مواد تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت

ردیف مقطع رشته گرایش تعداد سؤال مواد درسی
۱ کارشناسی
یا
کارشناسی ارشد
مهندسی نفت بهره برداری از منابع نفت- حفاری و استخراج -

مخازن هیدروکربوری – اکتشاف

۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- زمین شناسی(نفت و ساختمان)- خواص سنگهای مخزن- خواص سیالات مخزن- مهندسی حفاری- چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه- مهندسی مخزن
۲ مهندسی شیمی بهره برداری از منابع نفت- مخازن هیدروکربوری- ۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- زمین شناسی(نفت و ساختمان)- خواص سنگهای مخزن- خواص سیالات مخزن- مهندسی حفاری- چاه آزمایی و نمودارگیری از چاه- مهندسی مخزن
۳ مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای نفت- صنایع پالایش- صنایع پتروشیمی-
صنایع گاز-تولید و جمع آوری گاز- فرآوری و انتقال گاز – فرآیندهای جداسازی –  پیشرفته – شبیه سازی و کنترل فرآیند – مهندسی گاز – مهندسی فرآیند پدیده‌های انتقال – طراحی فرآیند – محیط زیست –  انرژی و محیط زیست
۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- انتقال حرارت- انتقال جرم و عملیات واحد
۴ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات -

تاسیسات حرارتی -  تبدیل انرژی

۷۰ ترمودینامیک ۱ و ۲ – مکانیک سیالات ۱ و ۲- انتقال حرارت ۱ و ۲ – استاتیک/ مقاومت مصالح- دینامیک و ارتعاشات- تأسیسات حرارتی و برودتی
۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی – طراحی جامدات – ساخت و تولید ۷۰ ترمودینامیک ۱ و ۲ – مکانیک سیالات ۱ و ۲- استاتیک- مقاومت مصالح- دینامیک و ارتعاشات- طراحی اجزا
۶ مهندسی برق قدرت ۷۰ مدارهای الکتریکی ۱ و ۲- رله و حفاظت سیستمهای قدرت- بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ۲- تولید و توزیع نیروگاه- اندازه گیری الکتریکی
۷ مهندسی برق الکترونیک- کنترل- مخابرات ۷۰ مدارهای الکتریکی ۱ و ۲- الکترونیک ۱و ۲- سیستمهای کنترل خطی- مدارهای منطقی – تجزیه و تحلیل سیستمها
۸ مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها- تولید صنعتی -

تکنولوژی صنعتی- مهندسی صنایع-مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

