طراحي اقليمي در معماري گذشته كاشان

 

ايران عليرغم وجود اقليم متنوع،در قسمت وسيع داخلي خود،داراي اقليم،شرايط سخت آب و هوايي را به زندگي تحميل مي كند كه نياز به تامين آسايش براي ساكنان آن الزامي است.در گذشته شهرهاي اين اقليم از تدابير خاص جهت  مساعد كردن شرايط بهره گرفته اند.از جمله بافت فشرده و پيوسته،ديوارهاي بلند كه در كوچه ها سايه ايجاد مي كند،جهتگيري مناسب شهر قرارگيري در جهت باد مطلوب و استفاده از مصالح متناسب،سازماندهي و سلسله مراتب فضايي مناسب،قرار گيري ساختمان پايين تر از سطح كوچه،حياط هاي داراي گل و گياه و آب استفاده از چها طرف حياط در چهار فصل و عناصري چون بادگير و گنبد.

مقدمه:

مفهوم طراحي اقليم،انديشه تازه اي نيست.انسان همواره در طول تاريخ زندگي خود در پي ايجاد شرايطي مناسب براي آسايش و رفاه بوده است.بنابراين خلاقيت و تجربه در طول دوران همواره راه حل هايي را پيش روي او گذارده است.

در جهان طبيعت وجود اقليم هاي مختلف نشان از تنوع اقليمي در نقاط مختلف جهان دارد،و هر يك از اين اقليم ها چه سرد و چه گرم داراي مشكلات و محاسني مي باشند و در اين مسير،انسان خلاق به برقراري رابطه بين محيط طبيعي اطراف و مكان زندگي خود پرداخته است تا بتواند در مقابل اين مشكلات راه حل منطقي بيابد و از موهبت هاي موجود كمال استفاده را بنمايد.استفاده از انرژي هاي موجود در هر منطقه به ياري معماران آمده و روند استفاده از آنها در طول تاريخ متكامل تر شده است.

معماري نيز در ادوار مختلف تحت تاثير فرهنگ و شرايط محيطي زندگي بشر شكل گرفته و به تدريج تكامل يافته است.سازندگان ابيه با قدرت تفكر و شناخت محيط اطراف خود خالق اشكال متنوعي بوده اند كه ضمن هماهنگي با طبيعت بيانگر خلاقيت فردي سازندگانش بوده است.آنها به خواص و تركيب مناسب مواد به نحوي تسلط داشتند كه مصالح به كار رفته در بناهايشان از استحكام و دوام نسبي برخوردار بوده و در مقابل شرايط نامساعد محيطي نيز مقاومت داشته است.

ادامه دارد...

منبع: مجله شمس


مطالب مشابه :


طراحي اقليمي در معماري گذشته كاشان

طراحي اقليمي در معماري گذشته كاشان خاص جهت مساعد در جهت باد مطلوب و
بادگير در معماري

از سمت كوير مي وزد و اهالي مجبورند كه بادگير هاي خود را پشت به اين باد و در جهت در كاشان
بادگير در معماري

از سمت كوير مي وزد و اهالي مجبورند كه بادگير هاي خود را پشت به اين باد و در جهت در كاشان
جريانهاي اقيانوسي

مركز تحقيقات معلمان كاشان نیروی اصطکاک بین آب و باد باعث جریان آب در جهت حرکت باد می
بررسی اقلیم ابنیه سنتی ایران ( بادگیر ) ܓܨܓ

نمونه بارز آن را مي توان در خانه بروجردي ها در كاشان ملاحظه نمود. در و جهت باد در
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

باد در سواحل در جهت بادهاي آسايش ساكنين خانه در فصول گرم كاشان، كمك
جغرافیای کاشان بهترین وبزرگ ترین شهر استان اصفهان

كاشان در حدود 220 اين صنعت متأسفانه امروز در كاشان به باد فراموشي كاشان از جهت صنايع
عيد قربان،روز بندگي و بخشودگي مبارك باد.

گروه آموزشي پایه ی چهارم ابتدایی كاشان مبارك باد است در جهت بهبود وضعيت
گشتی در تاربخ معماری ایران

از نردباني دوطرفه بالا ميرفتند و با كمك گرفتن از لاله گوششان جهت وزش باد در كاشان
بادگير

از سمت كوير مي وزد و اهالي مجبورند كه بادگير هاي خود را پشت به اين باد و در جهت در كاشان
برچسب :