راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو در خوزستان

به گزارش روابط عمومی  معاونت  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز درجلسه  ستاد توزیع که صبح امروز با حضور مدیران شرکت پخش دارویی استان، بیمه خدمات درمانی ، نظام پزشکی وانجمن داروسازان ونماینده استانداری خوزستان برگزارشد با اعلام این خبر گفت: این سامانه به منظور بهینه سازی و سامان دهی توزیع دارو وبه ویژه داروهای کمیاب  از محل هزینه اعتبارات  معاونت غذا و دارو و شرکت های پخش دارو دراستان  خوزستان راه اندازی می شود.

گفتنی است در پایان این جلسه گزارشی از عملکرد  سه ماهه شرکت های پخش دارویی توسط مدیر شرکت پخش دارویی در استان ارائه شد

 

 


مطالب مشابه :


راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو در خوزستان

مخمل زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز درجلسه ستاد توزیع که فیش حقوقی
درس جامعه شناسی تبلیغات جلسه اول

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز,فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
جامعه شناسی تبلیغات

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
بازرسی مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو از داروخانه ها و کارخانجات خوزستان در نوروز 94

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان خوزستان شیوه های نوین نظارت و بازرسی را فرا گرفتند

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سیمین حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
فرآ ورده های آرایشی و بهداشتی شرکت پخش آریا غیرمجاز و تقلبی است

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برنامه های روز جهانی غذا در استان خوزستان اعلام شد.

در سالن شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
پمفلتهای تهیه شده توسط دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان شهید چمران سوسنگرد

آموزش وتوصیه های پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. سامانه فیش حقوقی پرسنل دانشگاه
معرفی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برچسب :