پایان نامه های مهندسی شیمی

پايان نامه هاي مهندسي شيمي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

قيمت پايان نامه هايي كه درمقابل آنها مبلغي درج نشده است 14000تومان(چهارده هزارتومان) است.به ازاي ارسال يك پايان نامه درهر رشته و موضوعي از طرف شما به ايميل سايت، ميتوانيد يكي از پايان نامه هاي زير رابه رايگان دريافت كنيد (تبادل پايان نامه). جهت اطلاع ازنحوه دريافت پايان نامه ها اینجا را كليك كنيد

عناوين پايان نامه هاي رشته مهندسي شيمي

(پتروشيمي-نفت-گاز-صنايع پالايش-پليمر-صنايع معدني- صنايع غذايي -طراحي فرايندها-مخازن-و...)

شبيه‌سازي فرآيندي توليد پلي استايرين با استفاده از تغيير در نوع راكتور و محيط واكنش

مدل سازي بخش كاهش شتاب رايزر در بسترهاي سيال چرخان

جداسازي ويروسها از آبها و پسابها بوسيله غشاء ميكروفيلتراسيون

مطالعه ‏CFD‏ استفاده از بهم زدن جت بجاي بهم زدن پروانه‌اي در راكتور بهم خورده خنثي ساز

شبيه‌سازي واحد ريفرمينگ كاتاليستي پالايشگاه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

ساخت و بررسي سنسور اكسيژن با مرجع جامد اكسيد نيمه هادي نانو ساختار

بررسي تاثير شرايط عملياتي و كاتاليست جهت كاهش ‏CO2‏ توليدي در سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز

بررسي سيستم‌هاي كاهش و بازيابي گازهاي ارسالي به مشعل پالايشگاه

توليد آلفاسلوز (خمير حل‌شونده) از ساقه و ضايعات ذرت بلا استفاده

ستريليزاسيون شير با استفاده از غشاء

 بررسي هيدروديناميك بسترهاي سياله مايع-جامد با استفاده از منحني توزيع زمان اقامت

مدلسازي انتقال جرم در ستونهاي جذب سطحي به همراه رزين

بررسي عوامل موثر بر جذب ‏UF6‏ و ‏HF‏ توسط جاذب سديم فلورايد(‏(NaF

طراحي و ساخت اريفيس تحت شرايط خلاء (متوسط و بالا)

مدلسازي حذف رطوبت از جريان گاز توسط بستر جذب سطحي و تعيين معادلات حاكم بر سيكل جذب و ذفع

بهينه سازي فرايند انتقال نوع گريد در راكتور بستر سيال فاز گازي پلي اتيلن

مكان سنجي كاربرد حفاري زير تعادلي در ميدان نفتي

جداسازي متانول از ‏MTBE‏ (متيل ترشيري بوتيل اتر) با استفاده از غشاء زئوليتي

مدلسازي سينتيكي هموژن واكنش جفت شدن اكسايشي كاتاليستي متان بر كاتاليست پروسكايت

 شبيه‌سازي سينتيكي واكنشهاي سطحي واكنش جفت شن اكسايشي متان

تعيين سطح تخليه چاه در مخازن شكافدار طبيعي

 بررسي رفتار خوشه‌ها در بسترهاي سيال شده متراكم

 مدلسازي انتقال جرم در ستونهاي پاششي

شبيه سازي و بهينه سازي حداكثر ظرفيت قابل انتقالو چيدمان ايستگاه هاي تقويت فشار براي خط لوله 56 اينچ

تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي سازگار شده پلي آميد 6

بررسي پارامترهاي انتقال جرم در ستون جذب گاز-مايع از نوع ‏packed

فراوري گاز طبيعي به منظور توليد مايعات گاز طبيعي، و ارائه راهكارهاي مناسب

تهيه آب خالص دارويي براي فراوردهاي دارويي به وسيله غشاء نانوساختار

 بررسي كاربرد لايه شكافي در ميزان بهره دهي چاههاي گاز ميعاني يكي از مخازن ايران

مطالعه آزمايشگاهي اندازه گيري نفوذ پذيري نسبي دو فازي در حالات پايا و ناپايا

مقايسه ميزان بهره دهي چاه هاي انحرافي با چاه هاي عمودي در يكي از مخازن گاز ميعاني

