آداب جماع:

couple%20in%20bed.jpg 

آداب جماع از نظر اسلام

نهی شده و بد است:

نگاه کردن :

فرزند کور میشود.

سخن گفتن غیر از ذکر خدا :

فرزندلال میشود.

خضاب کردن مرد :

فرزند مخنث میشود.

آمیزش با همسر خود اما با شهوت زنی دیگر :

فرزند دیوانه میشود.

آمیزش در حضور کودکی که صحنه را میبیند یا صدا و نفس آنها را میشنود.

رو یا پشت به قبله بودن :

لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد.

در بین راه و در داخل کشتی یا در حرکت بودن :

لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد.

عریان کامل بودن.

بعد از احتلام و قبل از وضو یا غسل کردن :

فرزند دیوانه میشود.

به همراه داشتن انگشتری که در آن ذکر خدا یا چیزی از قرآن باشد.

ایستاده نزدیکی کردن :

فرزند در خواب بول میکند.

بی وضو بودن زن باردار هنگام جماع :

فرزند خسیس و کوردل میشود.

نزدیکی در پشت بام :

فرزند ریاکار و بدعتگذار و منافق میشود.

نزدیکی در زیر درخت میوه دار :

فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد.

نزدیکی در مقابل تابش مستقیم خورشید و نور :

فرزند فقیر خواهد بود تا زمانیکه بمیرد.

بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب یعنی هنگامیکه آفتاب طلوع میکند و زرد باشد:

چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:

چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

روز خسوف یا خورشیدگرفتگی:

چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

شب کسوف یا ماه گرفتگی:

چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

با شکم پر و سنگین:

باعث انواع بیماریها میشود-فرزند ضعیف و کمهوش میشود.

درحالت حیض:

فرزند دشمن اهل بیت میشود-باعث سرطان و جذام میشود.

بعد از ظهر :

فرزند لوچ و دوبین و احول خواهد شد.شیطان از فرد دوبین خوشنود میشود.

در روزی که باد سیاه و سرخ و زرد بوزد:

چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

بین اذان و اقامه :

فرزند حریص به خونریزی میشود.

هنگام زلزله:

چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

شب عید فطر :

فرزند کثیرالشر میشود.

اول ماه(غیراز رمضان) و وسط ماه و دو روز مانده به آخر ماه:

شیطان در نطفه شرکت میکند-جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند میرسد-فرزند یاور ستمکاران خواهد شد و گروه مردمان را به هلاکت میرساند-دچار صرع و غش میشود.

اول بهار و اول پاییز:

شیطان در نطفه شرکت میکند-جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند میرسد-فرزند یاور ستمکاران خواهد شد و گروه مردمان را به هلاکت میرساند-دچار صرع و غش میشود- زیرا ماه و خورشید در یک امتداد قرار دارند و شدت جذر و مد به حد اکثر میرسد زیرا فاصله زمین با خورشید کمتر میشود و تاثیرات اشعه کیهانی بسیار زیاد است.

شب عید قربان :

فرزند چهار یا شش انگشتی میشود.

شب نیمه شعبان :

فرزند شوم و آبله رو و زشت رو و زشت مو میشود و در صورتش نشان سیاهی خواهد بود.

ساعات اولیه شب :

فرزند ساحر میشودو دنیا را بر آخرت برمیگزیند-فرزند ضعیف و کمهوش میشود.

با شکم پر و سنگین

در حالت حیض :

فرزند دشمن اهل بیت میشود.

در شبی که عزم سفر داری و در راه سفر و تا سه شبانه روز از آغاز سفر :

فرزند مالش را به ناحق صرف میکند-احول و دوبین و چپ چشم خواهد شد.شیطان از فرد دوبین خوشنود میشود-فرزند ضعیف و کمهوش میشود.

در کنار جاده عمومی بودن

یک دستمال مشترک داشتن :

بین زن و شوهر دعوا و جدایی میافتد.

شب چهار شنبه

امر شده و خوب است:

ابتدا هر دو بسم الله الرحمن الرحیم - اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگویند.

هر دو قبل از جماع از جماع و ناپاکی قبلی غسل کرده و وضو داشته باشند.

شب اول ماه رمضان

اول زمستان و اول تابستان:

در اول زمستان و اول تابستان ماه و خورشید در یک امتداد قرار ندارند و شدت جذر و مد به حد اقل میرسد زیرا فاصله زمین با خورشید بیشتر میشود و تاثیرات اشعه کیهانی بسیار کم است.

شب دوشنبه :

فرزند حافظ قرآن و راضی به آنچه خداوند برایش مقدر کرده میشود.

شب سه شنبه :

فرزد بعد از سعادت اسلام شهادت روزی اش میشود. خداوند او را با مشرکین عذاب نمیکند. دهانش خوشبو و دلش رحیم و جوانمرد خواهد بود . زبانش از دروغ و غیبت و تهمت پاک میماند.

شب پنج شنبه :

فرزند حاکمی از حکما و یا عالمی از علما خواهد بود.

روز پنج شنبه هنگام زوال و رفتن خورشید از وسط آسمان :

شیطان به فرزند نزدیک نمیشود تا پیر شود و سلامتی دین و دنیا روزی او میشود و پر فهم خواهدبود.

شب جمعه :

فرزند خطیب و سخنگو میشود.

شب جمعه بعد از نماز عشا :

امید است که فرزند شبیه والدین باشد.

روز جمعه پس از عصر :

فرزند از دانایان مشهور خواهد شد.

