دانلود و دریافت کد های جی تی آی پنج تماما فارسی GTA 5

 

 

رمز gta 5 برای کنسول پلی استیشن 2. 

دانلود از وبسایت الیانا سنتر

  رمز های جی تی آی سان آندرسن برای کنسول PS2
سلامتی، جلیقه ضد گلوله و $ 250.000:
R1، R2، L1، X، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا


اسلحه نوع 1:

R1، R2، L1، R2، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، راست، بالا

اسلحه نوع 2:
R1، R2، L1، R2، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، پایین، چپ

اسلحه نوع 3:
R1، R2، L1، R2، چپ، پایین، راست، بالا، چپ، پایین، پایین، پایین

بینهایت شدن گلوله ها:
L1، R1، مربع، R1، چپ، R2، R1، چپ، مربع، پایین، L1، L1

زیاد شدن درجه اسلحه:
پایین، مربع، X، چپ، R1، R2، چپ، پایین، پایین، L1، L1، L1

زیاد شدن درجه وسایل نقلیه:
مربع، L2، X، R1، L2، L2، چپ، R1، راست، L1، L1، L1

بیشترین عضله:
مثلث، بالا، بالا، چپ، راست، مربع، دایره، سمت چپ

چاق شدن:
مثلث، بالا، بالا، چپ، راست، مربع، دایره،

کمترین عضله و چاقی:
مثلث، بالا، بالا، چپ، راست، مربع، دایره، راست

حد اکثر احترام:
L1، R1، مثلث، پایین، R2، X، L1، بالا، L2، L2، L1، L1

بالا رفتن درجه جاذبه جنسی:
دایره، مثلث، مثلث، دایره، R1، L2، بالا، مثلث، L1، L1، L1

بالا رفتن گنجایش ریه (نگه داشتن نفس):
پایین، پایین، چپ، پایین، L1، R2، پایین، L2، پایین

خودکشی:
راست، L2، پایین، R1، چپ، چپ، R1، L1، L2، L1

هرگز گرسنه نشوید:
مربع، L2، R1، مثلث، بالا، مربع، L2، بالا، X

حرکت آهسته:
مثلث، بالا، راست، پایین، مربع، R2، R1

حرکت سریع:
مثلث، بالا، راست، پایین، L2، L1، مربع

بیشتر شدن سرعت بازی:
دایره، دایره، L1، مربع، L1، مربع، مربع، مربع، L1، مثلث، دایره، مثلث

کمترین درجه تعقیب و گریز:
R1، R1، دایره، R2، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین

بالا بردن درجه تعقیب و گریز:
R1، R1، دایره، R2، چپ، راست، چپ، راست، چپ، راست

درجه تعقیب و گریز شش ستاره:
دایره، راست، دایره، راست، چپ، مربع، X،

بدون پلیس:
دایره، راست، دایره، راست، چپ، مربع، مثلث، بالا

هدف گیری در هنگام رانندگی:
بالا، بالا، مربع، L2، راست، X، R1، پایین، R2، دایره

شورش خیابانی:
پایین، چپ، بالا، چپ، X، R2، R1، L2، L1

مردم دشمن شما باشند:
پایین، بالا، بالا، بالا، X، R2، R1، L2، L2

همه مردم اسلحه داشته باشند:
R2، R1، X، مثلث، X، مثلث، بالا، پایین

آب و هوای عادی:
R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، پایین

هوای بارانی:
R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، دایره

هوای آفتابی:
R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، مثلث

آسمان ابری:
R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، مربع

آسمان مه آلود:
R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، X

طوفان شن:
بالا، پایین، L1، L1، L2، L2، L1، L2، R1، R2

آسمان پرتغالی و ایستادن ساعت در 21:00:
چپ، چپ، L2، R1، راست، مربع، مربع، L1، L2، X

شب وایستادن ساعت در 00:00:
مربع، L1، راست، R1، X، L1، چپ، سمت چپ

چتر نجات:
چپ، راست، L1، L2، R1، R2، R2، بالا، پایین، راست، L1

ایجاد کشش:
R2، بالا، L2، چپ، چپ، R1، L1، دایره، راست

چوپان:
بالا، راست، راست، L1، راست، بالا، مربع، L2

داشتن Bloodring سوسیس:
پایین، R1، دایره، L2، L2، X، R1، L1، چپ، چپ

داشتن مسابقه حلقه داغ: 1
R1، دایره، R2، راست، L1، L2، X، X، مربع، R1

داشتن مسابقه حلقه داغ 2:
R2، L1، دایره، راست، L1، R1، راست، بالا، دایره، R2

ایجاد سطل زباله استاد:
دایره، R1، دایره، R1، چپ، چپ، R1، L1، دایره، راست

قایق بارکش:
دایره، دایره، L1، دایره، دایره، دایره، L1، L2، R1، مثلث، دایره، مثلث

ماشین وسایل بازی گلف:
دایره، L1، بالا، R1، L2، X، R1، L1، دایره، X

دارای جت پک:
L1، L2، R1، R2، بالا، پایین، چپ، راست، L1، L2، R1، R2، بالا، پایین، چپ، راست