۷۰ تحقیق در عملیات- برنامه ریزی و کنترل پروژه- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات- طرح ریزی واحدهای صنعتی- تئوری احتمالات و آمار مهندسی- مبانی سازمان و مدیریت- اقتصاد مهندسی
۹ مهندسی صنایع ایمنی صنعتی ۷۰ ایمنی برق- اعلام و اطفاء حریق- دیگها و ظروف تحت فشار- عوامل شیمیایی و فیزیکی محیط کار- حفاظت صنعتی- مهندسی احتراق- ارگونومی
۱۰ مهندسی عمران عمران-سازه – مکانیک خاک و پی – مهندسی مدیریت و ساخت ۷۰ مقاومت مصالح- تحلیل سازه‌ها- مکانیک خاک و پی سازی- سازه‌های فولادی و بتونی
۱۱ مهندسی عمران نقشه برداری ۷۰ ریاضی- فتوگرامتری- ژئودزی- نقشه برداری- GIS
12 مهندسی مواد متالورژی صنعتی- متالورژی استخراجی-خوردگی و حفاظت از مواد – شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی ۷۰ خواص فیزیکی مواد- خواص مکانیکی مواد- شیمی فیزیک و ترمودینامیک- خوردگی- جوشکاری
۱۳ مهندسی کامپیوتر / مهندسی فنآوری اطلاعات نرم افزار / امنیت اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری- مهندسی فنآوری اطلاعات – ۷۰ ساختمان داده‌ها و الگوریتم- طراحی الگوریتم- سیستمهای عامل- پایگاه داده‌ها- مهندسی نرم افزار- معماری کامپیوتر- نظریه زبانها و ماشینها
۱۴ مهندسی کامپیوتر سخت افزار – معماری کامپیوتر ۷۰ سیستمهای عامل- شبکه‌های کامپیوتر- معماری کامپیوتر- انتقال داده‌ها – اصول طراحی پایگاه داده‌ها- مدارهای الکتریکی- ساختمان داده‌ها- الکترونیک دیجیتالی- مدار منطقی
۱۵ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی بازرسی فنی – ایمنی و حفاظت ۷۰ ترمودینامیک و مکانیک سیالات- ایمنی در صنایع- مقاومت مصالح و تستهای غیر مخرب- خوردگی در صنایع و روشهای جلوگیری از آن- اصول حفاظت محیط زیست- روشهای اندازه گیری آلاینده ‌ها و روشهای آن
۱۶ مهندسی محیط زیست کلیه گرایشها ۷۰ ایمنی در صنایع نفت و طراحی سیستم‌های ایمنی – آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی- اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست – مدیریت HSE- مدیریت ریسک
۱۷ مهندسی معدن استخراج معدن ۷۰ زمین شناسی ساختمانی –زمین شناسی اقتصادی- حفر چاه و تونل- مکانیک سنگ- چالزنی و آتشباری
۱۸ زمین شناسی زمین شناسی – پترولوژی-تکتونیک- چینه شناسی و فسیل شناسی-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی-نفت ۷۰ سنگ شناسی و پترولوژی – زمین شناسی ساختمانی- زمین شناسی نفت- زمین شناسی اقتصادی- رسوب شناسی- زمین شناسی مهندسی – آبهای زیرزمینی
۱۹ مدیریت صنعتی ۷۰ تحقیق در عملیات – اقتصاد خرد و کلان- مبانی سازمان و مدیریت- حسابداری صنعتی- مدیریت تولید – ریاضی و آمار
۲۰ مدیریت دولتی-منابع انسانی ۷۰ اقتصاد خرد و کلان – مبانی سازمانی و مدیریت و تئوریها- رفتار سازمانی و منابع انسانی – حسابداری دولتی- ریاضی و آمار
۲۱ مدیریت بازرگانی / MBA – اجرایی ۷۰ اقتصاد خرد و کلان- مبانی سازمان مدیریت(تئوریها- رفتار سازمانی و منابع انسانی)- مدیریت مالی- بازاریابی- بازرگانی بین الملل- آمار و روش تحقیق
۲۲ مدیریت امور گمرکی ۷۰ اقتصاد خرد و کلان – مبانی سازمان و مدیریت( تئوریها- رفتار سازمانی و منابع انسانی) – مدیریت مالی- آمار و روش تحقیق – مدیریت بازاریابی- حقوق تجارت بین الملل – مقررات عمومی- صادرات و واردات- مسائل بانکی و اعتبارات اسنادی
۲۳ حسابداری کلیه گرایشها ۷۰ حسابداری مالی – حسابداری صنعتی- حسابرسی- بودجه بندی دولتی- حسابداری پیشرفته- کنترل بودجه-ریاضی و آمار
۲۴ حقوق حقوق – خصوصی – تجارت بین الملل ۷۰ حقوق بین الملل عمومی- حقوق بین الملل خصوصی- حقوق مدنی- حقوق جزای عمومی- حقوق اداری- حقوق تجارت- سازمانهای بین الملل
۲۵ بهداشت حرفه ای کلیه گرایشها ۷۰ شناسایی عوارض شیمیایی- دفع مواد زائد صنعتی- ایمنی در صنعت- آلودگی‌های هوا و کنترل آن- سم‌شناسی صنعتی- مهندسی عوامل انسانی- بیماریهای حرفه ای و مخاطرات شغلی
۲۶ روانشناسی صنعتی و سازمانی ۷۰ آمار و روش تحقیق- روانشناسی صنعتی و سازمانی- روانشناسی اجتماعی- رفتار سازمانی- روانشناسی امور استخدامی- بالندگی سازمانی
۲۷ شیمی محض – کاربردی – آلی – تجزیه ۷۰ شیمی معدنی- شیمی فیزیک- شیمی آلی- شیمی کاربردی- شیمی تجزیه
۱ صرفاً  کارشناسی مهندسی دریا صرفاً گرایش دریانوردی ۷۰ حقوق و بیمه دریایی- ریاضی و آمار- اصول ناوبری- اصول حمل و نقل و تخلیه و بارگیری دریایی- مبانی اقتصاد و مدیریت
۲ مهندسی هوانوردی صرفاً گرایش مراقبت پرواز ۷۰ ریاضی- فیزیک – قوانین هوانوردی و کنترل پرواز – مقررات ناوبری هوایی
۳ علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی ۷۰ مبانی کلی ارتباط جمعی- اصول روزنامه نگاری-کاربرد آمار و روش تحقیق- دانش مدیریت- روانشناسی اجتماعی
۴ مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی ۷۰ مددکاری اجتماعی- روانشناسی عمومی – مبانی توانبخشی- مبانی و نظریه‌های جامعه شناسی- آمار و روش تحقیق- آسیب شناسی اجتماعی
۵ آمار کلیه گرایشها ۷۰ ریاضی- آمار نظری- آمار کاربردی- علوم اجتماعی و اقتصاد
۶ علوم تغذیه کلیه گرایشها ۷۰ تغذیه اساسی – تغذیه در دوران‌های مختلف زندگی- رژیم درمانی- تغذیه اینترال و پرنترال- بیوشیمی- فیزیولوژی