مطالعه تجربي و بهينه سازي فرآيند استخراج فوق بحراني اسانس گياهان

بررسي، توليد آزمايشگاهي و مطالعه عملكرد گرمايي تركيبات ورميكوليت

بررسي نظري و عملي اثر افزودنيهاي صابوني نانو ساختار در كاهش آلايندگي ناشي از احتراق

تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن-خاك رس به روش اختلاط مذاب و بررسي پايداري آن ها

مدلسازي هيدروديناميك بيوراكتورهاي هوادهي شده

پليمريزاسيون امولسيوني هسته‌ دار آكريلونيتريل -بوتادين -استايرين ‏(ABS)‏-پايان نامه دكتراي تخصصي-قيمت28000تومان(بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

بررسي پاسخ‌هاي حياتي لجن فعال به آلاينده‌هاي سمي مختلف در فاضلاب تجزيه و تحليل خصوصيات يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از داده هاي چاه آزمايي چندچاه

بررسي سينتيك واكنش تبديل متانول به پروپيلن

سنتز پايدار كننده‌هاي حرارتي پي وي سي بر پايه قلع و بررسي كارايي آنها

بهينه ‌سازي مخلوط آغازگرها در فرآيند پليمريزاسيون وينيل كلرايد

تهيه نوع جديدي از كود تركيبي نيتريك فسفات (NP) با استفاده از سنگ فسفات

بررسي و تصفيه بيولوژيكي پسابهاي سلولزي از طريق فرايند لجن فعال

بررسي عوامل فومينگ در برج شستشودهنده واحد تقطير استخراجي بوتادي‌ان و شبيه‌سازي و بهينه‌سازي واحد مربوطه

بررسي عملكرد و ارزيابي مقايسه‌اي الگوي رفتاري كولرهاي تبخيري غير مستقيم

 بهينه سازي طراحي ستونهاي ضربه‌اي سيني دار با استفاده از اثرات ضرايب نفوذ موثر و تغييرات ضرايب انتقال جرم در طول ستون

اندازه‌گيري تنش ميان-رويه آب -نفت در شرايط مخزن,

مدلسازي ضريب انتقال حرارت در بسترهاي سيال

چاه آزمايي مخازن شكافدار با استفاده از روشهاي متداول و نوين

مدلسازي رياضي فرآيند استخراج اسانس گياهان داروئي با استفاده از دي‌اكسيد كربن فوق بحراني

سنتز نانو كامپوزيت‌هاي پلي اتيلن -خاك رس و بررسي پايداري مكانيكي،حرارتي و شيميايي آن در مقابل پرتودهي

تخمين نفوذ پذيري با استفاده از روشهاي هوشمند مناسب

بررسي رفتار پودرهاي دارويي در بستر سيال به روش المانهاي مجزا

بررسي شرايط و معادلات رياضي حاكم بر فرآيند خشك شدن مواد طبيعي با تكيه بر محصولات كشاورزي منطقه

طراحي و بزرگسازي واحد توليد كوپويدون

مطالعات آزمايشگاهي ريزش ثقلي به هنگام تزريق غير امتزاجي گاز در شرايط مخزن

تاثير غلظت جزء منتقل شونده روي طغيان هنگام انتقال جرم از فاز پيوسته به فاز پراكنده در ستونهاي ضربه‌اي پرشده

سنتز گاياكول در واكنش متيلاسيون انتخابي كاتكول در فاز گاز به وسيله كاتاليست هتروژن

بررسي تجربي روش‌هاي استخراج عصاره ريشه والرين با حلال به منظور دستيابي به عصاره استاندارد دارويي

تاثير اشعه الكتروني با انرژي بالا بر ميزان شبكه‌اي شدن، خواص حرارتي و مكانيكي فوم اتيلن وينيل استات

تعيين شرايط عملياتي و متغيرهاي مهم در جوهرزدايي از كاغذهاي باطله به روش شناورسازي

تاثير حضور آنيون كروم و ميزان سختي آب بر ميزان جذب بيولوژيكي اورانيوم توسط مخمر

مطالعه هيدروديناميك و مدلسازي بهم پيوستن و ازهم گسستن حبابهاي هوا در راكتور هواگرد

