راهنمای بیماران پیس میکر

راهنمای بیماران پیس میکر

1.   پیس میکرها و ضربان قلب heart3.gif

در گذشته پيس ميکرها را فقط در موارد مرگبار و براي نجات جان بيمارتعبيه مي کردند ولي امروزه پيس ميکرها قادرهستند که علاوه بر افزايش طول عمر، کيفيت زندگي بيماران را هم بهبود بخشند. به کمک پيس ميکر غالب بيماران مي توانند به زندگي عادي خود بازگردنند، کار خود را از سر بگيرند، از فرزندان و نوه هاي خود مراقبت کنند و حتي به تفريحات و ورزش خود ادامه دهند.با خواندن اين متن مي توانيد پاسخ برخي از سوًالات خود را در اين زمينه بيابيد.

قلب طبيعي چگونه كار مي كند؟


چرا به قلب اصطلاح پمپ اطلاق ميشود ؟وظيفه قلب تحويل اکسيژن و مواد غذائي به تمام ارگانها و بافتهاي بدن ميباشد. اين کار توسط قلب با پمپ کردن خون از ريه ها (محل برداشت اکسيژن) به تمام نواحي بدن (محل تحويل اکسيژن) صورت ميگيرد. خون سپس توسط قلب به ريه ها باز ميگردد و درنتيجه جرياني بصورت مدار شکل ميگيرد که شما را در طي شبانه روز و براي سالها زنده نگه ميدارد.


اجزاء قلب

قلب شما از چهار حفره مرتبط به هم تشکيل شده است که هرکدام در عمل پمپ کردن خون نقش دارند. خون با اکسيژن کم، از تمام نواحي مختلف بدن به دهليز راست مي ريزد.

وقتي دهليز راست پر شد خون را به حفره زيرين خود يعني بطن راست مي فرستد. اين حفرهً بزرگتر خون را از طريق سرخرگ ريوي به ريه ها مي فرستد.
در ريه، خون از اکسيژن غني ميشود و از طريق سياهرگهاي ريوي به قلب (دهليز چپ) باز ميگردد. وقتي دهليز چپ پرشد خون را به حفره زيرين خود ميفرستد. اين حفره، يا همان بطن چپ، با استفاده از عضلات قوي خود خون را به سرتاسر بدن پمپ ميکند .


چگونگي شکل گيري ضربان طبيعي قلب

ميليونها سلول قلب به امواج کوچک الکتريسيته واکنش نشان ميدهند. امواج الکتريسيته در قلب توسط قسمت مخصوصي در ناحيه فوقاني دهليز راست ساخته ميشوند که به آن گره سينوسي- دهليزي گفته ميشود.


قلب طبيعي در هر دقيقه چند بار مي طپد ؟


ضربان قلب طبيعي بين 60 تا 100 بار در دقيقه ميباشد. اين ضربانات منظم بوده و فواصل بين آنها تقريبا” برابر است . بسته به نياز بدن به اکسيژن ضربان قلب ميتواند کند ويا تند شود و در واقع بدن به قلب ميگويد که به چه ميزان اکسيژن نياز دارد.


گره سينوسي چيست ؟

گره سينوسي گروهي از سلولهاي تخصصي در دهليز راست هستند که امواج الکتريکي را توليد کرده وبه تمامي قلب مي فرستند. گره سينوسي پرشدن دهليز از خون را حس ميکند و با فرستادن يک موج الکتريکي باعث انقباض دهليزي ميشود، که اين انقباض خود باعث خروج خون از اين حفره و ورود آن به بطن ميشود.


گره دهليزي - بطني چيست ؟

گره دهليزي - بطني گروهي ديگر از سلولهاي تخصصي در بين دهليز و بطن ميباشند كه امواج الکتريکي ناشي از گره سينوسي را از دهليزها به بطنها منتقل ميکنند. با توجه به تاخيري که در اين انتقال وجود دارد بطنها بعداز اينکه توسط انقباض دهليزي پر شدند منقبض شده و خون را به ريه ها و سرتاسر بدن ميفرستند.


آريتمي ها (اختلالات ضربان قلب)


آريتمي به هرگونه اختلال در ضربان قلب اطلاق ميشود، که ميتواند نامنظم، بسيار تند و يا بسيار کند باشد.