هنگامیکه ماه در برج حمل(فروردین) و دلو(بهمن) و مخصوصا برج ثور(اردیبهشت) باشد.

نیمه اول ماه بهتر از نیمه دوم آن است:

در نیمه اول رطوبت و مایعات بدن بیشتر میشود-نشاط های دماغی رو به افزایش است-شکوفه ای که در شب مهتاب بشکفد میوه اش پایدارتر است

بايدهاي رفتاري

ورزش - تفريح - شوخي - خنده - برخورد خوب با افراد-با افرادشوخ رفت و آمد كردن - سحر خيزي - حنا با سرگذاشتن -مقاربت مكرر -بعد از مقاربت شربت يا كمي شيريني ميل شود - شوخي و بازي قبل از مقاربت - روشني باشد - تشريفات و بوي خوش - بعد از نيم ساعت غسل را انجام دهيد - فردای آن روز صبحانه شير و خرما، يا عسل ميل كنيد و تا چند روز ازترشيجات به خصوص آبغوره وسركه استفاده نكنيد - براي بچه دار شدن خوب است وقتي باشد كه كاملاً تشنه شده باشيد مثلاً در هفته سه بار را، يك بار كنيد و همان روز كه شب آن بايد مقاربت صورت بگيرد غذاي خوب, پياز با تخم مرغ صرف كنيد. توجه داشته باشيد، از غذاهاي سرد استفاده نكنيد - در وقت انزال بدن... بايد به طرف سر شيب داشته وپاها به طرف سينه... قرار داشته باشد و بعد از انزال روي دست راست بخوابيد و زن فوراً از جا بر نخيزد وبه همان حال باشد تا انعقاد درست درجاي خود قرار بگيرد - قبل از اذان صبح كه از هر جهت مناسب و شكم خالي وبدن آماده مي باشد - وقتي بيدار شديد پس از وضو، درحد ربع ساعت باهم بازي و شوخي كنيد كه آمادگي لازم بدست آيد و سلولها وعصبهاي عمل كننده بدن وسيستم كاملاً بيدار و آماده شوند. چيزي كه خيلي

تحريك ميكند بوسيدن، دست در سينه زن، و عشوه كردن است

نبايدهاي رفتاري

غم و غصه - درگيري - عصبانيت - بي تحركي كه يكي از عوامل سرطان و آلزايمر است - كينه نسبت به ديگران - مقاربت در زمان خسته بودن وتازه از سفر برگشته - در جای نا امن - با عجله....و بازي نكردن قبل از مقاربت كه براي زن بيشتر ايجاد مشكل ميكند - نه مرد زن را و نه زن مرد را، نبايد مجبور كند - رو به قبله - جايي كه قرآن است - كسي ولو بچه... خواب است


مطالب مشابه :


تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب تعبیر انگور 1ـ اگر خواب ب

تعبیر خواب انگور - تعبیر انگور - تعبیر دیدن انگور در خواب. تعبیر انگور .... تعبیر خواب بچه - تعبیر خواب بچه دار شدن - تعبیر دیدن زایمان در خواب. تعبیر خواب
دختر یا پسر؟

اگر گامتy مرد با گامتx ترکیب شود فرزند پسر می شود ، اگر گامتx مرد با گامت xزن ترکیب ... شدن ۶۸ درصد و برای دختر دارشدن ۵۶ درصد موثر است. ..... تعبیر خواب.
حرف ب

ممكن است در خواب، به آفت و مصيبت و بلا تعبير شود. اگر كسي در ... بازگشتن از سفر در خواب، بر از بين رفتن غم و اندوه ، باز شدن درهاي رحمت ،. نجات يافتن ... ديدن برهّ در خواب، بر پسري كه مطيع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر كسي ... بچه دار مي گردد.
حرف س

سجده كردن، بر پيروي از سنت پيامبرص و همنشين شدن با ايشان در بهشت تعبير. شود . سجده ي شكر در .... سيلي زدن به صورت زن در خواب، به تولد فرزند پسر تعبير مي شود ؛ به ويژه اگر. صاحب خواب از بچه دار شدن نااميد شده باشد، زيرا درحالي فرشتگان به.
تعبیر خواب

همانطور که میدانید تعبیر خواب در قران هم آمده است که این تاییدی بر درستی علم تعبیر خواب است. برچسب‌ها: ... دعا و طلسم برای پولدار شدن .... دعا برای پسر دار شدن
دعا برای دوست کردن و تسخیر دیگران

طلسم قوی برای عشق طلسم رزق و روزی دعا و طلسم برای پولدار شدن ... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن خواب ... دعا برای پسر دار شدن دعاهای باطل کننده طلسم و دفع
تمام کارهایی که برای پسردار شدن باید انجام داد

از همان سه ماه قبل از نزدیکی:هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب و قبل از هر تحرک اضافه ای ودر 1 ... روز کاهش دما تا اواسط روز وقت دارید که برای پسردار شدن اقدام کنید.
آداب جماع:

ایستاده نزدیکی کردن : فرزند در خواب بول میکند. بی وضو بودن زن ... نزدیکی در زیر درخت میوه دار : فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد. نزدیکی در ... هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید. روز خسوف
تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن ' تخم مرغ ' در خواب قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می گوید : تخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می ... کنیز 4. فرزند دار شدن .
دعا برای عزیز شدن

دعا برای عزیز شدن چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ 15:8. : برای افزایش محبت و .... روش علمی تعبیر خواب عوامل تکرار شدن ... عوج بن عنق و شیر دل دعا برای پسر دار شدن
برچسب :