بررسي غير فعال شدن كاتاليست كبالت بر پايه آلومينا در واكنش فيشر-تروپش

ارزيابي كاربردي ترين معادلات حالت تعميم يافته

سنتز نانو لوله‌هاي كربني در بستر سيال

مطالعه مدلي اثر موئينگي در سيستم‌هاي ماتريس شكاف و تاثير آن بر ضريب بازيافت مخازن شكافدار

مدلسازي خواص ترموديناميكي سيالات گاز ميعاني با استفاده از توابع توزيع براي مشخص سازي اجزاء سنگين

 بررسي پسابهاي صنايع پتروشيمي و امكان تصفيه آن به روش استخراج مايع-مايع در ستون RDC

 بررسي معادلات حالت مختلف براي تركيبات مختلف نفتي در بازه خاص ازAPI و GOR و انتخاب بهترين معادله

بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي دريك ستون جذب سطحي از نوع رزيني- پايان نامه دكتراي تخصصي-قيمت28000تومان(بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

 بررسي فعاليت و انتخاب پذيري كاتاليستهاي اكسايشي-كاهشي (Redox ) در فرآيند زوج شدن اكسايشي متان

تهيه نانو كامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات /نانو ذرات خاك رس اصلاح مجدد شده با روش اختلاط مذاب

بررسي فرآيند جذب گاز هيدروژن روي نانوساختارهاي كربني مورد استفاده در ذخيره سازي هيدروژن

 بهينه‌سازي ديناميكي ريفرمر اتوترمال پتروشيمي زاگرس

 بررسي اثر عوامل فعال كننده سطحي بر اندازه قطرات در دستگاه ميكسر ستلر

مدل‌سازي و شبيه‌سازي راكتور بستر متحرك ريفرمينگ كاتاليستي نفتا

طالعه امكان‌سنجي استفاده از فناوري حفاري زير تعادلي در ميدان نفتي پارسي

بررسي جذب و ذخيره سازي گاز طبيعي (متان)در نانو ساختارهاي كربني,

 ساخت نانو ذرات TiO2 و بررسي آن در سنسور گاز

 بررسي استخراج عناصر فلزي از بستر جامد توسط سيال فوق بحراني

 سنتز رزين اكريليك آب پايه به روش پليمريزاسيون امولسيوني

مطالعه تجربي رژيم جريان دربيوراكتورهاي ايرليفت

شناسايي و مدلسازي شكاف‌ها در ميدان گازي وراوي

مطالعه و شبيه‌سازي فرآيند جابجايي امتزاجي و غير امتزاجي در لايه نفتي ميدان پارس جنوبي

مدلسازي ترموديناميكي و شبيه‌سازي واحد تقطير استخراجي بوتادين توسط NMP

مدل‌سازي و شبيه‌سازي ديناميك فرآيند زوج شدن اكسايشي متان

 فرآيند پلاسمايي هيدروژن زدائي اكسايشي اتان

 طراحي آزمايش اندازه گيري مقادير بسيار كم عنصر پلاتين در نمونه هاي باليني

جداسازي كاتاليست از برش‌هاي نفتي در فرآيند فيشر- تروپش

 تعيين معادله حالت براي آمينواسيدها و پليمرها از طريق تئوري اغتشاشي

مدلسازي راكتورهاي ريفرمينگ متان توسط بخار از نوع حرارت از بالا

شبيه سازي و بهينه سازي واحد بوتادي ان پتروشيمي امير كبير

مطالعه آزمايشگاهي جريان سيالات در مخازن شكافدار با در نظر گرفتن مكانيسم ريزش ثقلي

شبيه‌سازي جريان دوفازي آمونياك ، آب ، اوره ، دي اكسيد كربن و محصولات جانبي در واحدهاي توليد اوره

تعيين تابع توزيع جرم ملكولي آسفالتين و بررسي نقطه تشكيل رسوب بر اساس تابع توزيع

بررسي اثر سازگار كننده روي خواص مورفولوژي حرارتي و مكانيكي و رئولوژي آلياژ پلي‌تري‌متيلن ترفتالات

