جامعه شناسی تبلیغات

روابط عمومی و تبلیغات:

1-در روابط عمومی هدف ایجاد ارتباط برای کسب تفاهم است اما در تبلیغات افراد یدنبال ترغیب و اغناء مخاطب هستند همچنین تبلیغات تولید محور هستند اما روابط عمومی مخاطب محور هستند

2-روابط عمومی سیاست گذاری بلند مدت است چون بدنبال ایجاد-حفظ و تداوم ارتباط و تفاهم است اما تبلیغات بدنبال اهداف انتفاعی-فوری و مستقیم است

3-در تبلیغات ارتباط یک سویه است در حالیکه روابط عمومی همیشه می گوید حق با مشتری است(دو سویه)

مرزهای روابط عمومی و تبلیغات(یحیایی اینه ای ،1377):

معیار

روابط عمومی

تبلیغات

هدف

تعامل با مخاطب

تاءمین منابع سازمانی و مخاطب

ایجاد

حفظ و تداوم ارتباط

اقناع و ترغیب مخاطب

تاءمین منافع سازمان

تاءثیر نفوذ و تسلط بر مخاطب

مسوءلیت

مسوءلیت اجتماعی دارد و در برابر افکار عمومی پاسخگوست

مسوءلیت اقتصادی دارد و در برابر سازمان پاسخگوست

سیاستگذاری

بلند مدت

کوتاه مدت

ماهیت پیام

مشارکت آمیز و دو سویه

سلطه آمیز و یک سویه

ویژگی های پیام

شفاف-جدی-واقع گرا-معرفی محصول-پیچیده

خیالی و مبهم،طنز شوخی-غلوسازی از محصول-ساده

نقش مخاطب

فعال و هوشمند

بی نقش و منفعل

تاءثیر گذاری

دیررس

زودرس

 

کارکرد تبلیغات:برای تبلیغات دو نوع کارکرد مثبت و منفی بیان می شود

الف:کارکرد مثبت:طرفداران کارکرد مثبت معتقد هستند تبلیغات به مردم می آموزد که چگونه از محصولات و تکنولوژی های نوین استفاده کند و مردم را از وجود محصولات جدید آگاه می کند همچنین باعث ایجاد ارتباط میان کالا –مشتریان و صاحبان سهام می شود.از این منظر تبلیغات علاوه بر افزایش فروش باعث آموزش –فرهنگسازی-توسعه-شکوفایی صنعتی می شود

برخی دیگر کارکردهای مثبت ذیل را برای تبلیغات برشمرده اند:

1-تقویت و ایجاد محبوبیت کالا و محصولات نزد مصرف کننده

2-برانگیختن مشتریان برای پاسخ و یا واکنش به مصرف یک محصول

3-برجسته سازی تفاوت های کار و یا خدمات یا محصولات رقیب

4-وفادار کردن مشتری به مصرف محصول یا آن کالا با یک رفتار معین

5-کمک به فروش کالا یا خدمات و کمک به حفظ سهم بازار

6-بهبود کیفیت محصول و یا خدمات و یا کاهش هزینه و قیمت و بهبود روش توضیع

7-ایجاد شرایط رقابتی برای محصولات و یا خدمات

8-جلوگیری از اتلاف وقت برای یافتن کالا های جدید و هزینه های کسب اطلاعات مربوط به کالاها و یا خدمات

ب:کارکرد منفی:جوامع امروزی جوامع مصرف هستند.مردم بیش از آنکه مصرف واقعی داشته باشند به مصرف ظاهری توجه می کنند یعنی کالا را می خرند فقط برای اینکه آنرا داشته باشند نه اینکه از آن استفاده کنند.تبلیغات میل به خرید و رواج نیازهای کاذب را بوجود می آورد و قدرت نقد و ارزیابی انتقادی را از مردم سلب می کند.به اعتقاد اسوارت اون کارکرد تبلیغات خلق نیازهای کاذب و ترویج مصرف گرایی است

برخی دیگر کارکردهای منفی ذیل را برای تبلیغات برشمرده اند:

1-فشار روحی و روانی که باعث ایجاد ناهنجاری فردی و اجتماعی می شود

2-ایجاد هیجان کاذب-عوام فریبی و دروغ گویی در تبلیغات که نوعی توهین به مخاطب محسوب می شوند

3-عوارض جسمی ناشی از فشارهای روانی که بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون را بدنبال دارد

4-جامعه دچار رقابت و حسادت غیر ضروری می شود و شادابی و پویایی غیر ضروری از بین می رود

5-رفتار و روش زندگی مردم با انبوه سازی آنان هدایت و تنظیم می شود


مطالب مشابه :


راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو در خوزستان

مخمل زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز درجلسه ستاد توزیع که فیش حقوقی
درس جامعه شناسی تبلیغات جلسه اول

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز,فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
جامعه شناسی تبلیغات

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
بازرسی مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو از داروخانه ها و کارخانجات خوزستان در نوروز 94

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان خوزستان شیوه های نوین نظارت و بازرسی را فرا گرفتند

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سیمین حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
فرآ ورده های آرایشی و بهداشتی شرکت پخش آریا غیرمجاز و تقلبی است

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برنامه های روز جهانی غذا در استان خوزستان اعلام شد.

در سالن شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
پمفلتهای تهیه شده توسط دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان شهید چمران سوسنگرد

آموزش وتوصیه های پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. سامانه فیش حقوقی پرسنل دانشگاه
معرفی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برچسب :