خط مشی اعتباربخشی

 • یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

  اصطلاحات و تعاریف : فرایند آموزش ، یک فرایند سیستماتیک پیوسته و برنامه ریزی شده است که شامل آموزش و یادگیری می باشد .یک فرایند و ارتباط متقابل بین آموزش دهنده و فراگیر است که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد . فرایند یادگیری:  یادگیری شامل کسب معلومات و یا مهارت های خاص به منظور ایجاد یا تغییر رفتار می باشد. آموزش صحیح به بیمار باید به گونه ای باشد که رفتار مورد نظر آموزش دهنده در فرد بیمار یا همراهان وی بصورت تضمین شده و اطمینان بخش بروز پیدا کند. هدف یادگیری تغییر در رفتار ،دانش،نگرش و مهارت است که کاملا هدفمند، فعال، محصول محیط و موثر بر هدایت فراگیر است.   کلیات خط مشي(مختصر): 1- ارتباط خط مشی با سیاست های کلی بیمارستان/نظام سلامت :  فرایند درمانی بیمار از بدو ورود به بیمارستان آغاز شده و تا مدتها بعد از ترخیص بیمار ادامه خواهد داشت .سیاست کلی بیمارستان بر این است که فرایند درمانی بیمار با آگاهی کامل بیمار در همه مقاطع درمان صورت پذیرد . مامعتقدیم که بیمار توانمند قادر خواهد بود قسمت زیادی از فرایندهای درمانی و مراقبتی خود را مدیریت نموده و به نتیجه مطلوب برساند .   2- دلایل اتخاذ این خط مشی : لزوم آگاهی کامل بیمار از تمام موارد و فرایندهایی که در سیر درمانی وی دخیل خواهند بود لزوم احترام به حق انتخاب بیمار لزوم آگاهی بیمار از حقوق حاکمیتی خود لزوم همکاری و همراهی بیمار در فرایندهای درمان منجر به : 1-  کوتاه شدن زمان و هزینه بستری 2-  کاهش ریسک مزمن و ناتوان کننده شدن بیماری 3-  صرفه جویی در وقت بیمار ، پرستاران ، پزشکان و سایر کارکنان 3- چگونگی اجرایی شدن/مراحل اجرا : ü      بیمار و همراهان وی را در صورت لزوم به اتاق مخصوص آموزش راهنمایی کنید. ü      خودتان را با ذکر سمت و مسئولیت معرفی کنید . ü      توضیحات کلی از موقعیت و وضعیت بیماری وی در اختیار آنها قرار دهید . ü      توضیحات کلی از سیر فرایند درمان  پیش بینی شده در اختیار آنها قرار دهید . ü      مسئولین بخش و همکاران  دخیل در فرایند های مختلف درمان ، مراقبت ، انتقال و ... را معرفی نمایید. ü      به همراه بیمار و همراهان از قسمت های مختلف بخش و بیمارستان (در حد امکان و نیاز بیمار)دیدن کنید . ü      فرم آموزش به بیمار را در دو برگ همسان تکمیل کنید  و در پرونده بیمار قرار دهید.   نحوه بررسی نیازهای بیمار جهت یادگیری : * سوالات مستقیم * مشاهده مستقیم وضعیت جسمی و رفتاری * پرسشنامه * چک لیست * تماس غیر مستقیم( تلفنی ...)   4- وظایف و مسئولیت ها ی مجریان : مسئولیت اصلی آموزش به بیمار بر عهده مسئول یا سرپرستار ... • فرم خط مشی و روش اجرایی

  دانلود فرم خط مشی و روش اجرایی http://s4.picofile.com/file/7867818595/P_P_FORM.pdf.html

 • استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

  استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International) استانداردهای بیمار محور:56 دسترسی به مراقبت و تداوم مراقبت: 57 ACC.1- بیماران، براساس شناسایی نیازهای مراقبتی شان، و رسالت سازمان و منابع و امکانات آن، جهت بستری شدن، پذیرش شده یا برای دریافت خدمات سرپایی ثبت نام می گردند. ACC.1.1- سازمان، روشی برای پذیرش بستری و ثبت نام بیماران سرپایی دارد. ACC.1.1.1- اولویت برخورداری از ارزیابی و درمان، با بیمارانی با نیازهای فوری و اضطراری است. ACC.1.1.2- حق تقدم با بیمارانی است که نیاز به خدمات پیشگیرانه، تسکین دهنده، درمان کننده و توان بخشی دارند، که بستگی به شرایط بیمار، هنگام پذیرش برای بستری شدن در سازمان دارد. ACC.1.2- هنگام پذیرش برای بستری، بیمار و خانواده اش اطلاعاتی در مورد مراقبت مورد نظر، نتیجه مورد نظر از مراقبت و هر هزینه قابل پیش بینی، دریافت می کنند. ACC.1.3- سازمان، درصدد کاهش هرگونه مانع فیزیکی، زبانی، فرهنگی و دیگر موانع، جهت دستیابی بیماران به خدمات درمانی و ارائه خدمات به آنان است. ACC.1.4- پذیرش یا انتقال به، یا از بخشهای ویژه و یا سایر بخشهای ارائه کننده خدمات تخصصی، براساس موازین معین انجام می شود ACC.2- سازمان فرآیندهایی را جهت تامین تداوم خدمات مراقبت از بیمار در سازمان و ایجاد هماهنگی میان متخصصان سلامتی طرح ریزی کرده و به مرحله اجرادر می آورد. ACC.2.1- در حین تمامی مراحل مراقبتف فرد واحد صلاحیتی به عنوان مسئول مراقبت از بیمار شناسایی میشود. ACC.3- خط مشی ای به عنوان راهنمای ترخیص یا ارجاع مناسب بیمار وجود دارد. ACC.3.1- سازمان، برای حصول اطمینان از ارجاع به موقع و مناسب بیمار، با پزشکان مراقبت از سلامتی و مراکز دیگر همکاری می کند. ACC.3.2- در پرونده بیمار، یک کپی از خلاصه پرونده ترخیص وی موجود است. ACC.3.3- به بیمار، و در صورت مقتضی، خانواده او هنگام ترخیص یا ارجاع، یک دستورالعمل قابل فهم برای پی گیری داده می شود. ACC.4- خط مشی ای به عنوان راهنما جهت حمل و نقل مناسب بیمار به مرکزی دیگر، و تامین نیازهای مربوط به تداوم مراقبت تعیین شده است. ACC.4.1- سازمان ارجاع کننده تعیین می کند که سازمان دریافت کننده توانایی تامین نیازهای مربوط به تداوم مراقبت از بیمار را دارد. ACC.4.2- با سازمان دریافت کننده، خلاصه مکتوبی از وضعیت بالینی بیمار و مداخلاتی که سازمان ارجاع کننده انجام داده است ارائه میشود. ACC.4.3- هنگام نقل و انتقال مستقیم، یک فرد واجد صلاحیت، وضعیت بیمار را کنترل می کند. ACC.4.4- فرایند انتقال بیمار، در پرونده اول ثبت می گردد. ACC.5- در فرآیند ارجاع، انتقال یا ترخیص بیمار، نیازهای مربوط به حمل و نقل در نظر گرفته میشود. ACC.6- خدمات ...