امكان سنجي توليد متازايلن از مخلوط زايلن‌ها با بررسي و مقايسه روشهاي مختلف توليد

بررسي كاهش تراوايي چاه بدليل رسوب آسفالتين در پروسه تزريق حلال

 حذف ‏MTBE‏ از آب آشاميدني با استفاده از ازن

  تهيه مدل توزيع ‏MTBE‏ ‌در آبهاي سطحي و زيرزميني تهران و نحوه كاهش اثرات آن

مقايسه اثر غلظت اتيل بنزن بر حذف بيولوژيكي آن در فاضلاب صنعتي

بررسي حذف بنزن در پسآبهاي پتروشيمي با روش فلوتاسيون با هواي محلول در راكتور

مدل كردن ضريب كلي حجمي انتقال جرم در دستگاه استخراج ميكسر-ستلر

 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند تشكيل ، رشد و حركت حباب در محيط هاي متخلخل

تعيين خواص مخازن شكافدار با استفاده از نمودارهاي افت دبي

 مطالعه تجربي جداسازي انتخابي يونهاي فلزي با استفاده از فرآيند الكترودي يونيزاسيون ‏(EDI)

بررسي آزمايشگاهي جريان مغشوش هوا بر روي لايه موجي آب

 شبيه سازي واحد بازيابي گليكول سكوي دريائي فاز يك پارس جنوبي

مطالعه سينتيكي كوپليمرشدن قطعه اي و ينيل استات و (متا) كريلات ها به روش پليمرشدن راديكالي انتقال اتم

شبيه سازي و بررسي آزمايشگاهي بازيافت نفت سنگين به وسيله تزريق گاز

طراحي شبكه مبدل هاي حرارتي با جنس ساختماني مختلف با استفاده از برنامه ريزي رياضي

 جداسازي آروماتيك ها از غيرآروماتيك ها با استفاده از غشاء در صنايع نفت

توسعه مدلNRTL-NRF بر ميناي مشاركت گروهي براي پيش بيني خواص تعادلي محلولها

بررسي جداسازي عناصر زيركونيوم و هافنيوم از محلول ليچينگ

بازيابي دي اكسيدگوگرد از گازهاي خروجي واحد توليد گوگرد توسط يك بستر سيالي از اكسيدمس

 بهينه سازي توليد بخار، توزيع بخار و بازيافت كندانس در سيكل بخار

كامپوزيت‌هاي ضد گلوله

مدلسازي و شبيه‌سازي هيدروديناميكي رآكتور شيميايي با بستر سيال توليد كريستال ملامين از اوره-پايان نامه دكتري تخصصي-قيمت28000تومان(بيشت و هشت هزار تومان)فقط فروش

شبيه‏‎‎‏سازي برجهاي هوادهي آكنده در حذف چند جزئي تركيبات آلي فرار ‏VOC

مدل سازي پيل سوختي الكتروليت پليمر جامد

 ترموپلاستيك نانوكامپوزيت پلي اتيلن پلي پروپيلن

  بررسي تجربي اثر غلظت كرور سديم بر روي پايداري فومهاي گاز-مايع

 شبيه سازي واحدNGL فاز 1 پارس جنوبي و پيش بيني دماي خروجي

 مطالعه سناريوهاي مختلف توليد از مخزن كرنج بر اساس مطالعات شبيه سازي

شبيه سازي واحد توليد بوتن-1

ارائه مدل حدواسط براي تعيين سينتيك رشد كريستال‌ها

بررسي امكان جداسازي گاز پروپيلن خروجي از راكتور ‏OXO

ساخت ذغال فعال از پيچ پالايشگاه قطران اصفهان

 بررسي بازيابي و احياء كاتاليست به كمك سيال فوق بحراني دي اكسيد كربن

استفاده از معرف ‏HIO3/wet SiO2‏ جهت اكسايش و محافظت زدايي تركيبات آلي

بررسي تجربي و ارائه مدل ميزان رسوب آسفالتين در مخازن نفتي

 مطالعه خواص ويسكوالاستيك غيرخط آميزه هاي پليمري‏(PVC/NBR)‏ در جريان برشي

 توسعه روش بسترهاي شبه متحرك جهت تبديلات گاز سنتز به محصولات ميان تقطير به روش فيشر ثروپش

