استخدام زن در نیروی انتظامی با درجه ستوان سومی براساس کنکور سراسری سال91

دانشگاهعلومانتظامينيرويانتظاميجمهورياسلاميايران

دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران دانشجويان خود را در رشته هاي كارداني و كارشناسي، از بين داوطلبان شركت كنندگان در آزمون گروه ه اي

آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني كه واجد شرايط و ضوابط اختصاصي دانش گاه ذيربط باشند، به نسبت متقاضيان هر يك از گروه هاي آزمايشي مذكور

دانشجوي افسري مي پذيرد.

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي و امتيازات دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي داوطلبان جديدالورود:

الف) شرايط عموم ي : 1- اعتقاد و التزا م عملي به دين مبين اسلام . 2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در

راه اهداف آنها. 3- تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 4- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي و معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران. 5- عدم عضويت

يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام . 6- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي . 7- نداشتن سوء پيشينه كيفري. 8- عدم اعتياد ب ه

مواد مخدر. 9- داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر به تاييد بهدار ي كل ناجا.

ب ) شرايط اختصاص ي داوطلبان عاد ي (غيرشاغل در ناج ا )

 : 1- دارا بود ن حداقل 170 سانتيمتر قد برا ي داوطلبان مرد و 160 س انتيمتر براي داوطلبان زن . 2- داشتن حداقل 18

و حداكثر 23 سال تمام . در صورت انجام خدمت وظيفه عمومي 25 سال . (مبناي احتساب سن ، روز ثبت نام در آزمون سراسري خواهد بود). تبصره: خانواده معظم شهدا و

ايثارگران برابر قانون از تسهيلات سني پيش بيني شده بهره مند خواهند شد . 3- حداقل معدل كل ديپلم يا دوره پيش دانشگاهي در مقطع كارشناسي 16 تمام و براي مقطع

كارداني 14 تمام مي باشد. 4- ارائه مدرك نظام وظيفه براي داوطلبان (دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت، گواهي حين خدمت سربازي، كارت پايان خدمت، گواهي

تحصيلي و يا معا فيت هاي غيرپزشكي ). 5- عدم تعهد خدمت به هر نحو (رسمي، پيماني، آزمايشي ) به سازمان هاي دولتي و غيردولتي . 6- فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و

بالاتر حق انتخاب اين رشته ها را ندارند. 7- موفقيت در مراحل گزينش و استخدام نيروي انتظامي.

ج ) شرايط اختصاص ي شاغلين ناج ا

: 1- پايوران درجه دار كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام قديم و يا پيش دانشگاهي نظام جديد به استخدام ناجا درآمده اند، در

طول درجات گروهبان يكمي و استوار دومي مي توانند كد مربوط به مقاطع كارداني شاغلين (مخصوص خواهران) و يا كارشناسي شاغلين (مخصوص براد ران) را انتخاب

نمايند. 2- كاركنان ناجا كه داراي مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي غيرمصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشند و مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام

قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد دارند، مي توانند كد مربوط به مقطع كارداني شاغلين (مخصوص خواهران ) و يا كارشناسي شاغلين (مخصوص برادران ) را انتخاب نمايند .

-2-1 حداكثر سن خدمتي 25 سال براي پايوران شاغل در جايگاه خدمتي 15 و بالاتر و براي ساير كاركنان ناجا 23 سال مي باشد. 3- عدم اشتغال به تحصيل همزمان در

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي . 4- عضويت كادر پايور ناجا (كاركنان پيماني شاغل در ناجا، مجاز به انتخاب اين رشته ها نمي باشند). 5- نداشتن سابقه ارتكاب جرايم،

محكوميت هاي قضايي مؤثر و سابقه تنبيهات انضباطي (انتظار خدمت/ بدون كار). 6- موافقت نامه كتبي از نيروي انساني استان يا يگان مربوطه جهت ادامه تحصيل.

د) امتيازات: 1- دانشجويان از بدو ورود به استخدام رسمي درخواهند آمد . 2- دانشجويان ضمن دريافت كمك هزينه تحصيلي از امكانات رفاهي، خوابگاه و بيمه خدمات درماني

بهره مند خواهند شد . 3- فارغ التحصيلان در طول خدمت برابر مقررات بنياد تعاون از وام خريد مسكن و ساير امتي ازات متعلقه برخوردار خواهند شد . 4- فارغ التحصيلان

مقطع كارداني و كارشناسي ضمن دريافت مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ترتيب به درجات ستوان سومي و ستوان دومي نائل آمده و ترفيعات

بعدي آنان برابر قوانين و مقررات ناجا خواهد بود. 5- ادامه تحصيل كاركنان براي مقاطع بالاتر در رشته هاي تحصيلي مصوب و در صورت نياز ناجا بلامانع خواهد بود.

ه ) تذكرات: 1- تحصيل در دانشگاه علوم انتظامي الزاماً شبانه روزي است. 2- محل تحصيل: تهران، بزرگراه شهيد همت، دهكده المپيك، دانشگاه علوم انتظامي.

صفحه ۱۴۸ دفترچه انتخاب رشته شماره ۲ کنکور سراسری را خوبب مطالعه کنید.

 


مطالب مشابه :


راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

مستند.حقيقت.واقعيت - راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93 - نظرات جهت نمايش
استخدام زن در نیروی انتظامی با درجه ستوان سومی براساس کنکور سراسری سال91

دانشگاه علوم (دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت، گواهي حين خدمت سربازي استخدام افسری,
نمونه سوالات استخدامی آزمون ورودی دانشگاه افسری

دانلود نمونه سوالات استخدامی - نمونه سوالات استخدامی آزمون ورودی دانشگاه افسری - بانک نمونه
اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92

1- تحصيل در دانشگاه‌هاي افسري ارتش جمهوري زمان ثبت نام و دانلود دفترچه های ثبت نام
نمونه سوالات استخدامی ورودی دانشگاه افسری ارتش

نكات ريز اما به درد بخور - نمونه سوالات استخدامی ورودی دانشگاه افسری ارتش - - نكات ريز اما به
دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران 93

دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون دفترچه سوالات آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا
راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93

مستند.حقيقت.واقعيت - راهنمای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه های افسری آجا:92-93 - نظرات جهت نمايش
استخدام زن در نیروی انتظامی با درجه ستوان سومی براساس کنکور سراسری سال91

دانشگاه علوم (دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت، گواهي حين خدمت سربازي استخدام افسری,
نمونه سوالات استخدامی آزمون ورودی دانشگاه افسری

دانلود نمونه سوالات استخدامی - نمونه سوالات استخدامی آزمون ورودی دانشگاه افسری - بانک نمونه
اعلام ثبت نام دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران 92

1- تحصيل در دانشگاه‌هاي افسري ارتش جمهوري زمان ثبت نام و دانلود دفترچه های ثبت نام
برچسب :