انواع مختلف آريتمي ها کدامند ؟

خيلي کند – برادي کاردي

برادي کاردي به معني کندي ضربان قلب است. قلبي که در تمام اوقات خيلي کند ميزند ميتواند منجر به خستگي و سرگيجه شخص شود زيرا با کند شدن ضربان قلب، خون کافي به ارگانهاي مختلف بدن نميرسد. يک ضربان ساز (پيس ميکر) ميتواند ضربان قلب را در اين شخص به حالت طبيعي برگرداند.
خيلي تند – تاکي کاردي
تاکي کاردي به معناي تندي ضربان قلب است. اگر قلب با ضربان بسيار تند بطپد حفرات فرصت پرشدن را پيدا نميکنند و بنابراين قلب قادر به پمپ کردن خون کافي و در نتيجه اکسيژن به ارگانهاي بدن نخواهد بود که در نهايت منجر به سرگيجه، سنکوپ و حتي ايست قلب ميشود. بعضي تاکيکاردي ها در حفرات فوقاني و بعضي در بطنها روي ميدهند.

چه چيز منجر به آريتمي ها ميشود؟
بسياري از شرايط و مواد ريتم قلب را تحت تاثير قرار ميدهند. بيماريهايي مانند ديابت، فشارخون بالا، بيماريهاي قلبي، بيماريهاي ريوي و پرکاري تيروئيد ميتوانند منجر به آريتمي شوند. بعضي از داروها و سيگار نيز ميتوانند منجر به آريتمي شوند. پي بردن به علت آريتمي بسيار اهميت دارد زيرا نوع درمان وابسته به علت ميباشد. بنابراين پزشک شما براي پي بردن به علت آريتمي شما ممکن است آزمايشهايي را درخواست نمايد.

بعضي اصول اوليه و اساسي در مورد پيس ميکر ها (ضربان سازهاي قلب)

پيس ميکر چيست ؟

پيس ميکر يا همان “باطري قلب” ميتواند کندي ضربان قلب را تشخيص دهد و با فرستادن جريان الکتريکي يک ضربان طبيعي و منظم را برقرار کند. پيس ميکر از قطعات کوچک کامپيوتري و يک باطري کوچک ولي با طول عمر طولاني تشکيل شده است


پيس ميکر در قسمت فوقاني سينه و يا شکم در زير پوست تعبيه ميشود (نحوه تعبيه پيس ميکر بعداً شرح داده مي شود). جريان الکتريکي که توسط پيس ميکر توليد شده است از طريق سيمهاي مخصوصي که به آن ليد گفته مي شود و در داخل قلب قرار ميگيرند به عضله قلب هدايت ميشود. اين سيمها همچنين به پيس ميکر کمک ميکنند تا از چگونگي ضربان قلب آگاه شده و بتواند در موقع نياز جريان الکتريکي لازم را بفرستد.

چرا من به پيس ميکر نياز دارم ؟

اگر ضربان قلب شما به حدي کند باشد که منجر به سرگيجه، خستگي، غش، تنگي نفس و يا از دست رفتن هوشياري شود شما ممکن است به پيس ميکر نياز داشته باشيد. در مواردي کندي هاي بدون علامت هم نياز به پيس ميکر دارند. در بسياري از موارد پيس ميکر به شما کمک ميکند تا يک ضربان قلب طبيعي داشته باشيد.


پيس ميکر چگونه ضربان قلب را تنظيم ميکند ؟

پيس ميکر ميتواند ريتم قلب را تشخيص دهد و براساس آن و همچنين براساس آنچه که توسط پزشک برنامه ريزي شده است ميتواند در زمان لازم با فرستادن موج الکتريکي به قلب ريتم طبيعي آن را حفظ کند. اکثر پيس ميکرها همچنين ميتوانند فعاليت بيمار مانند از پله بالا رفتن و يا ورزش کردن را تشخيص داده و ضربان قلب را براساس ميزان فعاليت، تند يا کند نمايند.

