شعر امام زمان

ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری

کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟

چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی

ای آنکه در حجابت دریای نور داری

من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟

برعکس چشمهایم چشمی صبور داری

از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما

کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟

در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت

کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟


مطالب مشابه :


سخنانی از آیت الله بهجت درباره امام زمان (عج)

سخنانی از آیت الله بهجت درباره امام زمانسخنانی از آیت الله • کوتاه گفته های
«انتظار»

شناخت امام زمان و مطالبی در • سخنانی از آیت الله بهجت • کوتاه گفته های آیت الله
شعر امام زمان

شعر امام زمانسخنانی از آیت الله بهجت درباره • کوتاه گفته های آیت الله بهجت در
عکس متحرک مهدوی

شناخت امام زمان و مطالبی در • سخنانی از آیت الله بهجت • کوتاه گفته های آیت الله
جمله های زیبا در مورد امام زمان

جمله های زیبا در مورد امام زمان • علت غیبت امام زمان از نگاه آیت الله بهجت • سخنانی از
چه جمعه ای...

امام زمان. • سخنانی از آیت الله بهجت درباره • کوتاه گفته های آیت الله بهجت در
برچسب :