تعيين اثر پارامترهاي عملياتي بر ميزان انرژي مصرفي در خشك كن هاي پاششي

بهينه سازي سيستم انتقال درون چاهي يك مخزن نفتي نمونه،‌ جهت افزايش توليد

انجام برنامه ريزي خطي يك پالايشگاه نمونه با استفاده از نرم‌افزار

امكان سنجي پرعيارسازي خاك فسفات به روش لخته سازي انتخابي

رائه يك مدل جهت پيش بيني خواص ترموديناميكي مخلوطهاي پليمري

طراحي و ساخت اتمايزر براي فرآيند شكست كاتاليستي بستر سيال

كنترل برج تقطير چند جزيي بوسيله شبكه عصبي

بررسي و مطالعه علل تشكيل پديده هايدرايت در خطوط لوله گاز

 اثر جريان الكتريكي مايكروويو پالسي بر خشك كردن مواد غذايي

بررسي آزمايشگاهي و برپايي سيستم ازدياد برداشت نفت سنگين(EOR) به روش تزريق آب و بخار آب

شبيه سازي انتقال ميكروبي در ازدياد برداشت ميكروبي نفت

سنتز سيال ريومغناطيس و بررسي خواص ريولوژيكي آن

جداسازي پروتئين و توسعه مدلهاي ترموديناميكي در سامانه هاي ميسلي معكوس- پايان نامه دكتري تخصصي-قيمت24000تومان(بيشت و چهار هزار تومان)فقط فروش

طراحي يك واحد نيمه صنعتي براي توليد ارتو- 3- زايليدين

  بررسي اثر تغيير كشش سطحي و غلظت الكتروليت برپديده بايكات و راندمان ته‌نشيني سوسپانسيون‌ها

تهيه نرم افزار شبيه سازي ديناميكي واحد دفع آب ترش

سنتز و شناسايي كوپليمر بلور مايع پلي اتيلن ترفتالات، هيدروكينون دي استات و اسيد ترفتاليك

 بهينه سازي توليد از ميادين نفتي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيكي

موم زنبور عسل به عنوان سيستم انتقال دارو

 ساخت نانوكامپوزيتهاي سلولز-ترموپلاستيك سلولز

 تعيين روش بهينه براي استخراج انوكسولون (گليسيريتينيك اسيد) از ريشه شيرين بيان

مطالعه روند تغييرات مشخصه هاي كف فلوتاسيون مس با استفاده از آناليز تصويري و شبكه هاي عصبي

مبدل كاتاليستي نوع پروسكايت براي كاهش آلودگي خودروهاي بنزيني

اصلاح فرايند توليد الكيد بمنظور توليد رزينهاي الكيدي امولسيفاي شونده در آب

 بررسي پديده پخت در فرآيند توليد كاشي

 شبيه سازي و كنترل راكتورهاي (كو)پليمريزاسيون امولسيوني

 شبيه سازي مبدلهاي كاتاليستي موتورهاي بنزيني در حالت گذرا

شبيه سازي برج استخراج واحد آسفالتين پالايشگاه با حلال جديد

 شبيه سازي رفتار حركتي خون در شريانهاي با انسداد مشخص

بررسي پارامترهاي موثر بر تهيه آب شيرين بروش الكترودياليز

پوشش دهي تيتانيوم توسط اكسيد رونتيوم و اكسيد تيتانيوم به روش ترسيب الكتريكي

تعيين شبه توابع تراوايي نسبي و فشار موئينه در مخازن تركدار با استفاده از شبيه سازهاي مخازن نفتي

 شبيه سازي ديناميكي برجهاي تقطير واكنشي

 بهينه‌سازي ديناميكي رآكتور شكست حرارتي اتيلن دي كلرايد

مقايسه روشهاي توليد و بازيافت هيدروژن از ضايعات گازي پالايشگاهها

 سنتز هيدروژل پلي اتيلن گليكول- سرم آلبومين گاوي و مطالعه راهيش كنترل شده دوگانه دارو

بازيابي نفت سنگين به روش حرارتي با استفاده از گرم‌كردن غيرمستقيم

بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و حرارتي پلي پروپيلن تقويت شد