بعداز اينکه پيس ميکر در بدن بيمار تعبيه شد پزشک ميتواند با استفاده از “پروگرامر” آن را از خارج از بدن تنظيم نمايد. پروگرامر يک کامپيوتر مخصوص ميباشد که ميتواند دستورات لازم را ازطريق امواج خاص و از روي پوست به پيس ميکر منتقل کند. اين عمل بدون درد ميباشد و پروگرامر مي تواند اطلاعات موجود در پيس ميکر راجع به قلب بيمار را در اختيار پزشک قرار دهد.


يک موج الکتريکي ناشي از پيس ميکر چگونه احساس مي شود؟

اغلب افراد نمي توانند آن را احساس کنند. موج الکتريکي يک پيس ميکر بسيار کوچک مي باشد. اگر شما آن را احساس کرديد، پزشک شما با تغيير برنامه ريزي پيس ميکر ميتواند آن را برطرف کند.


با پايان يافتن عمر باطري چه اتفاقي مي افتد؟

بطور معمول عمر يک پيس ميکر بين پنج تا ده سال مي باشد که اين ميزان وابسته به نوع باطري، چگونگي عملکرد آن، شرايط طبي بيمار و ساير عوامل مي باشد. باطري به ناگهان از کار کردن نخواهد ايستاد و معمولا” طي يک دوره چندين ماهه عمر آن به پايان خواهد رسيد و هميشه قبل از اتمام عمر آن زمان کافي براي تعويض وجود دارد. پزشکان در هر ويزيت طول عمر باطري را چک خواهند کرد. زمانيکه انرژي پيس ميکر نزديک به پايان باشد بايد با يک پيس ميکر جديد تعويض شود و بنابراين يک عمل کوچک ديگر بايد انجام شود که در اين عمل تنها باطري که در زير پوست تعبيه شده تعويض مي گردد و سيمها بطور دائم باقي مي مانند.

انواع مختلف پيس ميکرها

اولين پيس ميکر که در 50 سال پيش ساخته شد به اندازه يک ساعت روميزي بود و طول عمر آن کمتر از 12 ماه بود. امروزه پيس ميکرها بسيار کوچکتر ميباشند و ميتوانند تا سه حفره قلب را تحريک کرده و عمري بين 5 تا 10 سال دارند.

ساده ترين انواع پيس ميکر را پيس ميکر تک حفره اي مي نامند زيرا آنها از طريق يک ليد (سيم) تنها به يک حفره قلب که معمولا” بطن راست مي باشد متصل ميشوند .

پيس ميکرهاي دو حفره اي دو ليد (سيم) دارند که معمولا” يکي در دهليز راست و ديگري در بطن راست قرار ميگيرد. اين پيس ميکرها قادر به تحريک دو حفره هستند.

بعضي از پيس ميکرها دراراي سه ليد (سيم) هستند. يکي در دهليز راست، يکي در بطن راست، وديگري در بطن چپ قرار مي گيرد. در اين نوع، ضربان بطن راست و چپ بطور همزمان صورت ميگيرد و در بيماراني که مبتلا به نارسائي قلبي شديد هستند اين نوع پيس ميکرمي تواند منجر به افزايش کارآئي قلب شود.

هر کدام از پيس ميکرهاي توضيح داده شده مي توانند سرعت ضربان قلب را بسته به نياز بيمار تغيير دهند. بدين معني که در زماني که بيمار فعالتر ميشود پيس ميکر مي تواند ضربان قلب را تندتر کند و در هنگام استراحت آن را کند نمايد.

خطرات و منافع پيس ميکر

پيس ميکر بيماري قلبي را درمان نميکند. علت ضربان قلب کند يا نامنظم را مرتفع نميکند ولي ميتواند براي سالهاي متمادي ضربان قلب را بطور طبيعي حفظ کند که نتيجتا بطور قابل توجهي کيفيت زندگي را در افراد مبتلا به آريتمي قلب بالا مي برد.

فوائد داشتن يک پيس ميکر چيست؟

پيس ميکر باعث بهبودي توانائي قلب براي ضربان طبيعي و به موقع ميشود. در بعضي بيماران ضربان قلب بطور کامل وابسته به پيس ميکر ميباشد و بدون آن ادامه حيات ميسر نميباشد. بعد از تعبيه پيس ميکر علائم ناشي از كندي ضربان قلب مانند سرگيجه، ضعف و سنکوپ از بين ميروند.


