درس جامعه شناسی تبلیغات جلسه اول

تعریف تبلیغات:

1-تلاش برای ارائه ی ایده ها-شواهد-دلایل و آموزه ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی برای تقویت یک هدف یا مبارزه با یک هدف.

2-هر نوع معرفی غیر شخصی و ترویج ایده ها-کالاها و یا خدمات در مقابل پول که بوسیله ی فرد و یا موسسه ی مشخصی انجام می گیرد.

3-کلیه ی خدمات بازرگانی و هنری برای ازدیاد فروش محصول

4-عمل یک آگهی روزنامه و یا آگهی دیواری و یا تلویزیون ایجاد ارتباط با مردم-انتقال اطلاعات و یا ایجاد بحث و یا گذاشتن تاءثیر بر افراد است که در نتیجه فکر خواننده یا بیننده نسبت به کالا و یا خدمتی که آگهی شده عوض میشود و در نتیجه ی این تاءثیر رفتار آنها نیز تغییر می کند.

تبلیغ یکی از 5 عامل اساسی ارتباط است که بوسیله ی تاجران و صاحبان صنایع برای ترغیب مردم در خرج کردن پول بخاطر کالا یا خدمت بکار می رود.


مطالب مشابه :


راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت بر توزیع و مصرف دارو در خوزستان

مخمل زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز درجلسه ستاد توزیع که فیش حقوقی
درس جامعه شناسی تبلیغات جلسه اول

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز,فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
جامعه شناسی تبلیغات

سکه (فیش حقوقی) فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استقلال اهواز. موسسه
بازرسی مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو از داروخانه ها و کارخانجات خوزستان در نوروز 94

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی
کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان خوزستان شیوه های نوین نظارت و بازرسی را فرا گرفتند

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، سیمین حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
فرآ ورده های آرایشی و بهداشتی شرکت پخش آریا غیرمجاز و تقلبی است

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دکتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برنامه های روز جهانی غذا در استان خوزستان اعلام شد.

در سالن شهدا دانشگاه علوم پزشکی اهواز با حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
پمفلتهای تهیه شده توسط دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان شهید چمران سوسنگرد

آموزش وتوصیه های پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. سامانه فیش حقوقی پرسنل دانشگاه
معرفی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی فیش حقوقی
برچسب :