شيوة نگارش و ارجاع در پايان نامه ها

شيوة نگارش و ارجاع در پايان نامه ها

 

  1. 1.       قلم متن

متن پايان نامه باید در Word2007 یا Word2003تنظیم شود. متن فارسی با قلم BNazanin و اندازه­ فونت 14 و متن لاتین با قلمTimesNewRomanبا اندازه­ فونت 12 با فاصله سطر Single و تیترها با قلم BTitr  با اندازه­ی فونت 14 تایپ شوند.

  1. 2.      شيوة نقل قول در متن

در نقل قول مستقيم در متن مقاله، کتاب و سايت، شيوة ارجاع به صورت درون متني (نام‌خانوادگي نويسنده يا ويراستار کتاب يا مقاله، سال چاپ اثر: شمارة صفحه)‌ است؛‌ مانند:‌(سعيدی رضواني، 1372: 34)‌. براي منبعي که از سايت گرفته شده، شمارة صفحه ذکر نمي‌شود؛ مانند:(رحماني، 1384).

در نقل قول غيرمستقيم، فقط نام‌خانوادگي نويسنده و سال ذکر مي‌شود؛ مانند: (سعيدي رضواني، 1372).

در صورتی که نویسنده/ نویسندگان غیرفارسی زبان باشد، نام خانوادگی وی در نقل قول مستقيم و غیرمستقیم در متن مقاله با تلفظ لاتین آن نوشته شود و معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات در پايين هر صفحه فقط در اولین باری که آن اسم یا اصطلاح به کار رفته آورده شود و توضيحات اضافي(به صورت بسیار محدود) در پانویس همان صفحه درج گردد. اسامی نویسندگان غیر فارسی زبان در پایان جملات به زبان انگلیسی نوشته شود؛ مانند: (Crompton, 1998) و یا اگر کتاب باشد شماره صفحه هم به انگلیسی نوشته شود؛ مانند: (Fennel, 2006: 28).

  1. 3.       شيوة ارائه منابع کتاب، مقاله و سايت در پايان

الف: کتاب

نام‌خانوادگي نويسنده يا ويراستار، نام نويسنده يا ويراستار(سال انتشار کتاب)، عنوان کامل کتاب(به صورت ايرانيک)، نام و نام‌خانوادگي مترجم يا مصحح (در صورت وجود)، محل نشر: نام ناشر، جلد.

نمونه: سعيدي رضواني، عباس(1372)،گزيده‌اي از مقالات جغرافيايي، مشهد: آستان قدس رضوي.

نمونه براي اثر ترجمه شده: کمپفر، انگلبرت(1360)، سفرنامه، ترجمة کيکاووس جهانگيري، تهران: خوارزمي.

نمونه براي اثر تصحيح شده: فضل‌الله، رشيدالدين(1373)، جامع‌التواريخ، به تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران: البرز.

نمونه براي اثر ويرايش شده: شکوري، محمد خان(ويراستار)(1380)، فرهنگ فارسي- تاجيکي، تصحيح و ترجمة محسن شجاعي، تهران: فرهنگ معاصر.

نمونه براي اثري که مرکز يا نهادی چاپ کرده است: دانشگاه کمبريج(1380)، تاريخ ايران، به کوشش احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه. تهران: اميرکبير. ج 2.

نمونه برای کتاب لاتین:

Moven John C. (1993), Consumer Behaviour, New York: McMillan Publishing Compagny, USA, 3th ed.

چنانچه از نويسنده‌اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

ب: مقاله

نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده(سال چاپ نشريه)، «عنوان مقاله»، نام نشريه(به صورت ایرانیک)، سال(س)، شمارة(ش)، فصل(در صورت وجود مانند فصل پاييز، زمستان و ...)، صفحه(ص) يا صفحات(صص).

نمونه: رضايي، احمد(1384)، « تنوع فرهنگي در استان گيلان»، فصلنامة مطالعات ملي، س 6، ش 21: 141-123.