با وجود پيس ميکر بيماران احساس امنيت بيشتري ميکنند چون ميدانند که پيس ميکر مانند نگهباني در کنار آنها ميباشد تا در مواقع ضروري بطور طبيعي ضربان قلب را حفظ کند.


خطرات داشتن يک پيس ميکر چيست؟
عده بسيارکمي از بيماران دچار عوارض تعبيه پيس ميکر خواهند شد که ميتواند شامل عفونت، واکنش به داروئي که طي عمل استفاده ميشود، خونريزي ويا صدمه به عروق، ديواره قلب و ساير ارگانها باشد. خوشبختانه اين عوارض بسيار نادر بوده و معمولا” قابل تصحيح و يا درمان مي باشند.

بعد از عمل ممکن است شما احساس ناراحتي و يا خستگي نمائيد که معمولا” زودگذر ميباشند. بعضي بيماران ممکن است براي مدت طولاني تر در محل تعبيه پيس ميکر احساس ناراحتي نمايند.

بعضي مواقع ممکن است نوک سيم کاشته شده در قلب جابجا شود و نتواند بطور طبيعي قلب را تحريک کند که با عمل مجدد ميتوان آن را درجاي مناسب قرار داد.

نهايتا” بياد داشته باشيد که اين دستگاه ساخته دست بشر ميباشد. مهم است که پيس ميکر شما بطور منظم زير نظر متخصص اين امر باشد. در صورت مشاهده هر يک از موارد زير با پزشک خود تماس بگيريد:


# احساس خستگي، تنگي نفس و يا هرگونه تغيير در سرعت ضربان قلب


# اگر محل تعبيه پيس ميکر قرمز، متورم، گرمتر از طبيعي و يا دردناک بوده و يا از آن ترشح خارج شود

# علائمي که با تعبيه پيس ميکر برطرف شده بود مجددا” ظاهر شود


اين عمل چگونه است؟

بيش از دو ميليون پيس ميکر تا بحال تعبيه شده است. عمل جراحي تعبيه پيس ميکر يک عمل معمولي ميباشد. در بسياري از موارد اين عمل حدود يک ساعت طول ميکشد و درهمان روزيا روز بعد بيمار از بيمارستان ترخيص ميشود. با اين وجود شرايط نسبت به هر بيمار متفاوت خواهد بود.

اقدامات قبل از عمل:

قبل از عمل پزشک به شما خواهد گفت که چگونه براي عمل آماده شويد.

# ممکن است بعضي از داروهاي شما بطور موقت قطع شود.

# معمولا” براي چند ساعت قبل از عمل از خوردن و نوشيدن بايد پرهيز شود.

# ممکن است براي بعضي آزمايشات از شما خون گرفته شود.

# موهاي سينه بايد تراشيده شوند و قبل از عمل بايد استحمام انجام گيرد.

# يک آنژيوکت جهت تزريق سرم و دارو در دست شما تعبيه ميگردد.

# بطور مداوم فشارخون شما اندازه گيري خواهد شد.# ميزان اکسيژن خون در طي عمل بطور منظم کنترل ميشود.

# ضربان قلب شما از طريق سيمهايي که به پوست شما متصل ميشوند بطور دقيق کنترل ميشوند.

در طي عمل چه اتفاقاتي خواهد افتاد ؟

معمولا براي تعبيه پيس ميکر نياز به بيهوشي عمومي وجود ندارد اما اگر با بي حسي موضعي بيمار همچنان درد را حس کند از داروهاي آرامبخش و ضد درد تزريقي استفاده خواهد شد.

بعد ازاينکه پوست ناحيه شانه و سينه با محلولهاي خاص تميز و آماده شد پوست آن ناحيه توسط پزشک بيحس خواهد شد. سپس شکافي بطول 6-4 سانتي متر در پوست ايجاد خواهد شد. سپس با پيدا کردن يک سياهرگ مناسب ليد (سيم) بداخل قلب فرستاده خواهد شد و با استفاده از اشعه ايکس نوک سيم در محل مناسبي در قلب قرار خواهد گرفت. قرار گرفتن سيم در قلب را شما احساس نخواهيد کرد.