مطالعه ديناميك بستر جاذب كربن غربال مولكولي در جداسازي هوا

شبيه سازي و بررسي امكان بهينه سازي سيستم جداسازي واحد استايرن پتروشيمي

مدل‌سازي و شبيه‌سازي خشك‌كن دوار نيتروسلولز با هدف كنترل

پوشش‌دهي تيتانيوم توسط اكسيدروتنيوم و اكسيد تيتانيوم به روش ترسيب الكتريكي

 بررسي سيستمهاي پخت درزگيرهاي پلي‌سولفايدي مورد مصرف در مخازن سوخت

بررسي بهبود عملكرد منعقدكننده‌ها بر روي آبهاي صنعتي

رفع گلوگاههاي ناشي از افزايش ظرفيت در شبكه مبدلهاي حرارتي طراحي شده به روش ‏PDM

 سنتزسيال ريومغناطيس و بررسي خواص ريولوژيكي آن

طراحي ساخت و تعيين پارامترهاي هيدروديناميكي كنتاكتور ‏Gas-induced

ساخت و بررسي كاتاليست تبديل گاز طبيعي به گاز سنتز

 بررسي ضريب انتقال جرم بين دانه هاي جوانه گندم و هوا در جريان متقاطع

 تهيه و تعيين مشخصات كاربيد تنگستن نانوفازي و مطالعه تغييرات فازي

طراحي فرايند بازيابي استايرن از بنزين پيروليز

 بهينه سازي پارامترهاي موثر در بهره برداري به روش Gaslift در يك مخزن

بررسي روش‌هاي اصلاح آلياژ NR/EPDM به منظور بهبود خواص فيزيكي - مكانيكي آلياژ

ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب براي محلولهاي پليمري

مدل رياضي تبديل روغن آسكارل ‏(PCBs)‏ به محصولات سازگار با محيط زيست

آزادسازي كنترل شده در صنايع غذايي,

شبيه سازي سينتيكي راكتور مرحله اول هيدروژناسيون بنزين پيروليز

بررسي انتقال حرارت جابجايي سيالات غيرنيوتني مدل پاورلا

شبيه سازي فرايند تزريق متناوب آب و گاز امتزاجي در شاخص مخزن مارون

شبيه سازي راكتور پليمريزاسيون پلي استايرن انبساط پذير ‏(EPS)

ساخت فوم پلي اتيلن شبكه اي شده با پرتوهاي الكترون

بررسي پديده پخت در فرايند توليد كاشي

عناوين پايان نامه هاي ديگري به زودي در وب سايت قرار مي گيرد

 

 


مطالب مشابه :


پایان نامه های مهندسی شیمی

مدل سازي پيل سوختي الكتروليت پليمر عناوين پايان نامه هاي ديگري به زودي در وب سايت قرار
معرفی سایت

پایان نامه پروژه - معرفی سایت - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی
ليست مقاله - پايان نامه مهندسي عمران

fdghfhgf - ليست مقاله - پايان نامه مهندسي و تقويت ستونهاي بتن مسلح بوسيله پليمر
پلیمر و بتن های پلیمری

كنم كه مقاله حاضر در واقع از دو مرجع بهره مند شده است ، مرجع اوّل پايان نامه پليمر ها نيز
کولار،داستان یک تلاش پایان ناپذیر(1)

پلیمر نامه پس از پايان جنگ جهاني دوم او به آزمايشگاه لذا اين پليمر به عنوان پايه
ليست مقاله پايان نامه كارآفريني

fdghfhgf - ليست مقاله پايان نامه كارآفريني - hfg fdghfhgf طرح توجيهي شركت جهان پليمر پارس
عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ1

عنوان پايان نامه هاي بررسي شرايط پليمر شدن رزين فنل فرم آلدئيد و مقايسه آن با
لیست مقالات و پایان نامه های شیمی

فروش انواع مقالات،پايان نامه ها استفاده از پليمر فرا جاذب آبpr 3005 a جهت موفقيت برنامه هاي
کولار،داستان یک تلاش پایان ناپذیر(3)

پلیمر نامه پايان. مراجع و از تحقيق و نوآوري، دكتر مهدي باريكاني، مركز تحقيقات پليمر
برچسب :