نشاني دادسراهاي تهران

نشاني دادسراهاي تهران


دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش ميدان 15 خرداد

تلفن :   33 – 33111026   و   35051111

---------------------------------------------------------------------------------

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك ) : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن :  4 -66722561

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت : تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )

تلفن :    22727469 -  22727470

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 1 شميران : تهران – خيابان شريعتي – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك 2

تلفن :    22000438 –  22009044 -  22606664 و   81- 22007379

ضابطين دادسرا : آگاهي شميرانات و كلانتري هاي 101 و 122 و 123 و 163 و 164

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  1  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خيابان علامه شمالي  – خيابان 18 غربي - پلاك 22

تلفن :   9 - 22078884

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 163 و 118 و 134 و 137 و 139

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  2  تهران

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 3 ونك : تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده  رود شرقي - پلاك 59

تلفن :   88881722 – 88881724 – 88883434

ضابطين دادسرا : كلانتريهاي 103 و 124 و 145

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  3  تهران

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 4 رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهاي خيابان جشنواره - جنب فرهنگسراي اشراق – كوچه نباتي

تلفن :   5 – 77341041

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالشرق تهران و كلانتريهاي 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  13 و 8 و 4  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 5 صادقيه : تهران – فلكه دوم صادقيه – خيابان آيت الله كاشاني – بلوار ابوذر - نبش بوستان دوم

تلفن :   4 – 44089723  و  6 - 44092993

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  22 و 5  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 6 خارك : تهران – خيابان انقلاب – خيابان خارك – روبروي دانشكده علوم قضايي

تلفن :  4 - 66713201  و  66713207

ضابطين دادسرا : پايگاه سوم آگاهي و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهاي 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  6  تهران

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 7 سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها ) : تهران – سيد خندان – خيابان دبستان – انتهاي خيابان شهيد محمودي

تلفن :   9 – 88468503  و  9 - 86011002

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  7  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك

تلفن :   66886900  و  44671124

ضابطين دادسرا : پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي كلانتريهاي شهر تهران

--------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 10 هاشمي : تهران – خيابان آزادي – نبش خيابان خوش

تلقن :   5 – 66420443

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 154 و 108 و 111 و 119 و 150

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  21 و 10 و 9

-----------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج ) : تهران – خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه

تلقن :   2 – 55375750

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 112 و 115 و 129

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  11  تهران

----------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني ) : تهران - خيابان خيام  - ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن :   4 – 66722561

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 109 و 113 و 116

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  12  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي : تهران – بلوار شهيد محلاتي - بلوار ابوذر – بين پل چهارم و پنجم

تلفن :   33800836  و  33813714

ضابطين دادسرا : پايگاه ششم آگاهي و كلانتريهاي 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  15 و 14  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 16 بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب

تلفن :   5 - 55321520

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 117 و 130 و 152 و 160 و 208

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  19 و 16  تهران

------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري : تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري - پلاك 216 - تلفن :   73 – 66224469

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتريهاي 169 و 153 و 151 و 149

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  18 و 17  تهران

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 19 ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي ) : تهران -  خيابان شهيد مطهري – بعد از قائم مقام فراهاني ، روبروي پست بانك - پلاك 284 - تلفن :    2 – 88328980  و  8 - 88328987

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 20 انقلاب : تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم

تلفن :   5 – 88415111

--------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 21 ( ويژه ارشاد ) : تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا

تلفن  :   73 – 88732167

ضابطين دادسرا : اداره كل اجتماعي ناجا ي تهران بزرگ و پايگاههاي اول تا دهم اطلاعات و آگاهي و كلانتريهاي 154 و 143 و 105 و 124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 22 ( ويژه امور اقتصادي ) : تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالي – خيابان فرصت شيرازي – كوچه مستعلي -تلفن :    66593401  و  3 - 66575860

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 23 ( امور نيابت ) : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض

تلفن :    66720422   و   66720499   و   66720088   و   4 -66722561

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 24 ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم

تلفن :   5 – 88415111

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 25 ( امور سرپرستي ) : تهران – خيابان كريم خان زند - زير پل كريم خان – خيابان ايرانشهر - نبش ملكيان - پلاك 219 -تلفن :   8 – 88820086

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 26 ( بومهن ) : بومهن – بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري 206

تلفن :    76229966

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 27 ( امور جتايي ) : تهران – سه راه آذري – خيابان جرجاني – پلاك 20

تلفن :   6 – 66640620

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 28 ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران – ميدان پانزده خرداد - دادسراي مركز – طبقه سوم - تلفن :   33111919 – 35051111

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي نا حيه 29 ( ويژه نوجوانان ) : تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك 144

تلفن :    8 -  44064467

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 31 ( جرايم رايانه اي ) : تهران – خيابان شريعتي - بالاتر از چهارراه طالقاني - نرسيده به بهار شيراز - نبش كوچه فرهاد 2 - تلفن :   6 - 77512034

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 32 ( راهور ) : تهران – خيابان آزادي – خيابان رودكي - ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي - كوچه شهيد فرج اللهي - تلفن :    66325527  و  66436029

---------------------------------------------------------------------------

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين ) : تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويي - زندان اوين

تلفن :   22432667


مطالب مشابه :


کاملترین کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه ( کد محل پادگان آموزشی سربازی) بروز رسانی : 1391/04/26

( شاید هم پادگان آموزش ولیعصر ناجا ) آموزشگاه شهدا نيروي زميني سپاه شهيد
دانستنی های دفاع مقدس(وبلاگ جنگ نرم)

یگان ویژه پاسداران ناجا. آموزشگاه مقدس، سردار شهيد دكتر مصطفي چمران نماينده
آغاز ثبت نام از داوطلبان کنکور سراسری سال92 در دانشگاه امام صادق (ع)

تحصیلی به اینجانب مراجعه می نمایند و به دلیل اشتغالم در چند آموزشگاه امکان دسترسی به
استخدام دانشگاه افسری ارتش ،کارمند نیروی دریایی ،کارمند نیروی زمینی ارتش استخدام زن و مرد

در چند آموزشگاه امکان دسترسی به مالك اشتر ناجا فرماندهي شهيد چمران
منابع پیشنهادی آزمون مصاحبه شفاهی دكتری رشته حقوق كیفری و جرم شناسی دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

وبلاگ حقوقی عدل 90 چمران. شهيد ثاني مقيمي و مهديه تقي زاده ، دفتر تحقيقات كاربردي ناجا
نشاني دادسراهاي تهران

آموزشگاه; وبلاگ خيابان شهيد فياض پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي
20سوال جنگی

فرزند شهيد شهید چمران و فرهاد مجيدي: داور در حد آموزشگاه هم نبود . فرهنگ .
برچسب :