بعداز قراردادن سيمها در قلب عملکرد آنها توسط دستگاهي خاص بررسي ميشود و در صورت مناسب بودن عملکرد آنها يک جيب کوچک در زير پوست ايجاد ميشود و بعد از اتصال سيمها با پيس ميکر(باطري) آن را در جيب قرار ميدهند.

بعداز عمل چه خواهد شد ؟

بعداز عمل جراحي شما به اطاق خود منتقل خواهيد شد و پرستاران از شما مراقبت خواهند کرد. ممکن است در محل تعبيه پيس ميکر احساس سوزش و يا درد نمائيد که در صورت نياز مسکن بشما داده خواهد شد.

بعضي از بيماران در همان روز مرخص خواهند شد و بعضي ديگر شايد براي بهبودي نياز به زمان بيشتري داشته باشند.

بازگشت به خانه بعداز تعبيه پيس ميکر

بعداز عمل تعبيه پيس ميکر معمولا” چندين روز يا هفته طول ميکشد تا بهبودي کامل حاصل شود. زخم محل عمل تدريجا” بهبود مي يابد و تدريجا” احساس بهتري بشما دست خواهد داد. در ابتدا ممکن است وجود پيس ميکر را حس کنيد ولي بتدريج به آن عادت کرده و ديگر وجود آن را احساس نخواهيد کرد. 24 ساعت بعد از عمل مي توانيد فعاليت عادي خود را شروع کنيد.

بعداز عمل نکات زير را بايد رعايت کنيد :

# زخم را تميز و خشک نگهداريد . اگر متوجه شديد که زخم متورم، گرم، قرمز و يا دردناکتر شده و يا از آن ترشح خارج ميشود فورا” با پزشک خود تماس بگيريد.

# 48 ساعت بعداز عمل جراحي ميتوانيد استحمام کنيد.

# بازوي طرف تعبيه پيس ميکر را تا 24 ساعت بعداز عمل حرکت ندهيد و بعد از آن نيز حرکت بازو را محدود نمائيد. با افزايش بهبودي بتدريج ميتوانيد دامنه حرکات بازو را افزايش دهيد. بازو را تا 4 هفته نبايد بالاتر از شانه ببريد اما توجه داشته باشيد که بي حرکتي بيش از حد بازو مي تواند منجر به دردناک شدن مفاصل کتف و آرنج شود.

# پيس ميکر خود را در زير پوست حرکت ندهيد و آن را دستکاري نکنيد. سعي کنيد از خارج به آن ضربه اي وارد نشود.

# 10 روز بعد از عمل براي کشيدن بخيه ها به مرکز توصيه شده مراجعه کنيد.

3 در موعد مقرر جهت کنترل پيس ميکر به پزشک مراجعه کنيد.

# کارت مشخصات پيس ميکر خود را در تمام اوقات همراه داشته باشيد.

# اگر علائم شما بهبودي نيافت با پزشک خود تماس بگيريد.

اولين ويزيت بعداز تعبيه پيس ميکر


اولين ويزيت معمولا” در کلينيک ميباشد. بعداز يک معاينه معمولي، توسط پروگرامر اطلاعات لازم از قلب و پيس ميکر شما بدست مي آيد و براساس آن تغييرات لازم در نحوه عملکرد پيس ميکر ايجاد خواهد شد. اين ويزيت درد ندارد.

مطمئن شويد که هر گونه مشکلي را که با قلب خود، پيس ميکر و يا اصولا سلامتي خود داريد با پزشک در ميان گذاشته ايد. اولين ويزيت معمولا بهترين زمان در مورد پرسيدن ابهامات شما در مورد پيس ميکر مي باشد.

کي مي توانيد به زندگي کاملا طبيعي خود بازگرديد

زمان بهبودي در افراد مختلف متفاوت مي باشد ولي در نهايت شما قادر خواهيد بود تا به زندگي طبيعي خود با تغييراتي جزئي بازگرديد.

قبل از بازگشت به فعاليت روزانه طبيعي زخم شما بايد کاملا بهبود يافته باشد. حتما با پزشک خود در مورد زمان بازگشت بکار، انجام رانندگي، شروع تمرينات ورزشي و يا رفتن به مسافرت مشورت کنيد.