 • اعتبار بخشی بیمارستانها به همراه دانلود دستورالعمل ها و قوانین

  اعتبار بخشی بیمارستانها به همراه دانلود دستورالعمل ها و قوانین

   اعتبار بخشی بیمارستانها      برای دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایرانکلیک نمایید مطالب آموزشی (برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک نماییدو یا بر روی عنوان مربوطه کلیک راست نموده و گزینه... sive target as را بزنید) acrobat reader 8.0 required * مفاهیم اعتبار بخشی * مدل های اعتبار بخشی * نحوه اعتبار بخشی * محورهای اصلی استانداردهای اعتبار بخشی * استانداردهای اعتبار بخشی در واحد مدیریت * تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتبار بخشی    دانلود آخرین سنجه های اعتباربخشی وزارت و فایل های اکسل خودارزیابی در انتهای صفحه                           تعریف اعتبار بخشی: اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود. خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویانمودن آن، اساس «اعتباربخشی » را تشکیل می دهد.     دانلود دستورالعمل های اعتباربخشی:  دانلود استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها در ایران  دانلود کتاب نگاهی به استادنداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی   دانلود فایل های خودارزشیابی 90  فرم های خودارزشیابی فایل راهنمای فرم ها فایل راهنما دانلود سنجه های اعتبار سنجی و فایل های پیوست (دستورالعمل ها و قوانین ) مطالب آموزشی (برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک نماییدو یا بر روی عنوان مربوطه کلیک راست نموده و گزینه... sive target as را بزنید) acrobat reader 8.0 required بخش آنژیوگرافی بیهوشی و اتاق عمل طب انتقال خون ساختمان بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) شیمی درمانی کمیته ها بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی بخش دیالیز بخش اورژانس واحد بهداشت محیط واحد تاسیسات آتش نشانی واحد مدیریت منابع انسانی بخش مراقبت های ویژه (ICU) واحد کنترل عفونت بخش داخلی واحد فناوری اطلاعات بلوک زایمان آزمایشگاه واحد رختشویخانه مدیریت و رهبری واحد مهندسی پزشکی واحد مدارک پزشکی بخش مدیریت دارویی بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) واحد مدیریت پرستاری واحد تغذیه واحد بهداشت حرفه ای حقوق گیرنده خدمت بخش کودکان بخش فیزیوتراپی واحد تدارکات بخش روانپزشکی واحد بهبود کیفیت بخش تصویربرداری بخش جراحی واحد مدیریت دفع پسماند  

 • قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی

    عنوان خط مشي :  كد خط مشي : صفحه :  مخاطبين :                                                                                                                                                                                                  منظور/هدف  : کنترل و نظارت : مرجع : خط مشي : روش اجرايي : پیوست ها :   

 • خط مشی گذاری عمومی

  اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی شود، مثل واژه " انگیزه " که اغلب درمدیریت به جای هدف، قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون آن " حرکت " نهفته است.      " خط مشی گذاری " ازیک دیدگاه معادل " تصمیم گیری " است یعنی می توان آن را نوعی تصمیم گیری دانست زیرا هنگامی که خط مشی تعیین می شود درهمان جایگاه تصمیمی اتخاذ شده است. با این تفاوت که خط مشی نسبت به تصمیمات موردی و ثانویه، بالاتر و اساسی تر است. بنابراین خط مشی ترسیم می شود و سپس تصمیمات با رعایت موازین پیش بینی شده درخط مشی اتخاذ می شود.           سازمان یا جامعه برای تداوم حیات بایدازموقعیتهایی عبور کند وازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب برسد اما قبل از اینکه امکانات و توان رسیدن به موقعیت مطلوب مطرح شود اصول اساسی انتقال ازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب مطرح می شود؛ پس خط مشی قاعده و اصول کلی و لازم برای اقدامات و حرکت های برنامه ای مطلوب است.خط مشی قاعده ای کلی است که باید برقوانین و آیین نامه ها اشراف داشته باشد. برای مثال قانون اساسی نسبت به قوانین عادی جنبه خط مشی دارد وهیچ قانونی نباید مغایروناقض قانون اساسی باشد. پرسشی که دراینجا مطرح میشود، این است که قاعده کلی خط مشی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ باید گفت، خط مشی آیینه افکار وگرایش ها ی اعضای یک بافت اجتماعی( گروه )است. یعنی مجموع افکار گروه تبدیل به یک جریان فکری می شود که این جریان برای خود یک خط مشی تعیین می کند. زمامداران براساس ادراک کافی از مصالح عمومی، خطوط کلی و قواعد اصلی تصمیمات را ترسیم می کنند. از اینجا لزوم همسویی زمامداران با مخاطبان خط مشی ها مطرح می شود. ضروری است بین زمامداران و مردم فصول مشترکی وجود داشته باشد تا لزوم حمایت از یکدیگر را درک کنند.   فرد چه به عنوان عضو عادی و چه به عنوان پیشوای جامعه یا سازمان درپدید آمدن خط مشی به طورمستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد وامرخط مشی گذاری مبتنی برآگاهی فرد- چه در موقعیت رهبر چه درموقعیت رهرو- است. همچنین فرد با جایگاهی که داراست دربروزفعل وانفعالات یا حرکتهای جدید نقش هایی را ایفا می نماید که به گونه ای مؤثر بر خط مشی یا متأثر ازآن است. خط مشی و کنترل فرایند ورابطه بودجه وطرح وبرنامه با تصمیم گیری دولتی:  تصمیم نهایی وخط مشی نهایی برمینای میزان اعتبار وقابلیت اجرای طرح اتخاذ می شود ومتناسب بودن پشتوانه مالی و قابلیت اجرای طرح درعمل بررسی می گردد.بودجه بندی وجریان تخصیص پول واعتبار به طرح های اجرایی دردستگاههای دولتی تا حدود زیادی تحت تأثیر خط مشی های دولت است. دراین تخصیص، براساس اولویت ها ...

