واحد کار :انسان و حواس پنجگانه

 

حواس پنجگانه

مـــن گل ها را می بینم         حــــس بینـــــــایی دارم

می چــــشم مزه ها را          حــــس چشــــایی دارم


مـــن گل ها را می بویم        حــــس بویــــــایی دارم

با دستم می کنم لمس         نرمی، گرمی، سردی را

                  حـــــس لامســــــه دارم      

 می شنوم صدا را               پس شنــــوایی دارم

                 شمــــا چطور بچـــــه ها؟    

stock-vector-icon-set-for-the-five-diffe

سوره هفته: 01366450608.gif  
ذکر هفته : n11.gif   نگاره :ا   ریاضی:زیر و رو -عدد۵   علوم :ترشی و شیرینی -زبری و نرمی   نقاشی :کشیدن اندامهای حسی


مطالب مشابه :


طرح درس درس علوم اول(سلام به من نگاه کن.)

8-دانش آموزان نام حواس پنجگانه را با نقش انها در شناخت جهان اطراف خود می گوید.
حواس پنجگانه

مهد قرآن هدهد - حواس پنجگانه - - مهد قرآن اموزش نقاشی نی نی
گزارش کار فعالیت های بچه های پیش دبستانی در ماه آبان

نقاشی : درست کردن درخت پاییزی با رنگ واحدکار ارائه شده در نیمه دوم آبان حواس پنجگانه بود.
گزارش کار واحد حواس پنجگانه

گزارش کار واحد حواس پنجگانه (لازم به ذکر است آموزش نقاشی، شعر، کاردستی، نمایش خلاق و
نقش حواس پنجگانه در یادگیری :

مقالات اموزشی در زمینه آموزش و پرورش - نقش حواس پنجگانه در یادگیری : آموزش نقاشی کودکان .
حواس پنجگانه و نوزاد تازه‌ متولد‌ شده شما

حواس پنجگانه و نوزاد تازه حتی یک نقاشی که از دو چشم، یک بینی و دهان تشکیل شده باشد هم
معرفی کتاب های مفید

حواس پنجگانه. چگونه بوجود کودک،نقاشی
فعالیت بچه های مهد مانی در ماه آبان

دراین رابطه بچه ها با حواس پنجگانه و عملکرد آن با توضیحات کامل مربی آشنا شدند. نقاشی : رنگ
واحد کار :انسان و حواس پنجگانه

پیش دبستانی قرآنی غنچه های امید - واحد کار :انسان و حواس پنجگانه - نقاشی : کشیدن
روشهای افزایش دقت و تمرکز حواس دانش آموزان

محبت را زمانی دیدم که کودکی خورشید را در نقاشی‌اش سیاه کشید توجه از طریق حواس پنجگانه
برچسب :