کارت تعيين هويت پيس ميکر

اين کارت حاوي اطلاعاتي در مورد نوع و مدل پيس ميکر و ساير اطلاعات مهم مي باشد که در موارد اضطراري مي تواند بسيار مفيد باشد.

آيا پيس ميکر محدوديتي در کارآيي شما ايجاد خواهد کرد؟

يکي از دلايل تعبيه پيس ميکر کمک به افزايش کارآيي شما مي باشد. در منزل، اغلب افراد هيچ محدوديتي در فعاليت نخواهند داشت. اگر شما با وسايل الکتريکي قوي (ژنراتورهاي توليد برق) که منجر به تداخل الکترومغناطيسي
emi مي شوند کار مي کنيد حتما آن را با دکتر خود در ميان بگذاريد.

تداخل الکترومغناطيسي
emi
چيست؟

emi
به معني تداخل الکترومغناطيسي مي باشد. بعضي انواع خاص انرژي الکتريکي يا مغناطيسي ممکن است باعث تداخل با عملکرد پيس ميکر شما شوند. شما بايد حداکثر سعي خود را در پرهيز از اين موارد نمائيد.

موارد تداخل الکترومغناطيسي:

# لوازم خانگي الکتريکي در وضعيت غير مناسب و يا بدون سيم اتصال به زمين مناسب

# دستگاههاي الکتريکي که انرژي زيادي توليد مي کنند مثل ژنراتورهاي صنعتي

# دستگاههاي پزشکي مانند
mri
، دستگاههاي راديوتراپي (براي درمان سرطان)

# فلز يابها و سيستم هاي امنيتي بکار گرفته شده در فروشگاهها و فرودگاهها

چه نوع وسايل الکتريکي بي خطر مي باشند؟

بکارگيري اغلب وسايل برقي خانگي که نقص فني نداشته باشند بي خطر مي باشد. اين شامل مايکروويو، تلويزيون و ويدئو مي باشد.

وسايل اداري و اغلب وسايل پزشکي نيز بي خطر مي باشند. پيس ميکر در حين عکسبرداري با اشعه ايکس از قفسه سينه و يا دندانها، سونوگرافي، سي تي اسکن، ماموگرافي و فلوروسکوپي به خوبي کار خواهد کرد.

در صورت حضور در کنار دستگاهي که باعث تداخل الکترومغناطيسي مي شود چه بايد کرد؟

در اغلب موارد مي توان به راحتي از کنار دستگاه عبور کرد. در فرودگاهها با مطلع کردن پرسنل امنيتي از بکارگيري فلزياب جلوگيري کنيد.

اگر بعد از حضور در کنار يک دستگاه با تداخل الکترومغناطيسي دچار علائم کلينيکي شديد با پزشک خود تماس بگيريد.

در ورود به بيمارستان يا کلينيک چه بايد کرد؟

قبل از انجام هر تست يا عمل جراحي و يا دندانپزشکي پرسنل بيمارستان را در مورد پيس ميکر خود مطلع کنيد.

اگر قرار است هر گونه عمل جراحي در مورد شما انجام شود حتما با پزشک خود تماس بگيريد.

آيا استفاده از موبايل اختلالي در کارکرد پيس ميکر ايجاد مي کند؟

شما مي توانيد بدون اينکه دچار مشکل خاص شويد از موبايل استفاده نمائيد اگرچه بعضي پيس ميکر هاي قديمي ممکن است با موبايل تداخل داشته باشند که در اين مورد مي توانيد از پزشک خود اطلاعات لازم را کسب کنيد.

در مورد سيستم هاي امنيتي چطور؟

سيستم هاي امنيتي مانند آنچه از ورودي و خروجي بعضي فروشگاهها و فرودگاه وجود دارند ممکن است به ندرت با کارکرد پيس ميکر شما تداخل الکترومغناطيسي ايجاد نمايند ولي شما مي توانيد با سرعت معمول از داخل اين دستگاهها عبور نمائيد ولي توصيه مي شود که در هنگام عبور تعلل نورزيد. اجازه استفاده از دستگاه هاي فلزياب را ندهيد.