کامیون بسیار بزرگ:
راست، بالا، R1، R1، R1، پایین، مثلث، مثلث، X، دایره، L1، L1

هرکول:
مثلث، مثلث، مربع، دایره، X، L1، L1، پایین، بالا

چرت زدن:
R2، L1، L1، راست، راست، بالا، بالا، X، L1، چپ

شکارچی:
دایره، X، L1، دایره، دایره، L1، دایره، R1، R2، L2، L1، L1

نفت کش:
R1، بالا، چپ، راست، R2، بالا، راست، مربع، راست، L2، L1، L1

انفجار تمام اتومبیل ها:
R2، L2، R1، L1، L2، R2، مربع، مثلث، دایره، مثلث، L2، L1

همه ماشین ها سیاه باشند:
دایره، L2، UP، R1، چپ، X، R1، L1، چپ، دایره

همه ماشین ها صورتی باشند:
پایین، دایره، L1، L2، چپ، X، R1، L1، راست، دایره

ماشین مرگ (منفجر شدن ماشین ها در هنگام تصادف):
L1، L2، L2، بالا، پایین، پایین، بالا، R1، R2، R2

پرش بلند:
بالا، بالا، مثلث، مثلث، بالا، چپ، راست، مربع، R2، R2

افزایش ارتفاع پرش با BMX:
مثلث، مربع، دایره، دایره، مربع، دایره، دایره، L1، L2، L2، R1، R2

ترافیک پر جنب و جوش:
R2، دایره، R1، L2، چپ، R1، L1، R2، L2

بهتر کردن ترمز دستی:
مثلث، R1، R1، چپ، R1، L1، R2، L1

نامریی کردن ماشین ها:
مثلث، L1، مثلث، R2، مربع، L1، L1

حرکت ماشین روی آب:
راست، R2، دایره، R1، L2، مربع، R1، R2

همیشه چراغ ماشین ها سبز باشد:
راست، R1، بالا، L2، چپ، R1، L1، R1، R1

ترافیک ماشین های سریع:
بالا، L1، R1، بالا، راست، بالا، X، L2، X، L1

کم کردن ترافیک:
X، پایین، بالا، R2، پایین، مثلث، L1، مثلث، سمت چپ

ارتقاء تاکسی:
، X، مثلث، X، مثلث، X، مربع، مربع، R2، راست

ماموریت ساحلی:
بالا، بالا، پایین، پایین، مربع، دایره، L1، R1، مثلث، پایین

ماموریت Yakuza:
X، X، پایین، R2، L2، دایره، R1، دایره، مربع

ماموریت دلقکی:
مثلث، مثلث، L1، مربع، مربع، دایره، مربع، پایین، دایره

شناور شدن اتومبیل ها در هنگام تصادف:
مربع، R2، پایین، پایین، چپ، پایین، چپ، چپ، L2، X

ماشین های پرنده:
مربع، پایین، L2، بالا، L1، دایره، بالا، X، سمت چپ

قایق های پرنده:
R2، دایره، بالا، L1، راست، R1، راست، بالا، مربع، مثلث

مثلث: مثلث
مربع: مربع
دایره: دایره

 


مطالب مشابه :


دانلود و دریافت کد های جی تی آی پنج تماما فارسی GTA 5

رمز gta 5 برای کنسول پلی استیشن 2. دانلود از وبسایت الیانا سنتر. رمز های جی تی آی سان آندرسن برای کنسول PS2 سلامتی، جلیقه ضد گلوله و $ 250.000: R1، R2،
رمزهای جی تی آی پلی استیشن 2

هرکی هرکی - رمزهای جی تی آی پلی استیشن 2 - هر چی بخوای هست - هرکی هرکی.
رمزهای بازی جی تی ای 5 پلی استیشن 2

اسلحه نوع 2 : R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left اسلحه نوع 3 : R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down بینهایت
دانلود پلی استیشن 2 برای gta 5

جی تی ای برای همیشه - دانلود پلی استیشن 2 برای gta 5 - - جی تی ای برای همیشه. ... رمز های بازی gta III . gta vice city.gta sanandreas . gta iv · دانلود با گرافیک کننده
تمام رمز های جی تی آی پنج پلی استیشن دو

22 مارس 2014 ... به در خواست کاربران رمز های جی تی آی پنج پلی استیشن دو در وبلاگ قرار ... رمزهای تجارت مرگ3 پلی استیشن2, رمز های GTA 5 پلی استیشن دو
رمز های بازی gta 5 برای ps2

کد های تقلب برای آدم های متقلب - رمز های بازی gta 5 برای ps2 - کد های تقلب بازی های معروف برای ... L1،R2 :Spawn Racercar 2،دایره،راست،R1،L1،راست،بالا،دایره،R2.
رمز های بازی GTAIV برای پلی استیشن2

دنیای بازیهای ps2 - رمز های بازی GTAIV برای پلی استیشن2 - رمز بازی ps2. ... رمز بازی GTA5 برای PC · رمز کشتی کج 2011 برایps2 · راهنمایی در بازی کشتی کج
رمز بازی GTA 5

رمز ها و دانلود انواع GTA - رمز بازی GTA 5 - رمز ها و دانلود انواع GTA " هر رمز و gta که ... رمز بازی جی تی آی 5 برای کامپیوتر: ... رمز بازی gta 5 براي پلي استيشن 2.
رمز gta5 ps2

رمز بازی - رمز gta5 ps2 - رمز بازی. ... تفنگ 2:, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left. تفنگ3: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left,
رمزهای بازی gta 5 (برای کنسول ps2)

دنیای بازیهای کامپیوتری - رمزهای بازی gta 5 (برای کنسول ps2) - به تخصصی ترین وب سایت رمز - نقد و ترینر بازیها خوش آمدید.
برچسب :