 • سنجه های واحد بانک خون

  Blood Transfusion.pdfhttp://s4.picofile.com/file/7747487090/Blood_Transfusion.pdf.html

 • فرم برنامه توسعه فردی (PDP)

  دانلود فرمPDP http://s4.picofile.com/file/7747386769/PDP_FORM.docx.html  

 • خط مشی (Policy)

  خط مشی ... Policy<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> معنای لغوی خط مشی ( policy )، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است دکتر فریدون وردی نژاد   پیشگفتار :تعریف خط مشیمعنای لغوی خط مشی ( policy )، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. اولین واژه ای که ازpolicy به ذهن می رسد politics به معنای " سیاست " است. اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی شود، مثل واژه " انگیزه " که اغلب درمدیریت به جای هدف، قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون آن " حرکت " نهفته است." خط مشی گذاری " ازیک دیدگاه معادل " تصمیم گیری " است یعنی می توان آن را نوعی تصمیم گیری دانست زیرا هنگامی که خط مشی تعیین می شود درهمان جایگاه تصمیمی اتخاذ شده است. با این تفاوت که خط مشی نسبت به تصمیمات موردی و ثانویه، بالاتر و اساسی تر است. بنابراین خط مشی ترسیم می شود و سپس تصمیمات با رعایت موازین پیش بینی شده درخط مشی اتخاذ می شود. سازمان یا جامعه برای تداوم حیات بایدازموقعیتهایی عبور کند وازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب برسد اما قبل از اینکه امکانات و توان رسیدن به موقعیت مطلوب مطرح شود اصول اساسی انتقال ازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب مطرح می شود؛ پس خط مشی قاعده و اصول کلی و لازم برای اقدامات و حرکت های برنامه ای مطلوب است.خط مشی قاعده ای کلی است که باید برقوانین و آیین نامه ها اشراف داشته باشد. برای مثال قانون اساسی نسبت به قوانین عادی جنبه خط مشی دارد وهیچ قانونی نباید مغایروناقض قانون اساسی باشد. پرسشی که دراینجا مطرح میشود، این است که قاعده کلی خط مشی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ باید گفت، خط مشی آیینه افکار وگرایش ها ی اعضای یک بافت اجتماعی( گروه )است. یعنی مجموع افکار گروه تبدیل به یک جریان فکری می شود که این جریان برای خود یک خط مشی تعیین می کند. زمامداران براساس ادراک کافی از مصالح عمومی، خطوط کلی و قواعد اصلی تصمیمات را ترسیم می کنند. از اینجا لزوم همسویی زمامداران با مخاطبان خط مشی ها مطرح می شود. ضروری است بین زمامداران و مردم فصول مشترکی وجود داشته باشد تا لزوم حمایت از یکدیگر را درک کنند.فرد چه به عنوان عضو عادی و چه به عنوان پیشوای جامعه یا سازمان درپدید آمدن خط مشی به طورمستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد وامرخط مشی گذاری مبتنی برآگاهی فرد- چه در موقعیت رهبر چه درموقعیت رهرو- است. همچنین فرد با جایگاهی که داراست دربروزفعل وانفعالات یا حرکتهای جدید نقش هایی را ایفا می نماید که به گونه ای مؤثر بر خط مشی یا متأثر ازآن است.اکنون با این مقدمه به بررسی "خط مشی و کنترل فرایند" می پردازیم. خط مشی و کنترل فرایند ورابطه ...