در منزل چه نکات ايمني را بايد رعايت کرد؟

بايد دقت كنيد كه سيستم الکتريکي منزل شما بطور مناسب اتصال به زمين داشته باشد چه عدم وجود اتصال به زمين مناسب مي تواند منجر به تداخل الکترومغناطيسي شود.

وسايل برقي منزل بايد از نظر عملکرد در وضعيت خوبي باشند. هرگز از وسايل برقي که خراب بوده و يا اختلال اتصال برقي دارند استفاده نکنيد. اگر مشغول تعمير اتومبيل خود هستيد به ياد داشته باشيد که سيستم الکتريکي اتومبيل شما مي تواند منشا تداخل الکترومغناطيسي باشد.

بعضي بلندگوهاي سيستم هاي صوتي استريو داراي آهن رباهاي بزرگي هستند که مي توانند با پيس ميکر تداخل داشته باشد.

ماشين ريش تراشي يا برخي وسايل الكتريكي ديگر اگر مستقيما روي پيس ميکر قرار گيرند ممکن است عملکرد پيس ميکر را تحت تاثير قرار دهند.

در مورد تمرينات ورزشي چه نکاتي را بايد دانست؟

در اغلب موارد پيس ميکر محدوديتي براي شما ايجاد نخواهد کرد. با اين وجود از انجام ورزشهايي که در طي آنها احتمال ضربه به پيس ميکر وجود دارد پرهيز کنيد. همچنين بهتر است از انجام فعاليتهايي که با تکانهاي شديد همراه است مثل اسب سواري پرهيز کنيد. انجام ورزشهاي سنگين و يا مکرر با استفاده از اندام فوقاني و شانه ها مثل وزنه برداري در بعضي موارد ممکن است به پيس ميکر و يا ليدها آسيب رساند.

قبل از انجام هر گونه ورزش يا فعاليت شديد با پزشک خود مشورت کنيد.

چه نکاتي را در طي کار کردن بايد رعايت نمود؟

اگر محل کار شما در نزديکي منابع بزرگ تداخل الکترو مغناطيسي مي باشد بايد در اين مورد حتما با پزشک خود صحبت کنيد. احتمالا قادر خواهيد بود تماس خود با اين منابع را به حداقل برسانيد.


آهن رباها، هيترهاي بزرگ و ترانسميترهاي راديوئي مي توانند منجر به تداخل الکترومغناطيسي شوند.

از کارهايي که منجر به تکان و يا برخوردهاي فيزيکي شديد شوند بايد پرهيز نمود.


انتشارات آموزشي کلينيک آريتمي تهران

منبع : دنياي علوم طبي

 


مطالب مشابه :


SSP 3100

فلزياب پيشرو - ssp 3100 - فلزياب - باطري 12 ولت فركانس خروجي 100khz - تفكيك فلزات ( طلا - آهن)
فلزياب چگونه كار مي كند؟

دنیای فیزیک - فلزياب چگونه كار مي كند؟ - فیزیک ، نماد کنجکاوی انسان به جهان پیرامون است.
GTI 2500

فلزياب پيشرو - gti 2500 - فلزياب •نمايان به شما امکان چک کردن باطري به طور ثابت را مي دهد.
فلزیاب جديدترين محصول مين لب GPX-4500 SETA

,felezyab30, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
فلزیاب و انواع ردیاب

داراي باطري قابل شارژ و هشدار دهنده شارژ باطري روي صفحه فلزياب Electroscope The Regulator.
EXP5000

در اين فلزياب به همراه exp3000 سعي شده است كاستي ها و عيب هاي ( باطري پر ، منبع تغذيه تحويل
طلسمات و زیر خاکی و فلزیاب

gpx-4500 پيشرفته ترين فلزياب موجود است و ويژگي هاي جديدي دارد منظور كمك به افزايش عمر باطري.
راهنمای بیماران پیس میکر

باطري به ناگهان از کار کردن در فرودگاهها با مطلع کردن پرسنل امنيتي از بکارگيري فلزياب
فلزیاب ام تا ال دوربینی

فروش فلزياب داراي باطري اضافه و شارژر اضاف شده. براي شارژ در صحرا بدون استفاده از برق. 16:
برچسب :