جدول شماره ۵ : مواد تخصصی رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی

ردیف مقطع رشته گرایش تعداد سؤال مواد درسی
۱ کاردانی مدیریت صنعتی – بازرگانی – دولتی –
مالی – اداری
۷۰ سازمان و تئوریهای مدیریت- مدیریت منابع انسانی-مبانی اقتصاد- ریاضی و آمار- اصول حسابداری
۲ کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی ۷۰ کار- مهندسی ایمنی- مدیریت ایمنی- عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار- اصول بهداشت محیط – حریق و روشهای مبارزه با آن – دفع مواد زائد صنعتی- آلودگیهای هوای محیط کار و کنترل آن
۳ مکانیک کلیه گرایشها ۷۰ استاتیک- مقاومت مصالح- ترمودینامیک- مکانیک-سیالات- انتقال حرارت
۴ برق کلیه گرایشها ۷۰ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- مدارهای الکتریکی- الکترونیک عمومی و صنعتی- ماشین‌های الکتریکی- مدارهای منطقی- مدارهای فرمان
۵ شیمی / صنایع شیمیایی کلیه گرایشها ۷۰ ترمودینامیک- مکانیک سیالات- انتقال حرارت- موازنه مواد و انرژی- شیمی آلی- شیمی تجزیه
۶ آمار کلیه گرایشها ۷۰ ریاضیات عمومی- روشهای آماری، رگرسیون و نمونه گیری- آمار و احتمال مقدماتی-احتمال و کاربرد آن
۷ حسابداری کلیه گرایشها ۷۰ حسابداری صنعتی- اقتصاد- حسابداری شرکتها- حسابداری مالی- اصول حسابداری- ریاضی و آمار


مطالب مشابه :


نمونه سوالات درس رله و حفاظت سيستمهاي الكتريكي

8 ژوئن 2012 ... نمونه سوالات درس رله و حفاظت سيستمهاي الكتريكي. به دنبال درخواستهاي فراوان دانشجويان درس رله و حفاظت نمونه سوالات اين درس را در لينك زير آپلود
نمونه سوالات رله و حفاظت الکتریکی

نمونه سوالات رله و حفاظت الکتریکی. برای اشنایی با سوالات درس رله وحفاظت سیستم های الکتریکی ودانلود سوالات به لینک زیر مراجعه فرمایید. نمونه سوالات رله و
استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی،سوالات استخدامی برق،سوالات استخدامی وزارت نیرو

برق-قدرت: 1- مدارهای الکتریکی* 2- ماشینهای الکتریکی* 3- رله و حفاظت* 4- ... توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید.
سوالات امتحانی و آمادگی تجهیزات فشار قوی برای اپراتوری پستهای انتقال

موضوعات : رله و حفاظت خطوط انتقال برق ... دانلود رایگان سوالات امتحانی و آمادگی برای اپراتوری پستهای انتقال ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو در رشته های شغلی.
دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت

آموزش تخصصی هماهنگی حفاظتی ... شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت، ضمن ... جزوه درس رله و حفاظت (گرد آورنده: استاد هنرور).
مواد تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت

سوالات عمومی آزمون استخدامی - مواد تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت - آگهي هاي ... ۷۰, مدارهای الکتریکی ۱ و ۲- رله و حفاظت سیستمهای قدرت- بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ۲- ... و تستهای غیر مخرب- خوردگی در صنایع و روشهای جلوگیری از آن- اصول حفاظت
نمونه سوال برای درس ایمنی در برق

نمونه سوالات درس ایمنی در برق. [1] مزایا و ... [12] اصول حفاظت در برابر صاعقه را بیان دارید. [13] قسمت‌های ... [31] نحوه عملکرد رله حفاظت جان FI را به اختصار شرح دهید.
دانلود رایگان نمونه سوال.جزوه.اسلاید رشته کامپیوتر

کاملترین مرجع تخصصی مهندسی برق وکامپیوتر - دانلود رایگان نمونه سوال.جزوه. ... نمونه سوال نظریه زبان ها و ماشین ها ... مقاله : بررسي روشهاي تست رله هاي حفاظتي.
نمونه سوالات خورشیدی – فنی و حرفه ای

می توانید نمونه سوالات مربوط به دوره طراحی سیستم های خورشیدی را از لینک زیر دریافت کنید. دانلود نمونه سوالات ... جزوه درس رله و حفاظت (گرد آورنده: استاد هنرور).
رله وحفاظت مهندس طهماسبقلی شاهرخشاهی

وبسایت تخصصی مهندسی برق - رله وحفاظت مهندس طهماسبقلی شاهرخشاهی ... موضوعات مرتبط: رله وحفاظت ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو در رشته های شغلی.
برچسب :