طالع بینی ازدواج با حروف ابجد


 

 

حروف ابجد کبیر,حروف ابجد صغیر


بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر.
ابجد بر دو قسم است:
الف: ابجد کبیر
ب: ابجد صغیر
ابجد کبیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند :


ا=۱  ب=۲   ج=۳   د=۴   ه‍ =۵   و=۶   ز=۷   ح=۸   ط=۹   ی=۱۰   ک=۲۰   ل=۳۰
م=۴۰   ن=۵۰   س=۶۰   ع=۷۰   ف=۸۰   ص=۹۰   ق=۱۰۰   ر=۲۰۰   ش=۳۰۰   ت=۴۰۰
ث=۵۰۰   خ=۶۰۰   ذ=۷۰۰   ض=۸۰۰   ظ=۹۰۰   غ=۱۰۰۰

 

ابجد صغیر همراه با اعدادش به صورت زیر هستند :


ا=۱  ب=۲   ج=۳   د=۴   ه‍ =۵   و=۶   ز=۷   ح=۸   ط=۹   ی=۱۰

ک=۸   ل=۶   م=۴   ن=۲   س=ساقط   ع=۱۰   ف=۸   ص=۶   ق=۴   ر=۸   ش=ساقط   ت=۴
ث=۸   خ=ساقط   ذ=۴   ض=۸   ظ=ساقط   غ=۴معانی کلمات حروف ابجد
ابجد = بدان
هوز = دریاب
حطی = نیک فهم کن
کلمن= نگهدار
سعفص = فرومگذار
قرشت = دانا باش
ثخذ = واقف باش
ضظغ = از پیش بدان

 

از آنجایی که ۴ حرف (گ چ پ ژ) در زبان عربی وجود ندارد فلذا در جدول ابجد نیز ذکر نمی شود،ولی عدد دارند.عدد حرف گ ۲۰،چ ۳،پ ۲،ژ ۷ می‌باشد.دقت شود.

 

حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله

 نون تنوین حساب نمی شود. مثل: بِزِینةٍ (ن)

ب+ ز+ ی+ ن+ ت=

 همزه آخر حساب نمی شود. مثل: من یشاءُ

 یا منادی حساب نمی شود. مثل: یا علیُّ. ( یا در حروف ابجد حساب نمی شود.)

 

بزرگان و اکابر فرموده اند :

هر کس سوره توحید را بعدد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده گردد .

 


مطالب مشابه :


پرسش و پاسخ با فالگو : فال و طالع بینی

درست عمل کنن ، این اعداد و جدول ها و حروف ابجد برمیگرده به زمان امام صادق فال ابجد یا
فال چوب

نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت فال ابجد فال
طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد امام علی امام صادق علیه السلام فرمودند:
استخاره

از حضرت امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه فرموده است: فال ابجد فال
ثصویری از اسرار اعداد و حروف

شکل دیگری که همان فال بینی و طالع شناسی و (ابجد، يعنى آغاز كرد صادق ع امام
دعايي كه ضامن اجابتش امام صادق علیه السلام است و ردخور ندارد

دعايي كه ضامن اجابتش امام صادق علیه السلام گفتن اَلكَبيرُ به عدد ابجد كبير فال حافظ
امام صادق -جابر ابن حیان -ابوعلی سینا -ابوریحان بیرونی

امام صادق -جابر ابن حیان -ابوعلی سینا -ابوریحان بیرونی پرشين فال/ سرگرمي - وب نوشت/
برچسب :