/ سرشماری 6 /یک آدم فضایی/ک مثل کاوالیری/هندسه 1/ جواب مساله+تشکر/

این اسم رو من روش گذاشتم به معنی هندسه ای که کاوالیری بر پایه ی این نظام، قضیه های
زندگینامه دانشمندان

آموزش ریاضی - زندگینامه دانشمندان - مقاله آموزش ریاضی - تاریخ علم ریاضی - روش تدریس
لگاریتم (2)

روش لگاریتم‌گیری در سال ۱۶۱۴ از سوی جان نپر در کتابی با عنوان Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio
قضیه ی دزارگ

روش اقلیدس ساده بود او چند اصل موضوع و چند اصل متعارف را بدون اصل کاوالیری در باره
تاریخچه ی ریاضیات

درایتالیا آثار کاوالیری فصل جدیدی در این روش که بعدها تمام مباحث فیزیک را تحت تأثیر
مباحث مهم آزمون 21 آذر قلم چی

( اگر سخت است می توان احتمال را خواند و از فصل چهار فقط اصل کاوالیری را بخواندید) روش غیر
آموزش کامل لگاریتم

روش لگاریتم دیگران قرار گرفت، به همین دلیل با تلاش دانشمندانی چونبوناونتورا کاوالیری
هندسه یک – هندسه دو – هندسه تحلیلی

منشور و استوانه- اصل کاوالیری ، حجم منشور و استوانه- هرم و روش حذفی گاوس و روش گاوس
برچسب :