نمونه براي شرح مقاله امضادار از دانشنامه: بلوکباشی، علی(1377)، «بالابان»، در دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، ج.11: 248-245، تهران: دايره‌المعارف بزرگ اسلامي.

نمونه برای مقاله لاتین:

Backman, S. and Crompton, J. (1991), »The usefulness of selected variables for predicting activity loyalty«, Leisure Sciences, Vol. 13: 205-20.

ج: پايان‌نامه

نام‌خانوادگي، نام(سال تحصيلي که رساله دفاع شده است)، «عنوان کامل رساله»، پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، دانشکده و شهر محل استقرار دانشکده/ دانشگاه.

مانند: هاشمي، مهران(1386)، «مجموعة گردشگري اقامتي نياسر‌ کاشان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.

د: پایگاه­هاي اينترنتي

نام‌خانوادگي، نام(سال نگارش)، نام سايت به صورت ایتالیک (تاريخ آخرين بازنگري در سايت)،آدرس پایگاه­ اينترنتي در ميان نشانة مقابل"... " می­ آید و زیرش خط کشيده مي‌شود؛

نمونه:رحماني، جبار(1384)، انسان‌شناسي و فرهنگ(وب‌سايت ناصر فکوهي)، (آخرين بازنگري 24 خرداد 1386)

" www.fakouhi.com"

  1. 4.     پانوشت ها

پي‌نوشت‌ها شامل توضيحات ضروري‌اند که به ترتيب شماره در پايين صفحه آورده مي‌شوند.

  1. 5.     جداول، نمودار‌ها و شکل­ها

الف: اعداد و ارقام جداول و نمودارها، به زبان فارسي و با فونت 11 B Nazaninباشند.

ب: عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها، شکل­ها و تصاویردر پایین آنها با فونت 12Bold BNazanin  نوشته شوند.

  1. 6.      موارد مبهم

براي توضيح موارد مبهم يا ذکر عبارات مکمل، از پرانتز باز و بسته () استفاده مي‌شود.

  1. 7.     واژه های بيگانه

تا جايي که امکان دارد، از به کاربردن واژه‌هاي بيگانه در متن خودداري شود و در صورت ضرورت استفاده از واژگان غيرفارسي، معادل فارسي و نوشتار کامل آن به زبان اصلي با علامت‌گذاري در متن، پايين صفحه آورده شود.

  1. 8.      منابع فارسی و  غيرفارسی

منابع انتهاي مقاله، به تفکيک منابع فارسي و غير‌فارسي به صورت الفبايي آورده مي‌شوند.

 


مطالب مشابه :


ارجاع درون متنی

ویراستار - ارجاع درون متنی - بحث و گفتگو در باب ويرايش در زبان فارسي
راهنمای ارجاع در مقالات تحقیقی و پژوهش های علمی

جامعه شناسی sociology - راهنمای ارجاع در مقالات تحقیقی و پژوهش های علمی - جامعه شناسی ، نظریه های
جدیدترین شیوه ی ارجاع متن و فهرست منابع APA

چرا توصيه مي شود در منبع نويسي يا ارجاع درون متن از صفحه داده شود و متني که رونويسي شده
دستورالعمل تاليفات

3- براي تهيه مطالب و استفاده از منابع ارجاع درون متني ضروري است .
شيوة نگارش و ارجاع در پايان نامه ها

وبلاگ تخصصی جامعه شناسی در ایران - شيوة نگارش و ارجاع در پايان نامه ها - جامعه شناسی
شیوه نامۀ نگارش و تدوین نهایی پایان نامه/رساله

الف- ارجاع درون متني 1- به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار : شماره صفحه/صفحات) به عنوان
راهنمای منبع نویسی به سبک APA

ارجاع نويسي apa شيوه نگارش درون متني شدن ارجاع نويسي برون متني پايين صفحه و
روش رفرنس نویسی هاروارد

( بيايد و شماره صفحه نيز در" ارجاع درون متني د ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده
برچسب :