مقاله ها و نکات کوتاه و بلند ریاضی

 صفحه اصلی وبلاگ (آدرس جدید http://www.ep-math.coo.ir/)


 • دانلود مقاله های تخصصی ریاضی

  در این قسمت، جدولهایی را مشاهده خواهید کرد که مربوط به شاخه های مختلف ریاضی است. در هر جدول، مقاله های تخصصی مربوط به آن رشته و نیز خلاصه ای از موضوع مقاله را مشاهده خواهید کرد و در کنار آن محلی برای دانلود مقاله در نظر گرفته شده است. اگر متن مقاله به زبان فارسی باشد، خلاصه آن نیز به زبان فارسی و در غیر اینصورت، خلاصه مقاله به زبان انگلیسی است .  

  تاکنون ۳ مقاله در این جداول گنجانده شده است که به مرور تکمیل خواهد شد، انشاءالله.

   
 • نکات کوتاه و بلند ریاضی

  این قسمت مخصوص مقاله ها و نکات نسبتاْ کوتاه ریاضی در سطح دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی است. فهرست نکات را در زیر هر بخش، خواهید دید. برای مطالعه یا دانلود مقالات، روی تیتر هر بخش کلیک کنید.  


  نظریه اعداد:  شامل ۶  نکته


  ۱.  آخرین قضییه فرما برای مکعبها

  ۲.  صورت کوتاهی از اثبات آخرین قضیه فرما

  ۳.  اثبات دیگری برای قضیه کوچک فرما

  ۴. 
  برهان سلبرگ برای قضیه اعداد اول

  ۵. 
  متن کامل مقاله مهم  «اندرو وایلز» (سال ۱۹۹۵) در اثبات قضیه آخر فرما

  ۶. 
  اثبات متعالی بودن دو عدد پی و e

  ریاضی عمومی:  شامل ۹  نکته


  ۱.  اثبات اصم بودن عدد پی

  ۲.  اثبات اصم بودن عدد e

  ۳.  بررسی ریشه های مشتق یک تابع به وسیله قضیه آخر فرما

  ۴.  فرمولهایی برای محاسبه عدد پی

  ۵.  مجموع توانهای k  ام اعداد طبیعی 1، 2،...،n

  ۶.  دوازده مقاله کوتاه و جالب پیرامون عدد پی

  ۷.  جدول مشتق توابع

  ۸.  جدول بزرگ انتگرالهای توابع

  ۹. حل معادلات درجه اول تا  چهارم   


  جبر:  شامل ۷  نکته


  ۱.   کوچکترین چندجمله ای که ریشه آن مجموع ریشه های دوم چند عدد است.

  ۲.   اثبات ساده ای از قضیه "کوهن"

  ۳.  خاصیت "رول" در میدانهای متناهی

  ۴.  حلقه هایی بدون ایده آل ماکزیمال

  ۵.  طبقه بندی گروهها از مرتبه ۶

  ۶.  گروه متناوب A 4 ، دارای مرتبه ای برابر با  ۱۲ است اما زیرگروهی از مرتبه ۶ ندارد.

  ۷. ارتباطی بین نظریه گروهها و نظریه حلقه ها


  جبر خطی:  شامل ۱ نکته


  ۱. از دترمینان تا ماتریس

  آنالیز ریاضی:  شامل ۷ نکته


  ۱.  اویلر مقدار تابع زتا در نقطه ۲  را چگونه حساب کرد؟

  ۲.  مقاله زیبایی پیرامون تابع زتا

  ۳.  عدد ثابت اویلر

  ۴.  کران بالا و پایین برای ریشه های یک چند جمله ای با ضرایب مختلط

  ۵.  آشنایی با روش پوشش تمام در آنالیز حقیقی

  ۶. 
  نکاتی پیرامون مثبت بودن مشتق یک تابع پیوسته و یکنوایی آن

  ۷. 
  برهانهای دیگری برای چند قضیه آنالیز مقدماتی
   
مطالب مشابه :


نکاتی پیرامون ریاضی عمومی

جدول مشتق توابع (قالب pdf) توضیحات: در این جدول، قوانین کلی مشتق گیری و نیز فرمولهای مشتق
فرمولهای مشتق و انتگرال

مشتق توابع (قالب pdf) توضیحات: در این جدول، قوانین کلی مشتق گیری و نیز فرمولهای مشتق توابع
تابع لگاریتمی

توابع لگاریتم در پایه می دانیم که اگر عدد مثبتی به جز یک باشد، تابع مشتق پذیر و یک به یک است.
خلاصه تبدیل لاپلاس و مباحث وابسته

(t,n مشتق nام تابع ضربه یا همان دیراک دانلود جدول تبدیل توابع توانی. توابع
مقاله ها و نکات کوتاه و بلند ریاضی

در هر جدول، مقاله های تخصصی مربوط به آن رشته و نیز خلاصه ای از موضوع مقاله جدول مشتق توابع
تابع-حد مشتق

امروزه به توابعی که توسط لایبنیز تعریف شدند، توابع مشتق‌پذیر می با جدول‌بندی
رياضي سمستر اول

طوریکه تا حال مطالعه نمودیم تنها لوگاریتم یک عدد 4 رقمی را از روی جدول مشتق توابع
لگاریتم

برای ضرب دو عدد مثبت x,a از یک جدول ، لگاریتم مشتق تابع تابع میزان‌های نسبی رشد توابع
فرمولهای مشتق

مشتق توابع نمایی. مشتق تابع مرکب و قدر ایجاد سریع جدول در اکسل . حل یک نمونه سوال ارزیابی
برچسب :